Vyhledávání lokalit (cílů)


Památné stromy v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 46 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Strom ginkgo v klášterní zahradě - Brno
 památný strom v okrese Brno-město

Tento strom roste v prostorách bývalého augustiniánského kláštera , dnes Památník Georga Johanna Mendela , na Mendlově náměstí v Brně . O jeho zasazení nejsou zprávy . Porovnáváním rozměrů jeho koruny a obvodu kmene s jinanem v Královské oboře v Praze z roku 1993 se odhaduje stáří jinanu na " Mendláku " na 170- 200 let . V tomto roce byl jeho obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad terénem 345 cm . V roce 2004 měl zdejší exemplář obvod kmene měřený za stejných podmínek již celých 420 cm a výšku k... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Řítovský dub
 památný strom v okrese Olomouc

Dub letní rostoucí na hrázi řeky Oskavy mezi obcemi Želechovice a Dětřichov v místě osady Řítov opuštěné po roce 1500. stáří: cca 200 let výška: 27 m obvod: 498 cm ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
dub letní 2 - Bystrc
 památný strom v okrese Brno-město

Pod zoologickou zahradou se nachází pozůstatek původního dubového lesa , kterým byla pokryta Mniší hora . Jedná se o statné duby , z nichž dva byly dány pod ochranu státu . Když se u nich zastavíme , pochopíme , že je potřeba tyto majestátní velikány chránit , aby byli zachováni příštím generacím . Materiály pana učitele Josefa Přibyla , nestora brněnské dendrologie , který se velkou měrou zasloužil o mapování stromů města Brna , se zmiňují ještě o dalším dobu , který stával vedle bývalé hájovny... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Lukasova lípa - Telecí
 památný strom v okrese Svitavy

Finalistka ankety Strom roku 2002. Prastará lípa je svědkyní doby husitské, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Záznamy z období pronásledování tajných evangelíků vypovídají o tom, že si v její dutině bratr Jiroušek opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu žalmů Starého zákona. Podle poznámek na de... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

velký pokles
Javor babyka - Pisárky
 památný strom v okrese Brno-město

 Budeme - li hledat mezi památnými stromy ten , který má přídomek domácí , musíme vzpomenout na javor babyku v Pisárkách u řeky naproti Riviéře . Javor babyka je též někdy označován jako javor polní . Toto lidové označení je skutečně na místě , neboť patří k nejhojněji zastoupeným druhům našich luhů a hájů kolem potoků a řek . Většinou se vyskytuje v podobě keře , málokdy dorůstá do malého stromu . Protože roste ze všech javorů nejpomaleji , má také nejvíce ceněné dřevo z hlediska tvrdosti a kva... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký pokles
Platan menší - Staré Brno
 památný strom v okrese Brno-město

Na ulici Hybešově v zahradě bývalé stomatologické kliniky, ve druhé části roste nádherný exemplář platanu javorolistého. Není sice tak mohutný, jako jeho soused přes plot (největší památný strom v Brně), ale svojí štíhlejší korunou dosahuje do stejné čtyřicetimetrové výšky. Protože je tvořen v podstatě dvěma kmeny na způsob písmene V jsou oba staženy ocelovým táhlem, zajišťující stabilitu obou částí při silném větru. Roste v proluce mezi dvěma secesními domy a okolí kolem něj nechali noví majite... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

mírný pokles
Dub letní u Pňovic
 památný strom v okrese Olomouc

Památný strom u mostku přes potok Kobylník mezi Pňovicemi a Tři dvory. výška: 32 m obvod: 485 cm V těsné blízkosti se nachází další dva památné stromy a to jilm vaz a dub letní. Nedaleko mostku je umístěna pamětní deska připomínající tragické úmrtí místního občana. Památný strom |8| Dub |9| Dub letní |10| ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

střední pokles
Nejstarší dub v kraji - Hradešice
 památný strom v okrese Klatovy

HODNOCENÍ
10 %

velký pokles
památná lípa - Brno - Bystrc
 památný strom v okrese Brno-město

 Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem. Zřejmě nejstarším stromem na území Brna je lípa srdčitá, která roste v městské části Brno Bystrc na ulici Výhon před restaurací U Šťávů .  Jedna se o lípu srdčitou (Tilia cordata), je památkově chráněna a je obehnána plotem.  Stáří lípy se odhaduje na 380 až 400 let, ale vzhledem k dutému kmeni, jehož obvod činní 440 cm, ho nelze úplně přesně určit. Kmen lípy je úplně dutý, ale strom je vitální a dokázal vytvořit a... podrobnosti >

velký nárůst
památná lípa - Nedvědice
 památný strom v okrese Brno-venkov

Nedvědice je malé městečko a rekreační letovisko v podhradí Pernštejna a pod východními vrcholky Českomoravské vrchoviny, severozápadním směrem od Tišnova. K městečku byla jako jeho místní část připojena malá osada Pernštejn a společně mají 1330 obyvatel. Nedvědice se rozkládají u soutoku Nedvědičky a Svratky a jsou obklopeny lesy přírodního parku Svratecká hornatina. V okolí městečka je několik lomů na mramor. Severozápadním směrem se nad městečkem zvedá vrchol Na Sedlátkách ( 535 m.n.m.) a ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Alej lip Bosonožské nám. - Bosonohy
 památný strom v okrese Brno-město

V Bosonách , městské části Brna , rozkládající se za západním okraji městské aglomerace , roste stromořadí z historických chráněných památných lip . Bosonožské náměstí je typická ukázka návsi uličního typu a lípy představují dvě aleje ve středovém pásu . Skupinu tvoří lípy velkolisté a lípy srdčité a je jich celkem 34 stromů . Jsou rozděleny na tři skupiny . První skupinu od druhé dělí uprostřed stojící rodinný domek a hasičská zbrojnice , druhou skupinu stromů od třetí odděluje budova školy a k... podrobnosti >

obrovský nárůst
Platan na Benešově třídě - Brno-město
 památný strom v okrese Brno-město

Ke stromům bezprostředně ohroženým dopravou a městským provozem patří i platan na Benešově třídě. Je až s podivem, kolik toho může strom vydržet. Kolem dokola je jen samý asfalt a dláždění, jen úzký pruh kolem kmene se zelená trávou. Přes veškerý provoz, který kolem stromu probíhá o něm můžeme bez nadsázky říct, že se jedná o velmi životaschopný exemplář. Hniloba už sice v něm vykotlala dutinu, ale každé jaro však jeho koruna zdobí střed města poblíž starého autobusového nádraží. Tento strom je ... podrobnosti >

stgnace
Líska v Ronově nad Doubravou
 památný strom v okrese Chrudim

Finalistka ankety Strom roku 2005... podrobnosti >

mírný nárůst
Šestikmenná lípa - Zámrsk
 památný strom v okrese Ústí nad Orlicí

Finalistka ankety Strom roku 2004... podrobnosti >

střední nárůst
Platan větší - Staré Brno
 památný strom v okrese Brno-město

Na Hybešově ulici v areálu bývalé stomatologické kliniky roste v zahradě největší památný strom v Brně. Jeho mohutná koruna dosahuje téměř čtyřiceti metrů. Obvod kmene měřený 130 cm nad terénem byl v roce 2004 697 cm. V sousední zahradě roste další platan šíhlejšího vzrůstu. Je s podivem, že na ploše velké asi jako fotbalové hřiště vyrostly dva takové krásné exempláře platanu javorolistého. Za povšimnutí stojí další strom krčící se ve stínu velikána. Je to gingo biloba - jinan dvoulaločný, jeh... podrobnosti >

obrovský nárůst
Popravčí dub - Velké Losiny
 památný strom v okrese Šumperk

Své jméno tento památný strom získal díky tomu, že byl přímým svědkem tzv. upalování čarodějnic v 17. století (1678-1696) na Šumpersku, úchylné a nesmyslné štvanice psychicky narušeného a majetku lačného inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu. V noci z 24. na 25.2.2007 dub bohužel podlehl silnému větru a nad kořeny se zlomil.... podrobnosti >

mírný pokles
památná alej lip - Rajhrad
 památný strom v okrese Brno-venkov

 Lípy jsou jedním z nejkrásnějších a nejmohutnějších listnatých stromů našeho mírného pásma . Bohatá a široká koruna poskytovala vždy blahodárný stín pocestným putujícím po cestách a silnicích . Proto se lípy vysazovaly v podobě stromořadí kolem cest . Jako dlouhověký strom mohou lípy přinášet stín a užitek včelám mnohá staletí . Někdy se cesty v průběhu let mění , ale lípy zachovávají původní směr , i když již cesta vede jinudy . Takovou krásnou alejí tvořenou 27 vzrostlými jedinci najdeme na ... podrobnosti >

střední nárůst
Velký Javor
 památný strom v okrese Třebíč


mírný pokles
Jinan dvoulaločný Boskovice
 památný strom v okrese Blansko

Jinan dvoulaločný (Ginkgo Biloba Pendula)... podrobnosti >

střední pokles
Buk lesní červenolistý
 památný strom v okrese Brno-město

Buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica fagus purpurea) roste v předzahrádce areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Králově Poli na Palackého třídě 1/3. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2008. Obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 367 cm. Jeho stáří se odhaduje na 140 let. Červená varianta buku lesního je působivá svými lesklými tmavě červenými až červenohnědými listy. Tento buk byl vysazen při dokončení kasáren rakouského jízdního pluku kolem roku 1870. Buk bývá též na... podrobnosti >

střední nárůst


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší