Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple) 0 km

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

rozhledna Petřínská rozhledna - Praha 1 (rozhledna) 0.04 km

Rozhledna byla vystavěna pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 na podnět zakladatelů Klubu českých turistů: Dr. Viléma Kurze a arch. Vratislava Pasovského. Pro stavbu věže, inspirované projektem pař&ia... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5714

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Vavřince - Praha 1 (kostel) 0.05 km

Kostel sv. Vavřince na Petříně byl původně románský kostelík připomínán od roku 1135. Dnes vrcholně barokní centralní stavba s kupolí a dvěma věžemi. Postaven Ignácem Palliardim na návrh nejspíše Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel zrušen roku 1784,... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Zrcadlové bludiště - Praha 1 (historická budova) 0.05 km

Z venku připomíná miniaturní hrad, ale zevnitř je nekonečné. Jde o typický příklad petřínské magie, provozované zde ke konci 19. století Klubem českých turistů. Zrcadla pr... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.2500

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple) 0.06 km

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Karla Boromějského - Praha 1 (kostel) 0.27 km

Filiální kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu. Oltářní obrazy jsou od Viléma Kandlera a sochy od Václava Levého, uč... pokračování

hvězdárna, planetárium Štefánikova hvězdárna - Praha 1 (hvězdárna) 0.27 km

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Lobkovický palác - Praha 1 (historická budova) 0.35 km

Lobkovický palác byl postaven Přehořovskými z Kvasejovic podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho. V roce 1769 zvýšen o jedno patro a završen štítem a atikou od Ignáce Palliardiho. Nyní slouží jako velvyslanectví SRN.... pokračování

historická budova Dům U kamenného sloupu - Praha 1 (historická budova) 0.38 km

Původně renesanční dům, barokně přestavěný v roce 1706; z téže doby pochází i kamenný sloup se soškou Panny Marie a štuková poprsí Luny a Slunce, umístěná sem na památku na malíře a majitele domu K. Luny. V domě žily sestry Kalašovy: Klementina (1850... pokračování

historická budova Dům U Bílého jablka - Praha 1 (historická budova) 0.39 km

Barokní objekt s renesančními sklepy byl postaven na přelomu 17. a 18. století, na konci 19. století proběhly velké vnitřní změny.   ... pokračování

historická budova Dům U Dvou Slunců - Praha 1 (historická budova) 0.4 km

Původně jednopatrový renesanční dům, z něhož je dnes zachován renesanční portál. V l. 1673-93 zvýšen o patro, průčelí barokně přestavěno a doplněno o 2 štíty s vikýři. Nad portálem domovní znamení, dvě slunce v kartuši. Expozice Barokní průčelí domu.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

drobná památka Socha sv. Jana Nepomuckého - Praha 1 (socha) 0.41 km

Socha sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokofa z roku 1709.  Socha původně stála na Hradčanském náměstí před Schwarzenberským palácem.... pokračování

drobná památka Socha sv. Josefa s Ježíškem - Praha 1 (socha) 0.41 km

... pokračování

historická budova Trauttmannsdorfský palác - Praha 1 (historická budova) 0.43 km

Klasicistní palác, někdy zvaný také Trčkův, byl vystavěn v 16. století v místě několika měšťanských domů, které patřili rodině Petra Parléře. Palác často střídal sv... pokračování

historická budova Schwarzenberský palác - Praha 1 (historická budova) 0.43 km

Schwarzenberský palác byl postaven v letech 1545 až 1563 Augustinem Vlachem pro Jana ml. z Lobkovic na spáleništi čtyř šlechtických domů. Je připojen dvorem do Hradčanského náměstí. Palác je významnou stavbou české renesance. V místnostech druhého pa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Benedikta - Praha 1 (kostel) 0.44 km

V jihozápadním rohu Hradčanského náměstí u horní části Radnických schodů stojí možná méně známý kostel, zasvěcený sv. Benediktu. Na svoji existenci však důrazně upozorňuje svojí nevelkou věží, vyrůstající z hřebene střechy. Ta je však vzhledem k polo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Praha 1 (kostel) 0.44 km

Kostelík sv. Michala, zvaný "Karpatský" byl postaven v 2. polovině 17. století. Na Petřín přenesen v roce 1929 z Medvědovců u Mukačeva, aby se stal součástí sbírek Národopisného muzea. Je celý ze dřeva včetně věží, střecha je krytá šindeli.... pokračování

muzeum Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy - Praha 1 (muzeum) 0.46 km

Muzeum má spolu s kavárnou a vinárnou Kellyxír tři části. Přízemí: Tak jako adept alchymie stráví první roky čtením a bádáním, tak i pro vaše... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

drobná památka Mariánský morový sloup Hradčany - Praha 1 (drobná památka) 0.47 km

Základní kámen sloupu byl položený v roce 1725, k jeho vysvěcení ale z finanční důvodů došlo až v roce 1736. Vznikl jako poděkování za ukončení morové epidemie trvaj&iacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Pouliční lampa - Praha 1 (technická zajímavost) 0.49 km

Osmiramenná litinová lampa na Hradčanském náměstí.... pokračování

kašna, fontána Kašna v Petřínských sadech - Praha 1 (kašna) 0.5 km

Kašnu zdobí 2 postavy bezstarostně si hrajících chlapců v životní velikosti. Socha je zhotovena z bronzu a je umístěna na kruhovém zdobeném podstavci. Je situována v jihovýchod... pokračování

muzeum Muzeum hracích strojů - Praha 1 (muzeum) 0.5 km

Muzeum hracích strojů na Hradčanském náměstí představuje jedinečnou sbírku orchestrionů, gramofonů, flašinetů, hracích skříněk a dalších rarit ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie u kajetánů - Praha 1 (kostel) 0.52 km

V místě při bývalé Strahovské bráně byl v letech 1691 až 1717 postaven kostel Panny Marie u kajetánů. Stavba centrálního křížového půdorysu byla částečně upravena Janem Aichlem Santinim. Autorství této úpravy bývá také přisuzováno Jeanu Baptistovi Ma... pokračování

historická budova Loreta - Praha 1 (historická budova) 0.52 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Páně - Praha 1 (kostel) 0.53 km

Loreta je bývalé poutní místo s kaplemi a kostelem Narození Páně. Svatou chýši či loretánský domek, z let 1626 až 1627, nechala postavit hraběnka Kateřina z Lobkovic. Průčelí Lorety bylo přestavěno v letech 1720 až 1722 Kryštofem a Kiliánem Ignácem D... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Strahovský klášter - Praha 1 (klášter) 0.53 km

Klášter na Strahově byl založen z iniciativy olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1140 Vladislavem II. pro řád premonstrátů. Skládá se ze dvou kostelů (kostel sv. Rocha, kostel P. Marie), kláštera, knihovny a hospodářských budov. Dnešní podoba ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Schönbornský palác - Praha 1 (historická budova) 0.54 km

Schönbornský palác vznikl spojením pěti renesančních domů. Hrabě Colloredo Walsee zde zřídil v roce 1660 rozsáhlou terasovou zahradu na petřínském svahu. Palác byl přestavěn v letech 1715 až 1718 ve vrcholně barokním slohu Bartolomějem Scottim. Proje... pokračování

muzeum Památník národního písemnictví - Praha 1 (muzeum) 0.54 km

Specializované muzeum s funkcí vědeckou, kulturní, osvětovou, vzdělávací a metodickou.... pokračování

historická budova Arcibiskupský palác - Praha 1 (historická budova) 0.54 km

Arcibiskupský palác vznikl v letech 1764 až 1765 v pozdně barokním slohu. Kaple paláce je z roku 1599. Plastická výzdoba z 18. století je od Ignáce Františka Platzera, pozdější výzdobu z 19. století vytvořil Tomáš Seidan.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Praha 1 (kostel) 0.54 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí komplexu Strahovského kláštera. Jedná se o opatský chrám. V jádru trojlodní románská bazilika byla dokončena v roce 1182 a později několikrát přestavěna. Dnešní vzhled pochází z let 1743 až 1752. Zařízení, m... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Sv. Jana Nepomuckého - Praha 1 (kostel) 0.56 km

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech je součást komplexu bývalého kláštera voršilek a bývalého špitálu Sv. Antonína. Vynikající barokní stavba z roku 1720 až 1729 je první církevní stavbou Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Obrazy od Jana Kryštofa Li... pokračování

muzeum Národní muzeum historické - Praha 5 (muzeum) 0.56 km

Musaion je stálá národopisná expozice Historického muzea Národního muzea, od roku 2005 opět přístupná ve zrekonstruované empirové budově Letohrádku Kinských. Expozice je zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové u... pokračování

historická budova Thun-Hohenštejnský palác - Praha 1 (historická budova) 0.57 km

Thun-Hohenštejnský palác v Nerudově ulici byl postaven podle plánů Jana Santiniho Aichla v letech 1720 až 1725 na místě čtyř měšťanských domů. Dvoupatrové palácové průčelí... pokračování

architektonická zajímavost Zámecké schody - Praha 1 (schodiště) 0.57 km

Staré zámecké schody vedou z Klárova na Malé Straně směrem na Pražský hrad. Historická památka pocházející ze 16. století prošla po více než sto sedmdesáti letech rozsáhlou rekonstrukcí. Její součástí bylo vybudování dostatečné dešťové kanalizace, o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

muzeum Muzeum miniatur - Praha 1 (muzeum) 0.58 km

Provozování galerie na téma technologie výroby miniaturních předmětů a jejich historie.... pokračování

historická budova Valkounský dům - Praha 1 (historická budova) 0.58 km

Původně gotický dům, renesančně a roku 1704 barokně přestavěný K. Dientzenhoferem.... pokračování

historická budova Černínský palác - Praha 1 (historická budova) 0.58 km

Černínský palác byl založen Humprechtem Černínem z Chudenic v roce 1669 podle vlašského architekta Francesca Carattiho. Byl dokončen roku 1677. Interiér vytvořen pod vedením Františka Maxmiliána Kaňky v letech 1718 až 1720. Stavba je ranně barokní čt... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pražský hrad - Praha 1 (hrad) 0.58 km

Pražský hrad, sídlo českých knížat a králů i prezidentů, byl založen Přemyslovci koncem 9. století. Místo, odkud vládli panovníci nepřetržitě více než tisíc let, bylo původně přemyslovským hradištěm na ostrohu nad Vltavou. Mihulka - Prašná věž byla ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Kříže - Praha 1 (kostel) 0.59 km

Kaple sv. Kříže na Pražském hradě byla postavena v roce 1762 Anselmem Luragem. Přestavěna byla v letech 1852 až 1858 a vyzdobena plastikami sv. Petra a Pavla od sochaře Emanuela Maxe. Od roku 1961 je zde umístěn svatovítský poklad.... pokračování

kašna, fontána Kohlova kašna - Praha 1 (kašna) 0.59 km

Kohlova (Lví, Leopoldova) kašna na II. nádvoří Pražského hradu z r. 1686 byla postavena za vlády Leopolda I. kameníkem Francescem della Torre a vyzdobena sochařem Jeronýmem Kohlem, je zdobena lvími hlavami, římskými bohy Merkurem, Vulkánem, Neptunem... pokračování

historická budova Dům U červeného orla - Praha 1 (historická budova) 0.62 km

Původně gotický dům z počátku 15. století, vybudovaný na velmi úzké parcele, renesančně přestavěný v 1. polovině 17. století (zachován bosovaný portálek s dveřmi) a kolem roku 1700 přestavěný barokně. Bohatá rokoková fasáda pochází ze 3. čtvrtiny 18.... pokračování

historická budova Dům U tří červených jelínků - Praha 1 (historická budova) 0.62 km

Původně dva gotické domy oddělené úzkou uličkou, renesančně a barokně přestavované, spojené až klasicistní přestavbou.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Panny Marie Andělské - Praha 1 (kostel) 0.63 km

Kostel Panny Marie Andělské je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Rocha - Praha 1 (kostel) 0.64 km

Kostel sv. Rocha na Hradčanech je gotickorenesanční centrální stavba z let 1603 až 1612, postavená na náklad císaře Rudolfa II. na znamení díků za odvrácení moru v roce 1599. Kdysi farní kostel byl upraven v letech 1747 až 1748 a posléze v roce 1784 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 1 (kostel) 0.65 km

Kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně je součástí areálu bývalého kláštera karmelitánů. Byl postaven v letech 1611 až 1613 německými luterány dle vzoru římského kostela Trinità dei Monti. Náleží k prvním barokním stavbám Prahy, je pozoruhodn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Srdce Ježíšova - Praha 5 (kostel) 0.65 km

Kostel Srdce Ježíšova - Sacré Coeur je novogotická stavba z let 1882 až 1884 postavaná podle plánů benediktina Gislina Bethuna. Je to bývalý klášter s dívčím internátem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Gabriela - Praha 5 (kostel) 0.65 km

Kostel sv. Gabriela na Smíchově je novorománská stavba beuronských benediktínů z let 1888 až 1891 podle architektů Gislina Bethuna a Hildebranta Heptirna. Vnitřek chrámu je vyzdoben malbami beuronské malířské školy. Název uměleckého směru BEURONSKÁ ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1 (kostel) 0.69 km

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavní a největší pražský chrám. Je to trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavb... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.7857

historická budova Šternberský palác - Praha 1 (historická budova) 0.69 km

Šternberský palác na Malostranském náměstí vznikl přestavbou někdejších dvou domů podle návrhu Giovanni Batisty Alliprandiho v barokním slohu. Přestavbu nechal uskutečnit Adolf Vratislav ze Šternberka.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel) 0.7 km

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně je nejvýznamnější památkou architektury pražského baroka. Monumentální sálová stavba s mohutnou kopulí, která spolu s malostranskou věží a zvonicí, tvoří neodmyslitelnou dominantu Prahy, stojí uprostřed někdejšího r... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.5000

historická budova Michnův palác - Praha 1 (historická budova) 0.71 km

Michnův palác byl postaven v roce 1580 na území, které patřilo ve 13. a 14. století Klášteru dominikánek u sv. Anny. Období největší výstavby pozdějšího raně barokního paláce bylo za Pavla Michny z Vacínova a jeho syna. Architektonicky nejcennější čá... pokračování

vyhlídka Svatomikulášská městská zvonice - Praha 1 (zvonice) 0.71 km

Věž u barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně sloužila ve své historii jako zvonice i požární hláska a sídlo ponocného. Věž byla za minulého režimu využívána také jako pozorovatelna Stb. Barokní zvonice, která sloužila zároveň i jako požární... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Prašná věž Mihulka - Praha 1 (opevnění) 0.71 km

Mihulka - Prašná věž byla postavena v severním opevnění Hradu na konci 15. století za vlády Vladislava Jagellonského.Tvořila část pozdně gotického opevnění Pražského hradu... pokračování

historická budova Dům Smiřických - Praha 1 (historická budova) 0.76 km

Původně renesanční palác vystavěný v letech 1603–13 na místě čtyř gotických domů byl v 60. letech 18. století barokně přestavěn, zvýšen a rozšířen podle projektu J. Jägera.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

historická budova Nostický palác - Praha 1 (historická budova) 0.76 km

Barokní palác nechal postavit v letech 1660-76 tehdejší nejvyšší kancléř, Jan Hartwig z Nostitz. Kolem roku 1760 byl upraven podle návrhu Antonína Haffeneckera v duchu pozdn&iacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Všech Svatých - Praha 1 (kostel) 0.77 km

Kostel Všech svatých stojí na náměstí sv. Jiří na Hradčanech. Na místě vysvědceném v roce 1185 nechal Petr Parléř postavil v letech 1370 až 1387 gotický chrám. Ten však bohužel v 16. století vyhořel, a tak byl rekonstruován v roce 1580 stavitelem Old... pokračování

historická budova Kaiserštejnský palác - Praha 1 (historická budova) 0.79 km

1699–1720 Barokní přestavba dvou původně gotických domů zahájená Helfriedem z Kaisersteinu a dokončená Petrem Radeckým z Radče. 1859 Odhalen pomník maršála Radeckého. Dnešní Malostranské náměstí nese až do roku 1918 jeho jméno. 1866 Palác od Rad... pokračování

historická budova Šternberský palác - Praha 1 (historická budova) 0.79 km

Barokní palác vytvořil po roce 1684 Adolf Vratislav ze Šternberka přestavbou dvou renesančních (původně gotických) domů, barokní průčelí z 1. desetiletí 18. století je patrně dílem G. B. Alliprandiho.... pokračování

historická budova Malostranská beseda - Praha 1 (historická budova) 0.81 km

Původně pozdně gotická stavba z let 1478–81, vypleněná v roce 1611 při vpádu Pasovských a poté (1617–30) pozdně renesančně přestavěná, snad podle projektu G. M. Filippiho, vnitřní dispozice a portál v podloubí pocházejí z roku 1660. Dům měl až do rok... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jiří - Praha 1 (kostel) 0.81 km

Kostel sv. Jiří na Hradčanech byl založen Vratislavem I. před rokem 921. V tomto kostele jsou pohřbena česká knížata: Vratislav I., Boleslav II., Oldřich, Jaromír a Boleslav I.. Vrcholně gotická přestavba byla provedena za Karla IV.. Za barokní přest... pokračování

historická budova Velká míčovna - Praha 1 (historická budova) 0.82 km

Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu je stavba renesanční architektury palladiánského typu, postavená v letech 1563 až 1568 Bonifácem Wohlmuthem a Oldřichem Avostalisem. V květnu 1945 vyhořela. Byla opravena do původního stavu architektem Pavl... pokračování

historická budova Kaunický palác - Praha 1 (historická budova) 0.84 km

Kaunický palác je rokoková stavba postavená v letech 1773 až 1775 Antonínem Schmidtem zdobená plastikami Ignáce Platzera. Dnes je v objektu zastupitelský úřad Srbska.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jana Křtitele Na prádle - Praha 1 (kostel) 0.85 km

Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle je raně gotická jednolodní stavba z doby po roce 1235. Nové kněžiště pochází z přestavby ve 2. polovině 13 století. Ve 2. polovině 18 století částečně barokně přestavěn Ignácem Palliardim. Roku 1784 kostel zrušen, o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Muzeum Mysteriae Pragensis - Praha 1 (muzeum) 0.85 km

Muzeum představuje výběr z nejznámějších a nejzajímavějších strašidel a pověstí Staré Prahy. Přízemní prostor muzea seznamuje náročnějšího návštěvníka s příběhy stojícími v pozadí vzniku pověstí a výskytu strašidel, včetně jejich vizualizací. Sklepní... pokračování

pomník, památník Pamětní deska Ladislav Zelenka - Praha 1 (muzeum) 0.85 km

Za Karlovým mostem v Mostecké ulici najdeme pamětní desku, která připomíná violoncellistu, člena Českého kvarteta, hudebního pedagoga a rektora AMU, Ladislava Zelenku. Za své dílo získal titul národní umělec.... pokračování

historická budova Lobkovický palác - Praha 1 (historická budova) 0.86 km

Lobkovický palác na Pražském hradě je původně renesanční stavba z 2. poloviny 16. století. Do dnešní podoby byl přestavěn roku 1677 Karlem Luraghem a ještě upraven roku 1791. Lobkovický palác byl v restituci navrácen Lobkovicům, kteří jej rekonstruov... pokračování

historická budova Vrtbovský palác - Praha 1 (palác) 0.86 km

Vrtbovský palác vznikl barokní přestavbou měšťanských domů po roce 1631 hrabětem z Vrtby. Další přestavba byla provedena Františkem Maxmiliánem Kaňkou, který je i autorem nejpozoruhodnější pražské zahrady, která palác proslavila. V domě žil Kryštof ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1 (kostel) 0.86 km

Kostel Panny Marie pod řetězem byl založen jako kostel řádu maltézských rytířů spolu s klášterem v roce 1158. Původní románské trojlodí se dochovalo pouze jako torzo v nádvoří před kostelem. Výzdoba interiéru pochází z doby kolem roku 1740. Kostel zd... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Tomáše a Augustiánský klášter - Praha 1 (kostel, klášter) 0.88 km

Založení kláštera, vývoj do husitství V roce 1285 přichází na pozvání krále Václava II. do Prahy nový řád – Ordo eremitarumsancti Augustini – Ř&... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

historická budova Ledeburský palác - Praha 1 (historická budova) 0.89 km

Ledeburský palác byl vybudován spojením dvou renesančních domů. Kolem roku 1716 byl přestavěn Janem Santinim. Tato přestavba je nově přisuzována Giovannimu Battistu Alliprandimu. V roce 1787 byl rozšířen o další dům Ignácem Palliardim, který upravil ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel) 0.9 km

Kostel sv. Josefa na Malé Straně je centrální kupolovitá stavba s monumentálním průčelím nizozemského typu z let 1686 až 1692. Objekt je součástí kláštera karmelitek. Patrně byl navržen architektem Abrahamem Parigim. Plastická výzdoba interiéru je od... pokračování

historická budova Nová oranžérie - Praha 1 (historická budova) 0.9 km

Nová oranžerie se nachází v Královské zahradě směrem na východ od Velké míčovny. Jde o moderní stavbu ve stylu high-tech, jejíž autorkou je přední česká architektka, která žije ve Velké Británii - Eva Jiřičná.... pokračování

historická budova Pálffyovský palác - Praha 1 (historická budova) 0.91 km

Pálffyovský palác zbudovali Valdštejnové. Od roku 1881 náležel Pálffyům. Budova byla upravena v 19. století, palác byl rozšířen o další dva domy. Za palácem je terasovitá zahrada.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

muzeum Pedagogické muzeum J.A.Komenského - Praha 1 (muzeum) 0.92 km

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze je pověřeno systematickým shromažďováním písemných dokumentů, tištěných a fotografických materiálů a trojrozměrných artefaktů dokumentujících historii a vývoj českého školství. Takto shromážděné materiály e... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Malostranská mostecká věž - Praha 1 (opevnění) 0.92 km

Vyšší z obou věží stojících na malostranském břehu Vltavy je nejmladší částí celého Karlova mostu. Byla postavena po roce 1464 na náklad českého kr&aa... pokračování

muzeum Muzeum MHD - Praha 6 (muzeum) 0.95 km

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Stálou expozici „Muzea městské hromadné dopravy v Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. P... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Velkopřevorský mlýn - Praha 1 (vodní mlýn) 0.95 km

Jednou ze stop rázovitého života Malé Strany a Kampy je objekt Velkopřevorského mlýna. Mlýn u strouhy s vltavskou vodou, později zvanou Čertovka, byl postaven záhy po založení kostela a kl&aac... pokračování

muzeum Muzeum Hraček - Praha 1 (muzeum) 0.95 km

Muzeum hraček sídlí ve dvou patrech bývalého Nejvyššího purkrabství. Je zde vystaveno mnoho unikátních historických evropských a amerických hraček. Exponáty se nachází v 80 vitrínách a v 11 sálech a soustřeďují se na 150-ti letou historii dřervěný... pokračování

zajímavost Zámky zamilovaných na mostě přes Čertovku - Praha 1 (zajímavost) 0.95 km

Na most přes kanál Čertovka věší zamilované páry své zámky lásky. Tato tradice, kdy zamilovaný pár napíše své jméno na zámek, ten zamkne ke slo... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Černá věž - Praha 1 (opevnění) 0.98 km

Černá věž je zbytek románského Soběslavova opevnění Hradu z 2. čtvti 12. století. Za Karla IV. měla zlacenou krytinu z olověného plechu a nazývala se Zlatá věž. V roce 1538 byla věž zničena ohněm a horní část se zřítila, poté byla opatřena novou stře... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Daliborka - Praha 1 (opevnění) 0.99 km

Daliborka byla vybudována v roce 1496 za vlády Vladislava Jagelonského stavitelem Rejtem jako součást hradního opevnění. Sloužila jako vězení do konce 18. století.... pokračování

historická budova Bertramka - Praha 5 (vila, letohrádek) 1 km

Vila Bertramka, původně viničná usedlost z rozhraní 17. a 18. století, dostala jméno po jednom z prvních majitelů Bertramovi z Bertramu. Roku 1784 se stala letním sídlem významné české zpěvačky Josefíny Duškové a pianisty, pedagoga a skladatele Frant... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Portheimka - Praha 5 (zámek) 1 km

Barokní letohrádek si postavil Kilián Ignác Dienzenhofer v letech 1725 - 1728 na místě bývalých vinic a polí. Malířská výzdoba je od Václava Vavřince Reinera. Stavba rozšířena o dvě barokní boční křídla, z nichž jedno bylo strženo při výstavbě kostel... pokračování

muzeum Muzeum Bertramka - Praha 5 (muzeum) 1 km

Stálá expozice soustřeďuje dobové doklady, tisky, rytiny, rukopisy, dopisy, obrazy, notové záznamy, hudební nástroje a další památky na Mozartovy návštěvy Bertramky a Prahy. Obsahuje i zajímavé dokumenty o historii usedlosti a Mozartových kontaktech ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Sovovy mlýny Malá Strana - Praha 1 (vodní mlýn) 1.02 km

... pokračování

zajímavost Žlutí tučňáci na Vltavě - Praha 1 (zajímavost) 1.02 km

Na Vltavě je od roku 2008 umístěno výtvarné dílo skupiny Craking Art Group. Spatříte zde řadu 34 žlutých plastových tučňáků, kteří v noci svítí. ... pokračování

historická budova Kolovratský palác - Praha 1 (historická budova) 1.02 km

Kolovratský palác je barokní stavba palácového typu od Ignáce Antonína Palliardiho z roku 1780. V poslední čtvrtině 19. století palác získali Kolovratové a pseudobarokně upravili interiéry. Kolowratská zahrada: Východní stranu Velké Pálffyovské zah... pokračování

historická budova Sovovy mlýny - Praha 1 (historická budova) 1.02 km

Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází až z roku 1393. Není však pochyb, že vznikly daleko dříve – stopy bádání vedou do 10. stol. Mlýny založil klášter benediktinek u sv. Jiří. Za husitské revoluce byl mlýn zničen a dostal se do majetku Staréh... pokračování

muzeum Muzeum W. A. Mozarta a manželů Duškových - Praha 5 (muzeum) 1.02 km

Od 1. listopadu 2009 je Muzeum W. A. Mozarta a manželů Duškových na Bertramce uzavřeno. Až do odvolání nebude možné navštívit expozici muzea, koncerty či Café Bertramka. Ukončeny byly i všechny naše další aktivity jako poskytování pronájmů prostor č... pokračování

muzeum Museum Kampa - Praha 1 (muzeum) 1.03 km

Od svého slavnostního otevření v září roku 2003 pečuje Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Gutfreunda a o Sbírku středoevropského moderního umění, která hluboce ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel) 1.05 km

Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

socha Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě - Praha 1 (socha) 1.09 km

Socha Sv. Jana Nepomuckého se nachází na Karlově mostě. Karlův most je dlouhý 516 metrů a široký 10 metrů – dříve to byla čtyřproudovka pro kočáry. Je tvořen šestnácti oblouky, je třikrát zalomen a proti proudu vypouklý. Spojuje Staré město a Malou ... pokračování

historická budova Letohrádek královny Anny - Praha 1 (historická budova) 1.09 km

Královský letohrádek Belvedér byl vybudován Ferdinandem I.pro svou manželku královnu Annu (odtud druhý název letohrádek královny Anny) jako součást právě zakládané Královské zahrady. Renesanční stavba z let 1535 až 1537 podle projektu Itala Paola del... pokračování

most, akvadukt, viadukt Dětské hřiště Karlův most - Praha 1 (most) 1.1 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6 (kostel) 1.11 km

Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farsk&eacu... pokračování

muzeum Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské - Praha 6 (muzeum) 1.13 km

Provoz církevního muzea a archivu.... pokračování

zajímavost Nejužší ulička v Praze - Praha 1 (zajímavost) 1.13 km

Nejužší ulice v Praze se nachází poblíž Karlova mostu. Bezejmenná ulička spojuje ulici U Lužického semináře a dvůr restaurace Čertovka na břehu Vltavy. Zajímavostí jsou nainstalo... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most Legií - Praha (most) 1.15 km

Most Legií vede od Národního divadla z Národní třídy přes Střelecký ostrov do Vítězné třídy pod Petřínskými sady. Původně stál v těchto místech železný, řetězový most z let 1839-1841, který nesl jméno císaře Most Františka I. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Malostranská vodárenská věž - Praha 5 (věž) 1.2 km

Malostranská vodárna byla postavena v roce 1562 k zásobování vodou malostranských kašen. Věž stojí na Petržílkovském ostrově, pojmenovaném po mlynáři Petržílkovi, který zde roku 1483 postavil mlýn.... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Písecká brána - Praha (opevnění) 1.21 km

Písecká brána byla postavena roku 1721 Kryštofem Dienzenhoferem. Sochařská výzdoba pochází od Jana Oldřicha Mayera. Brána je jednou z mála dochovaných bran Pražského opevnění a slouží jako doklad vývoje barokního fortifikačního systému Prahy. ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz