Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46645                Mapa
Brněnská přehrada
 přehrada v okrese Brno-město
Brněnská přehrada (přehrada) Přehrada leží na řece Svratce v těsné blízkosti města Brna (více na #507#) . Zachycuje až 18,5 mil. m3 vody. Zatopená plocha činí 233 ha. Záměr využít údolního profilu a vhodných geologických podmínek u obce Kníničky (více na #3178#) v těsné blízkosti města Brna k vybudování přehradní nádrže na řece Svratce má svůj původ v 19. století . Projektová dokumentace stejně jako navazující podklady z rok...

střední pokles
HODNOCENÍ
30 %
Brněnská trojčata - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město
Brněnská trojčata - Brno (architektonická zajímavost ) Komplex administrativních budov začal postupně vznikat od poloviny 60. let 20. století . První projektové zpracování a první smlouvy byly připravovány v roce 1966 a budova s označením " B " byla postavena jako první . Uživatelé ji počali používat v roce 1972. Druhou budovou , která vyrostla na ploše nedaleko Veveří ulice byla budova " A " . Ta začala sloužit v roce 1975 . Poslední velká stavební e...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Brněnské Ivanovice
 městská část v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (městská část) Brněnské Ivanovice jsou jedna ze čtyř historických obcí , které po roce 1990 vytvořily dnešní Městskou část Brno Tuřany . Tato obec byla v majetku velehradského kláštera patrně od jeho založení v letech 1204 - 1205 . V listině z roku 1220 se uvádí 18 vesnic, jako majetek kláštera a mezi nimi i Velenovice ( Welenowicz ). Vesnici tohoto názvu většina historiků ztotožňuje s dnešními Brněnskými Ivanov...

střední nárůst
HODNOCENÍ
68 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brněnské Ivanovice
 zámek v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (zámek) V roce 1702 se uzavřel život jednoho z nejznámnějších barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století ve Vídni a na Moravě včetně Brněnských Ivanovic, kde byl zřejmě podle jeho projektu postaven v letech 1682 - 1686 nevelký zámek, místními obyvateli nazývaný zámeček. V roce 1681 poškodil požár cisterciácký klášte...

velký pokles
HODNOCENÍ
30 %
Brněnský kopec
 vrchol v okrese nezařazeno
Vrchol porostlý vinicemi náležící do Mikulovické vrchoviny, která spadá pod Jihomoravské karpaty....

velký pokles
Brniště
 obec v okrese Česká Lípa
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 290 metrů. Na území žije 1363 obyvatel. Vlajka: zelený list s vodorovně děleným červeno–žlutým žerďovým klínem s vrcholem ve čtvrtině délky listu a s vodorovně dělenou žluto–červenou krokví s vrcholem ve středu listu. Krokev vychází z první čtvrtiny horního a dolního okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Zn...

velký nárůst
Brniště
 železniční stanice v okrese Česká Lípa
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brnistsky vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Brnišťský vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
Brnišťský vrch (491 m) je výrazný zalesněný čedičový kopec, osaměle vyčnívající ze zvlněné krajiny asi 2 km západně od Brniště a 1,5 km severovýchodně od Velenic. Kopec není příliš zajímavý. Je zarostlý převážně smíšenými nebo listnatými lesy a jeho vrchol je zcela bez výhledu. Pouze z odlesněného okraje starého lomu na severním svahu je pěkný pohled na krajinu kolem Lindavy, Cvikova a Kunratic, k...

mírný pokles
Brnířov
 obec v okrese Domažlice
V nejstarších dobách byla nejen temena hraničních hor, ale i jejich úpatí pokryta hustým, někde až neproniknutelným pralesem, jímž vedly jen úzké, těžko schůdné stesky. Tento pohraniční hvozd by královským majetkem. Král nechával na významných stezkách budov...

velký nárůst
Brnky
 osada v okrese Praha-východ
V datu první zmínky, tj. v roce 1227, je ves udávána v majetcích kláštera sv. Jiří v Praze na Hradčanech a později klášteru sv. Markéty na Břevnově.. Kolem roku 1420 je ves převedena do majetků starého Města pražského odkud je roku 1547 zkonfiskována a novým majitelem se stal Jan Kalenick&yac...

střední pokles
Brnky
 zámek v okrese Praha-východ
Založen roku 1662 na místě tvrze. Upraven ve 2. čtvrtině 19. století....

velký nárůst
Brno
 město v okrese Brno-město
Brno (město) V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál břetislavský hrad, sídlo přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi - jak na Starém Brně, tak kolem Horního (Zelného) trhu. Od 13. stol. přicház...

velký nárůst
HODNOCENÍ
71 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brno
 vrchol v okrese Beroun
Brno (vrchol) Vrchol Brno je označením druhého nejvyššího vrcholu hřebene Radče Křivoklátské vrchoviny. Své jméno získal v době národního obrození podle největšího moravského města - Brna. Je zde umístěn zdaleka viditelný telekomunikační vysílač. V minulosti byla kó...

obrovský nárůst
Brno - Bohunice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bohunice (městská část) Městská část Bohunice se nachází v jihozápadní části města Brna. Tvoří ji rozsáhlé sídliště v jehož středu se nachází zbytek původní vesnice. První písemná zmínka o této obci pochází již ze září 1237, kdy patřila k majetku premonstrátů ze Zábrdovic. Od roku 1376 se staly Bohunice majetkem svatopetrské kapituly, které patřily až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Během staletí obec dvakrát...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Brno - Bosonohy
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bosonohy (městská část) Historie Bosonoh sahá hluboko do minulého času . První písemný záznam je z roku 1237 , kdy dochovanou listinou odstupuje král Václav Bosonohy faráři u sv. Petra v Brně. Podle archivních zmínek však lze vznik Bosonoh ještě dále posunout asi do roku 1195, kdy matrona Oslavanského kláštera postoupila „vinohrady“ v Bosonohách řádu Benediktů, což se stalo v roce 1225. V roce 1240 však Benediktové pře...

mírný pokles
Brno - Bystrc
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bystrc (městská část) První písemná zmínka dokládající existenci obce Bystrce pochází ze druhé poloviny 14. století a úzce se váže k významné postavě moravských dějin - markraběti Janu Jindřichovi (vládl v letech 1350-1375). Tento markrabě, syn Jana Lucemburského a mladší bratr císaře římského a krále českého Karla IV., daroval v roce 1373, tedy dva roky před smrtí augustiniánskému klášteru u sv. Tomáše horu zvanou Hlu...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Brno - Chrlice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Chrlice (městská část) Městská část Chrlice se nachází v jihovýchodní části území města Brna a sousedí s městskými částmi Tuřany (k.ú. Holásky, Tuřany, Brněnské Ivanovice) a Brno jih (k.ú. Přízřenice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov). Na území Brno-venkov sousedí s Modřicemi, Rebešovicemi, Otmarovem, Sokolnicemi a Kobylnicemi. Celé území MČ Chrlice má rozlohu 949 ha, počet obyvatel je 3176 (žijí v celkem 693 domech). Ch...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
93 %
Brno - Černovice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Černovice (městská část) Brno - Černovice je městská část statutárního města Brna. Dnešní správní území o rozloze 629,41 ha se rozkládá na levém břehu řeky Svitavy a žije zde přibližně 7.500 obyvatel. Je vytvořeno z menších Starých a větších Nových Černovic. Nové Černovice mají městský charakter s převážně obytnými domy, postavenými za první republiky. Staré Černovice mají spíš vesnický charakter. Původně zemědělsky zaměř...

střední pokles
Brno - Ivanovice
 městská část v okrese Brno-město
Ivanovice, dříve Evanovice, Vejvanovice, Vejvanovičky, v současné době jedna z městkých částí Brna pod názvem Brno-Ivanovice. Rozkládají se na severním okraji statutárního města Brna západně od železniční tratě z Brna do Havlíčkova Brodu. Na svém východním okraji se dotýkají zalesněných kopců Přírodního parku Baba. Velikost katastrálního území této městské části je 2,45 km2. žije zde 1382 obyvat...

mírný pokles
Brno - Jehnice
 městská část v okrese Brno-město
Jehnice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území o rozloze 407,29 ha. Rozkládají se na severním okraji statutárního města Brna, k němuž byly připojeny v roce 1971. 0d roku 1990 jsou jeho městskou částí s názvem Brno-Jehnice. Jehnice mají charakter větší vesnice. Obcí protéká Jehnický potok, který se na západě katastru vlévá do potoka Ponávka, jenž protéká od severu k jihu a svojí v...

obrovský nárůst
Brno - jih
 městská část v okrese Brno-město
Brno - jih (městská část) Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k těm největším v Brně. Území ohraničuje na východě řeka Svitava, na jihu je hranice téměř u Modřic, na západě pak přesahuje ulici Vídeňskou (včetně Nových Moravan) a na severu je hranicí železniční trať u Zvonařky. Do území patří nejen Komárov, kde stojí velmi pěkná radnice, ale i Horní Heršpice, Dolní Heršpice a Pří...

obrovský nárůst
Brno - Jundrov
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Jundrov (městská část) Přestože nás stopy osídlení úrodné brněnské krajiny kolem obce Jundrov prokazatelně zavedou až do doby kamenné, první písemnou zmínku o vesnici „Sulostovice“, jak se tehdy Jundrov nazýval, nacházíme až v r. 1277. Ale už o 23 let později se v listině Václava II. dočítáme o obci „Judendorf“ (v překladu „Židovská ves“). Proč a jak ke změně jména došlo, neumíme dodnes uspokojivě vysvětlit. Název obce ...

stgnace
HODNOCENÍ
83 %
Brno - Kníničky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Kníničky (městská část) Kníničky jsou obec v Jihomoravském kraji v okrese Brno - město a leží na severozápad od jeho centra . Od roku 1990 mají status městské části Brna . Rozkládají se pod západním zalesněným úbočím Mniší hory (více na #15812#) a na východ od vrcholu Chříb u Brněnské přehrady (více na #2851#) . V městské části , jejíž všechny budovy byly postaveny v polovině 30. let 20. století žije asi 790 obyvatel . ...

obrovský nárůst
Brno - Kohoutovice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Kohoutovice (městská část) Osada v jednom z bočních údolí spadajících k řece Svratce je doložena od první poloviny třináctého století, kdy se stala majetkem nově založené premonstrátské kanonie v Zábrdovicích. Již ve čtrnáctém století však Kohoutovice přešly do vlastnictví konventu u sv. Anny na Starém Brně. Tamním sestrám dominikánkám patřila ves, která tvořila součást statku Blažovice, až do roku 1782, kdy byl klášter zru...

mírný pokles
Brno - Komín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Komín (městská část) V roce 1240 byl Komín potvrzen podpisem Václava I. jeho matce královně Konstancii jako dar klášteru cisterciaček v Podklášteří u Tišnova, který založila. Majetkem kláštera byl až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen. K velkému Brnu byl Komín připojen v roce 1919. Od roku 1990 je samostatnou městskou částí. Komín si svým zemědělským zázemím zachoval dodnes národopisné zvyky a kulturu i lidové kro...

velký pokles
Brno - Královo Pole
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Královo Pole (městská část) Lidé obývali území, kde se dnes rozprostírá Královo Pole, již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Dokládají to naleziště sídliště kultury s vypíchanou keramikou nebo pohřebiště kultury s malovanou keramikou. Pozoruhodné nálezy, jako například hrob kruhového půdorysu, v němž byla pohřbena dívka ozdobená bronzovými klenoty, vypovídají o osídlení v době bronzové. Sídli...

mírný pokles
Brno - Líšeň
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Líšeň (městská část) Brno - Líšeň je městská část statutárního města Brna. Nachází v jeho východní části. Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované v 80. letech 20. století). Stará Líšeň si dodnes ponechala charakter spíše velké vesnice či městečka. K Brnu byla Líšeň připojena 1. dubna 1944.   ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
80 %
Brno - Maloměřice-Obřany
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Maloměřice-Obřany (městská část) Městská část Brno-Maloměřice a Obřany jsou jednou z části statutárního města Brna aleží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy a představuje vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Měststká část vznikla po komunálních volbách v listopadu 1990. Její katastrální rozloha je 936 ha a její počet obyvatel k 31.12.2004 byl 5321. Území dvou...

velký nárůst
Brno - Medlánky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Medlánky (městská část) Bývalá vesnice a od roku 1990 samostatná městská část města Brna Medlánky se rozkládá v údolí mezi Medláneckými kopci a Řečkovicemi, které klesá od Řečkovic k centru Medlánek dosti prudce a mírně se svažuje k severní části Králova Pole. Západní část katastru Medlánek stoupá do zalesněných vrchů až k hranicím města Brna (vrch Bosně na jižním okraji Přírodního parku Baba). Území Medlánek sousedí s d...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Brno - Nový Lískovec
 městská část v okrese Brno-město
Jihozápadně od historického jádra města Brna, nad řekou Svratkou, se nacházela půvabná krajina. Starobrněnský klášter měl zde své vesnice a nezalesněné stráně, kde byly především sady a vinohrady. Pozemky patřily do katastru obce Lískovec a Bohunice, ale byly od nich dosti vzdálené, a tak je jejich majitelé obdělávali neradi. Prvním osadníkem Nového Lískovce byl Antonín Hrazdíra, stolař z Blans...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Brno - Ořešín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Ořešín (městská část) Městská čtvrť a katastrální území Ořešín se rozkládá na severním okraji Brna. Má rozlohu 306,53 ha. K Brnu byl připojen v roce 1971. Od listopadu 1990 je městskou částí statutárního města Brna s názvem Brno-Ořešín. Ořešín si zachovává vesnický charakter s rodinnou zástavbou. Počtem obyvatel se řadí k nejmenším brněnským částem. Je téměř ze všech stran obklopen lesy, které tvoří téměř 2/3 ořešínsk...

velký nárůst
Brno - sever
 městská část v okrese Brno-město
Brno - sever (městská část) Jsou jistě místa ve světě rozlehlejší i lidnatější, významnější i velkolepější a nepochybně i krásnější než naše městská část, která svým fluidem nevábí tisíce turistů a přitom je tu několik míst jejichž význam je nejen evropský, ale i celosvětový. Nemáme zde vládní budovy ani zde neparkují limuzíny z ambasád. Pozorný čtenář tohoto krátkého seznámení s naší městskou částí a možná i budoucí návštěv...

velký nárůst
Brno - Slatina
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Slatina (městská část) Slatina je historická obec, městská čtvrť a katastrální území. Od listopadu 1990 městká část statutárního města Brna s názvem Brno-Slatina. Rozkládá se na východním okraji Brna. Toto území bylo osídleno odpradávna. Svědčí o tom četné archeologické nálezy. I když má Slatina převážně městský charakter, má dobře zachované i původní vesnické jádro. Na území městské části o velikosti 5,83 km2 dnes žije...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Brno - Starý Lískovec
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Starý Lískovec (městská část) První zmínka o vesnici Lískovci pochází z roku 1314. Dnešní katastrální území Starého Lískovce je podstatně menší než někdejší katastrální území této bývalé obce, připojené k Brnu 16. dubna 1919. Součástí katastrálního území Lískovce, jež bylo zrušeno ve druhé polovině 60. let 20. století, byl téměř celý moderní katastr Starého Lískovce, dále většina sousedního moderního katastru Nového Lískovce, ...

střední pokles
Brno - Tuřany
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Tuřany (městská část) Vesnice byla osídlena odedávna, její existence je poprvé písemně doložena v roce 1208, když ves vyměnil olomoucký biskup Robert s Orfanem synem Gothardovým. V té době zde stál kostel, fara a škola. Za biskupa Bruna ze Schauenburka (1245-1281) při organizaci lenního zřízení byla značná...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Brno - Útěchov
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Útěchov (městská část)   Útěchov je historická obec, městská čtvrť a od roku 1990 pod názvem Brno-Útěchov zároveň nejsevernější a rozlohou také nejmenší městská část statutárního města Brna. Rozkládá se na uprostřed lesů na v nadmořské výšce kolem 450 metrů nad mořem. Počátek Útěchova nelze přesně datovat, předpokládá se vznik ve 13. století v době vzniku hradu Obřany po roce 1214. Útěchov byl v držení hradu Obřany, j...

střední nárůst
Brno - Vinohrady
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Vinohrady (městská část) Městská část Brno-Vinohrady vnikla po komunálních volbách v roce 1990. Je nejmladší a také nejmenší městskou částí. Počtem obyvatel (asi 16000) se řadí mezi městské části nejlidnatější. Přibližně 150 panelových domů s barevnými fasádami a výškově členěnou zástavbou vytváří výjimečný urbanistický celek. Jeho silueta na protáhlé vyvýšenině ve východní části Brna je dobře patrná z mnoha pohledů.Měs...

střední pokles
Brno - Žabovřesky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Žabovřesky (městská část) Dnes již bohužel nelze přesně určit období, kdy na křižovatce dvou cest – z Brna na hrad Veveří a z Králova Pole do Jundrova, tedy zhruba v místech nynějších ulic Štursova a Sochorova – začaly vznikat první zárodky původně zeměpanské vsi. První opravdu seriózní historická zmínka pochází totiž až z roku 1314 a Žabovřesky jsou zde již uváděny jako svobodný šlechtický majetek. Zároveň v těsném soused...

velký pokles

    Strana: 1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)