Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Uherské Hradiště

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 334                Mapa
Aquapark - Uherské Hradiště
 aquapark, koupaliště v okrese Uherské Hradiště
Aquapark je rozdělen do čtyř zón. První tři zóny jsou ve vnitřní části areálu, čtvrtou zónu tvoří letní aquapark. Zóna 1 je zaměřena na kondiční plavání a výuku plavání jak jednotlivců, tak organizací. Nachází se v ní dva bazény a parní kabina...

stgnace
Archeoskanzen - Modrá
 muzeum v okrese Uherské Hradiště
Archeoskanzen - Modrá (muzeum) Velkomoravské opevněné sídliště Středního Pomoraví z 9. století. Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologický...

mírný pokles
Autokemp - Smraďavka
 camp v okrese Uherské Hradiště
Ubytování v chatkách: Cenově dostupné ubytování v 16 pětilůžkových chatkách se základním vybavením, celková kapacita chatek je 80 lůžek. Před vstupem do chatky se nachází lavice a stolek pro venkovní posezení. Chatky stojí v samostatné oplocené části ke...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Autokemp Velehrad
 kemp v okrese Uherské Hradiště
Autokemp Velehrad (kemp) Autokemping Velehrad se nachází v malebném prostředí Uherskohradišťska na Jižní Moravě, obklopen buchlovskými lesy. Je v provozu podle počasí od dubna do prosince. Ubytování: 10 lůžkové sruby (2 pokoje 6 lůžek+4 lůžka) 8 lůžkové chatky 7 lůžkové chatky 4 lůžkové pokoje 2 lůžková chatka 2 lůžk...

velký pokles
HODNOCENÍ
73 %
Babice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660ha, v nadmořské výšce 181 - 185m. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomouc...

obrovský nárůst
Bánov
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Bánov leží v malé kotlince v podhůří Bílých karpat asi 7km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Obcí prochází hlavní silnice E50 z Brna na Slovensko. Podle posledního sčítání lidu žije v Bánově 2100 obyvatel. Bánov, který byl Maxmiliánem II. povýšen na městečko, má velmi bohatou historii.Arche­ologický průzkum z roku 1941 a později z počátku padesátých let dokázal podle nálezů...

mírný pokles
Bánov
 zřícenina hradu v okrese Uherské Hradiště
Bánov (zřícenina hradu) Nepatrné zbytky hradu na návrší zvaném Hrad v sousedství kostela. Byl postaven na strategicky důležitém a nejvyšším místě - na skále. Hrad již neexistuje....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Barokní sochy - Buchlovice
 socha v okrese Uherské Hradiště
Barokní sochy - Buchlovice (socha) Barokní sochy sv. Petra a Pavla najdeme v Buchlovicích u farního kostela sv. Martina. Jedná se o dvě třímetrové pískovcové skulptury pocházející z roku 1748. ...

mírný nárůst
Bartkův mlýn - Nivnice
 vodní mlýn v okrese Uherské Hradiště
Mlýn byl a je považován dosud za rodný dům J. A. Komenského, který se prý narodil v přízemní místnosti, zv. šalanda (čeledník). Prostřední mlýn v Nivnici, nyní č.p. 99, ve svých počátcích a později zřejmě panský, nalézáme v soupisu nivnických usedlíků (Registra správní panství ostrovského léta 1592), kdy jej drží pan Meynhart spolu s půllánem a platil z toho v hotovosti ročně 48 grošů, v naturálií...

obrovský nárůst
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad (kostel) Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje.Nejvýznamnější památka obce (podrobněji viz. Historie). V roce 1927 byl kostel jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. Kromě významných děl již vzpomenutých tvůrců patří k uměleckým skvostům v...

stgnace
HODNOCENÍ
75 %
Bílovice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Pravěk Každá z těch asi 1500 lidských generací, postupně žijících na území tohoto regionu, který je součástí středního Pomoraví, vepsala svým způsobem do povrchu této části země kus své historie, kterou v současné době poznáváme mluvou archeologických nálezů a které v souhrnu tvoří celé dějiny tohoto regionu. Toto dílo přírody, poznáváné lidstvem od nejdávnějších dob své samostatné existence post...

obrovský nárůst
Bílovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Bílovice byly dlouhou dobu lenním statkem olomouckého biskupství, jak o tom svědčí již první zmínka v roce 1256, kdy Bílovice biskup Bruno ze Schauenburka udělil Helembertovi de Turri. Spolu s Biskupicemi bylo léno uděleno také roku 1274 Heidenreichovi z Domašova. Poté ves vlastnili místní vladykové, z nichž se v roce 1298 připomíná Heřman z Bílovic. Ve 14. a 15.století patřily Bílovice rodu Kužel...

střední pokles
Bojkovice
 město v okrese Uherské Hradiště
Bojkovice - ves lidí Bojkových - se vinou údolím řeky Olšavy, jemuž vévodí zámek Světlov, a rozkládají se v přilehlých svazích po obou stranách silnice z Uherského Brodu (od něho na východ 13 km) k Vlárskému průsmyku v nm. v. 301 m. Římskokatolická fara v mí...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bojkovice
 železniční stanice v okrese Uherské Hradiště
Bojkovice město
 železniční stanice v okrese Uherské Hradiště
Boršice
 obec v okrese Uherské Hradiště
První písemná zmínka o Boršicích je z roku 1220. Dokumentem, v němž se o Boršicích mluví, je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Biskup v ní potvrzuje darování desátků ze všech vesnic a dalšího majetku, který klášter vlastní nebo bude v budoucnu vlastnit. Mezi 21 výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice (Borsiz). Z výčtu vesnic zmíněn...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Boršice u Blatnice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Boršice u Blatnice se nachází v jihovýchodní části okresu Uherské Hradiště, v údolí Boršického potoka v nadmořské výšce 298 m. Rozkládá se na ploše 1162 ha. V současné době obývá obec 860 obyvatel. Větší část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Za nejstarší písemnou zprávu o Boršicích lze považovat listinu Hartmana z Holenštejna z roku 1283. Počátky školství v Boršicíc...

velký nárůst
Boží muka - Buchlovice
 boží muka v okrese Uherské Hradiště
Drobná kamenná pilířová Boží muka, patrně z konce 17. století, jsou situovaná na rozcestí mezi hřbitovem a zámkem. Boží muka mají podobu vysokého čtyřbokého pilíře, který spočívá na nízké čtvercové základně. Pilíř je opatřen dvakrát ods...

velký nárůst
Boží muka - Pitín
 boží muka v okrese Uherské Hradiště
Drobná zděná hranolová Boží muka z poloviny 19. století. Dřík ze tří stran prolomen nikami, ukončen kordonovou římsou, na níž lucerna s jehlancovou stříškou a dvouramenným křížem na vrcholu. ...

obrovský pokles
Buchlov
 hrad v okrese Uherské Hradiště
Buchlov (hrad) Areál zachovaného hradu, jehož součástí je i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící severně od něj. Jde o významný královský hrad na vrcholu osamělého vrchu v Chřibech. Nejstarší zmínka o něm pochází až z r. 1300, založen byl ale už v první pol. 13. stol. česk...

střední pokles
HODNOCENÍ
93 %
Buchlovice
 městys v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (městys) Při vyslovení názvu obce Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla pak kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a dalš...

velký nárůst
Buchlovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (zámek) Tvrz byla přestavěna na hospodářské objekty. V 17. století, když přestal hrad Buchlov vyhovovat obytné funkci a ztrácel rovněž význam strategický, zahájil jeho majitel Jan Dětřich Petřvaldský poblíž výstavbu nového sídla - zámku Buchlovice. Známá pověst vypráví o buchlovském hradním pánu Janu Dětřichovi z Petřvaldu, který prý nechal postavit buchlovický zámek manželce Anežce Eleonoře z Colonna-Fe...

obrovský nárůst
Bystřice pod Lopeníkem
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec se nachází jihovýchodně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nadmořské výšce 365 metrů. Je rozložena v úvalu řeky Bystřičky. Nejstarší písemné záznamy sahají do roku 1374, kdy však byla osada ještě součástí sousedního Bánova a od roku 1405 je, spolu s tvrzí Ordějov, samostatnou obcí. Na celkové rozloze obce 1 343 ha se podílí téměř 700 ha (52%) zemědělská, 537 ha (39%) lesní půda, 12...

velký pokles
Břestek
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Břestek se nachází ve Zlínském kraji, necelých 10 km západně od Uherského Hradiště. Leží na úpatí Chřibů v nadmořské výšce 238 m v malebném údolí Zlechovského potoka. Nachází se na spojnici mezi obcemi Buchlovice a Velehrad, obcemi s nejvýznamněj...

střední pokles
Březolupy
 obec v okrese Uherské Hradiště
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Hradiště a Zlín ( rozhraní mezi Slováckem a Valašskem ) na potoce Březnici. Obec má v současnosti 1657 občanů (k 31.12.2008), v obci je v provozu obecní úřad s matrikou , základní a mateřská škola, pošta, kostel, hř...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Březolupy
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Barokní zámek z let 1650-68 se zámeckým parkem.  ...

střední nárůst
Březová
 obec v okrese Uherské Hradiště
Březová (obec) Obec Březová se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velkého Lopeníku. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 14. století, první zmínky o její existenci pochází z roku 1325, první písemná zpráva pak z r. 1351. Dominan...

mírný pokles
Camping Babí hora - Hluk
 kemp v okrese Uherské Hradiště
Camping Babí hora - Hluk (kemp) Camping se nachází v příjemném prostředí. Nabízí ubytovní ve 4- lůžkových turistických chatách bez příslušenství, v komfortních rodinných chatách pro 6 osob se dvěmi ložnicemi a s vlastním soc. zařízením a zařízenou kuchyňkou. Místa s el. přípojkou pro karavany a stany. Společné sociální zařízení (WC, sprchy). V areálu kempu se nachází restaurace, dětské hřiště, místo na táboření.Kapacita: 30 míst...

mírný pokles
Delfín - Uherský Brod
 aquapark v okrese Uherské Hradiště
Provoz aquaparku s plaveckým bazénem, tobogánem a saunou. K dispozici je šestidráhový bazén s vodní stěnovou masáží, zábavný bazén s masážními lůžky, vzduchovými dnovými blowery a perličkami, padající vodou a vodním chrličem.   Historie aquaparku Delf...

střední pokles
Dětské hřiště - Podolí
 dětské hřiště v okrese Uherské Hradiště
Dětské hřiště - Vlčnov
 dětské hřiště v okrese Uherské Hradiště
Divadlo Brod - Uherské Hradiště
 divadlo v okrese Uherské Hradiště
Divadlo Tomáše Miličky, amatérský soubor s loutkovým i hraným repertoárem. Spolkový život se v Uherském Brodě rozvíjí po založení Občanské Besedy v roce 1869. Nevznikají samozřejmě pouze kulturní spolky, ale i spolky vzdělávací: Muzejní spolek (1865), učitelský Komenský (1876) nebo německý vzdělávací spolek (1899). Tradiční tělovýchovná jednota Sokol je zaznamenána k roku 1891 a Orelská Jednota j...

střední pokles
Dolní Němčí
 obec v okrese Uherské Hradiště
Dolní Němčí je kvetoucí obcí na Moravském Slovácku s téměř 3.000 obyvateli, která leží 17 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu. Velká většina obyvatel bydlí v rodinných domcích. V posledních desetiletích zde byla vybudována všechna veřejně prospěšná zařízení jako kanalizace, vodovod, zdravotní zařízení, sportovní areál, škola, mateřská škola, restaurace, kulturní ...

velký nárůst
Dominikánský klášter a kostel - Uherský Brod
 klášter, kostel v okrese Uherské Hradiště
Dominikánský klášter a kostel - Uherský  Brod (klášter, kostel) Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Mariánském náměstí. Je jednou z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku a tvoří dominantu městského panoramatu. Původně gotický klášterní kostel s dlouhým, pro dominikány typickým presbytářem, byl vybudován asi v první polovině 14. století. Tento kostel byl mnohem vyšší, než je současný chrám. Byl tvořen trojlodím, s oz...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
45 %
Drslavice
 obec v okrese Uherské Hradiště
O počátcích obce se můžeme jen dohadovat, není zde nějaké "od" s přesným datem založení, koneckonců ani u většiny našich měst tomu tak není. S určitostí však na místě, kde leží dnešní Drslavice, existovalo osídlení už v době prehistorické, jak dokazují příležitostné archeologické výzkumy. Poměrně významný byl v letech 1954 - 55 nález depotu nástrojů a šperků z doby bronzové (tj. 1900 - 700 př. Kr....

střední pokles
Dubovský mlýn
 mlýn v okrese Uherské Hradiště
Částkov
 obec v okrese Uherské Hradiště
Částkov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
První zmínka z roku 1272. Patrně na místě tvrze, doložené v roce 1471, postaven za Bisigellů u hospodářského dvora kolem roku 1700 malý patrový zámeček s mansardovou střechou....

mírný pokles
Eurocamping Bojkovice
 kemp v okrese Uherské Hradiště
Eurocamping Bojkovice (kemp) Eurocamping Bojkovice leží na okraji města Bojkovice, které se rozkládá v údolí řeky Olšavy, na úpatí Bílých Karpat v nadmořské výšce 301 metru. Kemp je umístěn v blízkosti vlakového i autobusového nádraží, v údolí s jihovýchodní expozicí a v letních slunných dnech je dostatečně zastíněn. Samotné město Bojkovice se nachází ve východní části okresu Uherské Hradistě, nedaleko hranice se Slov...

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)