Tipy pro Vás v okruhu 20 km : SPORTBAR-ZIPO (restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Praha - Dolní Chabry (městská část) 1.86 km

Historie Dolních Chaber se počítá od doby daleko předcházejících 11. století, dobu výstavby prvního Chaberského kostela. Pro její poznání je nutné vrátit se několik statisíců let nazpátek. Dolní Chabry se rozkládají na severní hranici Prahy. Zde byl... pokračování

obec, osada Praha - Čimice (městská část) 1.88 km

Čimice jsou součástí městské části Praha 8. K připojení k Praze došlo v roce 1960. V roce 2015 zde trvale žilo 6864 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Praha 8 (městská část) 2.21 km

 Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodý. Jižní část - Karlín a Libeň - se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vzni... pokračování

obec, osada Holešovice (městská část) 2.37 km

První dochovaná zmínka o Holešovicích pochází z roku 1228 v osobě vladyky Bohumila z Holešovic. Původně nevelká zemědělská osada v místech dnešního Nádraží Holešovice se v poslední třetině 19. století rozrostla na celé území do té doby neobydlené, po... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

obec, osada Praha 7 (městská část) 2.37 km

Jak nasvědčují četné archeologické nálezy, lidské osídlení se na území městské části nacházelo již od doby kamenné. Základem Prahy 7 jsou dávné osady Holešovice a Bubny. První zmínka o Bubnech se datuje rokem 1088 ve falzu vyšehradském. Zasvěcení zde... pokračování

obec, osada Praha - Troja (městská část) 2.77 km

Ves zvaná Ovenec prvně doložena r. 1197, název Trója od 17. stol., k Praze připojena r. 1922, nyní městská část Praha-Trója ve správním obvodu městské části Praha 7. Repre... pokračování

obec, osada Praha - Ďáblice (městská část) 2.83 km

Původně se obec jmenovala Dawlice, pravděpodobně po prvém slovanském usedlíkovi, který se jmenoval Davel. To, že se jedná o velmi prastarou obec, dokazují různé nálezy. Své jméno si obec udržovala až do třicetileté války. Kým a proč bylo změněno, se ... pokračování

obec, osada Bubeneč (městská část) 3.14 km

 Četné archeologické nálezy dokládají, že území Bubenče bylo osídleno již v pravěku. Téměř všechny významné kultury od mladší doby kamenné (neolitu) zde zanechaly své stopy.Významné objevy v Bubenči učinili páter Václav Krolmus (1787-1861), jedna z n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Zdiby (obec) 3.17 km

Obec Zdiby se nachází severně od Prahy v nadmořské výšce 295 m n.m.. Směrem k Vltavě (175 m n.m.) se nadmořská výška snižuje. Rozloha obce je 969 hektarů na třech katastr&a... pokračování

obec, osada Praha 3 (městská část) 3.31 km

 Městská část se nachází na východ od samotného centra metropole, její území tvoří pražská čtvrť Žižkov a část Královských Vinohrad. Historie Dnešní území Žižkova bylo v minulosti řídce osídlenou krajinou za hranicemi Prahy. Změnu přineslo rozhodnu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Veltěž (osada) 3.33 km

Se Zdiby na západní straně těsně sousedí osada Veltěž, která se připomíná již roku 1228 co statek patřící Benediktinkám Svatojiřským , Kapitoly hradčanské a klá... pokračování

obec, osada Přemyšlení (osada) 3.72 km

Ačkoliv archeologicky je již od 10. století doloženo souvislé osídlení této vsi, první písemná zpráva pochází až z r. 1351. Od předhusitské doby až d... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Praha 1 (městská část) 3.83 km

Rozkládá se v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra města. Značná část Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické c... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

město, městys Praha (město) 3.83 km

Praha s historií dávnou skoro kam až lidská paměť sahá je nej už sama o sobě. Nejen její rodák ji považuje za nejkrásnější město na světě, a protože je zákonitě i nejnavštěvovanějším městem České republiky, nejsou to jen Pražáci, kteří jsou na své mě... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

obec, osada Praha - Březiněves (městská část) 3.88 km

... pokračování

obec, osada Brnky (osada) 3.96 km

V datu první zmínky, tj. v roce 1227, je ves udávána v majetcích kláštera sv. Jiří v Praze na Hradčanech a později klášteru sv. Markéty na Břevnově.. Kolem roku 1420 je ve... pokračování

obec, osada Praha 9 (městská část) 4.01 km

Městská část Praha 9 se skládá z historických čtvrtí: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy a část Libně. Její rozloha: 1386 ha Počet obyvatel: 43 800 Znak: tvoří rozpoltěný a v levé půli napříč rozdělený štít. V pravé polovici štítu červ... pokračování

obec, osada Bořanovice (obec) 4.51 km

Ves je prvně uváděna ve zfalšované listině krále Přemysla Otakara I., který zdejší statky přenechává klášteru sv. Jiří z pražských Hradčan. Klášterní majetek však byl poměrně často zastavován a tak se zdejší majitelé poměrně často střídali. Někdy kol... pokračování

obec, osada Sedlec (obec) 4.65 km

Kdy začíná samotná historie obce, se dnes již patrně nedovíme, jistě však víme, že při datu první zmínky (1173), ji drží klášter z pražského Strahova. Do cír... pokračování

obec, osada Praha - Vršovice (městská část) 4.68 km

Vršovice jsou pražská čtvrť a katastrální území na jihovýchodě širšího centra, součást městské části i městského obvodu Praha 10. Sousedí se Strašnicemi, Vinohrady, Nuslemi a Michlí. Od roku 1885 byly městečkem, v letech 1902–1921 městem. Praha 10 j... pokračování

obec, osada Roztoky (město) 4.79 km

První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z roku 1233, ve které byl zmiňován i Petr z Roztok. Kromě existence vodní tvrze ze 13. století byl v Roztokách v této době doložen opatský dům s poplužním dvorem, který vlastnil břevnov... pokračování

obec, osada Praha 2 (městská část) 4.86 km

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení pražského území do 10 obvodů v roce 1960. Tato reorganizace rozbila tradiční ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

město, městys Klecany (město) 4.87 km

Prvopočátek osídlení katastru Klecan a blízké osady Klecánky položili archeologové, dle svých nálezů, do období kolem 5. století př.n.l. Některé nálezy z 2. ... pokračování

obec, osada Praha 18 (městská část) 5.04 km

První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, kdy se uvádí založení poplužního dvora „Wesz Letniany" pražským měšťanem Mikulášem Ve... pokračování

obec, osada Praha - Lysolaje (městská část) 5.43 km

Obsáhlé dokumentační materiály podávají přehled o vývoji malé zemědělské a vinařské obce, která od pradávna náležela k Pražskému hradu. Lidské osídlení v Lysolajích se však datuje až do pravěku, což dokazují rozsáhlé archeologické vykopávky. Život v ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Praha 4 (městská část) 5.57 km

Městská část Praha 4 je správní celek hlavního města České republiky tvořený, vyjma menších místních úprav, tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále částí katastrálních území Záběhli... pokračování

obec, osada Praha 5 (městská část) 5.61 km

Městská část Praha 5 patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším v Praze. Leží na levém břehu Vltavy v těsném sousedství historického jádra Prahy, od kterého ji dělí z valné části zachované středověké opevnění, zvané Hladová zeď. Osídlení tohot... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

obec, osada Praha 10 (městská část) 5.63 km

 Praha 10 je situována v jihovýchodní části hlavního města a zahrnuje území o rozloze přibližně 1.900 hektarů. Jména bývalých historických obcí - Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, Vinohrady, Michle - tvoří (po sloučení v roce 1960 a po odděle... pokračování

obec, osada Praha - Suchdol (městská část) 5.64 km

 Obec na sever od Prahy, založili Přemyslovci obdobně jako Sedlec v 10. stol. na cestě mezi Prahou a Levým Hradcem. Suchdol se rozkládá na kopci nad Vltavou, která spolu s hercynským vrásněním utvářela od období starohor dnešní podobu romanticky krás... pokračování

obec, osada Klíčany (obec) 5.95 km

Obec leží severně od Prahy cca 7 km od její hranice. Katastrem prochází dálnice D8 a silnice II. tř. č. 608. Spojení s hlavním městem zajišťuje pražská příměstská dop... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

obec, osada Praha 6 (městská část) 6 km

Území Prahy 6 se rozkládá v severozápadní části Prahy. Svými 100 tisíci obyvateli a 41 km2 rozlohy patří mezi největší a nejlidnatější městské části. Praha 6 je složena z katastrálních území Bubenče (část), Břevnova, Dejvic, Hradčan (část), Liboce, R... pokračování

obec, osada Líbeznice (obec) 6.02 km

První písemnou zmínku o Líbeznicích známe z roku 1236, záznam je psán středověkou latinou a lze ho nalézt v edici Regesta Bohemiae et Moraviae I. Jedná se o právní akt, jímž král Václav I. uzavřel s kanovníkem Marquardem smlouvu, v níž se král Václav... pokračování

obec, osada Baštěk (část obce) 6.11 km

Při datu první zmínky (1396) je v místě uváděna již ves. Proto je možno se domnívat, že Baštěk byl založen již v období kolem poloviny 14. století. Právě roku 1396 proběhla směna bašteckého zboží mezi Alešem Škopkem z Dubé a klášterem na pražském Kar... pokračování

obec, osada Praha - Čakovice (městská část) 6.36 km

... pokračování

obec, osada Bašť (obec) 6.38 km

Archeologické nálezy v obci a jejím těsném okolí prokázaly prvotní osídlení v období kolem 2. století př.n.l. Dalšími průzkumy zde bylo zjištěno několik větších hrobních komplexů pocházejících z přelomu tisíciletí. Toto pohřebiště bylo využíváno slov... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

obec, osada Hovorčovice (obec) 6.55 km

První historický záznam se datuje k roku 1088. Prvotní název původní české osady byl snad Govoroci, nebo Mořici, což znamenalo ves lidí Hovorových. Český král Vratislav v... pokračování

obec, osada Panenské Břežany (obec) 6.77 km

Obec nalezneme mimo turistické značení a tak nejsnadnější přístup poskytuje silnice od Odolene Vody k Bašti, nebo od Kojetic ke Klíčanům. Historie osídlení obce sahá do obdob&iac... pokračování

obec, osada Levý Hradec (osada) 6.78 km

... pokračování

obec, osada Husinec (obec) 6.9 km

V 1/3 20. stol. zde bylo objeveno pohřebiště z 11. století. Bylo zde nalezeno velké množství zajímavých předmětů. Též osídlení keltskými kmeny ve 2. století př.n.l. zde za... pokračování

obec, osada Větrušice (obec) 7.19 km

Obec Větrušice se nachází v SZ cípu okresu Praha - východ, přímo na hranici s Prahou-západ, od které ji ovšem odděluje řeka Vltava. Ačkoli se v blízkosti nacházejí ... pokračování

obec, osada Vodochody (obec) 7.42 km

Obec Vodochody se rozkládá na ploše 493 ha, k 1.1.2010 zde žilo 556 obyvatel a předpokladem budoucího rozvoje do r.2015 až 1500 obyvatel. Samotnou obec tvoří 2 části - Vodochody a Hoštice.... pokračování

obec, osada Měšice (obec) 7.66 km

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, kdy patřila pražským johanitům. Na přelomu 14. a 15. století se Měšice dostávají do rukou pražských Měšťanů ... pokračování

obec, osada Mírovice (osada) 7.68 km

Mírovice bývaly zvláštním zbožím vladyčím. Roku 1439 Václava z Příbramě, syn Jakuba z Mírovic, vzdal se dědictví po otci ve prospěch svého bratra Jana z&... pokračování

obec, osada Únětice (obec) 7.71 km

Únětice jsou historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na území Čech, o kterých se dochovaly písemné zprávy. Okolí dnešních Únět... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

obec, osada Praha 19 (městská část) 7.81 km

... pokračování

obec, osada Předboj (obec) 7.88 km

Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních Čech. Na území obce nebyl prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Praha 14 (městská část) 8.06 km

Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyj... pokračování

obec, osada Zlonín (obec) 8.16 km

Obec Zlonín, jež byla statkem kapituly Pražské, se píše roku 1367 Zlonyn, roku 1369 Zlanyn, roku 1384 Slonyn. V roce 1436 zapsal císař Zikmund Zlonín spolu s obcemi Veltěž, Přemýšlení, ... pokračování

obec, osada Máslovice (obec) 8.43 km

První písemná zmínka o Máslovicích pochází z roku 1052, kdy kníže Břetislav I. Daroval několik zdejších poddaných nově založenému klášteru ve Staré Boleslavi. Samo osídlení sahá hluboko do pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy. Název o... pokračování

obec, osada Praha 11 (městská část) 8.46 km

Praha 11 se nachází jižně až jihovýchodně od centra pražské aglomerace. Schematická mapka členění Prahy zobrazuje žlutě městské části Praha 11, Praha - Křeslice, Praha - Šeberov a Praha... pokračování

obec, osada Horoměřice (obec) 8.7 km

Z archeologického hlediska lze, dle nálezů, zasadit prvotní osídlení do období doby kamenné a další nálezy, pocházející z období kolem 3. století př.n.l.,dokazují jíž trvalejší osídlení a je i možné, že právě z této doby pochází i tzv. Horoměřický me... pokračování

obec, osada Veleň (obec) 8.76 km

Obce Veleň a Mírovice vznikly někdy v 10. nebo 11. století, i když první písemné zprávy o osadě Velenci a Veleni jsou z roku 1318. Tento záznam najdeme v Zemských deskách... pokračování

město, městys Odolena Voda (město) 8.81 km

V blízkosti obce byla objevena hrobní mohyla u níž je zatím datace sporná. Některé archeologické nálezy však pomohly datovat osídlení katastru do období kolem 5. st... pokračování

město, městys Libčice nad Vltavou (město) 8.82 km

Osídlení území existovalo již v pravěku. Podle nálezů na území města archeologové určili tři velké sídelní skupiny tvořené lidskými obydlími a pohřebišti z pravěku. Byla zde rovněž objevena keltská vesnice. Nálezy z Libčic nad Vltavou jsou známým poj... pokračování

obec, osada Aloisov - Praha Kyje (městská část) 8.91 km

Lokalita Aloisova leží na území hlavního města Prahy v katastru Kyjí nedaleko vrchu Lehovce a Kyjského rybníka . Název je odvozen od obce Aloisova založené v roce 1812 na panství rakouského generála , knížete Aloise z Lichtenšteina ( 1796 - 1858 ) a ... pokračování

obec, osada Praha - Štěrboholy (městská část) 8.98 km

Štěrbohole odvozeno ze slov „Štěrba- štěrbina-holá“ snad „Štěrby – holé“ a to veliké bahnité louže a lokáče, kterých tu bylo mnoho-půda mokrá – nic nerodila – holá a neplodná.  Tak vzniklo nynější ŠTĚRBOHOLY. Dříve se říkalo a psalo Štěrbohole a v Št... pokračování

obec, osada Praha - Kunratice (městská část) 8.99 km

Poprvé se Kunratice připomínají v roce 1287 jako Chunratitz, ves s tvrzí. Místní jméno Kunratice je odvozeno příponou -ice z osobního jména Kunrát a znamenalo „ves lidí Kunrátových“.První známý držitel Kunratic se jmenoval Bezděch a to bylo v dobách ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Veliká Ves (obec) 9.04 km

Nejstarší záznamy o obci jsou z poloviny 13. století. Obec patřila dříve do kraje kouřimského. Vít, děkan pražský, vystavěl roku 1261 ve Veliké Vsi na vlastní náklady kost... pokračování

obec, osada Praha - Nebušice (městská část) 9.32 km

PRVNÍ DOCHOVANÁ ZMÍNKA O NEBUŠICÍCH JE Z ROKU 1275 (psáno L.P.2003) Dne 15.května 2003 jsme si připomněli 730 let od první dochované zmínky o vsi Nebušice, uvedené v... pokračování

obec, osada Úholičky (obec) 9.35 km

Bližší zprávy o šerém dávnověku Úholiček nemáme. Víme, že 1200 - 800 před n.l. zde žil lid Knovízské kultury. Součástí starých pověstí Česk&yac... pokračování

obec, osada Praha - Libuš (městská část) 9.36 km

... pokračování

obec, osada Postřižín (obec) 9.6 km

Obec Postřižín leží přibližně 15 km severně od Prahy, na státní silnici I-8 a dálnici D8 směr Praha – Drážďany, cca 3 km od posledního výběžku pohoří Brdy (od Dřínovského vrchu), který leží 243 m nad Jaderským mořem. Katastr obce se svažuje od jihový... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Praha 12 (městská část) 9.69 km

Městskou část Praha 12 tvoří části obce Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná. Městská část Praha 12 se rozkládá na jižním okraji hlavního města Prahy po prav&... pokračování

obec, osada Kojetice (obec) 9.69 km

Historie obce sahá zřejmě až do doby mezolitické (5 000 let př.n.l.), o čemž svědčí archeologické nálezy provedené na území obce.  O historii Kojetic jsou písemné zmínky již z roku 1070, ale nikde není doloženo, o kterých Kojeticích ..... ..... se z... pokračování

obec, osada Sluhy (obec) 9.7 km

Archeologické nálezy na katastru obce prokázaly přítomnost osídlení již v období kolem 2. století a tedy pravděpodobně z dob, kdy krajinu osídlily keltské kmeny, které zde... pokračování

obec, osada Nová Ves (obec) 9.7 km

Obec Nová Ves leží v úrodné Polabské nížině v okrese Praha-východ asi 6 km severně od hranice hlavního města Prahy v nadmořské výšce 185 metrů. Na katastr&a... pokračování

obec, osada Mratín (obec) 9.73 km

Archeologické nálezy na katastru obce prokázaly přítomnost keltských kmenů v období kolem 4. až 2. století př.n.l. Tento národ zde zřejmě založil i menší sídliště. ... pokračování

obec, osada Praha - Dolní Měcholupy (městská část) 9.87 km

První zmínky o Dolních Měcholupech, resp. měcholupské tvrzi jsou z r. 1309, jinde uváděno 1364. Obec Dolní Měcholupy byla v roce 1968 spojena s Prahou. Městská část Praha - Dolní Měcho... pokračování

obec, osada Přezletice (obec) 9.88 km

Osídlení přezletického katastru spadá do období neolitu. Z této doby také pochází úlomek zubu o němž se dlouho tradovalo, že se jedná o nejstarší zub v ČR. S... pokračování

obec, osada Čakovičky (obec) 10.1 km

Čakovičky se nacházejí v Polabské nížině v okrese Mělník v kraji středočeském. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice a 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem. Obec leží v nadmořské výšce kolem 176 metrů, a žije v ní 437 trvale přihlášenýc... pokračování

obec, osada Praha - Šeberov (městská část) 10.1 km

Praha - Šeberov je samostatnou městskou částí hlavního města Prahy. Obec byla k Praze připojena 1. července 1974 z okresu Praha-západ. Zahrnuje katastrální území Šeberov v městském obvodu Praha 4. Přenesenou působnost státní správy zde vykonává měst... pokračování

obec, osada Praha - Vinoř (městská část) 10.19 km

Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR)... pokračování

obec, osada Statenice (obec) 10.33 km

Pravěk Okolí obce, jak lze soudit z četných prehistorických nálezů, bylo již v nejdávnějším pravěku zalidněno. Ostrohy vltavského údolí a rovněž stráně a vý&scaron... pokračování

obec, osada Praha 15 (městská část) 10.45 km

Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části hl. m. Prahy. Vznikla dnem komunálních voleb 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a... pokračování

obec, osada Kozomín (obec) 10.51 km

Z minulosti Kozomína „Sestoupavše z Dřínovské hory putovali jsme stále nížinou, tu a tam mírně zvlněnou. Pokochali jsme se dosyta pohledů na úrodu obilných lánů, luk a řepo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

obec, osada Praha - Velká Chuchle (městská část) 10.61 km

Městská část Praha - Velká Chuchle se rozkládá na jižním okraji Prahy podél levého břehu Vltavy. Od roku 1990 je jednou ze 57 městských částí hlavního města prahy. samotná obec má zajímavou historii a na jejím území najdeme řadu významných památek.... pokračování

obec, osada Zlončice (obec) 10.7 km

Zlončice se nachází 10 kilometrů od severního okraje Prahy na náhorní terase řeky Vltavy. Rozloha území činí 471 hektarů a v současné době na něm žije 389 trvale přihlášených obyvatel. Jedná se o největší katastr okresu Mělník s nejvyšším podílem les... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Praha - Petrovice (městská část) 10.81 km

... pokračování

obec, osada Velké Přílepy (obec) 10.88 km

 Oblast Velkých Přílep je spolu s okolními archeologickými lokalitami v Úněticích, Černém Volu a Libčicích nad Vltavou jednou z nejstarších sídelních oblast&ia... pokračování

obec, osada Dolany (obec) 10.93 km

Obec Dolany se v pramenech poprvé objevuje v roce 1318 v přídomku Přibyslava z Dolan. Jeho potomci vladykové z Dolan se stali předky českého panského rodu Mladotů ze Solopysk. Ješek Prosinka z Dolan prodal v roce 1337 Dolany pražskému konventu křížov... pokračování

obec, osada Praha - Slivenec (městská část) 11.16 km

... pokračování

obec, osada Tursko (obec) 11.17 km

Obec Tursko se nachází severně od Prahy, ve vzdálenosti přibližně 20 km (přesnou polohu obce si můžete prohlédnout na mapě). V současném územně správním uspořádání je v ne... pokračování

obec, osada Úžice (obec) 11.24 km

Obec Úžice leží v nadmořské výšce průměrně 160 až 180 m nad mořem v jižním okraji Mělnické kotliny při jihozápadním úpatí vrchu Dřínov (241 m n. m.) v úvalu potoka Černávka, která odtéká směrem ke Chlumínu a dále k toku Labe, do něhož se vlévá u Obří... pokračování

obec, osada Praha - Újezd u Průhonic (městská část) 11.42 km

... pokračování

město, městys Neratovice (město) 11.47 km

Město s necelými 17 000 obyvateli patří k nejmladším městům v naší republice a je úplně nejmladším městem na řece Labi.První písemná zmínka o Neratovic&iacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

obec, osada Brázdim (obec) 11.66 km

Počátky obce Brázdim První historická zmínka o Brázdimě je z roku 1052 v základní listině Kapitoly Boleslavské. Jméno je však zkomoleno na "Prisnin". Už tehdy to byly... pokračování

obec, osada Chvatěruby (obec) 11.72 km

Před 865 lety, r. 1141 byla zaznamenána první historická zmínka o Chvatěrubech, kdy Ida, příbuzná knížete a krále Vladislava II., věnovala Chvatěruby doksanskému klášteru. (Arch. Pam. V 166). Dolní tok Vltavy od Prahy ke Kralupům nad Vltavou se vine... pokračování

obec, osada Praha - Křeslice (městská část) 11.87 km

Na jižním kraji Prahy se rozkládá Městská část Praha - Křeslice. Je tvořena stejnojmennou obcí, která se tradičně vnitřně člení na Křeslice Horní a Dolní. Dříve se také osídlení označovalo jako Křešice. Příjemně vyhlížející obec je domácím důvěrně zn... pokračování

obec, osada Podolanka (obec) 11.88 km

Krajina, kde dnešní obec Podolanka leží, byla od od prvopočátku nezvykle úrodná a vždy vhodná pro usazení člověka. Blízkost vody a otevřená rovina stepi s bohatými stády velké zvěře nabízela ideální podmínky pro život člověka již v době přechodu mezi... pokračování

obec, osada Praha - Dubeč (městská část) 11.93 km

Městská část Praha – Dubeč současnosti je docela vyváženým propojením bývalých vesniček na okraji Prahy s novou zástavbou, která do současné doby je vyváženým... pokračování

obec, osada Praha - Přední Kopanina (městská část) 11.99 km

Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruz... pokračování

obec, osada Praha 13 (městská část) 12.01 km

Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města, přibližně 9 km od centra. Nachází se v nadmořské výšce 270 - 39... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

obec, osada Libiš (obec) 12.07 km

 Na území dnešní Libiše žili lidé s určitostí již v době mladší doby kamenné (neolit). Dokazují to nesčetné archeologické nálezy (celkem třiatřicet), z nichž nejstarší jsou neolitický kopytový klín a kamenný sekeromlat. Kromě nástrojů se nalezly i ko... pokračování

obec, osada Dřínov (obec) 12.09 km

Dřínov leží 6km severovýchodně od Kralup nad Vltavou, 5km východně od Veltrus v okrese Mělník, kraji Středočeském. Nad obcí v nadmořské výšce 274 m/n.m. se rozklá... pokračování

obec, osada Vestec (obec) 12.1 km

Obec Vestec leží ve Středočeském kraji při Vídeňské silnici vedoucí ve stopě historické komunikace, která spojovala Prahu s Vídní. Katastr obce přímo navazuje na jižní č&a... pokračování

obec, osada Praha - Lochkov (městská část) 12.24 km

... pokračování

obec, osada Újezdec (obec) 12.33 km

První písemná zpráva pochází z roku 1380. Na území žije 97 obyvatel. ... pokračování

obec, osada Radonice (obec) 12.4 km

Prvopočátek osídlení radonického katastru, je na základě archeologických nálezů řadit do období kolem 7. – 8. století. Některé prameny uvádějí, že radonická trvz je zmiňována již v 11. století, ale tento údaj nemáme přesvědčivě podložený. S vysokou p... pokračování

obec, osada Polerady (obec) 12.42 km

Některé archeologické nálezy v obci a jejím blízkém okolí prokázaly krátkodobější, nebo sezónní osídlení v dobách keltské migrace... pokračování

obec, osada Praha 17 (městská část) 12.42 km

První písemná zmínka o Řepích pochází z roku 993 ze zakládací listiny Břevnovského kláštera. Další historické prameny hovoří o... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz