Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Přírodní zajímavosti v Česku a okolí

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

Údolí Chlébského potoka
 rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
Údolí Chlébského potoka (rezervace) Přírodní rezervace "Údolí Chlébského potoka" byla vyhlášena v roce 1953. Má výměru 4,3 ha a předmětem ochrany je především ohrožená bledule jarní /Leucojum vernum). V přírodních olšinách se vyskytuje řada dalších bylin - ostřice řídkoklasá a lesní, čarovník pařížský, prvosenka vyšší, lýkovec jedovatý, kozlík výběžkatý. Tyto druhy jsou doplněny řadou bylin mezofilních lesů. Roste zde kopytník evrop...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rešovské vodopády
 vodopád v okrese Bruntál
Rešovské vodopády (vodopád) Rešovské vodopády jsou největšími vodopády Nízkého Jeseníku. Nacházející se v roklinatém údolí říčky Huntavy a jsou chráněním přírodním výtvorem. Nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 10 m. Stezka údolím vede po několika můstcích přes Huntavu, ze kterých je možné plně vychutnat pohled na vodopády. Podrobné informace: Rešovské vodopády byly v r. 1989 vyhlášeny za národní přírodní památku. Cesta k vod...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rozvodí Lužnice - Třeboň
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Rozvodí Lužnice - Třeboň (přírodní zajímavost) Rozvodí ležící na Lužnici východně od Třeboně je místem, ve kterém je odkloněna část vody Lužnice umělým kanálem zvaným Nová řeka do Nežárky. Stavba byla vybudována již v 16. století na ochranu rybníka Rožmberka při velkých povodních. Místo a jeho okolí spolu se so...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Broumovské stěny
 skály v okrese Náchod
Broumovské stěny (skály) Rozsáhlý zalesněný skalní masiv táhnoucí se v dlouhém pásu od Broumova jihovýchodně až na polské území, kde přechází v Góry Stołowe. Broumovské stěny jsou rozčleněny na množství skalních měst s nádhernými vyhlídkami do Broumovské kotliny a na Policko. Územím vede mnoho krásných turistických tras. Broumovské stěny jsou tvořeny tzv. kuestou - hřebenem, který se z jedné strany příkře sklání do Broum...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Panská skála
 návrší v okrese Česká Lípa
Panská skála (návrší) Panská skála je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší (597 m) vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Její jméno vzniklo překladem německého názvu "Herrnhausfelsen" (Herrnhaus = panský dům), odvozeného od staršího lidového označení Gehörnhaus. Slovem "Gehörn" se ve zdejším kraji kdysi označovaly strmě čnějící skalní útvary. Původně zde bylo asi 30 m vysoké holé návrší ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Macocha
 propast v okrese Blansko
Macocha (propast) Chráněná krajinná oblast Moravský kras (více na #24654#) pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem (více na #507#). Pro tento krajinný celek jsou tedy typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby s ponornými toky a množ...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Šipka
 jeskyně v okrese Nový Jičín
Šipka (jeskyně) Archeologické naleziště, nejstarší zaznamenaný pobyt člověka na našem území, naleziště vzácné reliktní květeny. Bradlo tithonského vápence, ve kterém jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy, z nichž nejvýznamější je jeskyně Šipka. Nejvýznamnější místo Národního sadu na severním svahu Kotouče, které proslavilo Štramberk ve vědeckém světě. Hlavní chodba (původně krápníkové) jeskyně je 4...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Prachovské skály
 skalní město v okrese Jičín
Prachovské skály (skalní město) Prachovské skály patří k takovým oblastem České republiky, které má každý z nás tak trochu v povědomí. Jsou součástí toho, jak vnímáme svou zemi, jsou jedním z míst, kam jezdíme již od dětství na školní výlety podobně jako do Národního m...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
30
Světlík - Světlík
 rybník v okrese Děčín
Světlík - Světlík (rybník) Rybník Světlík - U zaniklé osady Světlík je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil rekreaci a od roku 1995 je chráněným hnízdištěm vodního ptactva. Žijí zde většinou stejné druhy jako na nedalekém Velkém rybníku. Nejvýznamnějším ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Bozkovské jeskyně
 jeskyně v okrese Semily
Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním svahu obce Bozkov v kopcovité podkrkonošské krajině. Vchod do podzemí odkryli dělníci při těžbě dolomitu ve 40-tých letech tohoto století, ale teprve v roce 1957 byl objeven podzemní systém puklinovitých chodeb, zčásti zatopených vodou. Bozkovské dolomitové jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin, uložených nehluboko pod povrchem země. Je...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
ZOO Děčín
 zoo v okrese Děčín
ZOO Děčín (zoo) Zoo Děčín  v současné době zaujímá plochu 6 ha. Chová přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. Hlavním záměrem je chov vzácných a málo známých druhů zvířat, se kterými se v naší zemi jinde nesetkáme. Třebaže se od svého vzniku významně rozšířila, patří k menším, ale díky svému umístění v lesním prostředí také k nejkrásnějším zoologickým zahradám v republice. Zoo je zapojena v patnácti pr...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
70
ZOO Lešná
 zoo v okrese Zlín
ZOO Lešná (zoo) ZOO Zlín netvoří klece, ale přírodní biopark s prostornými expozicemi zvířat, ve kterých žijí společně savci a ptáci různých zoologických řádů. Areál je členěn do zoogeografických oblastí, takže jako návštěvníci poznáte typické a nejznámějš&iac...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Podzámecká zahrada - Kroměříž
 park v okrese Kroměříž
Podzámecká zahrada - Kroměříž (park) Původně byla jen zelinářskou a květinovou zahradou pod hradem na pozemcích k řece Moravě. Od 15. století se měnilo její poslání i vzhled a v 17. století byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky. V 19. století došlo k přebudování zahrady n...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
ZOO Ostrava
 zoo v okrese Ostrava-město
Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě - Kunčičkách. Sad začal vznikat v r. 1948 na šestihektarovém pozemku poblíž dolu Alexander. Formou brigádnické činnosti se na tom podílela i os...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
80
Hromnické jezírko
 zaplavený lom v okrese Plzeň-sever
Hromnické jezírko (zaplavený lom) Hromnické jezírko se vyznačuje neobvykle načernalou barvou, jelikož voda v jezírku obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové. Jezírko najdeme severním směrem od města Plzeň u severního okraje obce Hromnice, která se rozkládá ne levém břehu říčky Třemošná. Kyselina sírová byla...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Ochozská jeskyně
 jeskyně,krasy v okrese Brno-venkov
Ochozská jeskyně (jeskyně,krasy) Chráněná krajinná oblast Moravský kras pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Byšekr
 vrchol v okrese Strakonice
Byšekr (vrchol) Vrch Byšekr dominuje okolní krajině ...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
100 %
Vodní nádrž Josefův Důl
 přehrada v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Josefův Důl (přehrada) Uzávěr přehradního profilu je tvořen dvěma hrázemi – hlavní a boční. Obě hráze jsou zemní, sypané, přímé. Jako stabilizační prvek bylo použito žulové eluvium z místních zdrojů. Těsnění hrází je provedeno na návodní straně asfaltobetonovým pláštěm. Po koruně obou hrází vede komunikace. U hlavní hráze je v návodní patě vybudována injekční štola, ze které je možné provádět kontrolu a dotěsňování podl...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Křížový vrch
 vrchol v okrese Náchod
Křížový vrch (vrchol) Přírodní rezervace Křížový vrch (původní název Rozsochatec, někdy nazývaná i Křížová cesta) je izolovaným pozůstatkem tabulové plošiny s několika skalními věžemi a pilíři. Celé skalní uskupení má podkovovitý tvar a střední část je snížen...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Labský vodopád
 vodopád v okrese Trutnov
Labský vodopád (vodopád) Labský vodopád je jedním z několika vodopádů nacházejících se v Labském dole. Je vysoký 50 m a dalších zhruba 250 m spadá po kamenech na dno dolu. V minulosti býval vodopád mohutnější díky tomu, že nad vodopádem zřídil tehdejší majitel Labské boudy nádrž se stavidlem a skupinkám turistů pouštěl vodu větším proudem. Dnes má vodopád spíše kaskádovitý charakter. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Vřesová studánka
 pramen v okrese Šumperk
Vřesová studánka (pramen) Podle pověsti objevil Vřesovou studánku (1313 m.n.m) lovec, který v těchto místech pronásledoval zraněného jelena. Jelen, když se napil vody ze studánky se uzdravil a zmizel lovci z očí. Později prý se sám lovec vyléčil z těžké nemoci pomocí vody z pramene Vřesové studánky. Jako projev díků zde pak na sloup zavěsil obraz a Vřesová studánka se stala poutním místem....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Santon -Tvarožná
 vrchol v okrese Brno-venkov
Santon -Tvarožná (vrchol) Kopec Santon - Stanoviště dělostřeleckého pluku francouzské armády, částečně zachované okopy 17. francouzského dělostřeleckého pluku. Původní kaplička byla zbořena vojáky, dnešní pochází z roku 1832. Stojí zde také replika francouzského děla na památku bitvy tří c&...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Skryjské jezírko
 jezírko v okrese Rakovník
Skryjské jezírko (jezírko) ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Zázračná studánka - Křemešník
 studánka v okrese Pelhřimov
Zázračná studánka - Křemešník (studánka) V okolí Křemešína je hned několik studánek, které jsou opředeny řadou pověstí. Jedna z nich, Zázračná neboli Zlatá, začne pravidelně rok co rok vyvěrat okolo Vánoc. Později se proud vody zastaví. Obvykle v čase Křemešnické pouti, která je koncem května. Zajimavostí studánky je, že nere...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Údolní nádrž - Naděje
 přehrada v okrese Česká Lípa
Údolní nádrž - Naděje (přehrada) Přehradní nádrž Naděje - leží v hlubokém zalesněném údolí Hamerského potoka pod Suchým vrchem asi 1,5 km severně od osady Naděje a 1 km jižně od Horní Světlé. Postavena byla podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízk&e...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Ostaš
 vrchol v okrese Náchod
Ostaš (vrchol) samostatná stolová hora nedaleko Police nad Metují geomorfologicky spadající pod Broumovskou vrchovinu. Pískovcové skály nejrozmanitějších tvarů, rezervace, vyhlídková místa na Broumovsko, od parkoviště s občerstvením a možností stanování, značené vycházkové okruhy a turistické trasy....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Orlík
 přehrada v okrese Písek
Orlík (přehrada) Vodní nádrž orlík je součástí vltavské kaskády. Těleso přehrady je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Plocha přehrady je 2 732 ha, Zásobní objem je 374,5 mil. m³. Vodní nádrž Orlík je součástí Vltavské ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Otmíčská hora
 vrchol v okrese Beroun
Otmíčská hora (vrchol) Otmíčská hora je pozoruhodným krajinným prvkem. Má přírodovědecký i historický význam. Je však také hojně navštěvovanou vyhlídkou daleko do podbrdského kraje. Místní krajina i příroda nabízejí řadu pěkných scenérií. Hora se  nacház&...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Strom ginkgo v klášterní zahradě - Brno
 památný strom v okrese Brno-město
Strom ginkgo v klášterní zahradě - Brno (památný strom) Tento strom roste v prostorách bývalého augustiniánského kláštera , dnes Památník Georga Johanna Mendela , na Mendlově náměstí v Brně . O jeho zasazení nejsou zprávy . Porovnáváním rozměrů jeho koruny a obvodu kmene s jinanem v Královské oboře v Praze z roku 1993 se odhaduje stáří jinanu na " Mendláku " na 170- 200 let . V tomto roce byl jeho obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad terénem 345 cm ....

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Plánivská jeskyně - Lipovec
 jeskyně, krasy v okrese Blansko
Moravský kras je největší a nejlépe vyvinutou krasovou oblastí s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. Téměř plochý povrch vápencového území je mírně ukloněn k jihu a odvodňován Punkvou, Křtinským potokem a Říčkou do Svitavy. Kras je vyvinut v...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Americká zahrada - Chudenice
 botanická zahrada, park v okrese Klatovy
Americká zahrada - Chudenice (botanická zahrada, park) Americká zahrada je národní přírodní památka ev. č. 2, nachází se asi 1,5 km jihozápadně od obce Chudenice v lesním komplexu pod rozhlednou Bolfánkem, nedaleko Chudenického zámku v okrese Klatovy. Jedná se o území parkového typu – arboretum, které bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin roku 1828 hrabětem Eugenem Černínem pro zásobování parku, který postupně zřizoval u nedalekého zámečk...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Mladečské jeskyně
 jeskyně v okrese Olomouc
Mladečské jeskyně (jeskyně) Mladečské jeskyně se nacházejí nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkr&aac...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
80
Punkevní jeskyně
 jeskyně v okrese Blansko
Punkevní jeskyně (jeskyně) Chráněná krajinná oblast Moravský kras (více na #24654#)pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem (více na #507#) . Pro tento krajinný celek jsou tedy typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby s ponornými toky a množ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
ZOO Ústí nad Labem
 zoo v okrese Ústí nad Labem
V roce 1908 měl za sebou již 49 let svého života významný ústecký podnikatel a obchodník kovovým zbožím pan Heinrich Lumpe. Byl náruživým přítelem přírody a ptactva, uznávaným ornitologem nejen v Ústí nad Labem a v dalších městech, ale dokonce i daleko za hranicem, např. v některých italských krajích. Od obce Ústí nad Labem odkoupil na místě bývalé cihelny na svahu Mariánské skály pozemky, o který...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Podhradský rybník - Plumlov
 rybník v okrese Prostějov
Podhradský rybník - Plumlov (rybník) Podhradský rybník pod zámkem Plumlovem je napájen říčkou Oklukou a potokem Roudníkem. Jeho výtokem vzniká říčka Hloučela, která po několika set metrech vtéká do Plumlovské přehrady. Na pravém břehu rybníka je autocamping Žralok. Místo láká k procházkám do nádherného okolí - město Plumlov, zámek se zbytky hradu, přehrada, Záhoří aj.. Rybník býval chovný, dnes je soukromý a slouží ke sportovnímu ryb...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Ranský Babylon
 vrchol v okrese nezařazeno
Nejvyšší vrchol Národní přírodní rezervace Ransko. ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Čebínka
 vrchol v okrese Brno-venkov
Čebínka (vrchol)  Zalesněný vrchol západně od Čebína vysoký 432 m n.m. Jihovýchodní strana kopce je narušena těžbou vápence. Na vrcholu je vysílač telekomunikací, který je upraven jako rozhledna.  ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Milavý
 rybník v okrese Strakonice
Milavý (rybník) Rybník ležící na katastru obce Velká Turná asi 1,5 km severně v okrese Strakonice. Slouží nejen k chovu ryb, ale i řadu let k rekreaci. Na jeho březích se nachází hned několik kempů. ATC, Luhy a Rekreační areál Milavy. Má celkovou rozlohu 51,8 ha a je napájen stokou z Brložského potoka, kterou necha...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Čeperka
 rybník v okrese Kladno
...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 288,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)