Vyhledávání lokalit (cílů)
Jihomoravský kraj » okres Brno-město » památný strom » dub letní 2 - Bystrc (památný strom)

www.krasnecesko.cz/lokality/24547-dub-letni-2-bystrc-pamatny-strom.html

dub letní 2 - Bystrc (památný strom)

[ ID: 24547 ]           Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
modrá značka značka cyklotrasa


Turistický cíl dub letní 2 - Bystrc (památný strom)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto dub letní 2 - Bystrc (památný strom)
Dub letní (xhlav)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Pod zoologickou zahradou se nachází pozůstatek původního dubového lesa , kterým byla pokryta Mniší hora . Jedná se o statné duby , z nichž dva byly dány pod ochranu státu . Když se u nich zastavíme , pochopíme , že je potřeba tyto majestátní velikány chránit , aby byli zachováni příštím generacím . Materiály pana učitele Josefa Přibyla , nestora brněnské dendrologie , který se velkou měrou zasloužil o mapování stromů města Brna , se zmiňují ještě o dalším dobu , který stával vedle bývalé hájovny , dnes správní budova zoologické zahrady . Ten se však do našich dnů nezachoval . Zkázu mu způsobila rána bleskem . Je to škoda , protože právě on mohl být svědkem návštěvy spisovatelky Boženy Němcové , která pobývala na zdejší hájovně kolem roku 1851 .

Věřme , že duby pod zoologickou zahradou již v té době byly vysazeny a naši největší spisovatelku mohou pamatovat . Ne nadarmo jsou stromy spojovány se spisovateli , malíři a hudebními skladateli .Oni vidí nejen krásu , ale i ducha stromu , který se pak stává námětem jejich uměleckého díla odkrývající tajemno i nám nezasvěceným . Tak se může stát , že díky těmto dílům vstoupíme do lesa a místo úzkosti z neznámého prostředí se budeme cítit jako doma . Zdá se nám , že zvířata i les na nás pohlíží jako na svou součást .

To vše mějme na paměti , stojíme-li před těmito exempláři . Pokud jim bude osud nakloněn mohly by dorůst v opravdové velikány .

Dub , který má svoje místo vpravo od křížku je dub letní , křemelák . V roce 2004 , kdy se provádělo měření obvodu kmene ve výšce 130 cm nad terénem byl tento jeho obvod 370 cm .

Za památné stromy je možno prohlásit stromy , jejich skupiny nebo stromořadí , které vynikají svým vzrůstem nebo věkem , tvořící významné krajinné dominanty , zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné , které jsou památníky historických událostí nebo se k nim vztahují různé pověsti a báje .

Při výběru stromu za památné je třeba zvážit jak důvody pro jejich ochranu , tak zdravotní stav a možnost dalšího vývoje . Za památný je možno prohlásit i strom již odumřelý nebo torzo stromu .

Památné stromy se vyskytují nejen v extravilánech a v okrajových částech měst a obcí , ale i přímo v jejich centrech a mnohdy tam sdílí těžký úděl v městském prostředí .

Památné stromy je zakázáno poškozovat , ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji . Samozřejmě to platí i pro ostatní dřeviny i když nejsou chráněny státem . Každý památný strom má své ochranné pásmo , ve kterém není povolena žádná , pro památný strom škodlivá , činnost . Veškeré stromy , které byly na území České republiky vyhlášeny za památné jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze . V terénu jsou tyto stromy označeny tabulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom nebo skupina památných stromů . Může být doplněna informační cedulí s údaji vážícími se k danému exempláři či exemplářům .


strana 1 | dále >


Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.


Akce v okolí

odrážka LÉTOFEST 2018 (Brno)
datum: 03.08. 2018


Penzion selský dvůr - Počerny - Karlovy Vary
reklama


http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze