Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 721-740 z 6952 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hvězdonice
 obec v okrese Benešov

První záznamy o naší obci jsou čerpány ze zemských knih. Naše obec, tehdy malá osada, patřila pod obec Vranov. Ze zemských desek jsou přepsána data a údaje z dávné historie naší obce. Písemné údaje sahají do XV. století. V roce 1405 se název naší obce objevuje v záznamech jako Jezonice, později Jezdenice, Jezdonice a počá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles
Sloupnice
 obec v okrese Svitavy
bez fotografie

Sloupnice se dnes skládá z následujících částí: Dolní Sloupnice (se samotou Džbánovec), Horní Sloupnice, Končiny 1. díl, Končiny 2. díl. Založení obce Formování obce prošlo složitým vývojem. K počátkům osídlování oblasti kolem Sloupnického potoka (Labíčka) došlo snad již kolem poloviny 12. století. V roce 1167 (listina však pochází až z doby kolem roku 1200) při vymezení majetků premonstrátského kláštera v Litomyšli se uvádějí lesy, pole a louky až k potoku Sloupnici (rivus Zlupnice) a odtud d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
mírný pokles
Libovice
 obec v okrese Kladno
bez fotografie

Obec Libovice se nachází asi 4km západně od Slaného. První zmínka o obci pochází ze 14. století. Pojmenování obce vzniklo podle význačného rodu Libovických, kteří vlastnili velkou část pozemků. Ve 20.století byla obec poznamenána těžbou uhlí na dole "Jiřina". K obci patřila osada "U Jána", kde byl baronem Bayerem postaven zámeček ve stylu zámku v Hluboké. Osada, včetně mlýna a zámku, zanikla v roce 1950. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles
Lhota u Příbramě
 obec v okrese Příbram
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1292. Na území žije 475 obyvatel. V obci je mateřská škola. V blízkosti stojí zámek Hluboš. Pořádáme kulturní a společenské akce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles
Hoštice-Heroltice
 obec v okrese Vyškov

Dříve dvě samostatné obce Hoštice a Heroltice byly v roce 1942 spojeny v jednu s názvem Hoštice-Heroltice. Leží při řece Hané, při silnici Vyškov - Kroměříž, 5 km východně od Vyškova v nadmořské výšce 232 metrů nad mořem. Celková výměra obou obcí je 724 ha. V obou obcích je asi 560 obyvatel. Pošta i fara jsou v místě. Ve vzdálenosti 1 km od obce se nachází i železniční stanice. Hoštice Mají název od osobního jména Hošt, Hošek, nebo podle "hostů", tj. lidí hospodařících na cizí půdě.Hoštice nálež...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
34 %
střední nárůst
Červený Potok
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Červený Potok (něm. Rothfloss) se rozkládá asi 3 km severovýchodně od Králík v údolí potoka, který dal obci jméno. Vesnicí prochází páteřní silniční komunikace č. II/312 Králíky - Hanušovice, z níž v centru odbočuje silnice č. III/31227 do Dolní Moravy.Katastrem obce je vedena také železniční trať č. 021 Hanušovice - Týniště nad Orlicí. Červený Potok má svou vlastní železniční stanici, dvě autobusové zastávky a polní letiště. Nejvýznamnějšími podniky jsou manipulační sklad a pila Hanušovické ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
velký nárůst
Dolní Rožínka
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka (obec)

Dolní Rožínka - dříve zvaná Roženka, později Zámecká Rožínka. V obci Dolní Rožínka se nachází historické památky o kterých veřejnost moc neví, většinou zůstávají ve stínu známých památek v okolí. První zmínka  pochází z roku 1348. Majetek postupně střídal drobné vlastníky a až v roce 1503 odkoupil celou obec Vilém z Pernštejna . Vlastnictví obce Pernštejny netrvalo dlouho, již v roce 1589 ji Jan z Pernštejna zastavil a v roce 1596 prodal. Majetek  postupně přecházel na další majitele.V roce 17...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
střední pokles
Rabštejn nad Střelou
 osada v okrese Plzeň-sever
Rabštejn nad Střelou (osada)

Rabštejn získal status města v roce 1337 a dnes je považován za nejmenší historické město v České republice Dnes je součástí města Manetína Městečko leží nad romantickým údolím řeky Střely. V Rabštejně žije okolo 20 stálých obyvatel. Uchovalo se zde mnoho historicky cenných památek.- Kostel Sedmibolestné Panny Marie, klášter servitů, barokní zámek, židovský hřbitov, lidová roubená a hrázděná architektura, kamenný most, řada sochařských děl, mlýn U Lišáka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
velký nárůst
Třebosice
 obec v okrese Pardubice

Dle statistických seznamů obcí je první zmínka o Třebosicích z r. 1316. F. K. Rosůlek ve sborníku Pardubicko-Holicko-Přeloučsko však uvádí, že byly vladyckým sídlem pánů z Třebosic ve 14. a 15. stol. První známý majitel třebosického zboží byl Man z Třebosic, který je zapsán r. 1410 ve sporu Bočka z Poděbrad a Jana ze Zdechovic. Na stížnostní listině...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
střední pokles
Jablůnka
 obec v okrese Vsetín

Nachází se na Valašsku, leží na silnici I/57 a železniční trati z Valašského Meziříčí do Vsetína, z části v rovinně na říčních náplavách Vsetínské Bečvy a z části na svazích vybíhajících na západní okraje Vsetínských vrchů. Rozkládá se na rozloze 821 hektarů a patří k menším obc&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
střední pokles
Mostkovice
 obec v okrese Prostějov
bez fotografie

První písemná zpráva o Mostkovicích je z roku 1131 v soupisu biskupského a kapitulního majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Stichovice se poprvé zapsali do historie v roce 1078 dle dokumentů kláštera Hradisko v Olomouci. V průběhu 12. a 13. století patřila ves kapitule a klášteru v Olomouci. V roce 1325 jsou Mostkovice spojeny s Plumlovem a majiteli se stávají páni z Kravař až do vymření rodu v roce 1466. Poté vlastní ves významný rod pánů z Pernštejna. Z tohoto období se nejvíce připom...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
střední pokles
Malé Hradisko
 obec v okrese Prostějov
Malé Hradisko (obec)

Dějiny obce Malé Hradisko a jeho nejbližšího okolí sahají hluboko do dávné minulosti. První historicky doložené osídlení v katastru obce je datováno do prvního století před naším letopočtem. Ve čtvrtém století před naší érou pronikly ze západních zemí na území Čech a Moravy početné keltské kmeny. Jedním z nejvýznamnějších starověkých měst na území Čech a Moravy bylo Staré Hradisko. Svou rozlohou a počtem obyvatel patřilo k mohutným starověkým městským sídlištím Existovalo v 1. století př.n.l. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
32 %
velký pokles
Halenkovice
 obec v okrese Zlín

Území obce Halenkovice bylo osídleno již v období paleolitu až neolitu - to dokazuje zejména nález ojedinělé štípané industrie. Z neolitu také pochází nálezy kamenných nástrojů a kultury lineární keramiky. V části obce Slačovy bylo vykopáno sídliště a žárový hrob z doby bronzové - kultury popelnicových polí, s lužickou keramikou. Žárový hrob kultury popelnicových polí byl nalezen také v místní části U Svatých. V části Jamy byla nalezena bronzová sekerka. Slovanské osídlení dokládá sídliště z do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
obrovský nárůst
Sluštice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves Sluštice se poprvé objevuje v písemných pramenech už k r. 1223, kdy je zmíněn jakýsi Mstidruh ze Sluštic. Ves v té době zřejmě nebyla bez významu, protože měla farní kostel a stála v ní i tvrz. Od r. 1332 vlastnil ve Slušticích rentu pražský měšťan Fridlin Rost a zřejmě od r. 1357 do r. 1366 byl jejich majitelem jeho bratr Donat Rost. Ti měli podací právo ke kostelu ve Slušticích i v Bříze. V r. 1380 patřily Sluštice staroměstskému měšťanovi Matějovi od Věže, ale patronátní právo k místnímu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
obrovský nárůst
Drahoňův Újezd
 obec v okrese Rokycany
bez fotografie

Chrám zdejší připomíná se již roku 1350 jako farní a podrobovali se k němu r. 1359 Ota a Beneš z Chrástu s Teodorikem ze Soběšic, s Janem, řečeným Drahoněm z Újezda a bratry Drahoněm a Zdislavem z Chotětína. R. 1374 dosazovali sem bratři Zdislav z Chotětína a Albert z Drahoňova Újezda. R. 1412 byla spolupatronkou Dorota, vdova po Michálkovi z Chotětína, jako poručnice nezletilých dědiců. V letech 1426-1435 byli pány podacími vdova Anna a vladyka Drhan. Z této poslední doby je znám farář Jan r. 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
obrovský nárůst
Řepeč
 obec v okrese Tábor
bez fotografie

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora. Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.Historie obce Řepeč je zachycena v Kronice, přesněji Pamětní knize obce Ř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
stgnace
Holešovice
 městská část v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

První dochovaná zmínka o Holešovicích pochází z roku 1228 v osobě vladyky Bohumila z Holešovic. Původně nevelká zemědělská osada v místech dnešního Nádraží Holešovice se v poslední třetině 19. století rozrostla na celé území do té doby neobydlené, polemi a loukami vyplněné záplavové oblasti vltavského meandru, a změnila se v jedno z nejvýznamnějších průmyslových předměstí Prahy. Byly vybudovány ústřední jatky (dnes Pražská tržnice[1]), Bubenské nádraží, plynárna a v roce 1891 areál pro Zemskou v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
velký nárůst
Nová Ves
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

cca 235 obyvatel předseda osadního výboru: Růžena Kučerová, Nová Ves Roku 1590 byla založena nová ves, která dostala vskutku příznačný název - Nová Ves. možnost koupání v příjemném prostředí zatopeného, již nevyužívaného, lomu penzion v areálu kamenolomu (kapacita 19 lůžek) hřiště na malou kopanou včetně klubovny se soc. zařízením, dětské hřiště knihovna + schůzová místnost kaple hostinec se společenským sálem obchod se smíšeným zbožím vodovod ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
velký nárůst
Bílovice
 obec v okrese Prostějov
Bílovice (obec)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec Bílovice-Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovice a Lutotína. Obec najdeme severozápadním směrem od města Prostějov a na obou březích říčky Romže v nadmořské výšce 249 m n.m. Obec Bílovice odděluje od Kostelce na Hané právě tok Romže. Na březích říčky na území obce jsou malé lesíky či hájky. Obcí prochází železniční trať na trase Prostějov - Kostelec na Hané - Konice. Bílovice-Lutotín jsou nevelká obec s 440 obyvateli. Bílovic...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
velký nárůst
Senorady
 obec v okrese Brno-venkov
Senorady (obec)

První písemná zpráva pochází z roku 1350. Na území žije 403 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
mírný pokles


    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, max - 348,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze