Kostel sv. Barbory - Zahrádky (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Zahrádky (kostel) vzdálenost: 0 km

Kostel sv. Barbory původně stál uprostřed vsi Zahrádky. Tak tomu bylo až do třicetileté války, kdy byla obec s vyjímkou kostela srovnána se zemí. Po třicetileté válce byla obec Zahrádky založena znovu a to o kousek dál od kostela. Kostel se tak octl na samotě uprostřed krajiny.

Dnešní podoba kostela je barokní a je výsledkem přestavby původně renesanční sakrální stavby, která je ve hmotě stavby více méně zachována dodnes. Kostel má půdorys latinského kříže, vedle něj stojí samostatná robustní věž - zvonice. Původní zařízení se dodnes dochovalo jen částečně, protože velká část zařízení byla během 90. let 20. století postupně rozkradena (svou vinu na tom má odlehlost kostela). Z dochovaného zařízení zaujme zejména celodřevěná prostá kazatelna po straně presbytáře a pro zdejší kraj typická trojramenná kruchta. Hlavní oltář je původní, s novým obrazem sv. Barbory - patronky kostela, původní obraz byl ukraden a dnes je kdo ví kde. Za zadní zdí presbytáře je uzavřená vykradená kaple se vstupem do krypty pod kostelem. Do krypty a kaple lze při troše dobrého zraku nahlédnout přes mřížové dveře z prostoru hřbitova, který kostel obklopuje. Mše svatá v kostele je sloužena každou neděli v 9.30 dopoledne.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 3.0000zdroj: www.KrasneCesko.cz