Vyhledávání lokalit (cílů)


Pevnosti, řopíky a opevnění v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 253 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
R-S 74 Na Holém
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Tento pevnostní objekt byl vybudován k zajištění protitankové obrany sedla v nadmořské výšce 750 metrů, jímž prochází silnice z Bartošovic v Orl. horách do Rokytnice v Orl. horách ve vzdálenosti asi šesti kilometrů od hranic, v rámci 2. podúseku linie těžkého opevnění na hřebeni Orlických hor X. ženijního skupinového velitelství... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Bouda
 dělostřelecká tvrz v okrese Ústí nad Orlicí

Dělostřelecká tvrz Bouda je v současné době největším muzeem československého stálého opevnění na území České republiky. Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Bouda, která byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935-38. Od roku 1990 zde probíhají rekonstrukční práce, které vede soukromá firma Společn... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
Nymburk
 městské hradby v okrese Nymburk

Opevnění města bylo budováno za vlády krále Václava II. v letech 1288 až 1305, ale úplně dokončeno bylo až v roce 1337. Kolonisté je postavily podle římských a východních měst, poznaných při křižáckých taženích. Použily k tomu novou stavební techniku - režné cihlové zdivo. Z hlavní hradební zdi, zakončené stříškou z cihel, bez cimbuří a ochozů, vystupovaly mohutné čtyřhranné bašty, rozmístěny od sebe na vzdálenost dostřelu kuše (tj. asi 30 až 40 kroků). Předpokládá se, že jich bylo asi 52. Před ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
R-S 71 Vysoká
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Malý srub, jednostranný se zbraní M (střílna zachována). Bohužel zvon utržen. Jinak dobře zachován. označení: R-S-71 krycí název: Vysoká typ: pěchotní srub odolnost: 2 zvony: ZN5 zbraně vlevo: zbraně vpravo: M zbraně čelní: ochranné střílny: 3 N stavební podúsek: 2./X.Kunvald firma Hlaváček & Müller,Praha ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
K-S 15 U lípy
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Severozápadně od města Králíky, nedaleko Vojenského muzea Králíky směrem k Prostřední Lipce.Stručný popis a historie objektu Pěchotní srub K - S 15 je typickým představitelem samostatného těžkého objektu čs. opevnění. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový objekt ve II. stupni odolnosti, postavený v rámci 3. stavebního podúseku ŽSV III Králíky. Betonován byl ve dnech 16. až 22. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 475 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 36 mužů. Tento objekt patřil ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
Hradec Králové
 zbytky pevnostního opevnění v okrese Hradec Králové

Hradec Králové (zbytky pevnostního opevnění) - Rozhodnutím císaře Josefa II. (po roce 1765) bylo město po více jak 100 let mohutnou vojenskou pevností. Samo opevněné město však vojensky příliš neznamenalo. O tom svědčí porážka rakouských vojsk pruskou armádou roku 1866. Několik let poté byla pevnost zrušena a středověké hradby strženy.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Kadaň
 městské hradby v okrese Chomutov

Městské hradby a opevnění - Z městského opevnění ze 14. století se dochovala Mikulovská (Svatá) brána, barbakán z roku 1458, gotická fortna (Katovská branka) a zbytky hradeb. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
K-S 32 Na růžku - Lichkov
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Stručný popis a historie objektu Pěchotní srub K - S 32 je oboustranný dvouzvonový dvoukřídlý objekt, vybudovaný ve II. stupni odolnosti v rámci 5. stavebního podseku ŽSV III Králíky. Betonován byl ve dnech 7. až 14. prosince 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 570 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 36 mužů. Okupace přinesla objektu značnou újmu, vytrženy byly oba pancéřové zvony a všechny střílny hlavních zbraní. Postřelována byla jeho levá strana. Díky trhacím pracím a postřelování byl ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
K-S 25 Na sedle
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Součástí bunkru je vojenské muzeum. Muzeum Vysoký kámen prezentuje objekty československého opevnění z let 1936-1938 a následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K-S 25 Na sedle , který je otevřen vždy za přítomnosti provozovatele viz. provozní info. Dále muzeum prezentuje tři objekty lehkého opevnění. Číslo 260 v podobě pov... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Hanička
 dělostřelecká tvrz v okrese Ústí nad Orlicí

Dělostřelecká tvrz Hanička se nachází poblíž samoty Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Umístění tvrze Hanička v terénu prošlo několika zvraty. Původní tvrz Hanička měla sestávat jen ze čtyř objektů R-S-74 - R-S-76a) a měla být umístěna v předpolí dnešní tvrze. Druhá varianta předpokládala vybudování tvrze Bartošovice sestávající z objektů R-S-66 - R-S-69. Nevýhodou prostoru Bartošovic byl mírně zvlněný terén, který znemožňoval vybudování dělostřeleckých kasemat a vytvářel rozsáhlé hluché pr... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

střední pokles
Adam
 dělostřelecká tvrz v okrese Ústí nad Orlicí

Výstavba dělostřelecké tvrze Adam byla zahájena 10. srpna 1936. Vedení stavebních prací řídilo Ženijní skupinové velitelství III. Králíky a tvrz byla budována jako VI. stavební podúsek v této oblasti, kterému velel mjr. stav. Antonín Lajtkep. Stavbyvedoucím byl npor. stav. ing. Karel Šafer, kterého později nahradil ve funkci por. děl. ing. Jaroslav Kruliš. Stavba rozsáhlého podzemí a sedmi tvrzových objektů byla svěřena státně spolehlivé firmě, která zvítězila v řádném výběrovém řízení. O Adam s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

velký pokles
K-S 14 U Cihelny
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Severně od města Králíky v bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky v Prostřední Lipce.Stručný popis a historie objektu Pěchotní srub K - S 14 představuje samostatný objekt v nejsilnějším a nejodolnějším provedení. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový objekt ve III. stupni odolnosti, postavený v rámci 3. stavebního podúseku ŽSV III Králíky. Betonován byl ve dnech 29. září až 8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 43 mužů. Pěchotní s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

velký pokles
K-S 8 U nádraží
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Dva kilometry severovýchodně od města Králíky, v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Červený Potok - na trati 021 Hanušovice-Týniště nad Orlicí. Stručný popis a historie objektu Pěchotní srub K - S 8 je oboustranný třízvonový dvoukřídlý objekt, vybudovaný ve II. stupni odolnosti v rámci 1. stavebního podúseku ŽSV III Králíky. Betonován byl ve dnech 29. září až 5. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 580 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 37 mužů. Srub byl spolu s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

velký pokles
Jihlava
 městské hradby v okrese Jihlava

Městské hradby a opevnění - Dochovaný okruh gotických hradeb ze 14. a 15. století. Mohutné opevnění s pěti branami chránilo město. Hradby, včetně renesančně upravené brány Matky Boží, uzavírají historické jádro města, prohlášené památkovou rezervací.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký pokles
Vyšehrad - Praha 2
 hrad, pevnost v okrese Praha hl.m.

VYŠEHRAD - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem "Staré pověsti české". Vyprávějí o kněžně Libuši, jak ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Prahy, kterak vyslala poselstvo za zakladatelem panovnické dynastie Přemyslem Oráčem, o udatném Bivojovi, o bájném koni Šemíkovi a jeho skoku z vyšehradské skály či o dívčí vá... podrobnosti >
HODNOCENÍ
72 %

velký nárůst
Pevnost Josefov
 pevnost v okrese Náchod

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patřilo tehdy k vojenské strategii každé evropské armády. Projekt pevnosti zpracoval francouzský inženýr v habsburských službách generál Duhamel de Querlonde, který stavbu zpočátku také řídil. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
63 %

obrovský nárůst
MO-S 14 - Juliánka
 pěchotní srub v okrese Opava

Oboustranný pěchotní srub. Vlevo klasická protitanková výzbroj pro postřelování prostoru pláně pod MO-S-15. Vpravo pouze dvojice samostatných kulometů pod betonem. Někdy zůstává nad úvahami fortifikátorů rozum stát, protože vpravo od srubu vede protitankový příkop PÚV, ale střílejí do něj jen kulomety. Střílny hlavních zbraní vlevo vytrženy a... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

střední pokles
K-S 12b Utržený
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí

Srub s pozorovatelnou K – S 12b Utržený se nachází v dominantní poloze v nadmořské výšce 696 metrů na severním svahu vrcholu Veselka mezi městem Králíky a obcí Červený Potok. Přístup, který je dobře značen směrovými tabulkami, je pro pěší i motoristy stejný. Z Králík je třeba vyrazit směrem na osadu Dolní Hedeč, kde se asi po dvou kilometrech nachází asfaltová odbočka vlevo. Z ní je třeba v nejvyšším místě stoupání pokračovat pěšky přes louku kolem ohradníku. Utržený, který je součástí tvrze Hů... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

velký pokles
Pěchotní srub N-S 84 Voda
 pěchotní srub v okrese Náchod

Samostatný pěchotní srub těžkého opevnění N-S 84 "Voda" byl součástí pevnostního systému předválečné Republiky československé. Je součástí stavebního podúseku Babí. Srub se nachází v blízkosti dělostřelecké tvrze Dobrošov. N-S 84 "Voda" je samostatný, oboustranný a kvůli hladině podzemní vody jednopodlažní pěchotní srub, postaven ve II. stupni odolnosti. Pro objekt se počítalo s osádkou 35 mužů. Za komunistů v něm byl sklad CO, nyní je zde expozice o československé armádě první republiky provo... podrobnosti >

obrovský nárůst
Plzeňská brána - Beroun
 opevnění v okrese Beroun

Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37 hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstalo celkem 20 v různém stupni zachovalosti. Hlavní hradba byla navíc obklopena pa... podrobnosti >

obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      Dalšídalší