Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 561-580 z 6981 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Petrov nad Desnou
 obec v okrese Šumperk

Německý název obce Petersdorf vyjadřuje původ od osobního jména Petr (Petrova Ves). Název je snad odvozen od rychtáře Petra zmiňovaného roku 1391. Původní český název byl Petrovice, od roku 1869 se vyskytoval i Petrov, případně německy Petersdorf. Přídomek "nad Desnou (ad der Tess)" dostala obec až v roce 1924 a v roce 1955 pak byla úředně přejmenována na Petrov nad Desnou. V letech 1938 až 1945 je součástí Rapotína. Od 9. května 1945 až do 31.1.1946 je součástí Sobotína. V roce 1980 je i s osad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
stgnace
Řepiště
 obec v okrese Frýdek-Místek

Obec Řepiště se nachází v polovině cesty mezi městy Ostravou a Frýdkem-Místkem na pravém vyvýšeném břehu řeky Ostravice obklopena prstencem lesů. Obec je položena ve výšce 270 - 324 m n. m. Správní území obce má výměru 802 ha. Obec má asi 1526 obyvatel. Historie obce Řepiště byly založeny zřejmě na konci 13. st. v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby, pravděpodobně kolem r. 1270. Na přelomu 13. a 14. století byla ves Řepiště v držení německého rodu Baruthů. Ti si zde patrně vystavěli menší hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
velký pokles
Kožušice
 obec v okrese Vyškov
bez fotografie

Minulost obce Kožušice je zastřena neproniknutelnou rouškou tajemství, kterou neodhaluje ani několik málo řádek v Vlastivědě Moravské, ve které se píše: Název obce Kožušice pochází od slova Kožůšek,Kožušik nebo Kožůšek. Leží 13 km od Bučovic, 329 m nad mořem a jejich katastr měří 7,21 km. Osada se připomíná poprvé ve 14 staletí. Roku 1333 koupil Jan z Kožušic od Dětřicha ze Žarůžek dvůr. Roku 1408 připomíná se zde dvůr. O něco později se stala dědina Kožušice majetkem panství Bučovského. Před tř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
velký pokles
Fryšava pod Žákovou horou
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Fryšava pod Žákovou horou (obec)

Obec Fryšava je poprvé zmiňována v roce 1560. Tehdy zde byla v provozu významná sklářská huť. Od poloviny 17. století se těžila v okolí železná ruda. V roce 1749 dostala obec pečeť, ve znaku má rádlo a nad ním hvězdu. Fryšavská sklárna patřila spolu se sklárnou na Vříšti mezi nejstarší na novoměstském panství. V pol. 17. století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
mírný pokles
Přerov nad Labem
 obec v okrese Nymburk

10. století – Počátky, sv. Vojtěch První písemná zmínka o Přerovu je stará více jak 1000 let. Šlo o záznam o převodu vlastnictví obce – v roce 993 jej druhý pražský biskup sv. Vojtěch daroval i s několika dalšími vesnicemi benediktýnskému klášteru v Praze na Břevnově. Ten panství dále pronajímal. Podle pověsti měli přerovští nájemci povinnost udržovat brod přes Labe a cestu skrz bažiny v místech, kudy vedla jedna ze zemských stezek od Prahy na Lysou. V 13. století se Přerov dostal do nájmu král...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
67 %
střední pokles
Liboš
 obec v okrese Olomouc
Liboš (obec)

Obec Liboš s 625 obyvateli (2011) se nachází v úrodné rovině střední Hané mezi městy Šternberk, Litovel, Uničov, asi 12 km severozápadně od Olomouce v nadmořské výšce 222 m nad mořem. K Liboši se 180 usedlostmi dnes patří osada Krnov s 36 domy. Někdejší sídla ale i chaloupky byly postupem času modernizovány a přestavěny na standart odpovídající dne&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Bukov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Bukov (obec)

Obec Bukov se nachází v jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285. Katastrální území obce zabírá plochu 532 ha, přičemž 320 ha tvoří orná půda a 95 ha lesy. Počet obyvatel v obci se pohybuje v rozmezí 180 – 190 obyvatel. Věková skladba obyvatelstva je vyvážená. Počet domů v obci je 78, z toho 59 obydlených, 7 neobydlených, 17 slouží k rekreaci. V obci se nachází obchod smíšených zbožím. Autobusové spojení je zajištěno 3x den...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Šitbořice
 obec v okrese Břeclav
bez fotografie

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem. Nejstarší stopy osídlení sahají do doby neolitu a doby římské. Slované území osidlovali od doby středohradištní. Minulost je připomínána bohatými archeologickými nálezy v trati Padělky pod Strážkami a v části Staré Hory. Sídelní objekty z dob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný nárůst
Palkovice
 obec v okrese Frýdek-Místek

Charakter obce Palkovice vytváří enkláva Palkovických hůrek, v jejichž údolí leží obec skládající se z obcí Palkovice a Myslík, sloučených v jednu v roce 1980. Údolím protéká říčka Olešná. Správní území obce má výměru 2174,45 ha. Obec má 2719 obyvatel. Historie obce První prokázaná zpr&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Adršpach
 obec v okrese Náchod

Adršpach je obec v severovýchodních Čechách v královéhradeckém kraji v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Teplice nad Metují . Leží v nadmořské výšce 554 m nad mořem na hranici Národní přírodní rezervace Adršpašsko- teplické skály , jež je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko . Obec v pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles
Dívčí hrad
 obec v okrese Bruntál

Obec Dívčí Hrad leží na území Moravskoslezského kraje 25 km severně od města Krnov mezi dvěma kopci v Osoblažském výběžku. Obec se rozkládá na 1202 ha, zemědělské půdy je 845,5 ha a lesů 234,3 ha. Nynější počet obyvatel je 280. Dívčí Hrad byl osídlen již v mladší době kamenné. Z 2. poloviny 9. století se dochovala písemná zpráva o existenci kmene Holasiců. První písemné zmínky o Dívčím Hradu jsou z roku 1267, kde je v závěti biskupa Bruna ze Schaenburka uváděn hrad Deuviz (Děvice), který byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký nárůst
Mazelov
 obec v okrese České Budějovice

Mazelov je jihočeská vesnice se zachovaným historickým půdorysem i architekturou. První určitější zpráva o Mazelově je z roku 1445 a to v listině vydané Oldřichem z Rožmberka (Josef Baštýř – Historie farní osady). Urbanisticky náleží mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu. Těžiště její hodnoty tvoří ucelený soubor zděn&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký pokles
Bělá nad Svitavou
 obec v okrese Svitavy

Bělá nad Svitavou, tak jako většina obcí v naší vlasti nemá svůj „rodný list“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy a jak došlo ke vzniku obce. Dlouho do středověku tvořil prostor  kolem Bělé přírodní hranici mezi Čechami a Moravou. Tento hraniční val s hustými, hlubokými lesy byl překážkou pro kteréhokoliv nájezdníka. Bělá byla českou vsí. Uvádí se, že zde byla ochranná tvrz, jejíž stráž chránila brněneckou obchodní stezku kolem Svitavy. Nasvědčuje tomu pojmenování „Gratzl“, tj. gradec – hra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Slaník
 obec v okrese Strakonice

První zpráva o obci je z roku 1359, kdy je jmenován zdejší mlýn, který tehdy patřil k Řepici. Původní název osady byl Dvořec. Podle A. Sedláčka tvrz zde postavil patrně před rokem 1372 Předota z Řepice, když se oddělil od svých bratří. K roku 1409 je uváděn Zikmund z Dvorce, který dává desátky ke kostelu v Řepici...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný nárůst
Boreč
 obec v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Kdy byla obec založena nelze zjistit, protože nejsou žádné záznamy. První zmínka o Borči je z roku 1385, kdy zemřel pan Slavibor ze Slivna, syn pana Vítka ze Slivna. V kronice se píše:"Téhož roku Zachariaš bratr zemřelého Slavibora trh deskami jest prokázal části své i bratra svého Slavibora tak, jak jim to otec jich, někdy pan Vítek ze Slivna jest odkázal". Potom patřila obe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední nárůst
Praha 2
 městská část v okrese Praha hl.m.

Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení pražského území do 10 obvodů v roce 1960. Tato reorganizace rozbila tradiční městské čtvrti někdy až do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Dějiny území, které Praha 2 zaujímá, sahají hluboko do české minulosti. Nové Město pražské Nové Město pražské je neodmyslitelně spojeno s největším panovníke...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles
Ostrov
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Obec Ostrov 6 km západně od Lanškrouna se rozkládá v délce čtyř kilometrů v údolí Ostrovského potoka a leží pod výrazným hřbetem Třebovských stěn. i přes malou vzdálenost, která dělila Ostrov od Lanškrouna, patřila ves od svého vzniku na Lanšpersko. Poprvé je připomínána jako villa Michaelis v roce 1292 první donační listině krále Václava ii., jíž daroval Lanšpersko jím založenému klášteru na Zbraslavi. Podruhé je připomínána roku 1304 jako Michelsdorf v druhé darovací listině, v niž panovník kr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Stará Ves
 obec v okrese Bruntál

Naše obec Stará Ves i Žďárský Potok se po staletí utvářely jako zcela samostatné obce, až v roce 1960 došlo k jejich úřednímu sloučení a Žďárský Potok se stal součástí obce Stará Ves. Historie obce Stará Ves začíná ve 13. století, kdy biskup Bruno založil na místě dnešní Staré Vsi osadu, která patřila do Rabštejns...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Hejná
 obec v okrese Klatovy

Již za prvních Přemyslovců byla Prácheň sídlem správce kraje. Jim náleželo i právo hrdelní. Prácheňský kraj patřil mezi nejstarší české kraje. První písemná zmínka o obci Hejná je známa z roku 1045, kdy kníže Břetislav I ., nástupce Oldřichův věnoval břevnovskému klášteru 17 vesnic z Prácheňského kraje mezi nimi i Hejnou,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký pokles
Březové
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

cca 160 obyvatel předseda osadního výboru: František Navrátil, Březové 51 kolem vede cyklotrasa č. 51 z Litovle na Olomouc možnost koupání na nedaleké pískovně v Nákle kulturní dům, knihovna s internetem hřiště pro volejbal, fotbalové hřiště, betonový stůl na stolní tenis hostinec u kulturního domu, možnost posezení venku obchod se smíšeným zbožím kaple vodovod, plynofikace ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
velký pokles


    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze