Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Dobrá Voda u Českých Budějovic
 obec v okrese České Budějovice
Dobrá Voda u Českých Budějovic (obec) Dobrá Voda se svojí moderní a přehlednou uliční sítí vznikala pozvolna a živelně teprve v průběhu posledních staletí. Ještě ve středověku se v místech nynější Dobré Vody nenacházelo žádné osídlení, jen polnosti vlastněné většinou sedláky z okoln&iacut...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
Chyjice
 obec v okrese Jičín
V písemných pramenech jsou Chyjice zmiňovány poprvé roku 1323, jako sídlo Hanušovo a Žibřichovo. V roce 1369 jsou vlastníky Oldřich ze Semína a Anna, vdova po Janovi z Kyjic. Ves dále vlastní Markvart Chyjíček, po němž byla obec pojmenována, 1423 jeho vdova Kateřina a 1460 Jan Kapřík z Lesovic. Roku 1546 p...

obrovský nárůst
Dlouhý Újezd
 obec v okrese Tachov
Obec Dlouhý Újezd leží asi 3 km jižně od okresního města Tachov při okraji CHKO Český les. K 1.1.2013 měla celkem 355 obyvatel (49% žen), 109 rodinných domů a dalších 10 budov. Obec Dlouhý Újezd je poprvé zmiňována k roku 1361 jako "Langendorfflein", tedy Dlouhá ves; dnešní n...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Starý Kolín
 obec v okrese Kolín
Starý Kolín (obec) Dnešní Starý Kolín, ležící ve Středočeském kraji, se ve středověku nacházel v kraji Kouřimském, jehož hlavním centrem, který mu také dal jméno, bylo prastaré město Kouřim. Název kraje se však často měnil. Rozlišování na ”Nový“ a ”Star&yacut...

obrovský nárůst
Jívová
 obec v okrese Olomouc
Jívová (obec) Obec Jívová byla založena v oblasti Nízkého Jeseníku, v poměrně značné nadmořské výšce 571 metrů n. m., na jedné ze zdejších vyvýšenin, severně od vrcholu hory Jedová ( 633 metrů n. m.), v prostoru na severovýchod od Olomouce a východně od nejbližšího města &Scaron...

obrovský nárůst
Lipová - lázně
 obec v okrese Jeseník
Lipová - lázně (obec) Obec Lipová – lázně je součástí okresu Jeseník, který je nejsevernější výspou Olomouckého kraje a počtem obyvatel se řadí mezi největší obce na Jesenicku. V současnosti má okolo 2.600 trvale žijících obyvatel a zájem o výstavbu v obci stále trvá. Je to...

stgnace
Frymburk
 obec v okrese Klatovy
Tato pošumavská vesnička se nachází v pomyslném trojúhelníku mezi městy Strakonice, Horažďovice a Sušice (zhruba 9 km jižně od města Horažďovice, 16 km na východ od města Sušice a 15 km západně od města Strakonice). Dle územního rozdělení Frymburk řadíme do okresu Klatovy. Pojmenován&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nekmíř
 obec v okrese Plzeň-sever
Obec Nekmíř rozkládá se v mírné pahorkatině při okresní silnici z Touškova  do Manětína a při okresní silnici z Nekmíře do Hubenova 17 km sz. od Plzně. Obcí protéka skrovný potok nekmířský. Celková výměra katastrální je 761 ha 58 a 90 m2. Počet domů 77. Obec přísluší k okresní politické správě v Plzni, berní správě a bernímu úřadu v Plzni, okresnímu výboru a okres. výboru školnímu v Plzni, poštov...

mírný pokles
Louka
 obec v okrese Hodonín
Louka (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1046. Na území žije 999 obyvatel. ...

mírný nárůst
Hněvčeves
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Hněvčeves se nachází ve východních Čechách, 17 km severozápadně od Hradce Králové. Dominantami obce jsou kostel sv. Jiří, původně gotický, do dnešní podoby přestavěný kolem r. 1700, a k němu příslušející budova fary z 18. století. V centru obce se...

obrovský nárůst
Štarnov
 obec v okrese Olomouc
Štarnov (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1269. Štarnov leží v podhůří Nízkého Jeseníku přibližně 5km od Šternberka a 15km od Olomouce, v nadmořské výšce 224m. Katastrální území má rozlohu 989 ha. V obci trvale bydlí 650 obyvatel. Dopravn&iacu...

stgnace
Vernířovice
 obec v okrese Šumperk
Vernířovice (obec) Vernířovice bývaly hornickou osadou. Doba jejich vzniku sice není přesně známa, patrně se však příliš neliší od založení sousedního Sobotína, s nímž je poutalo dolování a zpracování železa. Z jejich okolí se dodávalo po 400 let vrchnostenským železným hutím v Sobotíně nejvíce hematit - magnetitové rudy, která založila jejich proslulost. První písemná zmínka o Vernířovicích z r. 1558 sděluje, že by...

velký nárůst
Brno - Kníničky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Kníničky (městská část) Kníničky jsou obec v Jihomoravském kraji v okrese Brno - město a leží na severozápad od jeho centra . Od roku 1990 mají status městské části Brna . Rozkládají se pod západním zalesněným úbočím Mniší hory (více na #15812#) a na východ od vrcholu Chříb u Brněnské přehrady (více na #2851#) . V městské části , jejíž všechny budovy byly postaveny v polovině 30. let 20. století žije asi 790 obyvatel . ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rybník
 obec v okrese Domažlice
Osídlení Českého lesa Slovany se datuje až do 7. století našeho letopočtu. Česká kolonizace byla dokončena ve 14. století, v pozdější době se pak na osídlení začalo podílet také německé obyvatelstvo. Nejstarší prameny, které dokládaj&iac...

obrovský nárůst
Líšťany
 obec v okrese Louny
Název obce pravděpodobně vznikl podle místa, kde se hojně vyskytovaly lískové keře. Takovým lokalitám se ve staročeštině říkalo"Léščěné" a latinsky nese tato dřevina název Corylusave llana. První písemný záznam z 13. července 1346 v listině t&ya...

obrovský nárůst
Hraničné Petrovice
 obec v okrese Olomouc
Hraničné Petrovice (obec) Hraničné Petrovice leží na úpatí Nízkého Jeseníku. Obec vznikla kolem roku 1798 spojením dvou blízko sebe ležících vsí Hraničná a Petrovice, jejich historie dle latinských listin sahá až do roku 1364. Do roku 1945 byla obec osídlenazejména německými obyvateli a několika s...

obrovský nárůst
Krejnice
 obec v okrese Strakonice
Od osobního jména Krajník – čelední Krajnici, dnešní Krejnice. Prvním záznamem o existenci osady je falsum darovací listiny knížete Břetislava I. z roku 1045, kdy ves daruje v rámci nezamyslického újezda klášteru Benediktýnů v Břevnově. Falsum je dle dohadů ze 13....

velký nárůst
Dobrá Voda u Pacova
 obec v okrese Pelhřimov
Obec Dobrá Voda u Pacova leží v malebné členité krajině jihozápadní části okresu Pelhřimov, 3 km jižne od obce Kámen, v nadmořské výšce 622,5 m. Od roku 2000 je Dobrá Voda členskou obcí Sdružení Svidník. Osudy obce, založené již před rokem 1300, byly vždy úzce spjaty s dějinami nedalekého hradu Kámen, k jehož panství Dobrá Voda patřívala. Nejstarší kulturní památkou obce je kaplička postavená v r...

velký nárůst
Šumice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Šumice se rozprostírají v 229 metrech nadmořské výšky při soutoku Rudického potoka (Ovčírky) s Olšavou, na rovině a přilehlých svazích po obou březích Olšavy a Vlárské dráhy. Jméno obce bylo odvozeno z názvu „ves lidí Šumových“ a během času se několikrát změnilo. V roce 1391 to bylo Schumitz, 1447 Šumice, 1671 Ssumitz-Šumice a současný název Šumice je z roku 1924. První zmínky o Šumicích pocházejí...

velký nárůst
Jílové u Prahy
 obec v okrese Praha-západ
Jílové u Prahy (obec) Archeologické průzkumy a nálezy prokázaly přítomnost keltského obyvatelstva na katastru obce již v období kolem 3. století př.n.l. Některé z nálezů však prokazují, že osídlení katastru proběhlo již v době kamenné. Městečko později proslulo těžbou zlata a tak je možné, že základy t&eacu...

obrovský nárůst
Řitka
 obec v okrese Praha-západ
V našem obvodu bývala Lhota , tato osada vznikla v roce 1389 severně od Jíloviště , neměla však dlouhého trvání a zanikla v době husitské. Udržely se po ní názvy : Na starých vsích, Na Lhotech. Další Lhotou v našem kraji byla naše Lhota – Řitka. Lhoty nebo Lhotky nutno pov...

obrovský nárůst
Soběšice
 městská čtvrť v okrese Brno-město
Soběšice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území o rozloze 606,06 ha, které tvoří nejsevernější část brněnské městské části Brno-sever. Trvale zde žije cca 1475 obyvatel. První písemná zmínka o Soěšicích pochází z roku 1286. Soběšice byly připojeny k Brnu v roce 1971. Blízkost města i lesů, které Soběšice obklopují, je lákavá pro lidi nejen k výletům, ale i k trvalému bydlení. Na ...

obrovský nárůst
Štítná nad Vláří - Popov
 obec v okrese Zlín
Štítná nad Vláří - Popov (obec) Obec Štítná nad Vláří – Popov se rozkládá v údolí Bílých Karpat v nadmořské výšce kolem 330 m. Obcí protéká řeka Vlára a potok Járek. Vznikla spojením dvou vesnic, patří k ní i osada Valentov a několik pasekářských usedlostí. Část jejího katastru tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na rozloze 2845 ha dnes žije 2315 obyvatel. První písemná zmínka o Štítné nad Vláří a Popově se objevuje roku 137...

stgnace
Pohořany
 osada v okrese Olomouc
Pohořany (osada) První písemná zmínka,dokladující existenci obce Pohořany, je datována k roku 1491, kdy polovina obce patřila olomoucké kapitule a druhá část jistému Vavřínovi, vladykovi z Pohořan. Během 16.století držela již olomoucká kapitula obec celou a Pohořany se tak staly jedním z privátních statků – prebend zmíněného vlastníka. Hypoteticky je předpokládáno, že obec byla založena nejméně jedno století před ...

velký nárůst
Vitějovice
 obec v okrese Prachatice
Obec Vitějovice se nachází 7 km severozápadně od města Prachatice, na úpatí kopce Osule se stejnojmennou zříceninou hradu. Obcí protéká Zlatý potok, který na západ od obce protéká malebným údolím. Obec Vitějovice je členem Mikroregionu Netolicko, který sdružuje 4 714 oby...

střední nárůst
Drnovice
 obec v okrese Zlín
První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již roku 1261 pod názvem Drnowicze. 1481 - Drnovice, 1578 ves Drnowicze, 1670 - Drnowitze, 1681 - Drnowitz, 1718 - Drnowitz, 1720 - Drnnowitz, 1751 - Drnowitz, 1846 - Drnowitz, Drnowice, 1872 - Drnowitz, Drnovice. Později, na konci 16. století přešla obec z drž...

mírný pokles
Drmoul
 obec v okrese Cheb
Obec Drmoul leží v nadmořské výšce 659 m. n. m. na Plánské plošině na samém okraji pohoří Českého lesa, vzdušnou čarou 3,5 km jihozápadně od Mariánských Lázní. Má rozlohu 638 ha, z toho 179 ha lesa. Obcí prochází hlavní silnice Plzeň – Cheb už od roku 1762. Obec má téměř 251 domů typu rodinných domků se 770 obyvateli. Jméno obce je ojedinělé v České republice. Vznik názvu obce lze přisoudit k čes...

mírný pokles
Heroltice
 obec v okrese Brno-venkov
Heroltice (obec) V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 203 obyvatel. 102 mužů a 101 žen, z toho 53 seniorů nad 60 let a 30 dětí do 15 let. (31.12.2013)Vesnice leží nad údolím řeky Svratky jižně od Tišnova. Mezi ní a údolím Bílého potoka se rozkládá jedna z četných krasových oblastí, zn&a...

stgnace
Vrbice
 obec v okrese Břeclav
Vrbice (obec) Obec Vrbice vznikla za německé kolonizace kolem roku 1220 a v době svého vzniku byla nazývána Michelsdorf. Leží v oblasti hanáckého Slovácka a první zmínka o ní je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222. Obývali ji svobodní lidé s povinností strážní a vojenské služby. Název Vrbice byl dán obci až ve století 14. a je odvozen od velkého množství vrb. Vrbice se počeštila ve 14. století. R...

velký nárůst
Chotýčany
 obec v okrese České Budějovice
První písemná zmínka o vsi (v Chotayczanech) pochází z roku 1378, kdy Karel IV. zmiňuje plat z Chotýčan. Vzhledem k poloze při cestě mezi Budějovicemi a Prahou vsí často táhla vojska. Původem uhlířská obec, nesla názvy Kotejcany, Schmidtgraben, Schmiedgraben, Kotegzan až po dnešní název ...

střední nárůst
Vracov
 obec v okrese Hodonín
Název Vracov je původu velkomoravského nebo pozdějšího, základem jeho jména je jméno Vrac, zdrobnělina utvořená od osobního jména Vratislav. Vracov byla tedy původně osada náležející nějakému Vracovi. Budovatele pozdně gotického Vracova je třeba hledat mezi Přemyslovci. Naznačuje to okolnost,...

obrovský nárůst
Všeradov
 obec v okrese Chrudim
První písemná zpráva zmiňuje Všeradov již k roku 1487 a byl tehdy součástí žumbereckého panství. Obec byla založena v rámci vnitřní kolonizace podlažickým klášterem nebo pány ze Žumberka. Způsobem založení patřil Všeradov mezi tzv. lesní návesní vsi, typick&...

velký nárůst
Zvolenovice
 obec v okrese Jihlava
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366, kdy Menhart z Hradce postoupil synům Jindřicha z Hradce Jindřichovi a Henzlínovi město Telč a vesnice, mezi nimiž jsou také uváděny Zvolenovice. Od té doby byla ves součástí telčského panství až do r. 1849. Podle vceňovacího operátu žilo...

mírný pokles
Příbraz
 obec v okrese Jindřichův Hradec
V celé oblasti Jindřichohradecka se původně prostíraly neprostupné močály a pralesy, které se táhly z okolí Poličky na jih a jihovýchod a končily u dolnorakouského toku Dunaje. Ještě ve 13. století bylo mnoho území označováno kronikáři jako místa pustá. Chudá půda a nevl&...

mírný nárůst
Bohuňov
 obec v okrese Svitavy
Bohuňov (obec) Bohuňov je malá farní obec ležící na hranicích Čech a Moravy, rozprostírající se po obou březích řeky Křetínky v nadmořské výšce 408 m. Dle pověsti existovala v mistě současné vesnice osada již v době Cyrilometodějské, kdy jí oba věrozvěstové měli procházet z Moravy do Čech. Vesničané prý jejích víru s láskou a ochotou přijímali a v okolí se říkalo, že tu je „Bůh nový uctíván" (odtud Bohuňov). Pod...

obrovský nárůst
Lančov
 obec v okrese Znojmo
První písemné zmínky o Lančově ze 14. století mluví o sídle na loukách okolo malého potoka, který však za obcí pozvolna otvírá stále širší kouzelné údolí a přivádí svou vodu až do Dyje. Lančov patřil v nejstarších dob&aac...

obrovský nárůst
Hodňov
 část obce v okrese Český Krumlov
Němčice
 osada v okrese Strakonice
Vesnička ležící 2,5 km severozápadně od Sedlice. V roce 1862 mají Němčice 11 domů a 59 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Křenůvky
 osada v okrese Prostějov
Křenůvky (osada) Malá obec při Drahanském potoku. Je známá chovem koní pro rovinové a překážkové dostihy, kde dosahují výborných výsledků. Místní stáj byla založena panem Jiřím Suchánkem v r.1968 na místním statku. Z Křenůvek pochází spousta slavných koní, např. účastníci Velké pardubické - Paragraf, Rhödé, rovinní sprinteři - Zorro, Chalccari a další. V r.2004 byla stáj oceněna cenou, pro nejlepší chovnou klisnu ...

střední nárůst

    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)