Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Holenice
 obec v okrese Semily
První zmínka o Holenicích je údajně z roku 1412. V roce 1514 byla obec Holenice a Jivany, kdy patřila k rychtě Libuňské, postoupena panu Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. Později patřily Holenice Janovi Semínovi ze Semína. Roku 1623 po konfiskaci panství rodu Smiřických získává Holenice a Jivany Albrecht z...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Němčany
 obec v okrese Vyškov
Píše se rok 1497. Toho roku Petr, hrabě od Svatého Jiří a z Pezinku věnoval své manželce Žofii z Valdštejna hrad a město Slavkov s přilehlými obcemi - včetně Němčan. V 16. století v obci sídlili tzv. novokřtěnci, v roce 1570 zde zemřel jejich básník Kryštof Hueter, řečený Schiffmann. V době třicetilet&eac...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Čtyřkoly
 obec v okrese Benešov
Obec Čtyřkoly (tj. dnešní úřední název, lidově se říká Čtyrkoly nebo Štyrkoly) nebyla dlouho samostatnou obcí nebo ve feudálním řádu samostatnou poddanskou jednotkou. Patřila ke Lštění, které patřilo ke knížecímu hradu nad Lštěním, a proto se dlouho obec jmenuje L&...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Obora
 obec v okrese Blansko
Obora (obec) Obec Obora leží mimo hlavní silniční trasy mezi Bořitovem a Doubravicí asi 9 km jihozápadně od Boskovic  . Katastr obce je bohatý na nálezy prehistorických zkamenělin, které jsou označovány pro svoji ojedinělost jako Oboria. Jsou zde paleontologická naleziště. První záznam o obci pochází z roku 1360 , kdy ji vlastnil Filip z Letovic . V historii obce se pak dále objevuje mnoho majitelů, např. zde...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Litvínovice
 obec v okrese České Budějovice
Obec Litvínovice se nachází  asi 5 km jihozápadně od krajského města Českých Budějovice u hlavního tahu směr Č. Krumlov a D. Dvořiště.  Leží v nadmořské výšce cca 300 m.n.m. Obecní úřad spravuje celkem 3 osady – Litvínovice, Šindlovy Dvory a Mokré. Podél místní komunikace, která propojuje části obce jsou 3 rybníčky, Horní, Prostřední a Dolní litvínovický,  které obhospodařuje ČRS, dále v části Š....

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Metylovice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Metylovice byla dlouho malá, zapomenutá v údolí uprostřed kopců, stranou hlavních komunikačních spojů, zato houževnatá a starobylá. Příroda k Metylovicím příliš štědrá nebyla. Obklopovaly a obklopují ji metylovické hůrky, kterými si vyryla hluboké údolí říčka Olešná se svými přítoky, z nichž nejdůležitějším z hlediska kolonizace byl metylovický potok - krátce Metylovka, pramenící pod tzv. Vr...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Plavsko
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Obec Plavsko leží v krajině rybníků v jihozápadní části okresu Jindřichův Hradec na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Na jihu je katastr ohraničen řekou Nežárkou, od západu komplexem jemčinských lesů.Původně osada při zemské stezce, první písemná zmínka o obci je z roku 1379....

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Šimonovice
 obec v okrese Liberec
První známá písemná zpráva o Šimonovicích je z roku 1545. Z doby, kdy Šimonovice patřily k panství dubskému (českodubskému), jehož majitelem byl tehdy Jan z Vertenberka (1543-1552). Když panství dubské a frýdštejnské získal po porá...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Litoboř
 obec v okrese Náchod
Historie obce sahá do 2. poloviny 12. století, kdy tuto část severovýchodních Čech získal do svých mocenských zájmů mocný rod z Kladska. K jeho představitelům patřil i Lutobor, jehož jméno se odráží v názvu obce. Tvrz litobořská se poprvé připomíná v roce 1369 Ješk...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Heřmanice u Oder
 obec v okrese Nový Jičín
První písemná zmínka o obci (Místní části Véska a Heřmanice) pochází z roku 1374. Obec patřila k oderskému panství. Novodobá historie obce se datuje od roku 1945, kdy po odsunu německého obyvatelstva byla obec dosídlena převážně obyvatelstvem z Valašska. Přidruženou čás...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Radimovice u Želče
 obec v okrese Tábor
První písemný doklad o vzniku obce Radimovice u Želče pochází z roku 1307. Zakladatelem  osady byl RADIM, čeleď jeho se nazývala RADIMOVICI a od toho byl odvozen název osady  Radimovice . V červenci roku 1307 biskup pražský tuto osadu podstoupil Jindřichu z Rožmberka.Obec Radimovice u Želče je vzdálena asi 5 ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Bubeneč
 městská část v okrese Praha hl.m.
 Četné archeologické nálezy dokládají, že území Bubenče bylo osídleno již v pravěku. Téměř všechny významné kultury od mladší doby kamenné (neolitu) zde zanechaly své stopy.Významné objevy v Bubenči učinili páter Václav Krolmus (1787-1861), jedna z nejvýznamnějších osobností počátků české archeologie, a doktor Josef Antonín Jíra (1868-1930), úředník zemského finančního ředitelství. Další z řady ba...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Dolní Dvůr
 obec v okrese Trutnov
Vznik Dolního Dvora se datuje k roku 1945, kdy obec dostala oficiálně svůj název. Do té doby se jmenovala Niederhof a byla osídlena převážně Němci. To, že zde žili převážně lidé německé národnosti, způsobil český král Otakar Přemysl II., který Němci osídlil ve 13.století mimo jiné i Trutnovskou župu.Samotné osidlování území budoucí obce započalo někdy na začátku 14. století. Někdy v těchto dobách ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Ondřejov
 osada v okrese Plzeň-sever
Ves leží na náhorní plošině nad pravým břehem řeky Střely. Ondřejov byl založen na konci 17. stol. plaským opatem Ondřejem Trojanem poblíž někdejší vesnice Těškov, zaniklé r. 1424. Novou ves osídlilo celkem 18 chalupníků z okolních vesnic. Zdejší osadníci byli povinni konat robotu na dvoře v Lomanech.Nyní: Je to malá úhledná obec s pravidelnou protáhlou návsí, po jejímž obvodu stojí množství menší...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Dlouhá Loučka
 obec v okrese Olomouc
Dlouhá Loučka byla založena pravděpodobně ve druhé polovině XIII. století. Latinský název Longa villa (Dlouhá ves) se objevuje již roku 1301, český Luczka poprvé r. 1303. V roce 2001 je to tedy 700 let, odkdy se dá doložit existence Dlouhé Longendorf. Z proměny jména vsi je zřejmé, že někdy kolem roku 1368 přibyla k Dlouhé Loučce nová část, takže se ves natáhla a stávala se dlouhou. Německé označe...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
89 %
Svatý Jan pod Skalou
 obec v okrese Beroun
Svatý Jan pod Skalou (obec) Obec Svatý Jan pod Skalou se nachází necelých 20 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Berouna a Loděnice. Celá obec je situována v srdci národní přírodní rezervace Karlštejn. Atraktivnost tohoto krásného místa přiměla již v minulosti k vytvoření první, nejstarší...

střední pokles
HODNOCENÍ
89 %
Alojzov
 obec v okrese Prostějov
Alojzov (obec) Obec Alojzov vznikla poměrně nedávno – před asi 220 lety roku 1783. Osídlení však bylo na území obce již mnohem dříve – před několika tisíci lety ve starší době kamenné. Nálezy z tohoto období se našly na tzv. Goldštýně mezi Alojzovem a Určicemi. Bohatší pozůstatky jsou ovšem z mladší doby kamenné, z doby bronzové a z dob germánského a raně slovanského období. V minulosti pracovali v okolí či na ...

střední pokles
HODNOCENÍ
88 %
Mouřínov
 obec v okrese Vyškov
Mouřínov podle osobního jména Múřín, později Muřínov: vesnice 5 km jižně od Bučovic, v údolí po obou stranách potoka, 290 m nad mořem, asi 460 obyvatel. První písemná zmínka roku 1380, náležel Mouřínov Petrovi ze Štemberka. Po jeho smrti jej zdědil Petr Kravař na Plumlově. Tento jej p...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
88 %
Průhonice
 obec v okrese Praha-západ
Průhonice jsou každoročně tradičním cílem mnoha návštěvníků z celé republiky a oblíbeným rekreačním zázemím pro obyvatele blízkého okolí. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost - autem  6 km od Prahy po dálnici D1 - EXIT 6, veřejnou autobusovou dopravou z Prahy od...

mírný pokles
HODNOCENÍ
88 %
Pištín
 obec v okrese České Budějovice
Pištín (obec) Leží v polovině cesty při silnici České Budějovice – Vodňany. Jméno samo, soudě podle starobylého psaní Pisezin, zdá se odvozeno od písku /píscina/, jak se dosud jmenuje les u nedalekého statku Suchá - Picina. V dějepisných listinách se ponejvíce připomíná k roku 1261, kdy už se Pi&scar...

velký pokles
HODNOCENÍ
88 %
Praha 5
 městská část v okrese Praha hl.m.
Městská část Praha 5 patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším v Praze. Leží na levém břehu Vltavy v těsném sousedství historického jádra Prahy, od kterého ji dělí z valné části zachované středověké opevnění, zvané Hladová zeď. Osídlení tohoto území se datuje již od pravěku, což dokládá řada nalezišť. Pátou městskou část tvoří několik původně samostatných obcí ¬ Smíchov, Košíře, Motol, Hlu...

velký pokles
HODNOCENÍ
88 %
Rovensko
 obec v okrese Šumperk
Rovensko, které se poprvé připomíná v historických pramenech roku 1373, je středně velká vesnice na dnešním okrese Šumperk. Leží asi 3 km severně od Zábřeha, v nejsevernějším cípu Hornomoravského úvalu, na úpatí vrchoviny, která tvoří nejzápadnější část Jeseníků a která se táhne od Kralického Sněžníku po pravém břehu řeky Moravy na jih až k Zábřehu a k řece Sázavě. Lidově byla obec zvána také Rove...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Hrabová
 obec v okrese Šumperk
Hrabová (obec) Nynější dědina Hrabová vznikla asi v době, kdy se osady, tzv. Lhoty zakládaly, totiž v 11. až 12. století. Její původní název zněl Lhota (Lhuota). Lhoty povstaly tím, že pán dal kus lesa k vykácení a užívání a za to určitou dobu - lhuotu - obyvatelé byli od roboty a desátků osvobozeni. Poněvadž osad téhož jména i na hejtmanství zábřežském bylo několik, tu za účelem přesného označení nazývána Lhota...

stgnace
HODNOCENÍ
85 %
Tisem
 obec v okrese Benešov
Tisem se nachází v okrese Benešov, ve Středočeském kraji, 9 km jihozápadně od Benešova v nadmořské výšce okolo 345 m n.m. Ke dni 1. 1. 2013 zde žilo 221 obyvatel.   Obcí protéká potok Tisem, levý přítok Janovického potoka.    První písemná zm&iacut...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Vídeň
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Počátek obce Vídeň (Wyeden, Wyenn, Vieden) vkládáme před rok 1370. Tento čas je uváděn jako součást panství mostišťského. Víme tedy, že tou dobou již osada existovala, ale kdy vznikla, je nám tajemstvím. Proto bychom se chtěli alespoň zamyslet na jejím samým počátkem a jménem, kter&eac...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Dolní Studénky
 obec v okrese Šumperk
Dolní Studénky (obec) První písemné zmínky o obci jsou z roku 1353, ale víme, že nejstarší osady zde byly podstatně dříve - už v době kamenné (5.000 - 3.000 let př. n. 1.). Dokladem jsou nalezené kamenné nástroje v okolí. Podle prvního záznamu z r. 1353 (zemské desky) se jmenuje obec "Studenka", poté to byly "Studénky", dále Dolní Studánky, v r. 1881 Dolní Studénky, v r. 1915 Dolní Studýnky a od roku 1924 dodnes jsou t...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Bohdíkov
 obec v okrese Šumperk
Vznik dnešní vesnice Bohdíkov a jejích přilehlých osad Raškova Vsi, Raškova Dvora, Komňátky a části Aloisov, které patří mezi nejstarší obce šumperského okresu, zapadá do historických událostí v této oblasti. Souvisí s postupující slovanskou kolonizací z moravského vnitrozemí, vznikem nových sídlišť při toku řeky Moravy a jejích přítoků, t.j. řeky Desné, Branné a Krupé. Již dávno před velkou kolon...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Čihák
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
Čihák tato osada vznikla listinou vydanou Františkem Adamem z Bubna z 22. dubna 1679 proto, že zde byl objeven pískovcový kámen a pro jeho dobývání bylo potřeba získat pracovní síly. Žili zde převážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni od robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je odvozen od slova číhati na kupce, kteří v těchto mí...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Vlkoš
 obec v okrese Hodonín
Poprvé se název Vlkoš objevuje na listině sepsané v Čejkovicích dne 18. října 1248. V latinském textu je zván Vlkus. Tato fundační listina, podle níž Oldřich, syn vévody korutanského, daruje čtyři lány "praldia" v Rakvicích kněžím řádu  Templářů v &Scaro...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Dolní Dobrouč
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Dolní Dobrouč se skládá z těchto částí: Dolní Dobrouč s místní částí Kočtiny, Horní Dobrouč, Lanšperk. Důvod názvu obce: Dolní i Horní Dobrouč jsou v roce 1292 doloženy pod německými názvy Liebenthal a Dittersbach. První název v češtině označuje "milé...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Velké Všelisy
 obec v okrese Mladá Boleslav
Velké Všelisy se nachází asi dvacet kilometrů od  Mladé Boleslavi.  Přestože  je to obec se svými 345 trvale hlášenými občany poměrně malá, jsou zde evidovány čtyři územní části: Velké Všelisy, Krušiny, Malé Všelisy a Zamachy. Vesnice Velké V...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Huštěnovice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Huštěnovice je stará zemědělská a dříve známá chovatelská obec. Leží na rovině v údolí řeky Moravy v severní části moravského Slovácka, 5 km severně od okresního města Uherské Hradiště na vrstevnici 181,5 a výše. Archeologické nálezy potvrzuj&ia...

střední nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Biskoupky
 osada v okrese Rokycany
Biskoupky (osada) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Rejhotice
 osada v okrese Šumperk
Rejhotice (osada) První písemná zmínka o Rejhoticích je z roku 1577....

střední pokles
HODNOCENÍ
85 %
Dolní Řasnice
 obec v okrese Liberec
První písemná zpráva pochází z roku 1381. Obec se nachází v nadmořské výšce 355 metrů. Na území žije 512 obyvatel. Památky a zajímavosti: Kovárna Ondřeje Stelziga a statek Český svět. Budova kovárny pochází asi z roku 1640 a připomíná vůdce ne...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Lochenice
 obec v okrese Hradec Králové
Lochenice leží 8km od krajského  města Hradce Králové, v rovině na pravém břehu řeky Labe, po obou stranách silnice, vedoucí od jihu z Předměřic a vychází při severním konci vesnice, zvaném horní, na stranu západní a pojí se za vsí se silnicí hlavní, dříve zvanou císařskou. Horní částí obce  protéká potok Olšovka, pramenící na lukách pod Chlumem a vlévající se v katastru obce do Labe. Severně od L...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Severní terasa
 městská část v okrese Ústí nad Labem
Urbanistická koncepce výstavby Ústí nad Labem ze 60. letV této době vznikly zároveň první představy o budoucím stavebním uspořádání rozrůstajícího se Ústí. Vycházelo se z propočtu, že kolem roku 1980 bude mít Ústí nad Labem asi 100 000 obyvatel. Tehdy se objevily představy, že město by se mělo rozšiřovat o severní terasy, které zasahovaly až k obcím Kočkov a Stříbrníky. Mělo zde být postaveno nové...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Chocenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připomínána na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Obcí protéká Chocenick...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Krahulčí
 část obce v okrese Bruntál
Místní část Krahulčí, dříve Krahujčí (něm. Spersbersdorf) vzdálena 4 km jižně od Dětřichova se připomíná v r. 1397 na katastru obce Horní( dříve Německé) Loděnice. V r. 1500 se uvádí pustá ves která byla obnovena byly parcelací dvora v r. 1747 na současném místě. V...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %

    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)