Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Vyškov


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 74 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bohaté Málkovice
 obec v okrese Vyškov

První písemná zpráva pochází z roku 1307. Obec se nachází v nadmořské výšce 279 metrů. Na území žije 265 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bohdalice-Pavlovice
 obec v okrese Vyškov
Bohdalice-Pavlovice (obec)

Obec Bohdalice-Pavlovice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Leží 9 km jižně od Vyškova při silnici Vyškov - Bučovice. Obec vznikla v roce 1964 sloučením původně samostatných obcí Bohdalice a Pavlovice. Ke dni 25. 2. 2008 zde žilo 809 obyvatel. Obec má půdorysně nepravidelnou náves částečně zastavěnou s kostelem situovaným na severní straně návsi. Vsí protéká Bohdalský potok, ústící do potoka Rostěnického. Od roku 1785 je součástí Bohdalic nově založená osada Manerov. První zmínka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bošovice
 obec v okrese Vyškov

Bošovice se nachází na rozhraní okresů Vyškov, Břeclav, Hodonín a Brno-venkov. Dnes jsou nejjižnější obcí Vyškovského okresu. V minulosti – do roku 1949 - patřily k okresu Hustopeče a tehdy byly nejsevernější obcí tohoto okresu. Přestože patří do okresu Vyškov, obyvatelé se častěji a také raději dopravují do Brna. Je to jednak blíže – 25 km, do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Březina
 osada v okrese Vyškov
Březina (osada)

Březina je malá vesnice, dnes části obce Nové Sady v okrese Vyškov. Nachází se severovýchodně od Nových Sadů o celkové výměře 2,42 km čtverečních. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Březina
 vojenský újezd v okrese Vyškov
bez fotografie

Vojenský újezd Březina vznikl na základě §8 odstavce 1 a 2 zákona č.169/49 Sb., o vojenských újezdech. Rozhodnutím tehdejšího KNV v Brně uveřejněného v „Úředním listu Ministerstva vnitra“ částka 152/1952 ze dne 9.12.1952 byl den .15. listopad 1952 dnem rozhodným pro vojenský újezd Březina. Vytýčení hranice vojenského újezdu se uskutečnilo 27.srpna 1953 na základě zákona č.169/1949 Sb., o vojenských újezdech. Současné hranice vojenského újezdu Březina jsou stanovené zákonem č. 222/1999Sb., o zaji...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Chvalkovice
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Obec se nachází 16,2 km jihovýchodně od Vyškova pod výběžkem Drahanské vrchoviny a leží pod kopcem Hradisko. Obec, jíž probíhá okresní silnice od Nových Hvězdlic směrem k Brankovicím, tvoří pěkná široká náves se vzrostlými stromy, která činí dojem městečka. Domy stojí těsně vedle sebe, po obou stranách silnice. Obec je situovaná v kopci, což ji přirozeně rozděluje na horní a dolní část. Jako nepřehlédnutelná dominanta se nad obcí tyčí zrekonstruovaný větrný mlýn. Ke katastru obce patří také empí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dětkovice
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Dětkovice leží na výchoní hranici vyškovského okresu, 12 kilometrů východně od Vyškova na silnici Ivanovice - Morkovice, 260 až 270 m nad mořem. Katastrální hranice obce je na východě současně i hranicí mezi okresy Vyškov, Kroměříž a Prostějov. Obec také byla dříve součástí kroměřížského politického okresu, teprve v roce 1949 byla v rámci rozs&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dobročkovice
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Obec Dobročkovice se nachází asi 10 km východně od Bučovic v nadmořské výšce zhruba 292 m.n.m. První písemná zpráva pochází z roku 1348. V obci je trvale hlášeno 204 obyvatel. Počet domů je 120 a celková rozloha obce je 501,59 ha. Jméno pochází z osobního Dobrošek - původní název osady byl Dobroškovice. Obec se nachází 8 km severovýchodně od Bučovic, 292 m.n.m. Pošta byla dříve v Brankovicích, v dnešní době je v Nesovicích. Půdorys tvoří protáhlá náves ovlivněná potokem, z jihovýchodu otevřená ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dražovice
 obec v okrese Vyškov
Dražovice (obec)

Dražovice leží uprostřed pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy představují tři moravská města Vyškov, Bučovice a Slavkov. Správní území obce se z ptačí perspektivy podobá srdcovitému útvaru o ploše 6,43 kilometrů čtverečních. Směrem od jihozápadu k severu jsou krajní body tohoto území vzdáleny asi 3,5 kilometru. V širší,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední nárůst
Drnovice
 obec v okrese Vyškov
Drnovice (obec)

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány, v nadmořské výšce 270 -290 m.n.m. . Drnovice patří k nejstarším a největším v regionu, v současné době má téměř 2300 obyvatel. Krajinou dominantou okolí je kopec Chocholík s nadmořs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Drysice
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Dějiny do roku 1945 Obec Drysice se nachází na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, 8 km severovýchodně od Vyškova. Protíná ji silnice I. tř. od Brna směr Olomouc. Obec patří mezi nejstarší osady na Moravě, založené již v době předkřesťanské. První písemná zmínka o Drysicích je v listině krále Přemysla I. Z r. 1201, kdy celé Vyškovsko náleželo knížatům moravským, případně českým králům. Toho roku daroval král ves Drysice (psáno Drissich) biskupskému chrámu sv. Václava v Olomouci. Olomoucký ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Habrovany
 obec v okrese Vyškov
Habrovany (obec)

Habrovany se nacházejí na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, "tři míle východoseverovýchodně od Brna, na okraji někdejší viničné oblasti" (Řehoř Volný), ve výšce 290 m nad mořem. Zde Haná hraničí s brněnskou oblastí. Název obce může bývá odvozován od usedlíků, sídlících u habrového lesa (Habrované). Klasicistní průčelí habrovanského zámečku a věž kostela Nejsvětější Trojice se poutníkům objeví již záhy po výjezdu z Rousínova. Habrovany zařazujeme mezi vesnice typu návesní silnicovky. Zákla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Heršpice
 obec v okrese Vyškov

Ve Vlastivědě moravské se dočteme, že název naší obce pochází od osobního jména Jaroš nebo Hereš. Heršpice mají bohatou dávnou historii. Hovoří o ní nálezy z doby kamenné, bronzové, atd. Písemné záznamy, vztahující se k Heršpicím, jsou až ze 13. století. Obec patřívala ke slavkovskému panství, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hlubočany
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Hlubočany se poprvé připomínají již v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kterou historikové datují do roku 1141 {sama není datována). V soupisu majetku katolické církve na Moravě je uvedeno, že olomouckému kostelu patřily v obci dvě popluží. Roku 1261 se v písemných pramenech vyskytuje Ludslav z Hlubočan (i když není tak zcela jisté, že se jedná o naši ves). V druhé polovině 13. století patřila ves patrně pánům z Obřan, kteří se zřejmě postarali o její kolonizaci německými přistěhovalc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední nárůst
Hodějice
 obec v okrese Vyškov

Obec Hodějice je zemědělská obec, nacházející se na levém břehu řeky Litavy v průměrné nadmořské výšce 223 m. Z různých archeologických vykopávek je doloženo, že na území katastru obce bylo sídliště pravěkých lidí. V polích za hřbitovem se nachází sídelní jáma. Po otevření pískovny za starou "struhou" byly nalezeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Holubice
 obec v okrese Vyškov

Holubice se nacházejí na Jižní Moravě asi 15 kilometrů východně od Brna. Okraj katastrálního území protíná dálnice D1 Brno-Vyškov s odbočkou na Slavkov u Brna. Obcí vede jednokolejná železniční trať Brno-Přerov. Obec je umístěna v kopcovitém, členitém terénu, 229 m nad mořem. Středem obce je náves s kaplí sv.Gottharda ( 18 stol.) a s hostincem. V m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hoštice-Heroltice
 obec v okrese Vyškov

Dříve dvě samostatné obce Hoštice a Heroltice byly v roce 1942 spojeny v jednu s názvem Hoštice-Heroltice. Leží při řece Hané, při silnici Vyškov - Kroměříž, 5 km východně od Vyškova v nadmořské výšce 232 metrů nad mořem. Celková výměra obou obcí je 724 ha. V obou obcích je asi 560 obyvatel. Pošta i fara jsou v místě. Ve vzdálenosti 1 km od obce se nachází i železniční stanice. Hoštice Mají název od osobního jména Hošt, Hošek, nebo podle "hostů", tj. lidí hospodařících na cizí půdě.Hoštice nálež...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
34 %
mírný pokles
Hostěrádky-Rešov
 obec v okrese Vyškov
Hostěrádky-Rešov (obec)

Původně dvě samostatné obce v jižní části okresu Vyškov, Malé Hostěrádky a Rešov, se v roce 1913 spojily v jednu obec Hostěrádky – Rešov. Název původní obce vznikl pravděpodobně od jména Hostirad. První písemný doklad o existenci obce je z roku 1270. Obec Rešov původně vznikla rozdělením dvora – statku olomouckých biskupů a nese svoje jméno podle posl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
velký pokles
Hrušky
 obec v okrese Vyškov

Obec Hrušky leží na Jižní Moravě v okrese Vyškov ve vzdálenosti asi 20 km jihovýchodně od Brna a 4 km od města Slavkov u Brna (Austeritz - je spojeno předvším se jménem Napoleona Bonaparte a napoleonskými válkami). Katastrální území obce se nachází v převážně ploché pahorkatině na rozhraní Dyjsko-svrateckého úvalu a Ždánického l...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Hvězdlice
 městys v okrese Vyškov

Městys Hvězdlice se nachází v jihomoravském kraji nedaleko okresního města Vyškov. Městys Hvězdlice se skládá ze tří částí - Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice a Zdravá Voda. Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 601. První zmínky o obci pochází okolo roku 1262. Díky bohaté historii se zde nachazí spousta kulturní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze