Kostel sv. Vavřince - Jezvé (kostel)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Jezvé (kostel) vzdálenost: 0 km

Bezesporu nejvýznamnější památkou obce Jezvé, je barokní farní kostel sv. Vavřince, jáhna a také mučedníka. Kostel byl postaven v letech 1746 - 1756 podle projektu pražského stavitelského mistra Anselma Luraga. Náklady pak nesl z větší části hrabě Kounic z výnosů svého panství.

Uvnitř kostela se nachází jednotné zařízení z doby kolem roku 1770 a gotická soška Madony z doby kolem roku 1400. Farnost spravuje excurrendo kněz z Horní Police. Jedná se o krásnou stavbu s presbytářem orientovaným přibližně k severu a s věží nad vstupním průčelím. V interiéru pozoruhodné jednotné rokokové zařízení: trojice oltářů, kazatelna.

Zvláštností kostela jsou dvě kruchty nad sebou, takové, jaké je ještě možné vidět v kostele v nedaleké Horní Polici. Po stranách presbytáře dvojice přístavků. Východní přístavek je používán jako zákristie. V kostele jsou dodnes dle ohlášení slouženy bohoslužby.

Naproti kostelu zpustlá budova někdejší fary, která je nepřístupná a dnes v majetku soukromníka. Za farou barokní statue s křížem, nedávno obnovená. Na "Náměstí" pak několik historických domů. 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotitzdroj: www.KrasneCesko.cz