Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Blansko


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 115 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bedřichov
 obec v okrese Blansko
Bedřichov (obec)

Bedřichov, farní ves, 7 km jz. Kunštátu, katastrální a politická obec rozlohy 629 ha, leží v údolí ze tří stran lesem obklopeným, 603 m nad mořem. Domy stojí ve dvou řadách podél silnice, většinou těsně vedle sebe; na severní straně jsou domy sedláků, na jižní a podél silnice do Černovic domky chalupníků.První písemná zmínka o o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Benešov
 obec v okrese Blansko
Benešov (obec)

Obec leží v krajinářsky zajímavém parku Řehořkovo Kořenecko, mezi vrcholy Paprčem (721 m.n.m) a Skalkami (735 m.n.m). V katastru obce se nachází přírodní rezervace Pavlovské mokřady a přírodní památka Horní Bělá. První doložený zápis o Benešově pochází z roku 1362, obec je rovněž zanesena na mapě Moravy a Slezska ze 14. století. V oblasti, ve které se nachází, se rozkládaly hluboké a nepřístupné lesy. Roku 1078 daroval vévoda Ota I. toto území premonstránskému klášteru Hradisko u Olomouce. Opat...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Borotín
 obec v okrese Blansko
Borotín (obec)

Na svažitém terénu západního okraje údolí Malé Hané , asi 16 km severně od Boskovic, se rozkládá obec Borotín. Pro svou výhodnou polohu, chráněnou před severními větry, je Borotín od nepaměti znám jako "ovocná zahrada Malé Hané". Na východním svahu Borotína se rozkládají rozsáhlé ovocné sady, kde jsou vysázené hlavně, švestky, jabloně a višně. Borotín je také znám slavnou pěstitelskou pálenicí, která má více jak 60-ti letou tradici. Občané zblízka i zdaleka zde mohou proměnit svůj kvas v kvali...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
25 %
střední pokles
Bořitov
 obec v okrese Blansko
Bořitov (obec)

Pro optimální podmínky bylo okolí Bořitova vyhledáváno již od nejhlušího pravěku. Kamenné nástroje dokládají poprvé pobyt někdy před 100 000 lety, výrazné bylo osídlení před 40 000 lety lovci doby ledové. Po jejím skončení byla před 7 000 lety krajina osídlena prvními zemědělci. Od té doby začíná trvalé osídlení našeho kraje, během něhož se v průběhu doby kamenné, posléze doby bronzové a železné vystřídala celá řada archeologických kultur, z nichž většina zanechala své stopy i v katastru naší o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brťov-Jeneč
 obec v okrese Blansko
Brťov-Jeneč (obec)

Brťov Jméno po brtech,přirozených úlech. První psaná zmínka o obci je r. 1399 -Náhrad z Blanska zde měl 18 lánů a hospodu. Je zde také zmínka o Vrankové Lhotě, která byla patrně v místech na "Vrankovech." Později obec náležela k černohorskému panství, kde je o ní zmínka r. 1549. Přifařena a přiškolena byla obec Brťov do Bořitova.. Je psáno, že desátek faráři činil 30 měr pšenice, 45 měr ovsa, 14,5 mázů másla a 87 vajec. Když byla v r. 1785 zřízena fara v Dlouhé Lhotě, byl tam Brťov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bukovina
 obec v okrese Blansko
bez fotografie

Bukovina leží na silnici ze Křtin do Bukovinky na rozhraní spodněkarbonských břidlic a drob 16 km SV od Brna a 18 km JV od Blanska.Nejbližší železniční stanice je Adamov. Název vesnice je podle bukových lesů jež ji obklopují. Západně je vrch Bukovince (521m) a severně vrch Proklest (573m) na Drahanské vysočině.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bukovinka
 obec v okrese Blansko

Obec Bukovinka s okolím je jednou z nejcennějších lokalit v blízkém brněnském okolí. Jednak svou historií, když první zmínka o Bukovince je z roku 1268, a dále z roku 1283, kdy to již byla "ves Bukovany s kostelem, lesy a vším příslušenstvím", a jednak těsnou blízkostí cenných lokalit Přírodní park Rakovec a Přírodní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Býkovice
 obec v okrese Blansko
Býkovice (obec)

Ačkoli je první písemná zpráva o naší obci doložena k roku 1264, neznamená to, že by tohoto roku skutečně vznikla. Tehdy je totiž od biskupa Bruna dostal lénem Konrád z Hucsarie, šlechtic pocházející pravděpodobně ze severozápadního Německa. Název obce je však ryze český. Jeho základem je zřejmě osobní jméno Býk; je tedy tvořen patronymickou příponou a označoval ves lidí Býkových. Znamená to tedy, že řečený Konrád nebyl jejím zakladatelem, obec sama byla starší a její vlastnictví na něj z rukou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Cetkovice
 obec v okrese Blansko
Cetkovice (obec)

Cetkovice jsou stará zemědělská osada, malebně rozložená ve východní části Malé Hané v nadmořské výšce 395metrů. Půvabná krajina je na západě vroubena malebnými kopci a kopečky Českomoravské vysočiny, na jihovýchodě smaragdovými lesy Drahanské vrchoviny. Jméno obce je původu slovanského a prozrazuje, že vesnice kdysi patřila rodu, který vedl Cetek, a jehož čeleď, tj. příslušníci rodiny, se nazývali Cetkovici. Ve znaku měla původně pravostrannou stojící radlici zkříženou krojidlem a tři hvězdy. P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
stgnace
Chrudichromy
 obec v okrese Blansko
bez fotografie

Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku 1349, nebylo ale jasné jak se obec bude nazývat. Rozhodovalo se mezi dvěma názvy Chuděchromy a Chrudichromy, jenž se ujal druhý, název obce. Cenný je popis obecního razítka: Na starém razítku jest znakem radlice, přes níž jest položen roubel, kolem jest nápis PECET WOBECNI DIEDINI CHRUDICHROM, razítko je bez letop...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Crhov
 obec v okrese Blansko
Crhov (obec)

Crhov je obdelníková návesní obec na jihovýchod od Olešnice při silnici z Olešnice do Rozseče a do Kunštátu. Crhov je po Křtěnovu druhá nejbližší obec k zástavbě Olešnice. Název obce je odvozen od vlastního jména Cyril –Crhův, t.j. dvůr či hrad, tvrz, o níž je zmínka v r.1487. Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1353, kdy osada patřila vladykům z Drnovic. Roku 1496 byl připojen Crhov ke zboží hradu Louka a s ním se dostal, stejně jako Olešnice, později ke kunštátskému panství. V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Deštná
 obec v okrese Blansko
Deštná (obec)

Deštná se nachází na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Drahanské vrchoviny. Katastr obce zaujímá 330 ha. V současné době tu žije 230 obyvatel.První zmínky o obci se datují ke konci 12. a počátku 13. století. Z nejstaršího období obce se bohužel nedochoval dostatek materiálu, neboť kronika, která zachycuje dění a život obce, byla založena až začátkem 19. století.Dle prastarých záznamů byla v Deštné již před třicetiletou válkou fara a kostel. Kostel měl stát dle tradice na místě dnešního hřbitova...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Dlouhá Lhota
 obec v okrese Blansko
bez fotografie

Obec Dlouhá Lhota přináleží k nejstarším vesnicím tohoto okolí. Tuto starožitnost doznává i Codex diplom Moraviae III fol. 200. Ten o ní praví, že "na hranici proti Brnu ležíc, spolu s kostelem r. 1255 nově zřízenému opatství Žďárskému, darována byla." Kdy a kým však založena jest, nelze nijak stanoviti, nebo se určitějších pramenů nedostává. Též o původu jejího názvu "Dlouhá Lhota" neví se nic určitého. Snad jen ona důminka pravá, jež míní, že velkostatky jako vrchnosti v oněch dobách mnohým os...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dolní Lhota
 osada v okrese Blansko
bez fotografie

obrovský nárůst
Drnovice
 obec v okrese Blansko
bez fotografie

Kdy byly Drnovice přesně založeny, není známo. Drnovická školní kronika z roku 1881 uvádí, že první písemná zpráva o obci pochází z roku 1131. Tento údaj pochází ze seznamu statků olomouckého biskupství pořízeného olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem téhož roku. O tento údaj se rovněž opírají i Drnovice na Vyškovsku. Z roku 1252 existuje zmínka o jakémsi Mikuláši z Drnovic v jednom rukopise žďárského kláštera. Drnovická školní kronika z roku 1881 cituje blíže neurčený pramen, podle kterého prao...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Černá Hora
 městys v okrese Blansko
Černá Hora (městys)

Černá Hora leží v kopcovité lesnaté krajině na území boskovické brázdy na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny. V minulosti se zde křižovaly původní obchodní cesty. Jedna vedla z Brna do Čech (cesta Trstenická) a druhá z Tišnova do Blanska. Výstavba obce se soustředila ze tří stran kolem kopce Paseka, už v dávných dobách porostlém jeh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Černovice
 obec v okrese Blansko
Černovice (obec)

     O existenci Černovic máme první písemnou zprávu z roku 1286. Vesnice  existovala již dříve, ale v onom roce vstupuje do historie.V jedné listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1286 je uváděn jako svědek při sporu o cirkevní majetek v Šardicích mezi jinými osobami  "Rudgerus, plabanus de Cernovicz", čili Rudger, farář v Černovicích. Badatelé soudí,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Habrůvka
 obec v okrese Blansko

Habrůvka je vesnicí, ležící ve vzdálenosti 20 km směrem severovýchodním od Brna, jméno dostala jako několik okolních vesnic od přírodních poměrů. Má zdravou náhorní polohu, neboť leží na kopci ve výši 500 m n. m. Je protáhlá a vychází z ní směrem jihovýchodním silnice do Křtin v délce 2 km a na sever vede 5 km cesty do Rudice. Náves je také nejstarší část vesnice. Domy jsou tu postaveny po obou stranách silnice, průčelím k sobě a většinou s předzahrádkami. Na severním konci návsi stojí myslivna ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hluboké u Kunštátu
 městská část v okrese Blansko
Hluboké u Kunštátu (městská část)

 Hluboké u Kunštátu - vesnice, která je místní částí města Kunštát v krese Blansko. Nachází se asi 3,5 km jihozápadně od Kunštátu. Je zde evidováno 51 adres a trvalý pobyt zde má 76 obyvatel. V obci je kaple zasvěcená sv. Cyrilovi a Metoději. Hluboké u Kuštátu je také název katastrálního území o rozloze 4,86 km2....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hodonín
 obec v okrese Blansko
Hodonín (obec)

Obec Hodonín u Kunštátu, nacházející se západně od Kunštátu, za druhé světové války neblaze proslula romským koncentračním táborem. Na památku obětí zde stojí Památník obětí nacismu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze