Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Motel Roubenka - Týniště nad Orlicí (restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


město, městys Týniště nad Orlicí (město) 0.75 km

Týniště nad Orlicí je město v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou . Společně s přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko m&aacut... pokračování

obec, osada Lípa nad Orlicí (obec) 1.26 km

Doby minulé nebyly moc klidné ani neoplývaly hojností a přepychem. Nebyla nouze o přírodní katastrofy, epidemie nemocí, jako byl mor a cholera. Úryvky z historie naší obce se dochovaly díky rodákovi K.V.Lingerovi, autoru Kroniky, která je uložena v O... pokračování

obec, osada Albrechtice nad Orlicí (obec) 1.57 km

Albrechtice nad Orlicí se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou a žije zde asi 1 049 obyvatel (údaj 2006). Obec leží v nadmořské výšce 250 metrů nad soutokem Tiché a Divoké Orlice. Albrechtice se rozkládají v údolní nivě řeky... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Žďár nad Orlicí (obec) 2.22 km

Obec Žďár nad Orlicí se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Žije zde kolem 500 obyvatel. Vesnicí prochází železniční trať z Týniště nad Orlicí do Borohrádku, na z... pokračování

obec, osada Nová Ves (obec) 2.84 km

První písemná zpráva pochází z roku 1575. Na území žije 132 obyvatel. ... pokračování

město, městys Borohrádek (město) 3.67 km

Město leží v údolí Tiché Orlice, na okraji Třebechovické tabule, asi 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad Orlicí. Rozsáhlé borové lesy v okolí mají příznivý vliv na klima, a proto bylo místo již v minulosti vyhledávaným letoviskem. Prvním známým držit... pokračování

obec, osada Čestice (obec) 4.94 km

První zmínka o vsi z roku 1398. Na území žije 554 obyvatel.... pokračování

obec, osada Olešnice (obec) 5.02 km

Obec Olešnice se skládá ze dvou částí Olešnice a Hoděčína. Leží v malebném podhůří Orlických hor podél silnice III. třídy mezi obcemi Čestice a Lično. ... pokračování

obec, osada Bolehošť (obec) 5.4 km

O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada ... pokračování

obec, osada Zdelov (obec) 5.62 km

Obec Zdelov leží uprostřed lesů mezi Kostelcem nad Orlicí a Borohrádkem. První písemná zmínka o obci je z roku 1342. Název obce Zdelov vznikl dle jedné z pověstí, podle které jednou lovili dva sousedé u rybníku ryby. Náhodou oba spadli do vody a nemo... pokračování

obec, osada Nová Ves (osada) 5.63 km

Urbář častolovického panství z roku 1652 uvádí v obci Nová Ves 13 stálých hospodářských usedlostí.... pokračování

obec, osada Hoděčín (osada) 5.87 km

... pokračování

obec, osada Veliny (obec) 6.14 km

První písemná zmínka o obci je z roku 1366 a nejstarší písemný doklad o vzniku obce je uložen ve Vatikánu. Největší dominantou je barokní dřevěný kostel sv. ... pokračování

obec, osada Čermná nad Orlicí (obec) 6.44 km

Naše obec Čermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí - Malá a Velká Čermná nad Orlicí. Od roku 1975 k ní ještě náleží rovněž dříve samostatná obec Číčová. Obec Velká Čermná leží na pravém břehu Tiché Orlice a patřívala d... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

obec, osada Ledce (obec) 6.95 km

První písemná zmínka se datuje od roku 1450 v souvislosti s kruhovou vodní tvrzí. Avšak přítomnost člověka, jak potvrzují nálezy kamenných nástrojů, lze doložit již... pokračování

obec, osada Hřibiny-Ledská (obec) 6.96 km

První zmínka o obci Hřibiny je z roku 1554, o obci Ledská z roku 1442, a k roku 1848 jsou součástí častolovického panství. Od roku 1849 do 1868 jsou Hřibiny částí obce Častolovice a od ... pokračování

obec, osada Uhřínovice (osada) 6.98 km

Uhřínovice je vesnice, která spadá pod obcec Voděrady. V roce 2009 zde bylo evidováno 59 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 134 obyvatel. První písemná zmínka o obci poch&... pokračování

obec, osada Lično (obec) 7.29 km

První písemná zpráva pochází z roku 1355. Na území žije 620 obyvatel.... pokračování

obec, osada Přepychy (obec) 7.31 km

První písemná zmínka o obci tedy pochází z roku 1355, k roku 1848 obec náleží opočenskému panství. Od roku 1849 jsou Přepychy samostatnou obcí. Od roku 1960 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. Obec se svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 937 ... pokračování

obec, osada Voděrady (obec) 7.31 km

Na úsvitu dějin Archeologické nálezy, dokazující přítomnost našich nejstarších předchůdců (člověk vzpřímený, 900 000 - 200 000 let př. n. l.) v Podorlicku, pocházejí z Dobrušky a Českého Meziříčí. Mnohem později zde žili tzv. neandrtálci - nálezy z ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

město, městys Horní Jelení (město) 7.38 km

Od roku 915 patřila celá oblast Orlických hor mezi Kladskem a Litomyšlí českému knížecímu rodu Slavníkovců. V letech 996 až 1108 vlastnili toto území Vršovici, kteří... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Dřízna (osada) 7.38 km

V tomto malebném údolí uprostřed lesa najdete mnoho přírodních krás a památek. Můžete se projít po cestičkách - křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, shlédnout kapli a studánku. Na těchto místech se také konají pobožnosti. O čistotu a pořádek se z... pokračování

obec, osada Poběžovice u Holic (obec) 7.41 km

Poběžovice jsou malou obcí s 223 obyvateli a najdeme ji u jižního okraje Hradeckého lesa, severním směrem od města Holice a západním směrem od města Borohrádek. Obec je známá dík... pokračování

obec, osada Očelice (obec) 7.52 km

Obec Očelice v současné podobě vznikla v roce 1960 sloučením Očelic a Městce nad Dědinou. Městec nad Dědinou je malá vesnička malebně rozložená na táhlé stráni nad řekou Dědinou. Uprostřed vsi je čtvercovitá náves s parčíkem, obecní studnou, zvoničko... pokračování

město, městys Častolovice (městys) 7.61 km

Městys Častolovice byl založen pravděpodobně ve 13. století od některého pána z rodu Hronovců jménem Častolov, připomínaného v letech 1215 - 1216. V 11. či 12. století měl již vlastní kostel. Kostel sv. Víta - dominanta městyse viditelná z daleka tvo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

město, městys Třebechovice pod Orebem (město) 8.37 km

Město Třebechovice pod Orebem bylo založeno při obchodní stezce v první polovině 14. století. Vrch Oreb (260 m) s kostelíkem Božího Těla připomíná památné husitské bratrstvo. Město je vzdáleno pouhých 13 km východně od Hradce Králové a díky svému oko... pokračování

obec, osada Ostřetín (obec) 8.77 km

OSTŘETÍN (Hostín, Hostětín, Ostrzetyn, Wostrzetin, Vostřetín, Oustřetím, v starých listinách Ticzmani villa, změkčeno Ticzmansdorf) jest ves podél potoka Ostřetínského, v němž m&... pokračování

obec, osada Krňovice (osada) 8.92 km

... pokračování

obec, osada Vysoký Újezd (obec) 8.94 km

První písemná zpráva pochází z roku 1369. Na území žije 64 obyvatel.... pokračování

obec, osada Vysoké Chvojno (obec) 9 km

Obec Vysoké Chvojno se nachází na návrší v nadmořské výšce 303 m n.m., na svahu obráceném k jihu, 5 km severozápadně od města Holice.  Lesnaté úz... pokračování

obec, osada Mokré (obec) 9.01 km

První písemná zpráva pochází z roku 1390. Na území žije 154 obyvatel.... pokračování

obec, osada Jeníkovice (obec) 9.06 km

Vítejte na neoficiálních stránkách obce Jeníkovice v kraji Královéhradeckém, 3.5 km severně od Třebechovic pod Orebem. Naše obec má 405 obyvatel a nachází se v krásné lesnaté a zvlněné krajině. Je zde několik památných objektů, zejména kostel sv. apo... pokračování

obec, osada Libel (obec) 9.19 km

V malebném podhůří Orlických hor,asi 3 km severně od Častolovic při hlavní cestě směrem na Solnici ,na návrší 346 metrů nad mořem, odděleném od okolní krajiny z východu, jihu a západu údolím a vodními toky, se rozkládá OBEC LIBEL. Její verze v překla... pokračování

obec, osada Třebešov (obec) 9.48 km

Kronika Třebešova byla založena roku 1897, starostou Vojtěchem Bezděkem, který byl starostou od začátku roku 1882 nepřetržitě až do 23. června 1914 tj. 32 let. V Třebešově na proti rozsáhlému panskému dvoru, kde stojí č. p. 29 stávala původně (Tvrz) ... pokračování

město, městys Holice (město) 9.56 km

Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Nalézá se při hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Svitavami. Městem též prochází silniční trasa z Pardubic do Rychnova nad Kněžnou. Na střed obce s rozlehlým náměstím navazuje část... pokračování

město, městys Opočno (město) 9.83 km

Opočno a jeho příměstské části Čánka a Dobříkovec mají 3 200 obyvatel. Dle zpracovaného územního plánu se nepředpokládá velká průmyslová výstav... pokračování

obec, osada Byzhradec (obec) 9.91 km

Byzhradec leží na mírném svahu obráceném k jihu přibližně 4 km severozápadně od Solnice v nadmořské výšce 313 m. V obci s 220 trvale žijícími obyvateli najdete kapličku Sv. Cyrila a Metoděje z r. 1869, nedávno opravenou budovu bývalé školy, která dne... pokračování

obec, osada Jílovice (obec) 9.93 km

První písemná zpráva pochází z roku 1456. Na území žije 310 obyvatel.... pokračování

obec, osada Trnov (obec) 9.96 km

Trnov je dle všeho obcí značného stáří. Její vznik nutno hledat na konci 14. nebo v začátcích 15. století. I její jméno spadá do dob jejího založení, ... pokračování

obec, osada Černíkovice (obec) 10.06 km

Stáří obce sahá pravděpodobně až do 11. století, ale písemné zprávy nejsou. Je však známo, že ves Černíkovice se původně nazývala Grunov, snad až do začátku 14. sto... pokračování

obec, osada Synkov-Slemeno (obec) 10.11 km

Obě tehdy samostatné obce vznikly ve stejném období, tj. 2. pol. 13. století.První historická zmínka o Synkově jest ze dne 19. listopadu r. 1352 v latinské listině v Kostelci n. Orl.... pokračování

město, městys Kostelec nad Orlicí (město) 10.13 km

Nejstarší písemný záznam vztahující se k historii města je uveden ve Zbraslavské kronice. Píše se zde, že pan Jan z Vartenberka, muž statečný a bojovník znamenit&ya... pokračování

obec, osada Jaroslav (obec) 10.24 km

Obec je součástí spádového okruhu obce s rozšířenou působností Holice v Čechách v Pardubickém kraji. Stavební úřad, úřad práce, finanční úřad s... pokračování

obec, osada Semechnice (obec) 10.27 km

Semechnice se nachází v podhůří Orlických hor na dohled Opočenského zámku. Obec svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 776 ha. Z toho je 579 ha zemědělské půdy, 74 ha lesní půdy, 68 ha vodní plocha, 16 ha zastavěná plocha a 39 ha je zařazeno do ost... pokračování

obec, osada Libníkovice (obec) 10.32 km

Obec Libníkovice leží 270 m. nad mořem. Jak lze všeobecně soudit, byla naše obec tak jako jiných obcí založena ve třináctém století. Není přesných zpráv o tom, kdy byly Libníkovice založeny, kdo byli první páni Libníkovic. Teprve na počátku 16.stolet... pokračování

obec, osada Plchovice (obec) 10.75 km

Osada byla založena na přelomu 13. a 14. století (pravděpodobně až po založení města Vysokého Mýta v letech 1260-64). První písemná zmínka pochází z roku 1342. Panství v ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

obec, osada Litětiny (osada) 11.02 km

... pokračování

obec, osada Horní Ředice (obec) 11.04 km

Dle předhistorických nálezů kamenných a bronzových jsou Ředice pokládány za nejstarší osady v našem kraji, podobně jako Chvojenec, Kunětice, Pardubice, Rosice, Ostřešan... pokračování

obec, osada České Meziříčí (obec) 11.47 km

České Meziříčí se nachází na úpatí Orlických hor, mezi řekami Labem, Metují a Orlicí. Odtud název. Sama obec leží na Zlatém potoku, který dále přechází v řeku Dědinu. České Meziříčí je největší obcí v okrese.   Osídlení prostoru obce a jeho okolí sah... pokračování

obec, osada Pohoří (obec) 11.51 km

V dnešní obci je evidováno 212 popisných čísel a žije zde 603 obyvatel. Na ploše 637 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, nová telefonní síť, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodov... pokračování

obec, osada Trusnov (obec) 11.59 km

Správní území obce tvoří čtyři vesnice - Trusnov, Franclina, Žika a Opočno s rozlohou 1 064 ha z toho 378 ha lesní půda, rybník s chovem ryb 26 ha a zbytek je zemědělská a ostatní ploch... pokračování

obec, osada Dobříkov (obec) 11.65 km

Ves byla založena v průběhu první poloviny 14.století. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1356, kdy se uvádí Pysko z Dobříkova. V tomto roce totiž Jindřich z Lichtemburka a jeho syn Ješek, majitelé poloviny Chocně, vystavili Kunešovi list... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

obec, osada Svídnice (obec) 11.68 km

Obec Svídnice leží ve východních Čechách, kraji Královéhradeckém, na kraji orlického podhůří asi 5km na jih od Kostelce nad Orlicí. Obydlí jsou roztroušena po svazích údolí. Severní část návse je ve výšce 320m.n.m. Nedílnou součástí obce je i osada S... pokračování

obec, osada Běleč nad Orlicí (obec) 11.68 km

Obec Běleč nad Orlicí se nachází v překrásné lokalitě v údolí řeky Orlice, ze tří stran obklopena borovými lesy, poblíž krajského města Hradec Králové. Jméno obce je odvozeno z osobního jména Bělec a původně znělo Bělcův, tj. dvůr. Od 14. do 16. sto... pokračování

obec, osada Chvojenec (obec) 11.69 km

První písemná zpráva pochází z roku 1336. Na území žije 741 obyvatel. Obec je vybavena ordinací praktického lékaře a mateřskou školou. Pořádáme kultur... pokračování

obec, osada Janovičky (osada) 11.83 km

Ves Janovičky rozkládající se v rovině, je tvořena dvěma hlavními částmi - zástavbou větších usedlostí podél návsi a drobnou domkářskou zástavbou rozloženou nepravidelně v severozápadní části vsi. Náves má přibližně troj­úhelníkový tvar, v západní čá... pokračování

obec, osada Kostelecké Horky (obec) 11.91 km

Kostelecké Horky" jest od r. 1932 úřední název této obce, která se dříve jmenovala jen "Horky" nebo lidově "Horka". V nejstarším známém zápise z r. 1397 i v z&aacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Horní Roveň (osada) 11.96 km

... pokračování

obec, osada Sedlíšťka (osada) 12.08 km

Osada Sedlíšťka byla registrována za krále Přemysla Otakara I. v roce 1226, kdy se zde usadil neznámý osadník. Nejstarší písemná zpráva zmiňuje jako prvního majitele Bluda de Morassicz de Sedlisek. Další písemný údaj o Sedlíšťce pochází z roku 1383. ... pokračování

obec, osada Radhošť (obec) 12.15 km

Obec Radhošť patří ke starým sídlům české země, stejně jako bývalá tvrz téhož jména patřila k nejstarším tvrzím na českém území. Jméno t... pokračování

obec, osada Tutleky (obec) 12.21 km

Obec Tutleky je jednou z nejstarších osad v Čechách. Připomíná se roku 1323. Vznik názvu obce se vysvětluje dvěma verzemi. Jedna z nich se uvádí v Pověstech Rychnovska od autora Stanislava Dvořáka. V době úpadku českého jazyka procházeli prý tudy dv... pokračování

obec, osada Librantice (obec) 12.27 km

Místní jméno vzniklo jako ves lidí Librantových. Toto osobní jméno je německého původu. První část je překládána jako lid - národ, druhá jako meč. Pod... pokračování

obec, osada Bošín (obec) 12.56 km

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 91 obyvatel.... pokračování

obec, osada Nová Ves (část obce) 12.66 km

iž sám název Nové Vsi naznačuje, že ves patří k nejmladším v oblasti, což zároveň souvisí s jejím charakterem. Nová Ves je silnicovou vsí, se zástavbou domů a drobných usedlostí, vznikajících od poslední čtvrtiny 18. století po obou stranách místní c... pokračování

obec, osada Dolní Roveň (obec) 12.68 km

Nynější obec Dolní Roveň se skládá ze čtyř sloučených obcí, a sice Dolní Rovně, Horní Rovně, Komárova a Litětin. Původní název obce Waltersdorf ... pokračování

obec, osada Výrava (obec) 12.68 km

Počátky osídlení jsou známy z roku 1200. Od roku 1501 již existuje obec Výrava. Obec je zastavěna rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi. K obci patří osada Dolní Černilov s památnou zvoničkou a koupalištěm. V roce 1996 byla otevřena nová hospoda ... pokračování

obec, osada Krchleby (obec) 12.69 km

První písemná zpráva pochází z roku 1227. Na území žije 89 obyvatel.... pokračování

obec, osada Zámrsk (obec) 12.72 km

Obec Zámrsk s osadou Nová Ves (založena po roce 1780) leží ve východních Čechách na řece Loučné pět kilo­metrů severozápadně od města Vysokého Mýta. První písem... pokračování

obec, osada Solnice (obec) 12.75 km

První písemná zmínka o Solnici je již z roku 1321, kdy držitel a pán Jan z Meziříčí daroval kostelní podací v Solnici Zderazskému klášteru, konventu Křížovníků s červenou hvězdou. V tu dobu byla Solnice pravděpodobně hradiskem.V roce 1359 solnické ko... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Uhersko (obec) 12.84 km

Uhersko bývalo od pradávna zemanským statkem. Počátky dějin obce spadají do 12. století a první písemná zpráva o ní pochází z roku 1308. O Uhersku píše A. Jirásek v dílech: "V cizích službách" a "Z mladých cest". Dominantní stavbou je barokní kostel... pokračování

město, městys Dobruška (město) 12.87 km

Jednou z nejkrásnějších vstupních bran do Orlických hor je město Dobruška. Jeho poloha na křižovatce starých obchodních cest z něho učinila přirozené spádové středisko celé okolní oblasti. Nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě je již z rok... pokračování

obec, osada Chudeřice (obec) 12.87 km

První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386... pokračování

obec, osada Přestavlky (část obce) 12.94 km

První zmínka o přestavlcké tvrzi pochází z roku 1174. Tvrz shořela a byla znovu postavena v 15.století za vladyků Matěje a Stoška z Přestavlk. První písemná zpráva o Přest... pokračování

obec, osada Bohuslavice (obec) 13.04 km

Obec Bohuslavice je poprvé písemně zmiňována v roce 1361 jako majetek Mutiny z Dobrušky. Později získaly Bohuslavice majitelé sousedních Černčic, kde se poprvé připomínají v roce 1409 za Vítka z Černčic. Později se Bohuslavice spolu s Černčicemi stal... pokračování

obec, osada Blešno (obec) 13.09 km

Obec Blešno se nachází po obou stranách silnice  A1/11 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové. Leží v nadmořské výšce 237 m. Má 310 obyvatel. K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu se prostírají rozsáhlé louky  ... pokračování

obec, osada Bílý Újezd (obec) 13.14 km

První písemná zpráva pochází z roku 1369. Na území žije 614 obyvatel... pokračování

obec, osada Králova Lhota (obec) 13.37 km

Nejstarší období existence obce souvisí s kolonizačními snahami panovníků. Původně byla oblast od Hradce Králové až k pohraničním horám majetkem panovníka. Majetkem velikým, ale bezcenným, neboť se jednalo o území pokryté hlubokými hvozdy, táhnoucími... pokračování

obec, osada Býšť (obec) 13.37 km

Obec Býšť leží 9 km severozápadně od Holic na křižovatce Hradec Králové – Holice a Pardubice – Třebechovice p. O obklopená lesy. V letech 1360–1371 patřila Býšť vlady... pokračování

obec, osada Chleny (obec) 13.39 km

Obec Chleny se nachází v Královéhradeckém krajina úpatí Orlických hor v jižním cípu okresu Rychnov nad Kněžnou poblíž města Kostelec nad Orli... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Rohenice (obec) 13.4 km

Katastr obce zaujímá 347 ha, 35a, 29m2 a hraničí s pozemky obcí Slavětín, Jasenná, České Meziříčí a Bohuslavice n/Met. V katastru samosprávné obce Rohenic směrem na východ se nachází osada Roheničky, která sousedí s obce Bohuslavice n/Met. a České Me... pokračování

obec, osada Sruby (obec) 13.42 km

První písemná zmínka o obci Sruby je z konce 13.století. Součástí obce je osada Hluboká. Do obce je dobré vlakové spojení. Vlaková zastávka Sr... pokračování

obec, osada Dolní Ředice (obec) 13.45 km

Ředice se nalézají v úrodné krajině a z archeologických památek se dozvídáme, že tato oblast byla osídlena již před několika tisíciletími. První... pokračování

obec, osada Podbřezí (obec) 13.51 km

Téměř současně se stavbou tvrze na ostrohu nad Zlatým potokem byla pod protějším návrším (porostlým břízami, což jí dalo ojedinělý název v republice) založena osada Podbřezí. Na připomínku vzniku vsi a jejího odvozeného názvu, i k vyjádření životasch... pokračování

obec, osada Komárov (osada) 13.57 km

... pokračování

obec, osada Rájec (část obce) 13.59 km

První zmínka o zdejší vsi pochází až z roku 1339, protože zemské desky z předchozích let shořely. Tehdy část příslušela Brandýsu nad Orlicí, který teh... pokračování

obec, osada Skalka (osada) 13.61 km

... pokračování

obec, osada Vrbice (obec) 13.66 km

Osídlení celého našeho okresu Rychnov nad Kněžnou je starého původu. Někteří badatelé, jako například Augustin Sedláček, při pátrání po tržním středisku &bdq... pokračování

obec, osada Vraclav (obec) 13.68 km

Vraclav je obec ležící 4 kilometry západně od Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí. Obec se skládá ze tří místních částí: Vraclav, Sedl... pokračování

obec, osada Běstovice (obec) 13.74 km

Obec Běstovice se nachází ve Východních Čechách a to v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Ke dni 1.1.2010 měla obec Běstovice 443 obyvatel z toho 214 mužů a 229 žen. Obec se rozkládá na výměře 419,16 ha. K Běstovicím patří místní část Darebn... pokračování

obec, osada Ostrov (obec) 13.93 km

Obec Ostrov leží v Pardubickém kraji na rozhraní okresů Chrudim (sem patří), Pardubice a Ústí nad Orlicí na hlavní silnici č. 17. V obci je 55 popisných čísel (domů) s trvale ži... pokračování

obec, osada Borovnice (obec) 13.98 km

Dnešní obec Borovnice je tvořena od roku 1960 čtyřmi sídly: vesnicemi Borovnice, Přestavlky, Rájec a osadou Homol. Borovnice se připomíná poprvé v roce 980, kdy patřila tvrz a vesnice Slavní... pokračování

město, městys Doudleby nad Orlicí (městys) 14.02 km

Doudleby nad Orlicí se rozkládají na obou březích Divoké Orlice, z větší části v její údolní nivě, západně od soutoku se Zdobnicí. Povrch jejich katastru tvoří východní část Třebechovické tabule a severozápadní část Kozlovského hřbetu. Své jméno odvo... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

obec, osada Vršovka (obec) 14.14 km

 Počátky Vršovky, jakož i okolních obcí, dají se určiti jen nepřesně odhadem a kladou se as do 11-12. století. Písemné doklady o jejich existenci nalézáme až ve stol. 14., p... pokračování

obec, osada Slatina (obec) 14.14 km

Nejstarší stopy lidského osídlení jsou na území Slatiny doloženy několika archeologickými nálezy. První písemné prameny ze 12. století dokládají... pokračování

obec, osada Slavětín nad Metují (obec) 14.51 km

První písemné zprávy o naší obci jsou z roku 1495. V dané době se jednalo o dvě samostatné vsi a to Slavětín a Hlohov (v některých pramenech uváděný též jako Lochov). Ke sloučení pod společný název Slavětín došlo někdy koncem 18. století. Obec střída... pokračování

obec, osada Libřice (obec) 14.51 km

První písemná zpráva pochází z roku 1356.  Na území žije 271 obyvatel.... pokračování

obec, osada Divec (obec) 14.6 km

Obec Divec leží cca 2 km severovýchodním směrem od východočeské metropole Hradce Králové. Počtem obyvatel (195) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce královéhradeckého kraje. Z jihu je katastr obce ohraničen lesním masívem Spá... pokračování

obec, osada Lupenice (obec) 14.71 km

Obec Lupenice leží v krásné krajině pod Orlickými horami v údolí Štědrého potoka obklopena městy Kostelec nad Orlicí, Vamberk a Rychnovem nad Kněžnou. První písemná zmínka pochází z roku 1360 a k roku 1848 je součástí rychnovského a černíkovského pa... pokračování

město, městys Rychnov nad Kněžnou (město) 14.84 km

Rychnov nad Kněžnou kromě historických památek, které se nacházejí prakticky v centru města má nesporně krásné okolí. Kromě zámku a dalších pamětihodností si... pokračování

obec, osada Kvasiny (obec) 14.84 km

Obec Kvasiny je ves prastarého původu, založená pravděpodobně v 11. století. Byla založena v době kolonizace, o čemž svědčí její charakter rozložení usedlostí podél řeky a cesty, takzvaný ulicový typ osídlení, kdy kolonisté dostali půdu, na níž si po... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz