Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Hlavňovice (zámek)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


hrad, zámek, tvrz, hradiště Hlavňovice (zámek) 0 km

Založen v 17. století Kocy z Dobrše, kterým patřil až do 20. století.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velhartice (hrad) 2.12 km

Hrad byl založen mezi roky 1290–1310 jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba obl&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény - Velhartice (kostel) 2.25 km

Kostel byl založený podle údajů v písemných pramenech v roce 1373. Do tohoto období patří loď s klenbou a opěrnými pilíři; autentický patrně i vítězný oblouk. Původn&iacut... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.101 - Velhartice (dům) 2.37 km

Přízemní roubený dům na kamenné podezdívce z 2. poloviny 18. století. Kolem roku 1837 objekt patrně již existoval, byl označen v IS SK jako “spalný” a měl obdélný půdorys, s... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.52 - Velhartice (dům) 2.37 km

Přízemní roubený dům s dřevěnou lomenicí a nad zápražím výrazně přetaženou střechou, nesenou vyřezávanými krakorci. Za obytnou částí navazuje zděný hospodářs... pokračování

architektonická zajímavost Městský dům č.p.102 - Velhartice (dům) 2.37 km

Stav zachycený k r. 1837 koresponduje se současnou situací. Již tehdy byl dům klasifikován jako “nespalný”. K jižnímu rohu přiléhal menší “spalný” objekt, při se... pokračování

kašna, fontána Kašna - Velhartice (kašna) 2.38 km

Kamenná kašna čtvercového půdorysu založená v severovýchodní koutové části náměstí v prostoru pod čp. 9. Svažitý terén vyrovnává z jihozápadn&i... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Velhartice (kostel) 2.38 km

Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození P.Marie, dominující městečku se uskutečnila již kolem r.1330, ze staršího objektu zůstala stát severní strana lodi. Portá... pokračování

muzeum Soukromé muzeum šumavských minerálů - Velhartice (muzeum) 2.4 km

V centru Velhartic v domě č. 59 u kostela najdete soukromou sbírku minerálů Libora Škubala s nálezy minerálů z lokalit Šumavy, ale i zajímavých exponátů z lokalit po celé ČR i za... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov - Velhartice (hřbitov) 2.4 km

Hřbitov byl založen roku 1858, náhrobky se datují od doby založení až do roku 1934. Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1941. Na hřbitově soubor 65 náhrobků - nejstarší z nich barokizují...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

historická budova Městský dům č.p.117 - Velhartice (dům) 2.4 km

Barokně - klasicistní objekt z 2. poloviny 18. století, nejpozději přelom 18. a 19. stol. V roce 1837 objekt již stál a byl v rámci Stabilního katastru klasifikován jako “nespalný”. K t&e... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1 .světové války - Velhartice (pomník) 2.4 km

Umístění: u kostela Panny Marie Nápis: 1914 – 1918OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKYBROTAN J., BRUML LUD., BULKA JAK., HANZLÍK JOS., HARTL FR., HOSNEDL ANT., JIŘINA FR., KLINGER LEO., KNĚZ LAD., KNĚZ SVAT., K... pokračování

zajímavost Werichova chata u Velhartic (zajímavost) 2.51 km

Obdivovatelům Šumavy je známo a má pro ně velký význam, že lásku k Šumavě s nimi sdílel i velikán české kutury Jan Werich. Na pobyty Jana Wericha na Velharticku si stá... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kněžice (zámek) 3.41 km

Secesní zámek s menším parkem. Vznikl přestavbou staršího objektu, pocházejícího z 18. století, z něhož se nic nezachovalo. Dnešní podoba z roku 1907 je dobře udržovaná patrová budova.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Petrovice u Sušice (kostel) 3.64 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Jména Panny Marie - Hory Matky Boží (kostel) 3.88 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Mokrosuky (kaple) 5.37 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mokrosuky (zámek) 5.41 km

Renesanční zámek nechal v 16. století vybudovat Volf Gothard Pergler z Perglasu. Jedná se o patrovou dvoukřídlou budovu se sedlovou střechou, ozdobnými štíty a otevřenými arkádov... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Vetšího - Kolinec (kostel) 5.93 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kolinec (zámek) 5.96 km

Původně renesanční sídlo si zde vybudoval v 16. století Václav Vintíř Vlček (zachována část arkádové chodby). V polovině 17. století vyhořelo, poté barokně přestavěno. V letech 1820 - 1840 zámeček přestavěn empírově. Dnes je patrová trojkřídlá budov... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice (kostel) 6.76 km

První doklady o existenci vesnice pochází z roku 1315. Jako městečko se poprvé uvádí v roce 1579. Kostel se tu poprvé připomíná v roce 1603. Z nejstarší stavební et... pokračování

vyhlídka Vyhlídkové místo - Hartmanice (vyhlídka) 6.78 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž na Březníku (kříž) 6.86 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kaple) 6.87 km

V 11. století žil v poustevně pod vrcholem benediktýnský mnich Vintíř (Günter). Zemřel zde roku 1045, a je pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. U žulového skaliska stojí na jeho... pokračování

muzeum Muzeum Dr. Šimona Adlera - Dobrá Voda (muzeum) 6.88 km

 Muzeum Dr.Šimona Adlera bylo vybudováno v roce 1997 jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu v ko... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž po Březníkem - Hartmanice (kříž) 6.93 km

Litinový kříž u cesty k Vintířové Skále pochází z roku 1870. Datace vytesána na soklu ve kterém je kříž upevněn.  ... pokračování

rozhledna Rozhledna Svatobor - Sušice (rozhledna) 6.94 km

Svatobor je zalesněný vrch nad Sušicí ležící 845 metrů nad mořem. Na vrcholu, opředeném mnoha pověstmi, mýtem pravěkého hradiště a obětiště, ke kterému vedl název v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kostel) 6.95 km

Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, jediný tohoto zasvěcení na světě, je od poloviny devadesá... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Dobrá Voda (hřbitov) 6.96 km

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě je ze dvou stran obklopen původním hřbitovem, který sloužil svému účelu až do odsunu německých obyvatel na konci války. Po té co Dobré Vody zůstal...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Chlistov (kostel) 7.12 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zřícenina kostela sv. Bartoloměje - (zřícenina kostela) 7.19 km

Zřícenina jednolodního gotického kostela,který se nachází východně od obce Běšiny.Postaven kolem roku 1370.Původně farní kostel pro obec Podolí.Po požáru v roce 1579 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Javorná u Železné Rudy (kostel) 7.37 km

V roce 1698 byla postavena kaple, která byla podle návrhu architekta M. A. Gilmettiho v letech 1718-1721 přestavěna na současný barokní kostel. V průčelí kostela jsou dvě věže kryté šindelem. Na olt&... pokračování

muzeum Muzeum železničních dresin . Čachrov (muzeum) 7.67 km

Zaměření muzea je na záchranu a udržování historických železničních dresin a jejich vystavování a provozování při historických železničních oslavách a v&yacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Čachrov (kostel) 7.72 km

Gotický kostel ze 14. století představuje kvalitní ukázku sakrální stavby v regionu; jsou v něm cenné historické konstrukce, dochované vnitřní dispozice a fragmenty figurá... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz - Čachrov (tvrz) 7.8 km

Tvrz je možno nalézt v obci Čachrov nad levým břehem říčky Ostružné asi 700m nad mořem a to při silnici z Klatov do Železné Rudy. Významná ukázka malého opevněného sídla s... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek (socha) 7.89 km

Příklad drobné litinové plastiky sv. Jana Nepomuckého z bývalého mostu, osazené na zděném podstavci a kamenném soklíku, datované do roku 1862. Most demolován v roce... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Valburgy - Hrádek (kaple) 7.96 km

Kaple je zasvěcena Svaté Valburze, patronce šestinedělek a rolníků. Vzývána bývala při některých nemocech, jmenovitě očních, při kašli a pokousání psem, a také jako... pokračování

muzeum Galerii Hrádek - Hrádek (galerie) 7.97 km

V roce 2015 jsme zrenovovali barokní špýchar a vytvořili v něm prostor her a inspirace hrádeckou historií určený převážně dětem ve věku 3 až 10 let. Podle reakce návštěvníků, se ... pokračování

muzeum Muzeum Františka Pravdy - Hrádek (muzeum) 7.99 km

Muzeum Františka Pravdy na zámku v Hrádku u Sušice zahájilo svou činnost v červnu roku 2010. Jak již napovídá název, zaměřuje se především na osobu Františka Pravdy (vlastním jménem Vojtěch Hlinka), významného autora knížek pro lid 2. poloviny 19. st... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hrádek (zámek) 7.99 km

Původně gotická tvrz ze 14. stol., (jádro starého zámku); po r. 1568 v renesanci rozšířen a přestavěn starý zámek a přistavěn zámek nový; barokní přestavba za Friedricha D... pokračování

socha Socha sv. Vincence Ferrerského - Hrádek (socha) 8.03 km

Na hranolovém ořímsovaném a ze stran vykrojeném soklu stojící socha světce v podživotní velikosti, doplněná postavou andílka. Barokní dílo z 1. poloviny 18. století... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrádek (kříž) 8.05 km

Kříž na rohu ZŠ Hrádek. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrádek (kříž) 8.06 km

Litinový kříž u komunikace do obce Zbynice. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrádek (kříž) 8.08 km

Kříž na rohu usedlosti č.p.4 v blízkosti zámku. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Hrádek (kaple) 8.23 km

Kaple na zalesněném kopci asi jeden kilometr severně od obce Hrádek. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Běšiny (zámek) 8.41 km

Již ve 14. století zde stávalo sídlo pánů z Běšin, kteří tu byli až do 17. století. V roce 1678 získali panství Krakovští z Kolovrat. Zámek vznikl v průběhu 17. století, barokní úpravy, přestavby ve 20. století.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Hrádek (kříž) 8.46 km

Kříž východně za obcí u komunikace do obce Tedražice. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek (socha) 8.98 km

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého stojí v dominantní poloze v sedle mezi Sušicí a Hrádkem, před památnou lípou velkolistou. Socha čelem obrácena k SZ. Kolem sochy kamenný... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Zbynice (kostel) 9.04 km

... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Zdouň (hřbitov) 9.05 km

Hřbitov se skládá ze dvou částí Z nového a starého hřbitova, který je součástí kastelního areálu. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Zdouň (kostel) 9.09 km

Při kostele bývala osada, která je poprvé doložena k roku 1257. Kostel se připomíná k roku 1314. Názory na dobu výstavby kostela se v literatuře rozcházejí. Někteří kladou kostel... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Dlouhá Ves (socha) 9.24 km

Socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. stol. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Sušice (kostel) 9.42 km

Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 177... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Filipa a Jakuba - Dlouhá Ves (kostel) 9.45 km

Původně gotický kostel z období 13.- 14. století, přestavěný v první polovině 18. století barokně. Na stěnách presbytáře dochovány zbytky původních gotických nástěn... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Dlouhá Ves (pomník) 9.45 km

Umístění: před kostelem v jeho východní části vsi Nápis: 1914 – 1918 ZUM ANDENKEN DEM OPFERN UNSEREN GEFALLENEN IN WELTKRIEGE. Na památku našim padlým obětem ve světové... pokračování

infocentrum Informační centrum - Sušice (infocentrum) 9.47 km

Nabízíme Vám: informace o Sušici a Šumavě (památky, přírodní zajímavosti) tipy na výlety do okolí a zajímavá místa informace pro pěš&iacut... pokračování

muzeum Muzeum Šumavy - Sušice (muzeum) 9.48 km

S myšlenkou založit v Sušici muzeum seznámil čtenáře prvního čísla místního časopisu „Posel ze Sušice“ roku 1879 ve svém článku „Dbejme památek ot... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter - Sušice (kostel) 9.62 km

Kapucínský klášter v Sušici vznikl krátce po ukončení pustošivé třicetileté války. Zakladateli kláštera byli majitel žichovického panství hrabě... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzeti Panny Marie - Sušice (kostel) 9.72 km

Kostel Nanebevzetí P. Marie je gotický z konce 14. stol. Přestavěn po požáru r. 1591.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mořice na Mouřenci - Dlouhá Ves-Annín (kostel) 9.83 km

Kostel byl založen jako pozdněrománský kolem roku 1230. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1369. V 15. století byl kostel goticky přestavěn a rozšířen, další stavební úpravy probíhaly také ve druhé polovině 13. století a ve 14. století. V ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Nový Čestín (zámek) 9.94 km

Zámek byl postaven v 18. století, od konce 18. století v majetku Antonína Perglara z Perglasu, Schramů a dalších. V 19. století upravován.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Nový Čestín (kostel) 9.94 km

... pokračování

zajímavost Archeopark - Prášily (skanzen) 9.98 km

Chcete vědět, jak se žilo v Česku před dvěma tisíci lety? Zajímá vás historie a Keltové? V Archeoparku Prášily můžete obdivovat rekonstrukce skutečných nálezů, anebo se zúčastnit... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Anděla Strážce - Sušice (kostel) 9.99 km

Krásnou dominantou Sušice je raně barokní kostelík sv. Andělů Strážných na vrchu Stráži, místními důvěrně nazývaný "Andělíček". Od kostelíka, obklopené... pokračování

botanická zahrada Botanická zahrada - Prášily (zahrada) 10.2 km

Jedná se o nejvýše položenou botanickou zahradu v ČR. Založena byla v roce 2005 a rozprostírá se na ploše 15 arů. K vidění jsou zde původní šumavské rostliny, skalničky, trvalky ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Pomocné - Mochtín (kaple) 10.21 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Prášily (kříž) 10.25 km

Železný kříž na pískovcovém soklu s kropenkou pocházející s roku 1872. ... pokračování

pomník, památník Pomník zmizelým obcím - Prášily (pomník) 10.26 km

Umístění: střed obce Nápis: Na pamatku zmizelých obcí a osad v okolí Prášil v polovině 20. století. A.D. 2001 Po stranách pomníku dvě desky s názvy zanikl&yacu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zavlekov (zřícenina tvrze) 10.52 km

Založena zřejmě kolem poloviny 14. století pány, kteří se později psali ze Zavlekova. Roku 1544 připomínána jako pustá, zbytky v roce 1856 romanticky upraveny. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Zavlekov (kostel) 10.6 km

Na místě nynějšího kostela Nejsvětější Trojice v Zavlekově stával kostelík P. Marie, jenž se připomíná již roku 1364. Poněvadž nestačil pojmout všechny věřící, byl r. 1768 zbourán a na jeho místě byl postaven nynější kostel Nejsvětější Trojice. Stavb... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Vrhaveč u Klatov (kaple) 11.61 km

... pokračování

zajímavost Rýžovní kámen - Rejštejn (zajímavost) 11.66 km

Středověké rýžování a těžbu zlata v Rejštejně a jeho okolí připomíná hranolovitý kámen s miskovitými prohlubněmi, který sloužil k roztírání r&y... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Rejštejn (socha) 11.69 km

Rejštejn-náměstí Svobody-socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1883 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn (kostel) 11.78 km

Kostel s obdélnou lodí, pětiboce ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Původně středověká sakrální stavba, výrazně zbarokizovaná, se zajíma... pokračování

rozhledna Pancíř u Železné Rudy (rozhledna) 12.03 km

Hora Pancíř je jedním ze tří vrcholků známé turistické cesty Prenet-Můstek-Pancíř. Dosahuje výšky 1214 nadmořských metrů a je vyhledávaným turistickým c&iacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní elektrárna Čeňkova pila - Rejštejn (technická zajímavost) 12.14 km

Vodní elektrárna Čeňkova pila má svůj počátek v r. 1908, kdy byla v původní pile, která zpracovávala především dřevo z lesních kalamit (1863 a 1870) instalována tři vodn&i... pokračování

muzeum Vodní elektrárna Vydra - Čeňkova pila (muzeum) 12.2 km

Vodní elektrárna Vydra - v blízkosti mostu přes Vydru - byla vybudována v letech 1937 - 1942 za účelem využití vodního potenciálu Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu, j... pokračování

pomník, památník Pomník obětem pochodu smrti - Rejštejn (pomník) 12.25 km

Jeden z mnoha pochodů smrti vyrazil 13. dubna 1945 z koncentračního tábora v Helmbrechtsu. Pokračoval přes Aš, Mariánské Lázně, Tachovsko, Domažlicko, Nýrsko, kolem Dobré Vody, Hartmanic, přes... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Obytce (zámek) 12.36 km

Zámek se nachází u zemědělského dvora na místě, kde stávala původní tvrz Obyteckých z Obytec a vznikla zřejmě v 18. století za Koců z Dobrše.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Kašperské Hory (kostel) 12.63 km

Kostel sv. Mikuláše je situovaném zhruba 1,5 km severozápadně od městečka v poměrně dominantní poloze viditelné při dálkových pohledech od severu a SV. Kostel je majetkem katolické c&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Kašperské Hory (kaple) 12.65 km

V blízkosti mohutného gotického chrámu sv. Mikuláše se nachází o poznání menší hřbitovní kaple, vystavěná snad jako karner, zasvěcená ochr... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost ev.č.9 - Srní (usedlost) 12.82 km

Přízemní částečně roubený dům šalovaný prkny, s předsazenou lomenicí krytou šindelem, s polovalbovou střechou s polygonální zvoničkou. Špýchar roubený na vys... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Strážov (kostel) 12.91 km

Existence kostela doložena k roku 1384 a 1405. V poslední čtvrtině 13.stol. postaven presbytář s klenbou a loď s vítězným obloukem, jižní portál lodi a zrušené okno ve východní s... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Luby (tvrz) 13.05 km

Tvrz vznikla pravděpodobně v 15. století za Lubských z Lub, od roku 1544 ji drželo město Klatovy.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Blažeje - Plánice (kostel) 13.15 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Srní (drobná památka) 13.15 km

Boží muka stojí vlevo, asi třicet metrů, od hasičské zbrojnice. Pochází z roku 1862. ... pokračování

infocentrum Informační centrum - Srní (infocentrum) 13.16 km

V našem informačním centru Vám nabízíme: bezplatnou informační službu informace o obci a okolí, o jeho historii i současnosti informace pro turisty o turistických trasách tipy na v&yac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel) 13.22 km

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavb... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Luby (kostel) 13.29 km

Kostel pochází z doby kolem poloviny 14. století. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. století došlo k rozší... pokračování

muzeum Muzeum F. Křižíka - Plánice (muzeum) 13.3 km

Zrekonstruovaný rodný domek Františka Křižíka, slavného rodáka Plánice, byl slavnostně znovuotevřen 25. června 2010. Dovršilo se tak tříletého úsilí řady odborn&iac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Plánice (zámek) 13.41 km

Zámek vznikl již v 16. století za Šternberků,... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.24 - Srní (usedlost) 13.49 km

Přízemní stavení s roubenou obytnou částí a zděným chlévem v řadě, s polovalbovou střechou s lomenicí. Příklad lidové architektury horského typu z 19. století. Sta... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Týnec (zámek) 13.52 km

Již ve 14. století zde vznikla tvrz pánů z Týnce, připomínaná rokem 1555 coby pustá. Později byla obnovena, ale kolem roku 1720 za Krakovských z Kolovrat a Týnce (snad na jejím místě) vybudován velký barokní zámek podle plánů J. Augustona.... pokračování

infocentrum Informační středisko Kašperské Hory (infocentrum) 13.74 km

Turistické informace pro návštěvníky města řada inforamčních materiálů o Informace o ubytování a stravování+ seznam ubytovatelů a restaurací Barevná mapa s popi... pokračování

rozhledna Rozhledna Na Sedle - Sušice (rozhledna) 13.85 km

Stavba pochází z rok 2009. Dřevěná příhradová konstrukce má tvar sedmiúhelníku a byla navržena architekterm P. Ullmannem. Po vystoupání po dřevěném schodišti do cca... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kašperk (zřícenina hradu) 13.94 km

Střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a zabezpečit důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky. To jsou tři důvody, které vedly českého krále a ří... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Bývalá synagoga Podmokly (synagoga) 13.97 km

Dnes již bývalá synagoga stojí v současnosti jako č. p. 55 v severní části obce Podmokly. Svému účelu sloužila do konce 19. století, po té byla využívána k obytným ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Podmokly (kaple) 13.99 km

Kaple pochází z poloviny 18. století. ... pokračování

historická budova Bývalý zámek Podmokly (historická budova) 14.01 km

Původní zámeček je dnes již přestavěn na obytný dům. Původně byla nad balkónem věžička a na ní byla zpodobněná lyra, jelikož majitelem zámečku byl houslový virtuóz Václav Kopta. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Klatovské - Kašperské Hory (kaple) 14.05 km

V blízkosti poutního kostela Panny Marie Sněžné, se nachází poutní kaple Panny Marie Klatovské, zvaná Grantl, původem ze 17. století. Přestavět ji dal děkan Mikuláš Toeppe... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz