Tipy pro Vás v okruhu 15 km : Hejtmánkovice (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Heřmánkovice (kříž) 2.16 km

Klasický jednoduchý kamenný kříž s Ukřižovaným, stojí za mostkem a u domu č.p.177. Na kříži reliéf - Panna Maria Bolestná. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Heřmánkovice (socha) 2.2 km

Klasická socha sv.Jana Nepomuckého je datována rokem 1860. Stojí v rohu pozemku usedlosti č.p.175. ... pokračování

socha Socha sv. Josefa s Ježíškem - Heřmánkovice (socha) 2.34 km

Socha sv. Josefa s Ježíškem je zlidovělý klasicismus pocházejíci z roku 1890. Stojí na pozemku místní usedlosti č.p.165.   ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Farní kostel sv. Petra a Pavla - Broumov (kostel) 2.63 km

Farní kostel sv. Petra a Pavla je poprvé připomínán v r. 1258, z kamene byl postaven ve 14. stol., v roce 1679 zahájena barokní přestavba kostela, v hrubé stavbě dokončená v roce 1680, n&aacut... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Křížová cesta u Křinic (křížová cesta) 2.7 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Bolestné matky Boží - Olivětín (kaple) 2.71 km

 Na místě dnešní kaple stávala od roku 1601 původně dřevěná kaple. Tu zděnou nechal v roce 1701 vystavět opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorství kaple bylo tradičn... pokračování

architektonická zajímavost Měšťanský dům č.p.104 - Broumov (zajímavost) 2.74 km

Velkoměstsky pojatý dvoupatrový dům kavárny Herzog, významný doklad stavebního vývoje města Broumova na konci 19. století. K řadovému dvoupatrovému hloubkově orientovaném... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Broumov (sloup) 2.77 km

Roku 1706 vystavěný mariánský sloup, doplněný po obvodu bloku spodní podstavy osmi sochami svatých, je ukázkou vrcholně barokní tvorby pražského Jana Brokoffa. Jeho socha P. Marie byla ... pokračování

muzeum Muzeum Broumovska - Broumov (muzeum) 2.81 km

Muzeum Broumovska bylo založeno v roce 1945 jako středisko vlastivědné práce tehdejšího okresu Broumov. Od roku 1980 sídlí v 1. patře opatského křídla kláštera benediktinů, kde byla o deset let později instalována stálá expozice s názvem "Historie Br... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel sv. Vojtěcha - Broumov (kostel) 2.81 km

Nejstarší písemná zmínka o klášterním kostele sv. Vojtěcha je z roku 1357, kdy byla pravděpodobně dokončena stavba gotického dvoulodí s polygonálním závěrem ... pokračování

architektonická zajímavost Měšťanský dům č.p.124 - Broumov (zajímavost) 2.81 km

Jednopatrový nárožní dům s falešným druhým patrem. Původně renesanční s fasádami z roku 1894. Doklad stavebního vývoje města a technické vyspělosti regionu té doby.... pokračování

architektonická zajímavost Měšťanský dům č.p.116 - Broumov (zajímavost) 2.83 km

Mohutný nárožní jednopatrový dům z 2. poloviny 16. století, vzniklý v nejstarší etapě výstavby města. Dům vzniklý v nejstarší etapě výstavby města, vyv&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Broumovský klášter - Broumov (klášter) 2.84 km

Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Areál stojí v těsné bl&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Městský dům - Olivětín (zajímavost) 2.91 km

Přízemní dům středověkého původu s polovalbovou střechou prosvětlenou průběžným vikýřem a drobnými segmentovými vikýřky sloužil jako prádelna benediktýnského opatstv&iacut... pokračování

architektonická zajímavost Špitál - Broumov (zajímavost) 2.95 km

Barokní architektonická komplex kostela a bočními křídly špitálu. Doklad stavebního vývoje města a kulturní vyspělosti a sociální péče v regionu v 17.-19. stolet&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Broumov (kostel) 2.96 km

Vrcholně barokní dynamická stavba, dílo K. I. Dientzenhofera s cennou freskovou výzdobou. Místo protestantského kostelíka, jehož uzavření vedlo k povstání českých stavů v ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ducha - Broumov (kostel) 2.97 km

Špitální kostel sv. Ducha na předměstí je spolu se sousedním špitálem připomínán již ve 14. stol., obnoven byl po roce 1450 a z kamene přestavěn v roce 1689.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Huberta (kaple) 3 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kostel Panny Marie - Broumov (kostel) 3.01 km

Hřbitovní kostelík Panny Marie je jedinečná památka lidového stavitelství v Broumově uprostřed místního hřbitova. Kostel je jednou z nejstarších dřevěných sakráln&i... pokračování

pomník, památník Pomníky obětí 1. a 2. světové války - Broumov (pomník) 3.03 km

Pomník věnovaný obětem války se nachází u hřbitovní zdi. Je tvořen seskupením balvanů s pamětní deskou.... pokračování

historická budova Stará radnice - Broumov (historická budova) 3.04 km

Stará radnice - v polovině 13. stol. fojtův dům, od roku 1419 jedna z nejstarších radnic v českých poddanských městech. Obnovována po požárech v letech 1452 a 1565, celkově přestavěna v roce 1838, poslední stavební úpravy byly dokončeny v roce 1994.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Heřmánkovice (kříž) 3.1 km

Klasicistní kamenná plastika pochází z roku 1894 a stojí v blízkosti domu č.p.122. Pod krucifixsem sochy loučení Krista s Marií. Kříž po celkové opravě. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Ruprechtice (kostel) 3.13 km

Byl vysvěcen roku 1723. Postavit jej nechal opat Otmar Zinke na místě staršího dřevěného kostela pravděpodobně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Některé prameny připisují projekt j... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zmrtvýchvstání s farou - Broumov (kostel) 3.13 km

Kostel postaven roku 1903 německou luterskou církví v Broumově. Později Husův sbor Církve československé husitské, dnes je majetkem občanského sdružení Diakonie Broumov. Architektonicky hodnotn&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech svatých - Heřmánkovice (kostel) 3.13 km

Hodnotný vrcholně barokní kostel postavený K. I. Dientzenhoferem podle návrhu Kr. Dientzenhofera je urbanistickým centrem kultovního areálu se hřbitovem a farou. Dominanta obce. Areál kostela... pokračování

drobná památka Kalvárie u kostela - Heřmánkovice (kříž) 3.15 km

Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu. Podtavec se skládá ze tří částí, střední m&i... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP II.b/123/A (pevnůstka) 3.21 km

Bunkr u silnice z Broumova byl postaven v roce 1936 jako lehký objekt v rámci prvorepublikového opevnění. Vstup volný.  ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Broumov (drobná památka) 3.34 km

Doklad technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné, uměleckořemeslné a umělecké produkce v regionu té doby. Boží muka jsou umístěna u hlavní silnice ve Velké... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP IIb./122/A (pevnost) 3.41 km

Na kraji lesa pod Honským Špičákem se nachází bunkr, který byl postaven v roce 1936 jako lehký objekt v rámci prvorepublikového opevnění. Vstup volný. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov (kaple) 3.53 km

Vrcholně barokní kaple na pěticípém půdorysu v prostředí pískovcových skal, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba v dominantní poloze na okraji kuesty Broumovských st... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

socha Socha sv. Floriána - Heřmánkovice (socha) 3.54 km

Barokní socha svatého Floriana byla postavena na křižovatce polních cest v jižní části Heřmánkovic. Ta „Olivětínská“protínala jednotlivé polnosti až do Olivětí... pokračování

pevnost, opevnění, hradby ŘOP IIb./121/B (pevnost) 4.04 km

Lehký objekt postavený v rámci prvorepublikového opevnění se nachází u pískovny v Jetřichově. Bunkr byl postaven v roce 1936.   ... pokračování

socha Sousoší Ukřižování - Hlavňov (sousoší) 4.81 km

Roku 1860 vzniklé sousoší Kalvárie, doprovázené po stranách ještě dalšími sochami sv. Anny a sv. Floriána, je charakteristickou ukázkou historizujícíc... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Meziměstí (zámek) 4.91 km

Bývalá tvrz, která od roku 1434 patřila k broumovskému klášteru. V letech 1728 - 38 byl na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho zámek přestavěn pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem ... pokračování

rozhledna Rozhledna Ruprechtický Špičák (rozhledna) 5 km

Po modré turistické značce se dostanete až k železné rozhledně, která má výšku 33 metrů. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 22 metrů nad zemí vás dovede 100 sch... pokračování

infocentrum Infocentrum - Meziměstí (infocentrum) 5.05 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití v obci. ... pokračování

drobná památka Smírčí kříž Cyrilometodějský - Baba - Pěkov (kámen) 5.26 km

Monolitický kamenný kříž s rozsáhlým nápisem. Smírčí kříž je hrubě tesaný z místního pískovce. Vodorovná ramena jsou šikmo tesána, dř&i... pokračování

socha Martínkovice (sousoší) 5.69 km

Kolem roku 1800 vzniklé sousoší je jednou z řady pro region východních Čech typických ukázek sochařské produkce ze závěru 18. století, kterou charakterizuje mísení ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Martínkovice (pomník) 5.78 km

Umístění: hřbitov u kostela Sv. Jiří  Nápis: Gewidmet den Opfern des Weltkrieges der Gemeinde Merzdorf 1914 - 1918. /Věnováno obětem druhé světové války Společenstvím Merzd... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina a Jiří - Martínkovice (kostel) 5.78 km

Areál raně barokního kostela sv. Jiří a sv. Martina se starší věží, hřbitovem, vrcholně barokní budovou fary a dvojicí soch, najdete v severním okraji obce na západní... pokračování

hřbitov, pohřebiště Martínkovice (hřbitov) 5.82 km

Hřbitov je součásti areálu u kostela sv. P. Marie, sv. Jiří a sv. Martina. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Vižnov (kostel) 5.86 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Vernéřovice (kostel) 6.08 km

Původní kostel se ve Vernéřovicích poprvé v písemných pramenech připomíná k r. 1412. V nejstarší broumovské městské knize, založené r. 1407, se k uvedenému datu 1412 připomíná jistý broumovský měšťan Thomas, který k vernéřovickému kostelu měl odvést ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Pěkov (smírčí kříž) 6.13 km

Kříž je umístěn západně od silnice směrem do Broumova. Kříž je umístěn v zaklenuté nice, která je součástí tarasní zdi u venkovské usedlosti č.p.20. Je hrubě tesaný... pokračování

socha Sousoší Nejsvětější Trojice - Pěkov (sousoší) 6.64 km

Sousoší Nejsvětější Trojice je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách.  Sousoší je ohraničeno zábradlí... pokračování

drobná památka Hraniční sloup sv. Marka - Police nad Metují (sloup) 6.75 km

Jeden ze čtyř hraničních barokních sloupů zachovaných v okolí Police nad Metují, v místě vymezující hranici benediktinského panství. Jako takový je tento hraniční s... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Police nad Metují (socha) 6.76 km

Vrcholně barokní sochařské dílo z r. 1779. Sochařská součást intravilánu obce.  Socha trojdílná, vysoká cca 3,2 m. První část podstavec na pískovcové d... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel církve čs husitské - Police nad Metují (kostel) 6.83 km

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v P&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášter - Teplice nad Metují (klášter) 6.85 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Police nad Metují (kostel) 6.86 km

O tom, jak tento původní farní kostel ve skutečnosti vyhlížel, však žádné písemné doklady neexistují. Nedochovaly se ani žádné soudobé zprávy, zda byl tento ... pokračování

pomník, památník Pomník bojů proti fašismu - Police nad Metují (pomník) 6.86 km

Tumbovitý pomník bojů proti fašismu s ohrazením z pískovcových pilířků, uzavírajících do celku i starší pomníky na válku r. 1866 a 1. světovou v&aacut... pokračování

socha Socha P. Marie - Police nad Metují (socha) 6.87 km

Socha Panny Marie je hodnotným příkladem pozdně barokní tvorby ve východních Čechách.   Socha Panny Marie je umístěna v rohu před klášterní a hřbitovní zdí. J... pokračování

socha Socha sv. Václava - Police nad Metují (socha) 6.88 km

Na mladším soklu (z roku 1903) osazená barokní socha sv. Václava, přemístěná na stávající místo roku 1903 z Broumova (klášter), je ukázkou barokn&iacu... pokračování

drobná památka Selendrův sloup - Police nad Metují (sloup) 6.9 km

Velmi raný doklad barokních sloupových božích muk, spjatých s postavou břevnovsko-broumovského opata Seelendera, vystavěných na paměť jeho útěku z Broumova po uzavření protestantsk&eacu... pokračování

historická budova Stará škola Dřevěnka - Police nad Metují (historická budova) 6.93 km

Na rohu Hvězdecké a Zahradní ulice se nachází dvoupatrová bílá roubená budova. Ta byla postavena v roce 1785 jako místní škola, která nahradila nevyhovujíc&i... pokračování

socha Socha sv. Prokopa - Police nad Metují (socha) 6.95 km

Socha sv. Prokopa je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha svatého Prokopa je zabudována do balustrády, která byla původně souč&... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Police nad Metují (socha) 6.96 km

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha stojí v ohybu cesty u kamenné balustrády, tvoříc&iacu... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Božanov (socha) 7.01 km

Pískovcový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je postaven v travnatém porostu. Celý objekt je obrosten keřem. Skulptura je umístěna na kvádrové pískovcové podnoži z č&aa... pokračování

historická budova Radnice - Police nad Metují (historická budova) 7.02 km

Nárožní jednopatrová zděná budova s podloubím. Vystavěna v r. 1718 snad podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klasicistní přestavba a úprava s nástavbou věže proběhl... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pamětní desky Obětem 1.a 2. světové války - Police nad Metují (pomník) 7.03 km

Pamětní desky jsou umístěny na pilíři radnice. Je to upomínka na události a oběti 2. světové války. Památník sestává z jednotlivých pamětních desek zavě&scar... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Police nad Metují (sloup) 7.05 km

Roku 1707 nákladem břevnovsko-broumovských benediktinů vystavěný sloup se sochou Panny Marie Bolestné, s náročně dekorativně pojednaným dříkem sloupu, je jako dílo J. Brokofa hodnotným ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovský dům č.p.117 - Police nad Metují (dům) 7.06 km

Přízemní roubená chalupa chudších obyvatel obce. Příklad zástavby obce z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Roubené stavení obdélného půdorysu, delš&iacut... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Sloupek s Pannou Marií - Božanov (boží muka) 7.12 km

Kamenný pilíř je situován v záhonu před domem č.p.289 v blízkosti silnice. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Stojí na kvádrové základně. Navazující... pokračování

architektonická zajímavost Vvenkovský dům č.p. 131 - Police nad Metují (dům) 7.13 km

Roubené přízemní stavení chalupníka s levou dispozicí. Příklad obydlí chudších vrstev města v 19. století, ovlivněného tzv. slezským typem domu. Příz... pokračování

muzeum Muzeum Stavebnice Merkur - Police nad Metují (muzeum) 7.17 km

Snad každý, když uslyší slovo MERKUR, si vzpomene na planetu naší sluneční soustavy, ale většina snad i na nejznámější českou hračku stejného názvu. Merkur je názvem vláčků a kovové stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad Met... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

drobná památka Pilíř se sochou sv. Antonína Paduánského - Police nad Metují (sloup) 7.26 km

Socha stojí v bývalé městská čtvrti Strážnice a Záměst. Socha sv. Antonína Paduánského z roku 1800 je hodnotnou ukázkou sochařské tvorby regionu v období přelo... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Erberův kříž - Božanov (kříž) 7.27 km

Kříž, završený litinovým krucifixem je vyhotoven z božanovského pískovce. Usazen je na kvádrové základně, která je po svém obvodu ozdobena oblounovou římsou. Podsta... pokračování

socha Socha Nanebevzetí P. Marie - Police nad Metují (socha) 7.28 km

Socha Panny Marie je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Je umístěna na návrší zvaném Záměstí poblíž za... pokračování

drobná památka Pilíř se sochou sv. Václava - Police nad Metují (sloup) 7.35 km

Socha sv. Václava z roku 1734 je hodnotným příkladem vrcholně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha složená ze tří částí, třetí část ... pokračování

socha Kalvárie za potokem - Božanov (sousoší) 7.35 km

Sousoší Kalvárie je vyhotoveno z místního jemnozrnného pískovce. Postaveno je na svahu u potoka, poblíže č.p. 266. Celek stojí na dvou schodišťových stupních, horn&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Otovice (kostel) 7.42 km

Kostel sv. Barbory byl postavený patrně podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Podle dochovaných záznamů bylo s jeho stavbou na místě původní dřevěné kaple započato v roce 1725, kostel byl vysvěcen v roce 1726 a o rok později i dokončen. Původní ... pokračování

hřbitov, pohřebiště Božanov (hřbitov) 7.47 km

Areál hřbitova je situován v centru obce u silnice z Broumova a Martínkovic na hraně mírného návrší zvedajícího se nad obcí. Hřbitov se rozprostírá kole...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdaleny - Božanov (kostel) 7.5 km

Filiální kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově u Broumova uzavírá řadu významných sakrálních staveb tzv. skupiny broumovských venkovských kostelů. Tato skupina předs... pokračování

socha Šolcova kalvárie u kostela - Božanov (sousoší) 7.53 km

Monument je situován ve svahu na travnaté ploše pod kostelem nedaleko silnice. Vyhotoven je z místního pískovce. Celek stojí na dvou pískovcových deskách. Horní deska tvoř... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Božanov (pomník) 7.54 km

Umístění: v centru obce Nápis: 1914 - 1918    OBĚTEM VÁLEK    1939 - 1945 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Markéty - Šonov u Broumova (kostel) 7.57 km

Obec Šonov byla založena ve druhé polovině 13. století německými kolonisty. První kostel, který stál v obci, byl dřevěný kostel sv. Jana Evangelisty, který fungoval již od roku 135... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

socha Socha P. Marie Immaculaty - Božanov (socha) 7.73 km

Socha Panny Marie Immaculaty z roku 1781 je kvalitním dokladem pozdně barokní sochařské produkce na Broumovsku. Trojdílná socha z materiálu místního pískovce. Na vpředu vyduté p... pokračování

skála Skalní město Ostaš - Žďár nad Metují (skalní město) 7.79 km

Nad městem Police nad Metují se tyčí stolová hora Ostaš s působivými skalními útvary. V oblasti zvané Horní labyrint se skalním bludištěm proplétá ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Machov 7.82 km

Původní dřevěný kostel z období před r. 1354 s oddělenou zvonicí byl kolem roku 1672 pro sešlost stržen, nynější kostel sv. Václava pochází z roku 1675.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

drobná památka Kamenný kříž - Božanov (kříž) 7.84 km

Umístění kříže je v předzahrádce usedlosti č.p.14. ... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Božanov (socha) 8.03 km

Jedná se o kvalitně provedenou empírovou sochařskou práci s kvalitní reliéfní výzdobou. Svým provedením a časovým vročením mírně vybočuje z kontextu regionál... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Lurdske - Božanov (kaple) 8.47 km

Obec Božanov se nachází na nejjižnějším cípu Broumovského výběžku na východním úpatí Broumovských stěn. Asi 2 km odtud, v blízkosti polské stát... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Lachov (kříž) 8.68 km

Jedná se o celkem čtyřdílnou sochu spočívající na dvoustupňové pískovcové desce, na nárožích s plotovými pilířky. Socha Krucifixu byla pořízená roku 1... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Bezděkov nad Metují (kostel) 8.68 km

Dle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera vznikl mezi lety 1724-1727 na místě starší svatyně v Bezděkově nad Metují kostel sv. Prokopa, jeden z kostelů tzv. Broumovské skupiny. Jde o vrcholně barokní stavbu na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku s pra... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Otovice (vodní mlýn) 9.1 km

vodní mlýnOtovice, čp.94... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina Vlčinec (zřícenina) 9.23 km

Hrádek snad vznikl po roce 1341 k ochraně klášterního újezda, roku 1406 byl již opuštěn. Malá plošina se stopami čtvercové věže je na opyši i proti šíji opevněna 2 příkopy.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Dědov (kaple) 9.32 km

Pozdně barokní kaple, nechal ji zbudovat r. 1775 Herr von Zwida, majitel první zdejší manufaktury. Zděná kamenná kaple apsidou je orientovaná na jih. Barokní s autentickým vročen&iacut... pokračování

pomník, památník Pomník 1. a 2. světové války - Dědov (pomník) 9.38 km

Umístění: v obci u hlavní silnice Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY ... pokračování

drobná památka Smírčí kříž - Česká Metuje (drobná památka) 9.86 km

Pískovcový monolitický kříž s vtesaným nápisem na čelní straně, doklad kulturní a právní úrovně země v pozdním středověku a raném novověku. kříž se tr... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Dolní Teplice (vodní mlýn) 9.92 km

Zděný patrový mlýn vystavěný v dnešní podobě v r. 1855 s lidově klasicizující výzdobou fasád broumovského typu. Doklad vývoje mlýnů v 19. století v z&... pokračování

socha Sousoší Kalvárie - Teplice nad Metují (sousoší) 9.96 km

... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Teplice nad Metují (socha) 9.98 km

... pokračování

socha Socha sv. Floriána - Teplice nad Metují (socha) 10 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Teplice nad Metují (kostel) 10.02 km

Barokní kostel sv. Vavřince - nechal jej postavit v roce 1724 Jan Straka z Nedabylic - s původními nástropními malbami a bohatě vyřezávaným zařízením. Areál kostela sestáv&aacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Teplice nad Metují (dolní zámek) 10.03 km

Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámk... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Teplice nad Metují (horní zámek) 10.07 km

Renesanční Horní zámek, který nechal 1599 zbudovat Václav Bohdanecký z Hodkova - dnes sídlo radnice.Postaven v roce 1599 Václavem Bohdaneckým z Hodkova, obnoven v roce 1877. Jedn&aacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel P. Marie Pomocné - Teplice nad Metují (kostel) 10.32 km

Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci s dřevěnou poustevnou pochízí z let 1754 až 1763 s barokním vybavením. Kostel je jednoduchou barokní stavbou s kvalitní malbou, poustevna s n&iacu... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Mariánská kaplička (kaplička) 11.34 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Stárkov (zámek) 11.96 km

Renesanční zámek byl postaven kolem roku 1544 Bernardem Žehušickým z Nestajova. K obnovení došlo po roce 1582 a dále byl přestavěn v letech 1681 - 1691 svobodným pánem z Kaiseršt... pokračování

architektonická zajímavost Sloup se sochou - Stárkov (sloup) 12.08 km

Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenick&yac... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz