Vítkovec - Milčany (zřícenina hradu)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Vítkovec - Milčany (zřícenina hradu) vzdálenost: 0 km

Zřícenina hradu nesprávně nazývaného Vítkovec na konci nevýrazného ostrohu u Holan, mezi Milčanským a Holanským rybníkem. Založen zřejmě v 80. letech 14. stol., zanikl po husitských válkách. Na konci 16. stol. se připomíná jako pustý, jeho zdivo bylo později z větší části rozebráno a areál těžce poškodila těžba pískovce – současný stav je tak jen torzem bývalého. Materiálu z opuštěného hradu bylo použito i při stavbě kostela v Holanech. Označení Vítkovec, s hradem mylně spojené, se ve skutečnosti vztahuje k neznámému zámku nebo tvrzi z doby kolem pol. 16. stol.

 


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit
zdroj: www.KrasneCesko.cz