Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Ladná
 obec v okrese Břeclav
Ladná (obec) Obec Ladná je tiché a klidné místo na jihu Moravy. Ladná patří do regionu Podluží, kde se doposud udržují lidové tradice a  zároveň je místem, které  se rychle rozvíjí. Ladnou by neměli vynechat zejména příznivci pěší turistiky a cykloturistiky, protože je to id...

stgnace
Milovice
 obec v okrese Břeclav
Milovice (obec) Počátky obce Milovice se datují hluboko do minulosti. Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním směrem od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byla zcela zničena při nájezdu Kumánů. Zachovaly se pouze zbytky jejích základů. Kolem roku 1259 pak byla osada vybudována znovu, tentokr&aa...

stgnace
Moravská Nová Ves
 obec v okrese Břeclav
Moravská Nová Ves (obec) Území jižní Moravy bylo nepochybně osídleno již hluboko v pravěku. Svědčí o tom i archeologické nálezy objevující nová osídlení, v Moravské Nové Vsi pak sídliště lidu s keramikou zvoncových pohárů z doby bronzové. Na úsvitu našich dějin se v sousedn&i...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přítluky
 obec v okrese Břeclav
Přítluky (obec) Obec Přítluky a místní část Nové Mlýny leží v nadmořské výšce 165 metrů nad mořem, na skvěle položeném místě v jižní části Jihomoravského kraje. Na úpatí Přítlucké hory, v nejcennějším zbytku nivy Národn přírodní rezervace - Křiv...

stgnace
Týnec
 obec v okrese Břeclav
Obec Týnec o rozloze 1 158 ha s 1 016 obyvateli se nachází v jihovýchodní části jižní Moravy. Několik km na jih je Rakousko, jihovýchodně pak Slovenská republika. Řeka Morava je zde státní hranicí se Slovenskem. Týnec patří k nejstarším obcím na Břeclavsku, mezi znám&yacu...

velký nárůst
Brniště
 obec v okrese Česká Lípa
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 290 metrů. Na území žije 1363 obyvatel. Vlajka: zelený list s vodorovně děleným červeno–žlutým žerďovým klínem s vrcholem ve čtvrtině délky listu a s vodorovně dělenou žluto–červenou krokví s vrcholem ve středu listu. Krokev vychází z první čtvrtiny horního a dolního okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Zn...

velký nárůst
Boršov nad Vltavou
 obec v okrese České Budějovice
Přesnou dobu založení Boršova nelze spolehlivě určit, potřebné doklady chybí. Obec ale nepochybně patří k velmi starým osadám zdejšího kraje a předčí ji jen některé obce středního Doudlebska, odkud se k nám osidlování šířilo. První spolehlivá zpráva o exist...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hosín
 obec v okrese České Budějovice
Obec Hosín se nachází asi 10 km severně od Č. Budějovic a 4 km východně od Hluboké nad Vltavou ve výšce 500 metrů nad mořem. Věž kostela sv. Petra a Pavla je viditelná zdaleka z východní jižní i západní strany. Za dobré viditelnosti lze spatřit celé...

obrovský nárůst
Nákří
 obec v okrese České Budějovice
Obec Nákří leží cca 10 km na severozápad od Hluboké nad Vltavou. Vznik obce se datuje do konce VI.století vašeho letopočtu, to je do doby hradištní, kdy k nám do jižních Čech z plání Bechyňska pronikli staří Slované, kteří zde zakládali své osady.   Před příchodem těchto našich předchůdců celá krajina kolem dnešní obce poskytovala jednotvárný obraz. V nížinách se prostíraly ze všech stran bažiny...

obrovský nárůst
Včelná
 obec v okrese České Budějovice
Obec Včelná se nachází 6 km jižně od Českých Budějovic. Prostírá se na mírném úboči nad budějovickou pánví. Dnešní způsob bydlení ve Včelné představují většinou dobře vybavené domy a příbytky v zahradách. Další charakteristikou zdejšího života je bezprostřední kontakt s lesem a rychlé spojení s krajskou metropolí městskou hromadnou dopravou. Obec je vybavena sítí drobných obchodů, restauračních a ...

mírný pokles
Vidov
 obec v okrese České Budějovice
První písemná zpráva pochází z roku 1357. Na území žije 299 obyvatel....

mírný pokles
Holubov
 obec v okrese Český Krumlov
Vesnice stojí již dlouhou dobu a náležela pod vládu Vítkovců i Rožmberků. První zmínka o obci se datuje do roku 1379. Stával zde v dobách starších dvůr, který zanikl r. 1501 a zůstal pustým. Připomíná se již roku 1383. Název je patrně dán od zmíněného Holubova dvora, kter...

střední nárůst
Janská
 obec v okrese Děčín
Od poloviny 14. stol. byli majiteli Šarfenštejnského panství (Benešovsko a Českokamenicko) české rody Markvarticů a Michalovců. První písemná zmínka o Janské je zaznamenána v Českokamenické městské knize z r. 1380. V následujících letech se na tomto panství vystříd...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kámen
 obec v okrese Děčín
Vznik Kámena se připomíná od roku 1720, kdy majiteli - pány Děčínska byli plných 300 let Thunové. Ti založili v roce 1720 u vrchu Heinhüblu osadu Heidenstein, česky Kámen. Název osady vznikl podle "polohy" a překládá se jenom druhá polovina složeného slova. Jako součást obce Ludvíkovice ...

obrovský nárůst
Ropice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jabl...

velký nárůst
Jedlá
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Jedlá se nachází se na křižovatce silnic vedoucí k Ledči n/S., Pavlovicím, Bělé a Chřenovicům. Její název zřejmě pochází od stromu jedle. Po staročesku se tento strom nazýval „jedla“. Podle toho můžeme soudit, že ves byla založena uprostřed lesů, v nichž byla jedle často zastoupena. V deskách zem...

obrovský nárůst
Ježov
 obec v okrese Hodonín
Obec Ježov se nachází východně od Kyjova v severovýchodní části mikroregoinu v nadmořské výšce 238 m. Katastr obce zaujímá rozlohu 591 ha. K 1. 1. 2016 měla obec 720 obyvatel. Území je minimálně zelesněné. Obec je součástí mikroregionu Podchřibí, který sdružuje Vř...

mírný pokles
Lipov
 obec v okrese Hodonín
Podání přesného a obsáhlého obrazu vývoje Lipova od jeho historických počátků do současnosti není lehkou úlohou. Útržkovitost pramenů nedovoluje totiž psát historii Lipova ve všech obdobích stejně zevrubně. Hlavně pro starší období zůstalo jen málo pramenů a některé...

střední nárůst
Mikulčice
 obec v okrese Hodonín
Mikulčice (obec) Mikulčice se připomínají poprvé v roce 1141 v majetku hradského velkofarního kostela v Břeclavi. Jak asi vesnice vypadala v této době? Víme, že u kostela se rozkládalo ve 12. a 13. století řadové mladohradištní pohřebiště. Nelze vyloučit, že již v té době šlo o kostelní hřbitov, ačkoli...

mírný pokles
Vnorovy
 obec v okrese Hodonín
Vnorovy (obec) Vnorovy (dříve a dosud nářečně Znorovy nebo Znorov) jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 4 km jihozápadně od Veselí nad Moravou na levém břehu řeky Moravy, v nadmořské výšce 182 m n. m. Rozkládají se na ploše 1689 ha. Mezi Vnorovami a Veselím nad Moravou vede tzv. Baťův kanál. V roce 2011 zde žilo 3 064 obyvatel. Současná obec vznikla v roce 1960 sloučením dvou samostatných obcí Vnoro...

střední pokles
Dolní Přím
 obec v okrese Hradec Králové
Vesnice se původně nazývala Nízký Přín a připomíná se od roku 1378, kdy ji vlastnil Pešík Přín z Přína. Byla však rozdělena nejméně na dvě části. Zdejší tvrz vznikla neznámo kdy, snad v první polovině 14. století. Připomíná se až v roce 1378. V letech ...

stgnace
Mokrovousy
 obec v okrese Hradec Králové
První zmínka o vsi pochází ze druhé poloviny čtrnáctého století od kdy se zde vystřídalo několik vlastníků. K nejznámějším majitelům patřil zeman Beneš z Mokrovous. Posledním majitelem byla hraběnka Schaffgotschová, která koupila obec roku 1707 a připojila ji k velkostatku s&aac...

mírný pokles
Mžany
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Mžany (270 m n.m.), poprvé připomínaná r. 1404, se nachází 14 km severozápadně od Hradce Králové a 1,5 km jihozápadně od obce Sadová, s níž je v mnohém historicky svázána. Název obce se lidově vykládá od mlh tvořících se v okolí řeky Bystřice. Dle dal&s...

mírný pokles
Písek
 obec v okrese Hradec Králové
První písemná zpráva pochází z roku 1386. Na území žije 225 obyvatel....

obrovský nárůst
Okounov
 obec v okrese Chomutov
O vzniku obce se nám bohužel nedochovaly žádné záznamy. O době, kdy Okounov vznikl, se tak můžeme pouze dohadovat, pravděpodobně však vznik obce spadá do období 13. až počátku 14. století. Název obce je odvozen přivlastňovací příponou -ov od mužského osobního jména Okún - Okoun a znamenal Okounův dvůr. Tento název se v průběhu staletí příliš neměnil - v polovině 14. století je ves označována jako ...

mírný pokles
Strupčice
 obec v okrese Chomutov
Jak dokazují archeologické nálezy, bylo území dnešních Strupčic osídleno po celý pravěk. Počátky zdejšího osídlení tak sahají více jak 4000 let do minulosti. Kdy přesně vznikla obec Strupčice, nám bohužel není známo, neboť se nám o r...

obrovský nárůst
Bořice
 obec v okrese Chrudim
Dnešní Obec Bořice tvoří od roku 1910 dvě části, vlastní Obec Bořice a osada Podbor. Právě v místní části Podbor byly nalezeny archeologické vykopávky, které potvrzují osídlení již z dob lužické kultury. Období lužické kultury se datuje mezi 12. až 4. stoletím př...

obrovský nárůst
Hamry
 obec v okrese Chrudim
Obec Hamry leží v malebné krajině okolo řeky Chrudimky v nadmořské výšce 585 m. Ves, tehdy zvaná Přerostlé, je připomínána roku 1392 jako součást rychmburského panství. Toto jméno si udržela až do 18. století, kdy získala název Přerostlé Hamry. V Hamrech a severněji položen&eac...

stgnace
Kameničky
 obec v okrese Chrudim
Obec Kameničky leží v nadmořské výšce 625 m v pramenné oblasti řeky Chrudimky, která je páteřním tokem celého mikroregionu Hlinecko. Středověká osada vznikla na přelomu 13. a 14. století. Nejstarší zprávy o obci Kameničky pocházejí ze 14. století z roku 1350 a týká se farního kostela, který byl tehdy připojen k litomyšlskému biskupství. V roce 1392 je již uváděna jako součást rychmburského panství...

střední nárůst
Luže
 město v okrese Chrudim
Luže (město) Město Luže bylo založeno na pravém břehu řeky Olšinky (Novohradky, Kamenice), na rozhraní lesnatých výběžků Českomoravské vrchoviny a úrodné labské nížiny. Starší osídlení zde existovalo již na počátku 12. století. První zmínky o Luži jako o osadě se datují do roku...

mírný pokles
Bukvice
 obec v okrese Jičín
Bukvice se nachází v Královéhradeckém kraji, pod památným poutním kopcem Loretou, jihozápadně od Jičína. Vesnička je zasazena do malebného prostředí Jičínské pahorkatiny v těsném sousedství Českého ráje. Bukvice patří prokazatelně mezi nejstarší obce ...

střední nárůst
Bystřice
 obec v okrese Jičín
Na území obce je doloženo intenzivní osídlení z mnoha úseků staršího pravěku, rané doby dějinné a středověku. Přírodní prostředí, v němž leží i dnešní obec, vytváří vhodné podmínky pro lidská sídliště již 7000 let. V polohách &bdq...

střední nárůst
Dřevěnice
 obec v okrese Jičín
Vesnička Dřevěnice leží v utěšeném údolíčku podhorském, jehož potůček dělí rovinatou krajinu Jičínskou od lesnatých kopců Novopackých. Tolik kronika obce z konce 19. století. Dřevěnice se nachází v Královehradeckém kraji, 8 km severovýchodně od bývalého okresního m...

velký nárůst
Kbelnice
 obec v okrese Jičín
Obec Kbelnice leží 2 km od Jičína a tvoří ji dvě části. Větší část obce se rozkládá v údolí Kbelnického potoka, menší část obce je pojmenována místním názvem Kometa a leží při hlavní silnici Jičín – Turnov.Dominantou obce je památn...

velký nárůst
Lískovice
 obec v okrese Jičín
První písemná zmínka o obci Lískovice je z r.1295 a je spojena se jménem Dobeše z Lískovic.Z roku 1357 pochází zpráva související s místním kostelem sv. Mikuláše, farou a tvrzí, které byly právě v podacím řízení vladyky Zvěsta z Lí...

obrovský nárůst
Mladějov
 obec v okrese Jičín
První zmínka o Mladějovu je již z roku 1372, kdy zde vládl pan Kunrát z Mladějova.Ve zdejším zámku, stavbě z druhé poloviny 18. století, prožil poslední dny svého života František Josef Gerstner, první ředitel Českého stavovského polytechnického institutu v Praze a projektant prvn&iacu...

stgnace
Bednárec
 obec v okrese Jindřichův Hradec
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy se připomíná jistý Konrád z Bednárce. Ves trvale náležela k jindřichohradeckému panství a byl sídlem panské rychty. Bednárec nebyl ušetřen mnoha pohrom. V roce 1585 to byla velká morová epidemie na kterou,...

velký nárůst
Budeč
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Obec Budeč leží v nejvýchodnější části jindřichohradeckého okresu, nachází se 10,5 km východně od Dačic, součástí je osada Borová. Nadmořská výška 488 m. Nejbližší železniční zastávka Jemnice a Dačice. Pošta v místě, zdravotní a matriční...

střední pokles
Kamenný Malíkov
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Kamenný Malíkov (obec) Vesnička Kamenný Malíkov se nachází na území okresu Jindřichův Hradec a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Jindřichův Hradec. Obec Kamenný Malíkov se rozkládá asi třináct kilometrů severov&y...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)