Vyhledávání lokalit (cílů)


Památné stromy v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 46 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Alej lip Bosonožské nám. - Bosonohy
 památný strom v okrese Brno-město

V Bosonách , městské části Brna , rozkládající se za západním okraji městské aglomerace , roste stromořadí z historických chráněných památných lip . Bosonožské náměstí je typická ukázka návsi uličního typu a lípy představují dvě aleje ve středovém pásu . Skupinu tvoří lípy velkolisté a lípy srdčité a je jich celkem 34 stromů . Jsou rozděleny na tři skupiny . První skupinu od druhé dělí uprostřed stojící rodinný domek a hasičská zbrojnice , druhou skupinu stromů od třetí odděluje budova školy a k... podrobnosti >

velký nárůst
Alej lip Bráfova - Brno
 památný strom v okrese Brno-město

Lípa je jedním z nejkrásnějších a největších listnatých stromů mírné klimatické zóny v Evropě . Díky své bohaté koruně , která poskytovala stín pocestným , byla často vysazována podél cest . Lípy se dožívají mnoha staletí , v ojedinělých případech více jak tisíc let . Proto není divu , že se nám mnoho letitých lipových alejí zachovalo do dnešních dnů . Díky těmto stromům vidíme , kudy vedly cesty , přestože už je jejich směr jiný . Nejinak tomu bylo i u stromořadí na ulici Bráfově . Třicet šest ... podrobnosti >

mírný nárůst
Buk lesní červenolistý
 památný strom v okrese Brno-město

Buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica fagus purpurea) roste v předzahrádce areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Králově Poli na Palackého třídě 1/3. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2008. Obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 367 cm. Jeho stáří se odhaduje na 140 let. Červená varianta buku lesního je působivá svými lesklými tmavě červenými až červenohnědými listy. Tento buk byl vysazen při dokončení kasáren rakouského jízdního pluku kolem roku 1870. Buk bývá též na... podrobnosti >

velký nárůst
Chráněný strom - Milošovice
 strom v okrese Kutná Hora


velký nárůst
Chudčická lípa - Chudčice
 památný strom v okrese Brno-venkov

Chudčická lípa se nachází při silnici na Veverskou Bítýšku. Nedaleko od křížení náspu bývalé železniční trati Kuřim – Vev. Bítýška se silnicí stojí za dřevěným plotem zahrady zhruba 250 let stará památná Chudčická lípa.  Byla pravděpodobně vysazena  v polovině 18. století na hrázi u rybníka , který později zanikl . Rybník dal vzniknout názvu původně oddělené místní části - Na Hrázi , ležící na jih od centra vsi. V roce 2004 iniciovala projekční kancelář Šenkyřík záchranu 250 let staré lípy srdč... podrobnosti >

mírný nárůst
Divadelní lípa - Březí
 památný strom v okrese Strakonice

Nejstarší pamětihodností obce Březí, je lípa, dnes státem chráněný strom. Lípa má obvod kmene 675cm a výšku 18 metrů. Má název Divadelní lípa, a to podle kdysi proslulého ochotnického divadla v obci, jehož pódium bylo v hostinci, u kterého se lípa nachází spolu s mladší a košatější lípou. Diva... podrobnosti >

obrovský nárůst
dub letní 1 - Bystrc
 památný strom v okrese Brno-město

Pod zoologickou zahradou se nachází pozůstatek původního dubového lesa , kterým byla pokryta Mniší hora . Jedná se o statné duby , z nichž dva byly dány pod ochranu státu . Když se u nich zastavíme , pochopíme , že je potřeba tyto majestátní velikány chránit , aby byli zachováni příštím generacím . Materiály pana učitele Josefa Přibyla , nestora brněnské dendrologie , který se velkou měrou zasloužil o mapování stromů města Brna , se zmiňují ještě o dalším dobu , který stával vedle bývalé hájo... podrobnosti >

stgnace
dub letní 2 - Bystrc
 památný strom v okrese Brno-město

Pod zoologickou zahradou se nachází pozůstatek původního dubového lesa , kterým byla pokryta Mniší hora . Jedná se o statné duby , z nichž dva byly dány pod ochranu státu . Když se u nich zastavíme , pochopíme , že je potřeba tyto majestátní velikány chránit , aby byli zachováni příštím generacím . Materiály pana učitele Josefa Přibyla , nestora brněnské dendrologie , který se velkou měrou zasloužil o mapování stromů města Brna , se zmiňují ještě o dalším dobu , který stával vedle bývalé hájovny... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední nárůst
Dub letní na Moravském náměstí - Brno-Veveří
 památný strom v okrese Brno-město

Na Moravském náměstí v okružním parku najdeme nejkrásnější památný dub města Brna. Temto statný strom je dominantou parku, který vznikl za pevnostním valem města. Dříve zde byly lipové aleje, zpříjemňující lidem nedělní procházky za hradbami. Po postupném zbourání hradeb v letech 1809 - 1859 zde začal vznikat okružní městský park. Dub se nachází nedaleko dnes již zbořené Tišnovské brány. Svými rozměry dává tušit, že je zde více než jedno a půl století. Vzrostlý dub poskytuje potravu a azyl pro v... podrobnosti >

mírný pokles
Dub letní u Pňovic
 památný strom v okrese Olomouc

Památný strom u mostku přes potok Kobylník mezi Pňovicemi a Tři dvory. výška: 32 m obvod: 485 cm V těsné blízkosti se nachází další dva památné stromy a to jilm vaz a dub letní. Nedaleko mostku je umístěna pamětní deska připomínající tragické úmrtí místního občana. Památný strom |8| Dub |9| Dub letní |10| ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

střední nárůst
dub letní Vídeňka - Brno
 památný strom v okrese Brno-město

Dub na ulici Vídeňská byl ještě donedávna dominantou malého plácku u hřiště Moravské Slávie . Jeho rozložitá koruna již z dálky oznamovala jeho majestátnost . Okolí stromu , záhy po jeho uznání za památný strom , začaly měnit stavební stroje a v jeho blízkosti vyrostl obytný dům , který doslova obestoupil toho velikána . Můžeme teď jen doufat , že stromu , který zde nerušeně rostl více než jedno století , tento velký zásah nijak neublíží . Byla by to velká škoda . Stromů , které se ve městě doži... podrobnosti >

střední pokles
Hrušeň obecná - Bílovice nad Svitavou
 památný strom v okrese Brno-venkov

 Památná hrušeň obecná se nachází při cestě do Obřan. Její stáří je cca 150 let. Obvod jejího kmene měří 337. V nedávné době byl strom odborně ošetřen a jeho koruna byla seřezána.... podrobnosti >

mírný nárůst
Javor babyka - Pisárky
 památný strom v okrese Brno-město

 Budeme - li hledat mezi památnými stromy ten , který má přídomek domácí , musíme vzpomenout na javor babyku v Pisárkách u řeky naproti Riviéře . Javor babyka je též někdy označován jako javor polní . Toto lidové označení je skutečně na místě , neboť patří k nejhojněji zastoupeným druhům našich luhů a hájů kolem potoků a řek . Většinou se vyskytuje v podobě keře , málokdy dorůstá do malého stromu . Protože roste ze všech javorů nejpomaleji , má také nejvíce ceněné dřevo z hlediska tvrdosti a kva... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Jinan dvoulaločný Boskovice
 památný strom v okrese Blansko

Jinan dvoulaločný (Ginkgo Biloba Pendula)... podrobnosti >

velký nárůst
Klokočovská lípa
 památný strom v okrese Havlíčkův Brod

 Klokočovská lípa roste na svém místě již od dob knížete Václava, kdy byl kraj pokrytý hustými lesy protkanými močály a bažinami. Pravděpodobně sloužila jako významný orientační bod na trase středověké obchodní stezky zvané Libická. Vypráví se, že se pod ní zastavil Karel IV. se svou družinou při cestě z královského hradu Lichnice, který roku 1334 vyplatil ze zástavy. Lípa je tak někdy nazývána Královská nebo Karlova. Kmen stromu, měřící téměř 9 metrů v obvodu, je dnes dutý a zjizvený. Aby se v... podrobnosti >

velký nárůst
Lípa - Žákava
 památný strom v okrese Plzeň-jih

Lípa vítězství 1945... podrobnosti >

obrovský nárůst
Lípa svobody - Vícov
 památný strom v okrese Prostějov

Uprostřed obce se nachází tzv.Lípa svobody. Kdysi oblíbená činost našich předků, když u příležitosti nějaké významné události vysadili strom. Tehdejší akci připomíná umístěná mramorová tabulka u něj. Nápis - LÍPA SVOBODY SOKOL 1919 1945 ... podrobnosti >

mírný nárůst
Lípa u Panny Marie - Štramberk
 památný strom v okrese Nový Jičín

Vzrostlá lípa stojící na vyhlídce na štramberskou Trúbu při úpatí Bílé Hory. ... podrobnosti >

mírný pokles
Lípa u Svaté Anny - Břežany
 památný strom v okrese Klatovy

Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky. Obvod kmene 432 cm, výška stromu 25 m. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Lipky
 alej v okrese Jihlava

Z Telče na severozápad vybíhá přímá, 1400 m dlouhá lipová alej. Je tu vysázeno 386 lip velkolistých a malolistých různého stáří a také 4 duby. Alejí prochází červeně zančená turistická cesta vedoucí z Telče do Řásné a dál do přes hlavní hřeben Jihlavských vrchů do Počátek. Asi uprostřed aleje je studna s vodou kojenecké kvality.... podrobnosti >

stgnace


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší