Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Milíčov
 osada v okrese Rakovník
Mariánský Týnec
 osada v okrese Plzeň-sever
Sobín
 osada v okrese Praha hl.m.
Sobín je malá vesnice, dříve obec, dnes městská čtvrť a katastrální území Prahy, na severozápadě městské části Praha-Zličín, v jejímž rámci je začleněno do městského správního obvodu Praha 17. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dešná
 obec v okrese Zlín
Geomorfologický relief ani půdní a klimatické podmínky nebyly příliš vhodné pro intenzívnější pravěké či středověké osídlení, přesto jsou na katastru obce známy dvě významné archeologické lokality z pozdní doby laténské (konec 1. století př.n.l...

obrovský nárůst
Špičky
 obec v okrese Přerov
Pět kilometrů východně od města Hranice se nachází jedno z nejstarších sídel na Moravě – Špičky. Podle tradice existovala osada Špičky už v devátém století, v době Velkomoravské říše. V rámci své misijní cesty po Moravě zde Cyril a Metoděj ú...

obrovský nárůst
Vratislavice nad Nisou
 městská část v okrese Liberec
Podrobný popis více než sedmisetleté historie Vratislavic nad Nisou by byl opravdu sálodlouhý, a tak jsme zvolili přehlednější podobu ve formě výběru nejvýznačnějších dat, které měly důležitý vliv na dějiny, kulturu a rozvoj Vratislavic. Cesta proti proudu času je tedy připravena.   4. – 3. tisíciletí př. n. l. – První nepřímý doklad o pobytu člověka na území dnešních Vratislavic – dva nalezené ...

obrovský nárůst
Vitonice
 část obce v okrese Prostějov
Vitonice (část obce) K městysu Kralice na Hané, patří její východní část, bývalá obec Vitonice. Název je patrně odvozen ze jména Vítoň. V části Vitonic stojí kaple, pomníky padlým ze světových válek a Boží muka. Vitonice jsou s Kralicemi spojeny i zástavbou. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boč
 osada v okrese Karlovy Vary
Boč (osada) Původ obce. Dějiny obce Boč sahají až do 13. století. Určité datum založení sice známo není, ale obec Boč je pojmenována jako majetek řádu Benediktinů kolem 13.století (1292). Ve století 14. (1357) byla obce s okolními lesy postoupena výměnou za majetky v severních Čechách králi Karlu IV. Dle...

obrovský nárůst
Uhřínovice
 osada v okrese Rychnov nad Kněžnou
Uhřínovice je vesnice, která spadá pod obcec Voděrady. V roce 2009 zde bylo evidováno 59 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 134 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1387. ...

obrovský nárůst
Jackov
 osada v okrese Třebíč
Jackov (osada) První zmínka o Jackovu pochází pravděpodobně z roku 1131. V letech 1869–1890 spadal Jackov do okresu znojemského, v letech 1900–1950 do okresu moravskobudějovického a v letech 1961–1979 byl obcí v okrese Třebíč. Od roku 1980 je součástí Moravských Budějovic. Vesnice Jackov leží ve východn...

střední pokles
Nučnice
 osada v okrese Litoměřice
Rokole
 osada v okrese Rychnov nad Kněžnou
Rokole (osada) Rokole není typicky sídelní osadou, ale je to mariánské poutní místo, známé již v 19. století. K jeho vzniku se váže legenda o zbloudilém děvčátku, kterého vyvedla z lesa Panna Marie. Na tuto legendu navazují zvěsti o zázračné léčebné moci vody ze studánky. Jedním z uzdravených byl lesníkův syn. Jeho otec zde postavil dřevěnou kapličku s obrázkem Panny Marie. Kaplička byla později (v r. 1859) nahr...

střední pokles
Vřesovice
 obec v okrese Prostějov
Obec Vřesovice leží na Hané 9 km jižně od Prostějova, bývalého okresního města, v tzv.hanácké pahorkatině v mírně zvlněném terénu, jehož nadmořská výška je okolo 220 m n.m. Nejvyšším místem je na hranici katastru kopec Předina (312 m n.m.) s vysílačem Dobrochov. Plocha ka...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hůrka
 osada v okrese Český Krumlov
Červená Lhota
 osada v okrese Jindřichův Hradec
Červená Lhota (osada) Asi 3 km na sever od Pluhova Žďáru v okrese Jindřichův Hradec, se rozprostírá malá vesnice Červená Lhota. Je zde zaevidováno jen 17 adres z 25 trvale zde žijícími obyvateli. Místní část Červená Lhota leží v katastrálním území Jižná. Původně samostatná obec o několi...

obrovský nárůst
Jiřetice
 osada v okrese Tábor
Březina
 osada v okrese Olomouc
Březina je malá vesnice, část obce Luká v okrese Olomouc. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Luké. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 23 obyvatel. Březina je také název katastrálního území o rozloze 2 km2....

stgnace
Bylnice
 městská část v okrese Zlín
Původně samostatná obec, ležící 2 km jižně od Brumova, na levém břehu Brumovky při soutoku s řekou Vlárou, důležitá křižovatka obchodních cest a vstupní brána do Vlárského průsmyku z moravské strany. Samotná Bylnice má přibližně 1890 obyvatel a celková výměra katastrálního území je 1608,8 ha. Nadmořská výška 315 m. Železniční spojení: Bylnice je významným železničním uzlem (rozřaďovací nádraží na...

střední nárůst
Číčov
 osada v okrese Plzeň-jih
Číčov je vesnice, část města Spálené Poříčí, která se od něj nachází asi 6 km na východ. V roce 2009 zde bylo evidováno 97 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 182 obyvatel. ...

mírný pokles
Paštiky
 osada v okrese Strakonice
Malá vesnička Paštiky s kostelem sv. Jana Křtitele se rozkládá asi 1 km východně od Bezdědovic. Přísluší pod Obec Bezdědovice. Paštiky najdete asi 2 km severovýchodně od Blatné.  ...

velký nárůst
Nové Mlýny
 osada v okrese Břeclav
V roce 1960 došlo k připojení této sousední obce, která se stala místní částí Přítluk. V době náboženské tolerance v 16. století se rozmohlo protestanství a usadili se tu i novokřtěnci. Z historie víme, že v místech starého mlýna, který příslušel k D...

střední nárůst
Penčice
 osada v okrese Přerov
Závořice
 zaniklá obec v okrese Šumperk
Obec zaniklá po výstavbě dnes již zaniklého Závořického rybníku, založeného Jiřím Tunklem. V obci se nacházela tvrz a hospodářský vrchnostenský dvůr. Přesná poloha obce není doposud známa. [lit] O Závořicích vyšla v roce 2013 kniha "Závořice, příběh vesnice...

velký nárůst
Podvihov
 část obce v okrese Opava
Osada Podvihov je místní částí Opavy a najdeme ji jihovýchodním směrem od města. Podvihov se rozkládá u jejího severovýchodního okraje. Osada je obklopena rozlehlými lesy. Protéká zde říčka Sedlinka a na jejím toku, severně od osady, je vybudovaná malá vodní n&aacu...

obrovský nárůst
Stará Libavá
 část obce v okrese Olomouc
Stará Libavá (část obce) Obec Stará Libavá(něm. Altliebe) se 185 obyvateli, místní část obce Nerberčany se nachází v Nízkém Jeseníku 5 km jihovýchodně od Moravského Berouna, na křižovatce silnic z Moravského Berouna do Budišova nad Budišovkou a do Města Libavé. Norberčany-Stará Libavá-kříž...

obrovský nárůst
Ondrášov
 městská část v okrese Olomouc
Ondrášov (městská část) Bývalé lázně Ondrášov, místní část Moravského Berouna najdete na státní silnici ze Šternberka na Opavu v údolí řeky Bystřice, těsně před Moravským Berounem. Obec leží v přírodním parku „Údolí Bystřice“ , nedaleko nejvyšší hor...

mírný pokles
Roženecké Paseky
 osada v okrese Žďár nad Sázavou
Na počátku 18. století nebylo území dnešních Roženeckých Pasek ještě osídleno a náleželo pod správu rychtáře v Míchově. Míchov byl součástí bystřického panství. Bystřické panství spolu s panstvím dolnorožíneckým získal 14. dubna 1...

stgnace
Císařov
 obec v okrese Přerov
Obec Císařov  byla založena při hromadné kolonisaci prováděné na Moravě a ve Slezsku 23.9.1785 jako "Joseflust" později Císařov. Matrika pro obec se vyskytuje na faře v Citově od r. 1787. Je pod názvem KAISERWERTH (Císařův Ostrov, Císařov) a nikolv JOSEFLUST.  Pozemky, jež nyní tvoří katastrální ú...

velký nárůst
Domašov u Šternberka
 obec v okrese Olomouc
Domašov u Šternberka (obec) Obec Domašov leží v hornaté oblasti Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 437 m, 4 km jihovýchodně od města Šternberk. Jižním směrem teče potok dříve zvaný Schwefelbach - Sirný, dnes Domašovka. Další říčka, Aleš, protéká malebným údo...

mírný pokles
Klenovice na Hané
 obec v okrese Prostějov
Klenovice na Hané (obec) Úrodné nížiny střední Moravy osídlovali v dávných dobách nejstarší pastevci a zemědělci. Později, asi kolem roku 400 před n. l., se k nám dostali Keltové a po nich, v době kolem změny letopočtu, germánské kmeny. O osídlení území kolem Klenovic svědčí mnohé archeologické nálezy, zbytky kostí, nádob, ozdob, nářadí a nástrojů. Po odchodu germánských kmenů k nám začali pronikat Slované. Zpočátku se vě...

střední pokles
Velké Losiny
 obec v okrese Šumperk
Velké Losiny (obec) O této obci se spolu se Sobotínem uvádí, že byly nejvýznamnějšími osadami na sever od Šumperka. Již v roce 1351 se v zakládací listině litomyšlského biskupství uvádí, že zda stála fara a kostel. Od druhé poloviny 15. století již náleží sílícímu moravskému rodu Žerotínů. Roku 1562 se z poslušenství tohoto rodu vykoupilo město Šumperk a losinská tvrz se stala střediskem celého panství. Požehnání pro...

obrovský nárůst
Bedřichov
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Ještě na konci 16. století bylo území dnešní obce pokryto rozsáhlými lesy. V roce 1598 podal „muž znalý výroby skla“ Peter Wander majiteli libereckého panství panu Melchioru z Redernu žádost, aby mu zde bylo povoleno založit podnik, kde by „průsvitné tabule snad vyráběti mohl“. Jeho žádosti bylo vyhověno a tak zde vznikla rozsáhlá sklářská huť. Okolo ní brzy vznikla celá ves, která dostala, zřejmě...

mírný pokles
Čenkovice
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Přírodní poměryObec Čenkovice s rozlohou 584 ha leží na úpatí Bukové hory - zvedající se do výše 949 m.n.m., z níž za jasného letního dne spatříme nádhernou vyhlídku na Moravu i vzdálené Jeseníky. Obec leží po obou březích potoka Čenkovičky, jej&iacut...

velký nárůst
Klepáčov
 osada v okrese Šumperk
Německá osada (Kleppel, Klepel, dříve česky Klepl). Název obce pochází zřejmě od starohornoněmeckého "klep", což znamená předhoří, horský výběžek. Všechny starší doklady ukazují na tento původ. Český název Klepáčov se poprvé objevuje až roku 1872 a je odvozen od německého názvu. Od roku 1949 je součástí Rudoltic a v roce 1961 se stává součástí Sobotína. V obci se nacházela poštovní podatelna, kte...

obrovský nárůst
Řepčín
 městská část v okrese Olomouc
Řepčín, od r.1919 městská část Olomouce s 691(2005) obyvateli je asi 4 km severozápadně od centra, na pravém břehu jednoho z ramen Moravy, Mlýnského potoka. První zprávy o Řepčíně, do r. 1880 Hřebčíně, něm. Reptschen a také Hrzeptschen jsou ve Zdíkově listině z r. 1141, kdy patřila olomoucké kapitul...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
Police
 obec v okrese Šumperk
Obcí s názvem Police je na Moravě více, ale výklad tohoto místního jména není jednoznačný, nejčastěji je odvozováno od pole a od rovinatého a otevřeného, výše položeného terénu. Polická obecní pečeť nesla znamení kolmo postaveného krojidla a radlice, pod nimiž je rostlinný stvol. V historických pramenech se objevuje nejprve k roku 1312 zdejší farní kostel sv. Mikuláše, potom k roku 1343 u Hradu Ús...

velký nárůst
Prace
 obec v okrese Brno-venkov
Prace (obec) Obec Prace - V roce 1805 ležela obec přímo v centru slavkovské bitvy. Pratecká výšina, ležící jižně od Prace, byla opěrným bodem spojeneckých vojsk a posléze klíčovým místem střetu, které v odpoledních hodinách dobyl francouzský IV. armádní sbor maršála Soulta. Značně zdevastována byla během bitvy i samotná vesnice včetně barokního farního kostela Povýšení sv. Kříže, jehož věž sloužila ruským jedn...

mírný pokles
Rybniště
 obec v okrese Děčín
Obec Rybniště - je roztroušená ves, ležící v sedle mezi Širokým vrchem a Plešivcem, asi 3 km severovýchodně od Chřibské. Její součástí jsou také osady Na Sedle a Nová Chřibská. Historie - Podle místní tradice obec založili roku 1515 dva obyvatelé Chřibské. Poprvé je zmiňována roku 1558 jako Nová Ves (Neudorf) a později se označovala zdrobnělým jménem Chřibská Nová Víska (Kreibitz Neudörfel). Obec...

obrovský nárůst
Mlýny
 osada v okrese Děčín
Obec Mlýny jsou převážně rekreační ves, malebně rozložená v zalesněném údolí říčky Kamenice, asi 3 km západně od Kytlic. Dříve se jmenovala Hillův Mlýn (Hillemühl) podle starší pily, kterou zde vybudovali Vartenberkové již někdy kolem poloviny 16. století. O půl století později se...

stgnace

    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)