Tipy pro Vás v okruhu 25 km : Lejšovka (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


obec, osada Lejšovka (obec) 0 km

O celé řádce možných sídel od Lejšovky až po Újezd se nezachovaly žádné písemné důkazy, jen kusé pověsti. Jsou potvrzeny jediné dvě vodní tvrze – na labském ostrově Smiřice rybníky obložený Kaltouz. Na základě všech okolností, které lze vzít v úvahu ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

obec, osada Libřice (obec) 1.84 km

První písemná zpráva pochází z roku 1356.  Na území žije 271 obyvatel.... pokračování

obec, osada Nový Ples (obec) 1.88 km

Vznik obce Nový Ples je úzce spojený se vznikem nedaleké pevnosti Josefov na místě původní obce Ples. Císař Josef II dal r.1780 na soutoku řek Metuje,Úpy a Labe na vojensky strategicky důležit... pokračování

obec, osada Smržov (obec) 1.9 km

Ta naše česká zem, je jako zahrádka   …   a platí to i o Smržovu, obci ležící v trojúhelníku mezi Jaroměří, Opočnem a Smiřicemi v nadmořské výšce 260 m. První doložená zmínka o obci Smržov je z roku 1490, kdy „ koupil Smiřice Hašek Střížek z Lužan a... pokračování

obec, osada Rasošky (obec) 3.02 km

Obec Rasošky se nachází asi 4 km jižně od města Jaroměř v Královehradeckém kraji. Se jménem lesa "Rossošky" se shledáváme v církevních listinách již v roce 1546. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Černilov (obec) 3.12 km

Obec leží 10 km severovýchodně od Hradce Králové. Od pradávna byla dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo... pokračování

obec, osada Výrava (obec) 3.57 km

Počátky osídlení jsou známy z roku 1200. Od roku 1501 již existuje obec Výrava. Obec je zastavěna rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi. K obci patří osada Dolní Černilov s památnou zvoničkou a koupalištěm. V roce 1996 byla otevřena nová hospoda ... pokračování

obec, osada Vlkov (obec) 3.59 km

Katastr obce Vlkova patří k významným archeologickým lokalitám, známým už více jak 100 let. V letech 1890 - 1891 na polích býv. p. Adamíry v trati V Lískách ... pokračování

obec, osada Jasenná (obec) 4.13 km

 První písemná zpráva pochází z roku 1305. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 713 obyvatel.... pokračování

obec, osada Králova Lhota (obec) 4.4 km

Nejstarší období existence obce souvisí s kolonizačními snahami panovníků. Původně byla oblast od Hradce Králové až k pohraničním horám majetkem panovníka. Majetkem velikým, ale bezcenným, neboť se jednalo o území pokryté hlubokými hvozdy, táhnoucími... pokračování

obec, osada Librantice (obec) 4.5 km

Místní jméno vzniklo jako ves lidí Librantových. Toto osobní jméno je německého původu. První část je překládána jako lid - národ, druhá jako meč. Pod... pokračování

obec, osada Číbuz (osada) 4.6 km

Číbuz - jméno je odvozeno od jejího zakladatele Čibuda a znamená Čibudova ves. Od roku 1923 je úředně známa jako Číbuz (pod tímto jménem je též uvedena v katastru), dříve se jméno užívalo krátce - Čibuz. Číbuz náležela ke skalickému újezdu. Původně ... pokračování

obec, osada Divec (obec) 4.76 km

Obec Divec leží cca 2 km severovýchodním směrem od východočeské metropole Hradce Králové. Počtem obyvatel (195) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce královéhradeckého kraje. Z jihu je katastr obce ohraničen lesním masívem Spá... pokračování

město, městys Jaroměř (město) 4.83 km

Město Jaroměř - město zahrad a parků na soutoku tří řek, královské věnné město a císařskou pevnost Josefov. Místo, které zve k návštěvě svými památkami a kulturní tradicí. Leží v Královéhradeckém kraji, 120 km severovýchodně od Prahy. Velmi výhodná p... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

obec, osada Rychnovek (obec) 5.15 km

Obec leží mezi dvěma řekami, Úpou a Metují, v nadmořské výšce kolem 270 m. Skládá se ze tří místních částí: Rychnovek, Zvole a Doubravice, s počtem obyvatel ... pokračování

obec, osada Černožice (obec) 5.52 km

Obec Černožice leží 15 km severně od Hradce Králové. Osídlena byla již v mladší době kamenné. Poprvé se připomíná písemně v análech opatovického kláštera v roce 1197. Jméno Černožic přijal do názvu starý rod Malešických. Od nich obec odvozuje i svůj ... pokračování

obec, osada Skalice (obec) 5.69 km

Obec Skalice tvoří tři místní části:  Skalice, Skalička a Číbuz. V minulosti však byly tyto části samostatnými obcemi. První písemná zpráva pochází z roku 1143. Na území žije 563 obyvatel.... pokračování

obec, osada Libníkovice (obec) 5.88 km

Obec Libníkovice leží 270 m. nad mořem. Jak lze všeobecně soudit, byla naše obec tak jako jiných obcí založena ve třináctém století. Není přesných zpráv o tom, kdy byly Libníkovice založeny, kdo byli první páni Libníkovic. Teprve na počátku 16.stolet... pokračování

město, městys Smiřice (město) 5.98 km

Smiřice leží v rovině při horním toku řeky Labe. U Smiřic se Labe rozdělovalo na nejméně tři ramena a během dlouhých let si přetvářelo svá říční koryta.Zdejší krajina byla os&iac... pokračování

obec, osada Šestajovice (obec) 6.1 km

První písemná zpráva pochází z roku 1450. Na území žije 159 obyvatel.... pokračování

obec, osada Hořenice (obec) 6.13 km

Ves Hořenice se poprvé připomíná v roce 1500. Někdy v 15. století tu byla postavena tvrz, která se stala rodovým sídlem Matese z Hořan. Ten daroval v této době vesnici Hořenice i s tvrzí... pokračování

obec, osada Holohlavy (obec) 6.42 km

Holohlavy se nacházejí 12 km od Hradce Králové a 6 km od Jaroměře. Obcí prochází komunikace 1. třídy, značená čísl. I/33. Spojení obstarává autobusová a železniční přeprava. Autobusová zastávka je přímo v obci, a železniční zastávka je v nedalekém mě... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

obec, osada Dolany (obec) 6.52 km

První písemná zpráva o Dolanech pochází z roku 1549 v zápisech úředních knih archivu Jaroměřského. Prvopočátky vzniku obce jsou mnohem starší a byly dány kvalitou půdy, která umožňovala zemědělskou činnost v minulosti až po současnost. O zpracování h... pokračování

obec, osada Blešno (obec) 6.54 km

Obec Blešno se nachází po obou stranách silnice  A1/11 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové. Leží v nadmořské výšce 237 m. Má 310 obyvatel. K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu se prostírají rozsáhlé louky  ... pokračování

obec, osada Jílovice (obec) 6.56 km

První písemná zpráva pochází z roku 1456. Na území žije 310 obyvatel.... pokračování

obec, osada Heřmanice (obec) 6.59 km

Na heřmanické tvrzi se narodil 14.9.1583 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Slovutní astrologové později spočetli, že toho dne došlo ke vzácnému postavení planet slibujícímu zrocencům oslnivou kariéru. Budoucnost v Heřmanicích však oslňující neb... pokračování

obec, osada Rohenice (obec) 7.02 km

Katastr obce zaujímá 347 ha, 35a, 29m2 a hraničí s pozemky obcí Slavětín, Jasenná, České Meziříčí a Bohuslavice n/Met. V katastru samosprávné obce Rohenic směrem na východ se nachází osada Roheničky, která sousedí s obce Bohuslavice n/Met. a České Me... pokračování

obec, osada Skalička (osada) 7.03 km

Skalička byla původně malou osadou, kterou na místě v lesích s největší pravděpodobností založili obyvatelé Skalice. Skalička - v 17. stol. byla uváděna jako Malá Skalička, ale již v 18. stol. se jí začalo říkat Malá Skalice a tento název se ustálil... pokračování

obec, osada Rožnov (obec) 7.04 km

Obec Rožnov leží v Královéhradeckém kraji  přibližně 5 km od Jaroměře a 20 km od Hradce Králové. Pod obec Rožnov spadá přidružená část Neznášov. Obě se pak rozprostírají v údolí několika kopců - Chloumek, Prašivka, Bezděk a Libina. Obcí Rožnov pro... pokračování

obec, osada Jeníkovice (obec) 7.13 km

Vítejte na neoficiálních stránkách obce Jeníkovice v kraji Královéhradeckém, 3.5 km severně od Třebechovic pod Orebem. Naše obec má 405 obyvatel a nachází se v krásné lesnaté a zvlněné krajině. Je zde několik památných objektů, zejména kostel sv. apo... pokračování

obec, osada Zaloňov (obec) 7.26 km

Počátky obce Zaloňov, ležící v severovýchodních Čechách nedaleko města Dvora Králové nad Labem, nejsou blíže známy. První písemná zmínka in originali se datuje až k roku 1361, kdy tamní vesnice (v latinském originále „in Zalonow villa“) ležela v tehd... pokračování

obec, osada Vysoký Újezd (obec) 7.49 km

První písemná zpráva pochází z roku 1369. Na území žije 64 obyvatel.... pokračování

obec, osada Běleč nad Orlicí (obec) 7.69 km

Obec Běleč nad Orlicí se nachází v překrásné lokalitě v údolí řeky Orlice, ze tří stran obklopena borovými lesy, poblíž krajského města Hradec Králové. Jméno obce je odvozeno z osobního jména Bělec a původně znělo Bělcův, tj. dvůr. Od 14. do 16. sto... pokračování

obec, osada České Meziříčí (obec) 7.95 km

České Meziříčí se nachází na úpatí Orlických hor, mezi řekami Labem, Metují a Orlicí. Odtud název. Sama obec leží na Zlatém potoku, který dále přechází v řeku Dědinu. České Meziříčí je největší obcí v okrese.   Osídlení prostoru obce a jeho okolí sah... pokračování

město, městys Třebechovice pod Orebem (město) 8.43 km

Město Třebechovice pod Orebem bylo založeno při obchodní stezce v první polovině 14. století. Vrch Oreb (260 m) s kostelíkem Božího Těla připomíná památné husitské bratrstvo. Město je vzdáleno pouhých 13 km východně od Hradce Králové a díky svému oko... pokračování

obec, osada Krňovice (osada) 8.68 km

... pokračování

obec, osada Říkov (obec) 8.87 km

 Obec Říkov se nachází v jihozápadní části okresu Náchod asi 2 km od České Skalice, v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270-300... pokračování

obec, osada Velká Jesenice (obec) 8.87 km

Od města Česká Skalice, proslavené dílem Babička od Boženy Němcové, rozprostírá se jednu hodinu k jihu, samozřejmě pěšky, obec Velká Jesenice. Ta je již připomínána od roku 1350,... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Velký Třebešov (obec) 8.89 km

Velký Třebešov v dnešní podobě představuje dvě sloučené části (obce) Velký a Malý Třebešov, s rozdílným charakterem zástavby. Velký Třebešov je středověkého původu, první zmínka je z roku 1355, kde byl kostel sv. Štěpána farním v děkanátě dobrušském.... pokračování

obec, osada Slavětín nad Metují (obec) 8.9 km

První písemné zprávy o naší obci jsou z roku 1495. V dané době se jednalo o dvě samostatné vsi a to Slavětín a Hlohov (v některých pramenech uváděný též jako Lochov). Ke sloučení pod společný název Slavětín došlo někdy koncem 18. století. Obec střída... pokračování

obec, osada Kuks (obec) 9.03 km

Světoznámý Kuks kupodivu nemá dlouhou historii. Z dostupných pramenů se zdá, že Kuks měl dvě historické epochy. První souvisela s nalezištěm (spíše asi rýžovi&sc... pokračování

obec, osada Velichovky (obec) 9.04 km

Kdy obec vznikla se přesně neví. První písemná zpráva, zapsaná v zemských deskách, je z roku 1389. V ní se ukládá, vdově po Jíříkovi z Hustířan, převést dlužní úpis z Welichowu kostelu v Žíželevsi. Z této zprávy je zřejmé:- že jmenované místo patřilo... pokračování

obec, osada Habřina (obec) 9.2 km

První písemná zpráva pochází z roku 1357. Na území žije 280 obyvatel.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vlčkovice v Podkrkonoší (obec) 9.23 km

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší se skládá z původních dvou obcí Horní Vlčkovice a Dolní Vlčkovice. Nachází se v Královehradeckém kraji, přibližně v polovině trasy Dvůr... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Litíč (obec) 9.43 km

Obec Litíč se patří k nejmenším obcím Královéhradeckého kraje. Skládá se ze dvou částí - Litíče a Nouzova. Počet obyvatel se pohybuje kolem 130 trvale bydlících. Mnoho objektů v obci jsou chalupy, které jsou využívány k rekreačním účelům. První píse... pokračování

obec, osada Chvalkovice (obec) 9.47 km

 O počátcích historie Chvalkovic není žádný věrohodný doklad s jehož pomocí bychom mohli přesněji určit rok založení obce nebo alespoň stáří osídlení. Jsme odkázáni jen na dohady a nepřímá svědectví, ovšem lze předpokládat, že zdejší osada vznikla v ... pokračování

obec, osada Ledce (obec) 9.66 km

První písemná zmínka se datuje od roku 1450 v souvislosti s kruhovou vodní tvrzí. Avšak přítomnost člověka, jak potvrzují nálezy kamenných nástrojů, lze doložit již... pokračování

obec, osada Stanovice (obec) 9.68 km

První písemná zpráva pochází z roku 1407. Na území žije 77 obyvatel.... pokračování

obec, osada Lochenice (obec) 9.76 km

Lochenice leží 8km od krajského  města Hradce Králové, v rovině na pravém břehu řeky Labe, po obou stranách silnice, vedoucí od jihu z Předměřic a vychází při severním konci vesnice, zvaném horní, na stranu západní a pojí se za vsí se silnicí hlavní,... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Mokré (obec) 10.07 km

První písemná zpráva pochází z roku 1390. Na území žije 154 obyvatel.... pokračování

obec, osada Předměřice nad Labem (obec) 10.32 km

Naše Obec bezprostředně sousedí s městem Hradec Králové, severně proti toku Labe. První písemná zmínka pochází z roku 1376. V současnosti žije v obci více než 1750 obyvatel. Ze stavebních památek stojí za zmínku historická stavba mlýnu Budín a na tok... pokračování

obec, osada Očelice (obec) 10.67 km

Obec Očelice v současné podobě vznikla v roce 1960 sloučením Očelic a Městce nad Dědinou. Městec nad Dědinou je malá vesnička malebně rozložená na táhlé stráni nad řekou Dědinou. Uprostřed vsi je čtvercovitá náves s parčíkem, obecní studnou, zvoničko... pokračování

obec, osada Lhota pod Hořičkami (obec) 10.76 km

Obec Lhota pod Hořičkami se skládá ze tří obcí a to : Lhota pod Hořičkami, Světlá a Újezdec. Založení obce se datuje do první poloviny 13 století, první písemná zm&... pokračování

obec, osada Větrník (osada) 10.76 km

První zmínka pochází z roku 1545. Poddanská ves, původně (v letech 1631 až 1779) součást městečka Česká Skalice (šosovní ves). Od roku 1790 od roku 1849 součást náchodského panství.... pokračování

město, městys Česká Skalice (město) 10.86 km

Česká Skalice se nachází v nadmořské výšce 284 m n. m. v Úpsko-metujské tabuli. Městem protéká řeka Úpa, která pramení v Krkonoších a vlévá se v Jaroměři do Labe. V těsné blízkosti města leží přehradní jezero Rozkoš, nazývané často východočeské moře.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

město, městys Hradec Králové (město) 10.91 km

Oblast v okolí současného Hradce Králové byla obydlena již v době prehistorické. Z archeologických průzkumů vyplývá, že lokalita na soutoku Labe a Orlice byla osídlena již v obdob&iacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

obec, osada Hřibojedy (obec) 11.09 km

Obec rozkládající se na Libotovském hřbetu se dělíla na Hřibojedy Malé Hřibojedy a Hvězdu. Nedaleko obce se nacházela řada lomů, ve kterých byl těžen pískovec,byl zde prováděn i... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Choustníkovo Hradiště (obec) 11.13 km

První písemná zpráva pochází z roku 1316. Na území žije 570 obyvatel.... pokračování

obec, osada Sendražice (obec) 11.35 km

První písemná zpráva pochází z roku 1297. Na území žije 356 obyvatel.... pokračování

obec, osada Hostinka (osada) 11.36 km

Hostinka - v 19. století též název „Hostyň“. První zmínka se uvádí v roce 1540. Poddanská ves, do roku 1849 součást náchodského panství. Od roku 1850 místní část obce Vestec.... pokračování

obec, osada Bohuslavice (obec) 11.38 km

Obec Bohuslavice je poprvé písemně zmiňována v roce 1361 jako majetek Mutiny z Dobrušky. Později získaly Bohuslavice majitelé sousedních Černčic, kde se poprvé připomínají v roce 1409 za Vítka z Černčic. Později se Bohuslavice spolu s Černčicemi stal... pokračování

obec, osada Vestec (obec) 11.4 km

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komun... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Račice nad Trotinou (obec) 11.41 km

Račice nad Trotinou jsou malá vesnička ve východních Čechách nedaleko Hradce Králové (cca 15 km). Malebné okolí tvoří smíšené lesy s bohatou vegetací a kopcovitá krajina s nádherným výhledem například na Krkonoše. Obec je členem dobrovolného svazku o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Brzice (obec) 11.43 km

Z roku 1422 pochází první zmínka o Brzicích, v té době byla obec v držení rytíře Myslibora z Brzic. Před rokem 1495 se stávají Brzice součástí smiřického pan... pokračování

obec, osada Chudeřice (obec) 11.66 km

První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386... pokračování

obec, osada Nahořany (obec) 11.81 km

Vesnice při okresní silnici z Nového Města nad Metují do Jaroměře. Zastaví-li se chodec za nahořanským hřbitovem, vidí naši vesnici opravdu jako na dlani. Od věže Černčického kostela, les Jáselný, celé Nové Město s kopci za ním, Sendraž, celé pohoří ... pokračování

obec, osada Hořičky (obec) 12.07 km

Hořičky se připomínají poprvé v r. 1357 jako samostatné zboží rytíře Ludgera z Hořiček, Mečov k r. 1540, Křižanov k r. 1527. Na počátku 15. století se staly Hořičky součástí lito... pokračování

obec, osada Pohoří (obec) 12.14 km

V dnešní obci je evidováno 212 popisných čísel a žije zde 603 obyvatel. Na ploše 637 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, nová telefonní síť, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodov... pokračování

obec, osada Kohoutov (obec) 12.25 km

První písemná zpráva pochází z roku 1415. Na území žije 233 obyvatel. Obec provozuje kroužek rukodělných technik a lidových řemesel.... pokračování

obec, osada Neděliště (obec) 12.25 km

První zmínku o obci Neděliště nalézáme v darovací listině prvního českého krále Vratislava Opatovickému opatství z roku 1073. Další zmínka o naší obci se dá najít v zakládací listině strahovského kláštera z roku 1143. K další historii podáváme výňate... pokračování

obec, osada Lužany (obec) 12.27 km

První písemná zmínka o obci je z roku 1394. První zprávy o držitelích Lužan nacházíme v zachovalých písemnostech naší historie roku 1405 – 1410, kdy na tvrzi lužanské sídlil Hašek rytíř z Lužan z rodu Střížků z Koloděj, dále pak kolem roku 1478 jeho ... pokračování

obec, osada Bolehošť (obec) 12.3 km

O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada ... pokračování

obec, osada Mezilečí (obec) 12.42 km

První písemná zpráva pochází z roku 1495.  Na území žije 157 obyvatel.... pokračování

obec, osada Ratibořice (osada) 12.44 km

... pokračování

obec, osada Černčice (obec) 12.81 km

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 453 obyvatel.  ... pokračování

obec, osada Libotov (obec) 12.81 km

První písemná zpráva pochází z roku 1289. Na území žije 173 obyvatel.... pokračování

obec, osada Chotěborky (osada) 12.94 km

Chotěborky byly stanoveny vyhláškou ministerstva kultury památkovou chráněnou zónou od 1.1.2005. Nachází se tam mnoho zajímavých mimořádných a obdivuhodných staveb a pochází odtud několik známých lidí. Narodil se zde 8.12.1731 František Xaver Dušek –... pokračování

obec, osada Dubenec (obec) 12.98 km

V roce 1426 byl Wanieck Kordule z Dubence jako horlivý zastánce husitů a táboritů velmi známý. Sjednotil se se známým loupeživým rytířem Janem Koldou ze Žampachu na dobytí N&aacu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vilantice (obec) 13.01 km

Katastr obce Vilantice, o celkové rozloze 491,63 ha, zahrnuje obec Vilantice a osadu Chotěborky. Vilantice patří k menším obcím s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První zmínka o obci je z roku 1490. Nachází se zde, zejména v osadě Chotě... pokračování

obec, osada Býšť (obec) 13.02 km

Obec Býšť leží 9 km severozápadně od Holic na křižovatce Hradec Králové – Holice a Pardubice – Třebechovice p. O obklopená lesy. V letech 1360–1371 patřila Býšť vlady... pokračování

obec, osada Litoboř (obec) 13.08 km

Historie obce sahá do 2. poloviny 12. století, kdy tuto část severovýchodních Čech získal do svých mocenských zájmů mocný rod z Kladska. K jeho představitelům patřil i Lutobor, j... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Světí (obec) 13.29 km

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km na severozápad od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice, Bříza, Všes... pokračování

město, městys Opočno (město) 13.57 km

Opočno a jeho příměstské části Čánka a Dobříkovec mají 3 200 obyvatel. Dle zpracovaného územního plánu se nepředpokládá velká průmyslová výstav... pokračování

obec, osada Hořiněves (obec) 13.58 km

Obec Hořiněves je vzdálena cca 16 km na severozápad od Hradce Králové a má, včetně místních částí Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, celkem 700 obyvatel.  Malebné okolí obce dokresluje výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor. Do obce je možné přijet... pokračování

obec, osada Přepychy (obec) 13.59 km

První písemná zmínka o obci tedy pochází z roku 1355, k roku 1848 obec náleží opočenskému panství. Od roku 1849 jsou Přepychy samostatnou obcí. Od roku 1960 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. Obec se svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 937 ... pokračování

obec, osada Žernov (obec) 13.61 km

Obec Žernov najdete na mapě v těsném sousedství Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, v nadmořské výšce 400 m. Nedílnou součást Žernova tv... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.5000

obec, osada Kocbeře (obec) 13.71 km

První písemná zpráva pochází z roku 1415. Na území žije 520 obyvatel.... pokračování

obec, osada Vršovka (obec) 13.92 km

 Počátky Vršovky, jakož i okolních obcí, dají se určiti jen nepřesně odhadem a kladou se as do 11-12. století. Písemné doklady o jejich existenci nalézáme až ve stol. 14., p... pokračování

obec, osada Slatina nad Úpou (obec) 14.19 km

Slatina nad Úpou patřila vždy mezi větší zemědělské obce v severozápadní části náchodského okresu. Vesnice je umístěna v kotlině asi 2 km dlouhé, ... pokračování

obec, osada Máslojedy (obec) 14.21 km

Obec Máslojedy se nachází v okrese Hradec Králové. Je vzdálena 15 kilometrů od Hradce Králové a 11 kilometrů od Smiřic. Obec je součástí Mikroregionu obcí památkov&... pokračování

obec, osada Bříza (osada) 14.36 km

Ve státním muzeu vídeňském jsou z Břízy uloženy kamenné dláto a vrtaná kamenná sekyrka. Tvrz v Bříze zanikla asi ke konci 15. století. V Bříze jsou kamenná Boží muka (Kristus na kříži a pod ním P. Marie) z r. 1893 a 4 pískovcové pomníky padlých rakou... pokračování

město, městys Dvůr Králové nad Labem (město) 14.37 km

Geografické souvislosti měli bezpochyby vliv na situování původně osady, která dala základ městu Dvůr Králové nad Labem. Odedávna vznikala lidská sídla na trasách původních cest, na jejich křižovatkách a komunikačních uzlech. Nejinak tomu bylo i u Dv... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vysoká nad Labem (obec) 14.42 km

Vysoká nad Labem – ves na levém břehu  Labe, 2,45 hod. severně od Pardubic na západním svahu návrší, částečně na rovině Velké Strany. Na rozkopaném vrcholu kopce Milíře (283 m), jenž má jméno od uhlířského milíře a od podoby téhož, pálili uhlí zde v ... pokračování

obec, osada Vrchovnice (obec) 14.44 km

První písemná zpráva pochází z roku 1355. Na území žije 68 obyvatel.... pokračování

obec, osada Žíželeves (osada) 14.45 km

... pokračování

obec, osada Všestary (obec) 14.49 km

V místech kde jsou Všestary., bydleli lidé již v době předhistorické, jak dokazují předhistorické památky tu nalezené. Roku 1908 tady bylo objeveno malé slezské pohřebiště... pokračování

obec, osada Chvojenec (obec) 14.57 km

První písemná zpráva pochází z roku 1336. Na území žije 741 obyvatel. Obec je vybavena ordinací praktického lékaře a mateřskou školou. Pořádáme kultur... pokračování

obec, osada Dřízna (osada) 14.66 km

V tomto malebném údolí uprostřed lesa najdete mnoho přírodních krás a památek. Můžete se projít po cestičkách - křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, shlédnout kapli a studánku. Na těchto místech se také konají pobožnosti. O čistotu a pořádek se z... pokračování

obec, osada Maršov u Úpice (obec) 14.7 km

Obec Maršov se skrývá v horské úžlabině, která stoupá od východu k západu a po obou stranách je obklopena lesy.  Hlavní silnice vede od obce Libňatov směrem na obec Hajnici. Na levé straně podél silnice směrem na jih je tzv. strana "smiřická", kde b... pokračování

obec, osada Borek (obec) 14.79 km

Obec Borek se nachází v severní části okresu Pardubice a od Hradce Králové je vzdálena 10  km jižním směrem. První písemná zmínka o obci je datována do ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz