Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sloup (kaple)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sloup (kaple) vzdálenost: 0 km

Kaple se nachází na konci asi 500 m dlouhé lipové aleje, která vede od zadní brány zámeckého parku. Základní kámen stavby byl položen v roce 1738, roku 1740 byla kaple vysvěcena. Jedná se o osmibokou barokní stavbu s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských, který zdobí socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna. Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera. V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli Kinských, v jejíž kryptě byl v roce 1828 pohřben hrabě Filip Josef Kinský a o 3 roky později jeho nástupce Karel. Po 2. světové válce bylo vnitřní zařízení kaple zničeno. Kaple je sice památkově chráněná, ale v současné době velmi zdevastovaná. Stěny jsou popraskané, do objektu řadu let zatéká a vnitřek je prázdný. Stavba takpostupně chátrá a dnes je bohužel ve velmi špatném stavu.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz