Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Penzion Na Kopečku - Česká Lípa (penzion, restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdalény - Česká Lípa (kostel) 1.03 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nalezení sv. Kříže - Česká Lípa (kostel) 1.27 km

Tento kostel je nejstarším v České Lípě. Zbudovala jej místní patricijská rodina Vajtmilů (Weitmilů) na konci 14. století. Ze zakládacích listin je doloženo, že patronát n... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Česká Lípa, Lipý (hrad, zámek) 1.27 km

V 2. polovině 13. století založen Častolovem nebo Chvalem z rodu Ronovců (nazývajícím se nadále z Lipé) vodní hrad Lipý. Nejznámějším držitelem byl Jindřich z Lipé, který výrazně ovlivňoval politické dělení v prvních třech desetiletích 13. století. P... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Všech svatých - Česká Lípa (kostel) 1.28 km

... pokračování

infocentrum Městské informační centrum - Česká Lípa (infocentrum) 1.3 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Podáváme také informace o historii města. Vedeme kalend&aa... pokračování

muzeum Vlastivědné muzeum a galerie - Česká Lípa (muzeum) 1.31 km

Expozice: historická archeologická přírodovědná kovářská ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Česka Lípa (kostel) 1.49 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel Česk. církve husitské - Česká Lípa (kostel) 1.55 km

Evangelická motlitebna postavená pro luterskou evangelickou církev v letech 1927 až 1929 se nachází v západní části městského parku, poblíž ulice Roháče z Dubé. Dne... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Česká Lípa (kaplička) 2.07 km

Kaplíčka stojí u silnice v ulici Liberecká. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zahrádky (zřícenina hradu) 2.39 km

... pokračování

rozhledna Špičák u České Lípy (rozhledna) 2.7 km

V České Lípě sídlil vůbec nejstarší Turisticko - Vlastivědný spolek na našem území, byl to tak zvaný exkursní klub. Jeho členové, se nechali nadchnout fejetonem Dr. Hantschela otištěným v Lipských novinách koncem roku 1880, v němž se poprvé objevila ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zahrádky (zámek) 2.81 km

Sídlo v Zahrádkách připomínáno za pánů z Mnichova v letech 1376 - 1556. Nezávisle na něm budován od roku 1547 Václavem z Vartemberka renesanční zámek. V 17. století... pokračování

most, akvadukt, viadukt Železniční most v Zahrádkách (most) 2.89 km

Na tomto místě se nachází 130 m dlouhý a 25 m vysoký železniční most, který byl vybudován v 90. letech 19. století v rámci Severočeské transversální dr&aacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - Lada (kaple) 3 km

Velká barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie je nejvýznamnější historickou památkou obce Lada (Stará Lada), ležící při okraji České Lípy. Lada se původně jmenovala Jägersdorf a přináležela k panství hradu Klinštejna, jehož sotva patrné pozůs... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kvítkov - Frýdlant (zřícenina hradu) 3.05 km

Terénní zbytky skalního hradu na pískovcové skále nedaleko Zahrádek u České Lípy. Psané dějiny se o něm nezmiňují, založen byl zřejmě králem již v první pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům; zanikl ještě ve 13. stol. Z část... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Zahrádky (kostel) 3.51 km

Kostel sv. Barbory původně stál uprostřed vsi Zahrádky. Tak tomu bylo až do třicetileté války, kdy byla obec s vyjímkou kostela srovnána se zemí. Po třicetileté válce byla obec Zahrádky založena znovu a to o kousek dál od kostela. Kostel se tak octl ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Klinštejn (zřícenina hradu) 3.7 km

Vystaven v 1. poloviny 14. století, na konci 14. století opuštěn. Čeněk z Klinštejna se stal za Jiřího z Poděbrad 1. královským prokurátorem. Zajímavost: Zřícenina glorietu z roku 1889.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Horní Libchava (zámek) 3.82 km

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihov&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Staršího - Kvítkov (kostel) 4.02 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Dobranov (kříž) 4.36 km

Železný kříž s reliéfem sv.Antonína na kamenném soklu, stojí v zahradě u příjezdové cesty do obce Dobranov směrem od České Lípy. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pozůstatky tvrze - Kvítkov (zřícenina hradu) 4.62 km

Zřícenina hradu, který patřil k nejstarším hradům na uzemí ČR, se nachází na soukromém pozemku. Po domluvě s majitelem je však možná prohlídka. Tvrz, která byla ve... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Jiljov (zřícenina hradu) 4.8 km

Podle starší literatury možné pozůstatky po malém skalním hradu na pískovcovém bloku u Holan. První písemný doklad je z r. 1388, kdy se uvádí jako jeho majitel Hrdoň z Jíljova. V r. 1454 se Jíljov připomíná naposled jako obydlený, zanikl patrně konce... pokračování

historická budova Fara Maltézských rytířů - Horní Libchava (historická budova) 4.8 km

Nově zrekonstruovaná, památkově chráněná, bývalá fara Řádu maltézských rytířů se nachází v obci Horní Libchava u České Lípy. Obec Horní ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Staršího - Horní Libchava (kostel) 4.81 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Dobranov (kostel) 4.89 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pihel (zřícenina hradu) 4.95 km

Zřícenina hradu Pihel - byl založen asi ve 14. století a poprvé se připomíná v roce 1396. Jeho zakladatel není bezpečně známý, ale nejspíše jím byl Hynek Zajíc z Házmburka. Po jeho smrti roku 1363 se majetku ujal syn Vilém, který patřil k významným č... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina hradu Rybnov (zřícenina) 4.95 km

Gotický hrad byl založen Vartemberky v letech 1437-1438, a obýván do poloviny 16. století. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vřísek - Žižkov (hrad) 4.97 km

Původně malý hrad ze 14. století na pískovcové vyvýšenině nedaleko Holan, přestavěný kolem r. 1570 v renesanční zámeček. Dnes je zpustlý, nachází se uvnitř ohrazené obory s několika památnými duby (největší s obvodem kmene přes 8 metrů) a s mufloní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdaleny - Holany (kostel) 5.31 km

Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v Holanech je půvabná stavba. Uvnitř na stropě jsou fresky ze života sv. Máří Magdaleny od jezuitského malíře Josefa Kramolína. Hlavní olt&aacut... pokračování

socha Mariánský sloup na náměstí - Holany (sloup) 5.35 km

Mariánský sloup, který vyhotovil sochař Antonín Wagner, stojí na náměstí v Holanech. V letech 1815-1816 na něj byla provedena sbírka. Později v roce 1882 byl znovu po poškození o... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Jestřebí (zřícenina hradu) 5.53 km

Zříceniny hradu nad obcí na bizarním pískovcovém skalním útvaru, jehož spodní základna je menší než horní plošina. Hrad Jestřebí vznikl ve 2. pol. 13. stol., poprvé se připomíná r. 1296; mezi roky 1300 a 1403 však o něm historické záznamy chybí, prav... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ondřeje - Jestřebí (kostel) 5.62 km

Kostel sv. Ondřeje v Jestřebí u České Lípy je rokoková stavba, nástupce původního farního kostela neznámého patrocinia (dedikace čili zasvěcení), který stával na &u... pokračování

historická budova Roubené stavení - Jestřebí (historická budova) 5.67 km

Stavení leží u hlavní silnici na Českou Lípu. Jedná se o velice dobře udržované roubené stavení z konce 18. století, bývalá rychta. 3. května 1958 byla usedlost vyhl&aacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hostíkovice (zaniklá tvrz) 5.69 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel svaté Anny - Skalice u České Lípy (kostel) 5.8 km

Významnou historickou pamětihodností je Kostel sv. Anny. Na místě současného kostela se pravděpodobně nacházel dřevěný gotický kostelík zasvěcený také sv. Anně, uváděn&yac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Svojkov (kostel) 6.06 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Skalice u České Lípy (kaplička) 6.09 km

Kaplička ve Skalici u České Lípy nad kuželnou zkratka do Bového Boru ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sloup (hrad a poustevna) 6.1 km

Skalní hrad Sloup - Na jižním okraji Sloupu ční nad údolí Dobranovského potoka asi 35 m vysoký pískovcový skalní suk (318 m), všeobecně považovaný za skalní hrad. O sloupském hradu se sice zmiňuje řada historických pramenů, ale jeho poloha není dodne... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vítkovec - Milčany (zřícenina hradu) 6.12 km

Zřícenina hradu nesprávně nazývaného Vítkovec na konci nevýrazného ostrohu u Holan, mezi Milčanským a Holanským rybníkem. Založen zřejmě v 80. letech 14. stol., zanikl po husitsk... pokračování

rozhledna Rozhledna Na Stráži - Sloup v Čechách (rozhledna) 6.13 km

Železná rozhledna byla postavena podle návrhu Petra Lišky v letech 2010-11. Součásně byl obnoven sousední pension, který na v roce 1999 vyhořel.  Své označení rozhledna získala pod... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Svojkovský hrádek (zřícenina hradu) 6.19 km

Svojkovský hrad byl postaven zřejmě počátkem 14. století na 20 m vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod skalním masivem. Byl obklopen četnými roklemi a hlubokými le... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Hostíkovice (kostel) 6.41 km

Hostíkovický kostel Nejsvětější Trojice (původně sv. Kateřiny) patří k nejstarším sakrálním objektům na Českolipsku. Kostel byl původně farní, později byl přifařen jako filiálka k farnosti v Holanech. Je to poměrně malá stavba sestávající z obdélné l... pokračování

pomník, památník Pomník Emanuela Maxe - Sloup v Čechách (pomník) 6.61 km

U vnější zdi parku při silnici do Nového Boru stojí kamenný pomník Emanuela Maxe, slavnostně odhalený 26. června 1904, zničený po 2. světové válce a v roce 2008 opět obnoven&yacu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chudý hrádek - Poustka (zřícenina hradu) 6.62 km

Zříceniny hradu na pískovcovém masivu u Dřevčic, na místě bývalého slovanského hradiště. První zpráva o něm je z r. 1391, připomínán ještě v první pol. 16. stol. Naposledy se uvádí jako Chudý hrádek r. 1622, když byl Jan Jiří z Vartemberka odsouzen p... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Sloup v Čechách (kostel) 6.67 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Sloup v Čechách (zámek) 6.67 km

Když v roce 1726 získal Josef Jan Maxmilián Kinský sloupské panství , nechal v obci jako svou rezidenci, v letech 1730 až 1733, postavit zámek. Před zámkem vybudoval parterově řešené če... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Železný kříž - Janov zátiší (kříž) 6.68 km

Janovské zátiší u hlavní silnice směr Nový Bor. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sloup (kaple) 6.7 km

Kaple se nachází na konci asi 500 m dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Základní kámen stavby byl položen v roce 1738, roku 1740 byla ka... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slunečná (kostel) 6.73 km

Roku 1832 ve své závěti odkázal sklářský obchodník Johann Georg Jirschik finanční částku 100 000 piastrů na stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 18... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Modlivý důl (poutní místo) 6.76 km

Modlivý důl je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okr... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na Palackého náměstí - Nový Bor (kříž) 6.79 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Kamenný most u Mlýnského rybníka (most) 6.82 km

Starý kamenný most se nachází u bývalého Mlýnského rybníka a prochází jím červená turistická značka. ... pokračování

infocentrum Turistické informační středisko Nový Bor (infocentrum) 6.89 km

Poskytujeme informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním či sportovním vyžití ve městě i okolí. Prodáváme suvenýry. ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.12 - Slunečná (usedlost) 6.91 km

Patrová roubená stavba, s boční přístavbou v šíři jedné okenní osy, pochází z konce 18. století. Patro domu je vynášeno podstávkou a je opatřeno bedně... pokračování

pomník, památník Pomník Josefa Jirschika - Slunečná (pomník) 6.92 km

Rodný dům Josefa Jirschika (1815 – 1884, Bilbao), obchodníka se sklem, je dnes památkově chráněnou stavbou v osobním vlastnictví místních chalupářů, kteří se starají... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 světové války - Slunečná (pomník) 6.98 km

Umístění: v severní části obce Nápis: Den Sohnen der Heimat1914 - 1918 OBĚTEMSVĚTOVÉ VÁLKY1914 - 1918OBNOVENO 1992   ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.51 - Slunečná (usedlost) 7 km

Patrové stavení pocházející z konce 18. století je převážně roubené, v části přízemí zděné. Patro je vynášeno podstávkou, doplněné pavla... pokračování

socha Socha dívky a vodníka - Holany (socha) 7.04 km

Na mostku přes Bobří potok vytékající z Dolanského rybníka byly postaveny dvě sochy - dívka a vodník.   ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Bor (kostel) 7.05 km

Novo Borské Náměstí Míru zdobí chrám Nanebevzetí Panny Marie, který byl v letech 1786 - 1788 vystavěn do dnešní podoby stavitelem J.V. Koschem. Je to pozdně barokní stavba... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Historické opevnění Provodín (hradby) 7.09 km

... pokračování

muzeum Sklářské muzeum - Nový Bor (muzeum) 7.13 km

Sklářské muzeum v Novém Boru bylo založeno v roce 1893 ve snaze podpořit zdokonalování uměleckých řemesel a rozvoj sklářského průmyslu. Stálá expozice dokládá prost... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

hřbitov, pohřebiště Lesní hřbitov - Nový Bor (hřbitov) 7.34 km

Lesní hřbitov byl založen v letech 1907 – 1909. Jeho mecenášem a autorem byl Rudolf Schlegel, purkmistr a lékárník v jedné osobě. Hřbitov je poměrně rozsáhlý – svými ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Chlum (kostel) 7.38 km

Kostel sv. Jiří je v dnešní podobě barokní stavba stojící na místě staršího kostela, doloženého již ve 14. století. Chlum byl v té době samostatnou farností, a tak tomu bylo až do husitských válek. Co se během té doby dělo s obcí a kostelem, to nevím... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž v Radvanci (kříž) 7.46 km

Kříž se nachází u hlavní silnice spojující obce Radvanec a Sloup v Čechách.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Sněžné - Okrouhlá (kaple) 7.47 km

Barokní kaple Panny Marie Sněžné, kterou na místě starší dřevěné kaple dal roku 1733 postavit místní obchodník se sklem. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Záhořínská kaple - Sloup v Čechách (kaplička) 7.5 km

Zděná výklenková barokní kaple pochází z r. 1740. Obnovena občany nedalekého Sloupu v červenci r. 2011. ... pokračování

zajímavost Geologický park - Okrouhlá (zajímavost) 7.55 km

V obci Okrouhlá u Nového Boru byl naproti obecnímu úřadu v roce 2012 vybudován geologický park. Prohlédnete si zde ukázky hornin vyskytujících se v okolí. Uprostřed parku ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ducha - Arnultovice (kostel) 7.58 km

Hřbitovní kostel byl vybudován v roce 1888 starokatolickou církví. Roku 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Brenná (kostel) 7.89 km

Kostel pochází z 18. století. V 60. letech 19. století byl zrenovován v pseudogotickém slohu a vybaven novými varhany a obrazy. Jedná se o jednolodní stavbu s věží. V současnosti... pokračování

pomník, památník Pomník - Jezvé (pomník) 8.08 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple na hřbitově - Jezvé (kaple) 8.08 km

Dominantou hřbitova na okraji obce Jezvé je novogotická kaple tvořící spolu s branou jakousi osu hřbitova. Kaple je orientována k severu, pod kaplí je krypta. Sama kaple je zcela volně přístupná a není v ní žádné zařízení.... pokračování

zajímavost Black Rock Ranch - Kamenický Šenov (jezdectví) 8.08 km

Ranč Black Rock se nachází v obci Prácheň u Kamenického Šenova. Celé okolí lemují čedičové útvary, přičemž nejznámější z nich je Panská skála, která se nachází přímo uprostřed obce Prácheň. Ranč byl založen v roce 1995 zakoupením prvního koně,tehdy r... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Volfartice (kostel) 8.12 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zákupy (zámek) 8.3 km

Nevelká gotická tvrz v Zákupech patřila ve 14. století Pancéřům ze Smojna, v 15. století Vartemberkům a v 16. století Berkům z Dubé. Zdislav Berka dal kolem roku 1541 na jejím místě postavit renesanční zámek, který roku 1573 vyhořel, ale záhy byl obn... pokračování

socha Sousoší Nejsvětější Trojice - Zákupy (sousoší) 8.38 km

Nejcennější sochařskou památkou Zákup je barokní sousoší Nejsvětější trojice na náměstí Svobody z roku 1708. Bylo vytvořeno podle vzoru vídeňsk&eacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Volfartice (tvrz) 8.38 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Fabiána a Šebestiána - Zákupy (kostel) 8.44 km

Původně gotický kostel sv. Fabiána a Šebastiána stál možná už roku 1458. V létech 1550-62 byl rekonstruován. V roce 1863 byl kostel přestavěn do současn&eacu... pokračování

zajímavost Skalní průchod (zajímavost) 8.49 km

V sedle mezi Malým Vlhoštěm a Vlhoštěm prochází cesta zajímavým skalním průchodem. Průchod je pravděpodobně vytvořen uměle, dlouhý je přibližně 80 metrů a široký asi 2 met... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Zákupy (kaple) 8.56 km

Tato sakrální památka stojí na bývalém morovém hřbitově u kamenného mostu a pochází z roku 1680. Její stavba je spojena s epidemií mor... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Jezvé (kostel) 8.57 km

Bezesporu nejvýznamnější památkou obce Jezvé, je barokní farní kostel sv. Vavřince, jáhna a také mučedníka. Kostel byl postaven v letech 1746 - 1756 podle projektu pražské... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kapucínský klášter s kostelem sv. Františka Serafinského - Zákupy (klášter) 8.62 km

Byl vystavěn v letech 1679-1685 jako dík za záchranu v turecké válce Juliem Františkem, knížetem sasko-lauenburským, který se vyznamenal při obležení Víd... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.110 - Polevsko (usedlost) 8.96 km

Budova se zděným přízemím a roubeným patrem pochází z přelomu 18. a 19. století. Současný vzhled je z části dán mladšími úpravami, včetně těch z 2. poloviny ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech Svatých - Stvolínky (kostel) 8.99 km

Kostel je zmiňován již od 14.století. Původně zde stával dřevěný kostel, který byl později nahrazen gotickou kamennou stavbou a pokládá se za jeden z nejstarších kostelů v Čechác... pokračování

architektonická zajímavost Fara - Polevsko (fara) 9.02 km

Budova bývalé fary, nacházející se v severní části obce, byla postavena v současné podobě na konci 18. století, patrně roku 1789. Stavba je pro region typickým příkladem p... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Stvolínky (zámek) 9.03 km

Zámek byl přestavěn z původní tvrze s vodním příkopem v 17. století. V letech 1663-65 byl barokně upraven a stal se letním sídlem biskupa. Koncem 19. století zámek získal prvky r... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.14 - Polevsko (usedlost) 9.05 km

Pro region typická poloroubená patrová stavba, krytá mansardovou střechou, pochází patrně z 2. čtvrtiny 18. století. Dům prošel ve 2. polovině 20. století rozsáhlejš&iacut... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 světové války - Polevsko (pomník) 9.05 km

Umístění: západní konec obce Nápis: UNSEREN TOTENAUS DEM KAMPFEUM DIE HEIMAT1914 - 1918.ACKERMANN ANTON, BROSCHE KARL JUL., CHOUTKA JOSEF, DUCKE RUDOLF, ENDLER JULIUS, ENDLER ALBIN, FOCKE HEINRICH, FRANZ JOSEF, ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Polevsko (kostel) 9.07 km

Kostel byl založen jako novostavba v letech 1716–1718 dle plánů Petra Pavla Columbaniho ve vrcholně barokním slohu. Jedná se o stavbu reagující svým konvexně a konkávně utvářeným ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.53 - Polevsko (usedlost) 9.08 km

Patrová podélně bedněná budova s částečně zděným přízemím, patrem vynášeným jednoduchou podstávkou, krytá mansardovou střechou, pochází dle datace na ... pokračování

zajímavost Sklárna Ajeto - Lindava (zajímavost) 9.29 km

Sklárna nabízí nejen tradiční české sklo včetně luxusního a exkluzivního od světoznámých designérů a sklářů, ale i další služby včetně spousty informac&iacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Starý Berštejn (zřícenina hradu) 9.33 km

Hrad nechal postavit Jindřich Hlaváč z Dubé krátce po roce 1400 v období dělení majetku mezi členy rozrůstajícího se rodu. Roku 1407 Jindřich získal dědictvím po svém b... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Vrchovany (kaple) 9.36 km

Kaple původně snad ze 17. století, znovu vystavěna či rozšířena r. 1801 (vysvěcení 15.8.1802). Jednolodní, obdélníková, s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po jižní straně. Průčelí se štítem upraveno začátkem 19. století v lidovém baroku,... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Výrov - Hrad u Velenic (zaniklý hrad) 9.38 km

Zřícenina hradu Vejrov - Názvem Vejrov se označuje rozsáhlý lesní komplex, pokrývající pískovcovou náhorní plošinu mezi Svitavou, Velenicemi, Lasvicemi a Starým Šidlovem, asi 3,5 km severně od Zákup. Les byl pojmenován podle dávno zaniklé vesnice, kt... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Staré Splavy (vodní mlýn) 9.58 km

vodní mlýnStaré Splavy, čp.37... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.209 - Polevsko (usedlost) 9.68 km

Budova pocházející z 19. století má částečně roubené přízemí a patro vynášené vyřezávanou podstávkou. Patro objektu je svisle bedněné s li&scar... pokračování

muzeum Železniční muzeum - Kamenický Šenov (muzeum) 9.77 km

Železniční muzeum bylo vybudováno Klubem přátel Lokálky v historické budově výpravny na nádraží v Kamenickém Šenově. V autentických podmínkách představuje vznik a historii místních drah, a to s důrazem na obě zdejší lokálky. Ve významné dny a ve vyb... pokračování

muzeum Sklářské muzeum - Kamenický Šenov (muzeum) 9.78 km

Původně městské muzeum vzniklo v roce 1923 Oficiálním založením muzejního spolku. Jeho členové shromažďovali výrobky a dokumenty k dějinám zdejšího sklářského průmyslu a pořádali tématické výstavy nejprve v místní sklářské škole, od roku 1927 již ve ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Kamenický Šenov (kostel) 9.9 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Prysk (kostel) 9.98 km

... pokračování

infocentrum Infocentrum města Dubá (infocentrum) 10.07 km

Popis činností: informace o městě a okolí možnosti výletů pěšky i autem informace o ubytování informace o stravování informace o podnikat... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz