Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Vrchovany (kaple)


Seznam lokalit v okolí


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Vrchovany (kaple) vzdálenost: 0 km

Kaple původně snad ze 17. století, znovu vystavěna či rozšířena r. 1801 (vysvěcení 15.8.1802). Jednolodní, obdélníková, s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po jižní straně. Průčelí se štítem upraveno začátkem 19. století v lidovém baroku, stěny členěny lizénami, vnitřek plochostropý. Zařízení - oltář raně barokní, z 2. poloviny 17. století, portálový, s boltcovým ornamentem, s obrazy z 19. století, na stěnách obrazy českých patronů, lidový barok 2. poloviny 18. století, varhany od Franze Müllera z Janova u Nového Boru a zvon z r. 1909 od Diepolda Praye.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz