Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Dětské hřiště Dr. M. Horákové - Písek (dětské hřiště)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Husův sbor - Písek (kostel) 0.47 km

Církev československá husitská (dříve Církev československá) vznikla osamostatněním od mateřské církve římsko-katolické, v níž po první světové v... pokračování

historická budova Kronbergrův altán - Písek (budova) 0.59 km

Kronbergerův altán je významnou empírovou stavbou z roku 1840, která tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v historickém jádru města Písek. Altán byl pos... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Židovská synagoga - Písek (synagoga) 0.62 km

... pokračování

pomník, památník Pomník padlých u Melegnana a Solferina - Písek (pomník) 0.64 km

Umístění: před budovou děkanství Nápis: LÉTA PÁNĚ 1859 STATNĚ BOJUJÍCE V KRUTÝCH BITVÁCH U MELEGNANA DNE 8. ČERVNA A U SOLFERINA DNE 24. ČERVNA PADLO SMRTÍ ... pokračování

architektonická zajímavost Písek (fara) 0.69 km

Dnešní pozdně barokní fara se nachází na místě původní gotické fary. Její nejstarší část lze klást do 14. století (sklepení a část př&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Písek (kostel) 0.74 km

Výstavba kostela započala zřejmě v první polovině 13. století, krátce po založení města. Pro stavbu bylo vybráno místo u městských hradeb, v prostoru dnes lidově nazývaném Na bak... pokračování

historická budova Zemský hřebčinec - Písek (historická budova) 0.77 km

Zemský hřebčinec Písek statní podnik zajišťuje veřejné služby týkající se chovu koní a plemenitby vyplývající ze zákona o šlechtění a plemenitb... pokračování

historická budova Dům U Stříbrných denárů - Písek (historická budova) 0.85 km

V nejstarší části města nazývané Drlíčov se nachází dvouposchoďový dům s mansardovým podkrovím, který má zajímavou fasádu z roku 1940. Jsou na ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

muzeum Prácheňské muzeum - Písek (muzeum) 0.89 km

Když výbor při Radě Evropy ocenil v roce 1996 Prácheňské muzeum v Písku čestnou cenou "Evropské muzeum roku", konstatovala naprostá většina českých i zahraničních návštěvníků, že se tak stalo oprávněně. Vzorně upravené, moderně navržené expozice posk... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

historická budova Radnice - Písek (historická budova) 0.9 km

Barokní radnice je jedním z klenotů města. Každou hodinu pravidelně od osmi ráno do pěti odpoledne navíc radnice ozvučí Velké náměstí zvonkohrou, která vybírá ze 400 melod... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže - Písek (kostel) 0.9 km

Klášterní kostel náležící kdysi k dominikánskému konventu vznikl asi na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 13. století, jeho stavebníkem byl pravděpodobně král.... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Putimská brána - Písek (opevnění) 0.94 km

Při budování nového města ve 13. století byly rovněž vyzdviženy hradby. Do města se mohlo vstupovat pouze třemi branami. Dole u mostu bránou Pražskou, též Dolní, na protilehlé straně pobl&iacu... pokračování

infocentrum Turistické informační centrum - Písek (infocentrum) 0.94 km

Poskytování informací o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním či sportovním vyžití ve městě a okolí. Naše služby: - poskytování tipů na výle... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Písek (městské opevnění) 0.95 km

Část městského opevnění - Původní opevnění tvořily dva pásy hradeb. Dochovaly se jejich části včetně okrouhlé bašty a hradebního příkopu. Součástí opevnění byl i královský hrad, dnes Prácheňské muzeum.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Písek (elektrárna) 0.95 km

Jedním z hlavních důvodů vzniku muzejní expozice Elektrárny královského města Písku byla skutečnost, že Písek je historicky prvním městem v českých zemích, které mě... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

most, akvadukt, viadukt Kamenný most - Písek (most) 1.02 km

Starší bratr Karlova mostu, nejstarší dochovaný most v Čechách a nejvzácnější ve střední Evropě, to jsou všechno přívlastky, jimiž se pyšní Kamenn&yac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Písek (kostel) 1.19 km

... pokračování

muzeum Galerie Portyč - Písek (galerie) 1.2 km

Prezentace výtvarných a prodej děl současných umělců a fotografů. Nabídka obrazů, keramiky a šperků. ... pokračování

zajímavost Městský ostrov - Písek (zajímavost) 1.22 km

Vznikl usazováním písku před velkou zátočinou řeky dříve než byl vybudován jez pod hradbami. Již v 18. století byl spojen s činností sboru ostrostřelců. Ti zde měli střelnici, kuželník ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Písek (kostel) 2.09 km

Popisovaný kostel byl ve své původní středověké podobě zřejmě nejstarší sakrální stavbou na území dnešního Písku. V návaznosti na historické souvislosti je zjevné, že musel vzniknout nejpozději před polovinou 13. století, pravděpodobně však již o něk... pokračování

rozhledna Rozhledna Jarník - Písek (rozhledna) 2.65 km

 Stavba rozhledny byla zahájena na jaře 1997 a v říjnu téhož roku byla předána do užívání. Turisté na ni poprvé oficiálně vystoupali 9. října 1997. Počátky ro... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Vojníkov (kaplička) 3.95 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Putim (kostel) 4.36 km

... pokračování

zajímavost Pohádková kovárna - Selibov (zajímavost) 4.98 km

Selibovská kovárna je technickou památkou stojící na návsi obce. Pochází z konce 19. století, přesné datování však není známé. Tvoř&iacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Záhoří (kostel) 5.2 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Heřmaň (kostel) 5.96 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vráž (zámek) 6.16 km

V roce 1875 nechal český šlechtický rod Lobkowiczů postavit zámeček, který po velkém požáru v roce 1881 byl novogoticky přestavěn. Dnes slouží jako lázeňská léčebna. Toto sanatorium bylo založeno v roce 1936.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Novogotický kostel - Vráž (kostel) 6.18 km

Zámecký novogotický kostel.... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Vlastec (pomník) 6.19 km

Umístění: na návsi Nápis:1918  28.X.OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY, KTEŘÍ SE NEDOŽILI OSVOBOZENÍ VLASTI. 1914 – 1918 VĚNOVALI OBČANÉ Z VLASTCE ZHOTOVIL J... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Klokočín (tvrz) 6.21 km

Rokem 1401 se uvádí Hynek z Klokočína. Od husitských válek do konce 15. století drželi tvrz hlubočtí a zvíkovští manové, až roku 1588 se dostal Klokočín do rukou Kašpara Želízka z Tourového. Od roku 1615 tvrz trvale připojena k Protivínu. Klenby v př... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Vlastec (kaple) 6.25 km

Kaple ve středu obce. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Vráž u Písku (kaple) 6.34 km

Kaple sv. Václava pochází z roku 1877.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čížová (zámek) 6.64 km

Tvrz postavili roku 1560 Dejmové se Střítěže. Po nich sídlil na tvrzi Lorecký ze Lkouše, který byl roku 1571 se syny Adamem a Zdeňkem pro útisk poddaných zavražděn. Čin provedl šamonický rychtář Petr Dulík a dvě děvečky. Všichni tři byli v Blatné umu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Ražice u Písku (kaple) 6.68 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Kluky (kostel) 6.78 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Čížová (kostel) 6.89 km

Kostel sv. Jakuba Většího, apoštola, se objevuje v pramenech poměrně pozdě - teprve k 7.1.1407, kdy je společně s kostelem v Písku dán za 18 kop grošů na tři roky do podnájmu knězi Blažkovi z Pole. L... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Kestřany (kostel) 7.08 km

Kostel sv. Kateřiny. Původně raně gotický, přestavěný r. 1852, stojí naproti raně gotickému zámku.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kestřany (zámek) 7.09 km

Když po roce 1651 převzala statek, horní tvrz se dvorem, dolní tvrz a vesnici Kestřany Františka Polyxena ze Švamberka, provdaná Paarová, její manžel Karel Paar vystavěl naproti dolní tvrzi raně barokní zámek a při něm založil okrasnou zahradu a vini... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Horní tvrz Kestřany (tvrz) 7.1 km

Starší tzv. Horní tvrz je obklopena hlubokým vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány, chráněné věží. Ves Kestřany bývala rozdělena mezi různé zemanské rody s manskými povinnosti ke hradu Zvíkovu. Původ horní tvrze se klade do druhé po... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

rozhledna Velký Kamýk - Dobev (rozhledna) 7.15 km

Přibližně 6,5 kilometru západně od Písku stojí těsně pod vrcholem Velkého Kamýku (531 m.n.m) tato nová ocelová rozhledna. Tvar má téměř totožný s typizovanými věžemi na Ma... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Červený Újezdec (zámek) 7.31 km

Červený Újezdec Osada poprvé uváděna v písemných pramenech pod názvem Újezd v r. 1323. Patřila ke hradu Zvíkov až do roku 1612. Panství získali Švamberkové a dnešní renesanční sídlo s dvorcem postavili postupně v letech 1554 - 1572. Poslední majitelk... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Myšenec (zřícenina hradu) 7.52 km

Hrad střežil obchodní cestu mezi Pískem a Vodňany, později sloužil jako královský lovčí hrad, jak dokládá zpráva z roku 1685. Dochováno torzo jižní fronty s gotickými okny, části žeber, konzol a oblouk brány.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Myšenec (kostel) 7.56 km

Kostel sv. Havla pochází asi z konce 11. století. Na místě dnešní sakristie byl založen původně románský kostelík s apsidou. V roce 1270 k němu byl přistaven jednolodní gotick&ya... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Žďár (kaplička) 7.82 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Linharta - Oslov (kostel) 8.34 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Brikcí a kaple sv. Jana Nepomuckého - Dobev (kostel) 8.51 km

Kostel sv. Brikcí původně gotická stavba zkonce 14. století.  Kostel byl renovován v 18. století. Je to jeden z nejpozoruhodnějších středověkých venkovských kostelů v jižních Čechách.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Drhovle (zámek) 8.82 km

Jedná se o patrovou dvoukřídlou barokní stavbu. Nad hlavním průčelím se nachází dvoupatrová věž, na nádvorní straně východního křídla je arkáda. V so... pokračování

pomník, památník Památník bitvy - Sudoměř (památník) 8.83 km

Památník Jana Žižky z Trocnova - Nedaleko Sudoměře, u rybníka Škaredý, se 25. března 1420 odehrála slavná bitva u Sudoměře. Stálo zde vojsko Jana Žižky z Trocnova, které údajně č... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

hřbitov, pohřebiště Mohylové pohřebiště - Údraž (pohřebiště) 8.91 km

Pohřebiště je typickým příkladem menšího pohřebního areálu využívaného ve všech obdobích jihočeské prehistorie, v nichž převládal mohylový ritus &ndas...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Svatá Anna (kaple) 8.94 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Dřevěný kříž - Temešvár (kříž) 8.97 km

Dřevěný kříž s plechovým korpusem Krista je situován v jižní části obce, téměř v jejím středu. Kříž včetně korpusu Krista je datován pravděpodobně do 19. století. Na poč&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Protivín (kaple) 9 km

Hřbitovní kaple sv. Anny, raně barokní z let 1690 - 1707, jednolodní, obdélníková, se třemi apsidami. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.3 - Kloub (usedlost) 9.14 km

Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Obytné stavení do roku 1843, sýpka do roku 1840. Hospodářské budovy mladší. Usedlost čp. 3 se nachází na severn... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička Panny Marie - Protivín (kaplička) 9.15 km

Výklenková kaplička. zasvěcená Panně Marii. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

architektonická zajímavost Dům - Kloub (dům) 9.15 km

Na severní straně návsi se nachází výměnek čp. 23, který byl pravděpodobně součástí usedlosti čp. 3. Výměnek má prostý trojúhelný štít datovan&... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.12 - Kloub (usedlost) 9.17 km

Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Radikální přestavba obytného stavení ve druhé polovině 20. století. Areál usedlosti čp. 12 se nachází ve středu... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.20 - Kloub (usedlost) 9.17 km

K nejlépe dochovaným usedlostem v obci patří usedlost čp. 20 na východní straně návsi. Usedlost se nachází na území vesnické památkové zóny Kloub. Are... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Návesní kaple Panny Marie - Kloub (kaple) 9.18 km

Kaple Panny Marie se nachází ve středu obce, na urbanisticky významném místě. Kaple čtvercového půdorysu s rovným závěrem orientovaná k jihu. V hladkém průčelí segmentov&y... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Návesní kaple - Pohorovice (kaple) 9.26 km

Kaple ze zvoničkou stojí uprostřed obce.  ... pokračování

muzeum Památník města Protivína - Protivín (muzeum) 9.54 km

  pobočka Prácheňského muzea Písek možnost shlédnout dějiny Protivínska a expozici Exotická příroda - Svět hmyzu  ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Alžběty - Protivín (kostel) 9.56 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Albrechtice (kříž) 9.63 km

Kříž u kaple sv. Jana Nepomuckého. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Albrechtice (kaple) 9.63 km

Kaple s 2. polovina 19. století je situována na jižním okraji vsi u rybníka. Jedná se o zděnou stavbu čtvercového půdorysu, střecha nízká valbová, z ní vyrůstá hranol zvon... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Protivín (zámek) 9.7 km

Jednou z dominant města Protivín, je nevelký čtverhranný hrad, který založil asi v polovině13. století král Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o něm pochází pr... pokračování

most, akvadukt, viadukt Podolský most přes Vltavu - Temešvár (most) 9.7 km

Most č. 29-003 se nachází na silnici, spojující Tábor a Písek a leží mezi obcemi Podolí I a Temešvár, jejichž katastrální hranice prochází zhruba stře... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Červená II (kostel) 9.75 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Zvíkovské Podhradí (kaple) 9.88 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Skočice (poklona) 10.09 km

Kaplička je situována v severovýchodní části obce. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Chřešťovice (pomník) 10.15 km

Umístění: střed obce Nápis: NA ROVECH VAŠICHNOVÝ NÁMVZROSTL ŽIVOTEM. ŠVARCJOS. ŽÁKJAN KOSTOHRYZVÁCL. KOSTOHRYZFRANT. LEJČARJAN LEJČARANT. PIŠINGRJAN VOLFANT. NOVÁKV... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek s kaplí sv. Barbory - Chřešťovice (zámek) 10.18 km

Na místě zámku stávala původně gotická tvrz, která se poprvé připomíná k roku 1529. Od poloviny 16. století patřila Kalenicům z Kalenic. Od roku 1711 náležela Schwarzenberkům, kt... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Chřešťovice (kaplička) 10.19 km

Pozdně barokní výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého se nachází uprostřed obce Chřešťovice, je situována u komunikace, na travnatém pozemku mezi dvěma jehličnatými stromy. V b... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Skočice (hřbitov) 10.23 km

Hřbitov je součástí kostelního areálu. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Panny Marie - Chřešťovice (kaple) 10.23 km

Návesní neorenesanční kaple v Chřešťovicích je zasvěcena Panně Marii. V jejím těsném sousedství je litinový kříž. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Skočice (kostel) 10.24 km

Poutní kostel Navštívení P. Marie je dominantním prvkem v obci Skočice, v její SZ části. Kostel spolu s farou a špitálem tvoří významný urbanistický a archit... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Výklenková kaple - Drahonice (kaple) 10.27 km

Kaple stojí na severním konci obce Drahonice. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Josefa - Podolí II (kaple) 10.29 km

Návesní kaple je zasvěcena svatému Josefovi.[ ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Krč (most) 10.3 km

Kamenný most přes výpust Švarcenberského rybníka je součástí komunikace vedoucí po hrázi rybníka, který byl založen roku 1790. Most byl vybudován při stavbě silnice... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Drahonice (kaplička) 10.31 km

Kaplička na jihovýchodním konci obce. ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.10 - Drahonice (usedlost) 10.31 km

Uzavřená selská usedlost blatského typu v návesní poloze. Areál při cestě na Štětice. Vlevo od vjezdu, na něž navazuje vlevo branka pro pěší, je situována obytná budova, n... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.47 - Drahonice (usedlost) 10.36 km

Areál je organickou součástí urbanistické skladby východního příjezdu do obce. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, s dvouosým průčelí... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Varvažov (zámek) 10.36 km

Vystavěn v 18. století Kolovraty na zboží řádu strakonických johanitů. Roku 1842 ho převzali Schwarzenberkové.... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.46 - Drahonice (usedlost) 10.37 km

Uzavřená selská usedlost s 1. poloviny 19. století blatského typu v návesní poloze, ve východní pozici, při silnici z Vodňan do Strakonic. V pravé části dvora při silnici stoj&ia... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Chřešťovice (boží muka) 10.39 km

Boží muka jsou datována do 19. století. Nacházejí se při východním okraji vsi Chřešťovice, podél komunikace, která vede ke kostelu sv. Jana Křtitele. Boží muka jsou um&iac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Varvažov (kostel) 10.39 km

Raně gotický kostel sv.Kateřiny, stojí v těsné blízkosti Varvažovského zámku. Raně gotický kostel v polovině 13. století postavili johanitští rytíři z nedalekých St... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Drahonice (kříž) 10.46 km

Litinový zdobený kříž s korpusem na kamenném žulovém podstavci se nachází v intravilánu obce před návesní kaplí P. Marie. Památková ochrana se vztahuje na kř... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1 .světové války - Drahonice (pomník) 10.47 km

Umístění: na návsi Nápis: PADLI, ABY VLAST ŽILA 1914-1918FRANTIŠEK BENEŠ, TOMÁŠ BENEŠ, VÁCLAV ČECH, KAREL KAČÍREK,VÁCLAV KOLÁŘ, VOJT. KROPÁČEK, MATĚ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Navštívení Panny Marie - Drahonice (kaple) 10.47 km

Kaple Panny Marie se nachází na návsi, je orientovaná k západu, k západní stěně přistavěná mohutná věžová zvonice na západní straně je datována do prvn&iacut... pokračování

socha Socha sv. Václava - Drahonice (socha) 10.55 km

Socha světce na vysokém podstavci se nachází na urbanisticky cenném místě na návsi obce Drahonice. Socha je situována na východ od zámku. Barokní kamenná plastika, doklad ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Chřesťovice (kaple) 10.56 km

Barokní kaple sv. Anny, datována do druhé třetiny 18. století, se nachází jižním směrem asi 600 m od obce Chřešťovice, je situována u komunikace vedoucí do Jehnědna. Kaple j... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Drahonice (zámek) 10.58 km

Zámecký areál z 2. poloviny 18. století vznikl po zboření areálu někdejší tvrze ze 14. století, přestavěné později na zámeček, situované jižně od současného ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.34 - Drahonice (usedlost) 10.59 km

Uzavřená selská usedlost blatského typu v návesní poloze, v jižní navýšené pozici, při silnici na Bílsko. Vlevo od vjezdu je situována kolmo k průčelí sýpka,... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička Panny Marie Lurdské.- Šamonice (kaplička) 10.61 km

Kaplička v severní části středu obce. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Zvíkov (kaple) 10.62 km

Zámecká kaple hradu Zvíkov.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Šamonice (kříž) 10.62 km

Kříž před výklenkovou kaplí Panny Marie Lurdské v obci. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zvíkov (hrad) 10.64 km

Hrad Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým gotickým hradům. Pro svou výstavnost a polohu bývá zván králem českých hradů. Tyčí se obklopen ze tří stran vodou na kdysi vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy ve výšce 400 m nad mořem a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Návesní kaple - Šamonice (kaple) 10.64 km

Kaple ve středu obce. ... pokračování

zajímavost Věž bývalé tvrze - Drahonice (věž) 10.65 km

Pozdně gotická obranná věž drahonické tvrze ze 14. století představuje jeden z mála dochovaných dokladů existence bývalého panského sídla. Příznačná silueta věže cy... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz - Drahonice (tvrz) 10.68 km

  Ves patřila kolem r. 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. 1254 ji připojil král Přemysl Otakar II. k nově založenému městu Písku. R. 1374 koupili Drahonice bratři Jaroš a Racek a vysta... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1 .světové války - Šamonice (pomník) 10.73 km

Umístění: na návsi Nápis: PAMÁTKAPADLÝM VOJÍNŮM Jubský Frant. +5/8 1916Kotlínek Frant. +9/8 1917Matura Václav +25/2 1915Vavroň Jarosl. +2/4 1915Žejdl Václav +10/7 1915H... pokračování

most, akvadukt, viadukt Knovízské a slovanské hradiště - Chřešťovice (hradiště) 10.78 km

Hradiště se nachází ve výrazně strategické poloze nad soutokem dvou vodních toků, Vltavy a Chřešťovického potoka. Bylo osídleno od doby bronzové až do vrcholného středověk... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz