Vyhledávání lokalit (cílů)


Města a městečka v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 714 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Mnichovo Hradiště
 město v okrese Mladá Boleslav

Počátky města jsou úzce spjaty s nedalekou vesnicí Klášter Hradiště nad Jizerou, kde byl na místě staroslovanského hradiště kolem roku 1145 založen cisterciácký klášter. V polovině 13. století založili mniši své vlastní poddanské městečko. Vybrali si vhodné místo u tehdy již delší dobu stojící vesnice Rybitví, kde se kř&i... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Hrádek nad Nisou
 město v okrese Liberec

Hrádek nad Nisou - Území leží v geograficky zajímavé a exponované poloze na okraji urbanizovaného pásu Liberecké sídelní aglomerace. Dřívější diskuse o tom, zda Hrádecko je součástí a okrajem tohoto pásma nejsou po otevření hranic podstatné. Do popředí se dostává význam jeho polohy přímo v geografickém (s&ia... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Plesná
 město v okrese Cheb

Plesná byla písemně doložena jako ves valdsaského kláštera již v roce 1185. Stala se korunním lénem, které nejdříve patřilo držitelům Vildštejna, dnešní Skalné. V roce 1429 byla Plesná vypálena i s kostelem. V 15. století patřila Šlikům, od nichž ji v roce 1545 koupili Viršperkové. Ti ji rozdělili jako léno na tři díly a připojili ji k Vildšt... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Toužim
 město v okrese Karlovy Vary

Toužim (612 m n. m.) je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku říčky Střely v Tepelské náhorní plošině. Dějiny Toužimi a jeho okolí se začaly psát na sklonku 12. století, kdy toto území od českých panovníků získal a následně také kolonizoval jihočeský velmož Jiř&iacu... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Habartov
 město v okrese Sokolov

  Dnešní město Habartov se svými 5476 obyvateli se rozkládá z větší části na mírném svahu severozápadního okraje sokolovské hnědouhelné pánve. Původně stála obec Habartov jižněji a s postupující těžbou zbyla jen malá část. Do 1. dubna 1976 tvořilo město nové sídliště se zbytkem staré obce a dvě místní č&aacut... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Svoboda nad Úpou
 město v okrese Trutnov

Podle kroniky Simona Hüttela měla být Svoboda nad Úpou založena v roce 1009 Petrem Hostolovským,  poddaným hraběte Trautenberga z Trutnova. Tento údaj však není podložený. První doložený záznam o existenci našeho města je tedy až z roku 1546, kdy císař Ferdinand I. povýšil Svobodu na městys a udělil jí všechny výsady horních měst včetně erbu. Podnětem k... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Nezamyslice
 městys v okrese Prostějov

Haná patří k nejstarším sídelním oblastem moravským. V místech naší vesnice byla sídliště již v předhistorických dobách jak o tom svědčí řada archeologických památek - kamenná sekyrka nad nádražím, pohřebiště v Končinách s popelnicemi, v nichž byly bronzové dýky, kopí a jiné. Kdy vznikla naše obec nev&iacut... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Třešť
 město v okrese Jihlava

V srdci Českomoravské vrchoviny, poblíž poloviny cesty mezi Prahou a Vídní, v soutěsce ohraničené vrchy Špičákem (734 m), Čeřínkem (761 m) a ve vzdálenějším jižním horizontu i nejvyšším vrcholem celého regionu Vysočiny Javořicí (837 m) se nalézá město Třešť. Farní ves Třešť byla založena při kolonizaci pomezního hvozdu česko-moravsk&e... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Častolovice
 městys v okrese Rychnov nad Kněžnou

Městys Častolovice byl založen pravděpodobně ve 13. století od některého pána z rodu Hronovců jménem Častolov, připomínaného v letech 1215 - 1216. V 11. či 12. století měl již vlastní kostel. Kostel sv. Víta - dominanta městyse viditelná z daleka tvoří významnou památku. Původní stavba založená Půtou nejmladším s Kaplí sv. Kateřiny, farou a ustaveným plebánem byla za vlády hraběte Františka Filipa Štemberka v letech 1771 - 1775 zbořena a na jejím místě vystavěn kostel sv. Víta v barokním slohu. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Jilemnice
 město v okrese Semily

Město Jilemnice leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš (náměstí ve výšce 464 m n.m.) a má dnes asi 6 tisíc obyvatel. Již po léta je vyhledáváno jako výhodné východisko do západních Krkonoš, jejichž přirozeným centrem se během historického vývoje stalo. Vzniklo někdy na počátku 14. století jako hospodářské centrum rozsáhlého štěpanického panství drženého pány z Valdštejna. Žel historické prameny nám neumožňují souvislejší pohled do nejstarší historie města, neboť naprostá většina pram... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Velká Bíteš
 město v okrese Žďár nad Sázavou

Velká Bíteš se nachází v České republice, ve východní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 30 km od metropole jižní Moravy, Brna. Město je součástí kraje Vysočina a je jedním z mikroregionálních center. Původní osada byla založena kolem 12. století a první věrohodný písemný údaj svědčící o její existenci je dán letopočtem 1240. Charakter města získala již v průběhu 14. století a toto postavení bylo roku 1408 potvrzeno panem Lackem z Kravař za pomoc Bítešanů markraběti Joštovi při dobývání h... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Kamenický Šenov
 město v okrese Česká Lípa

Kamenický Šenov - je proslulé sklářské město, položené v překrásné kopcovité krajině na pomezí Lužických hor a Českého středohoří. Rozkládá se ve strmém údolí Šenovského potoka při silnici z Děčína do Liberce, asi 5 km jihovýchodně od České Kamenice a 6 km západně od Nového Boru. Město má dnes asi 4200 obyvatel a jeho součástí je také osada Prácheň, ležící na náhorní plošině u silnice do Nového Boru. Historie Kamenický Šenov založili němečtí osídlenci někdy ve 13. století při kolonizaci pohrani... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Vladislav
 městys v okrese Třebíč

Česky Původně Brod, později Wadislaw (1548), Wladislaw (1665), Dolní Vladislav (1869), Vladislava (Před 1918), německy Unter Wladislau (1869), Wladislaw. K městečku patřil do roku 1867 Valdíkov, do roku 1867 a od roku 1964 Hostákov, do roku 1884 Smrk.Roku 1870 měla 619 obyvatel, roku 1890 měla 650 obyvatel, roku 1991 měla 1 244 obyvatel. Kostel nejsvětější Trojce , původně pozdně románsky s jádrem ze 13. století, se poprvé připomíná až roku 1358, kdy se uvádí na listině opata Adama vladislavský ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

stgnace
Hranice
 město v okrese Přerov

Strategická zeměpisná poloha Hranic v Moravské bráně už od pravěku předurčila toto území, aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích z Pomoraví do severní a severovýchodní Evropy, na Opavsko a do Pováží. Osídlení v širším okolí města dokládají archeologické nálezy již od starší doby kamenné. Poprv&... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

obrovský nárůst
Pohořelice
 město v okrese Brno-venkov

Město Pohořelice leží převážně na pravém břehu řeky Jihlavy, 25 km jižně od Brna na rychlostní komunikaci Brno - Vídeň. Jeho rozloha v rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů je 2919 ha bez území jeho místních částí Nová Ves a Smolín. V současnosti jsou Pohořelice obcí s rozšířenou působností, pod kterou spad&aac... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
Králův Dvůr
 město v okrese Beroun

Lovecký dvorec, podle nějž bylo místo nazváno, si v blízkosti starší vsi Počaply zřejmě vybudoval král Václav I., který v něm v roce 1253 také zemřel. Opětně se místo zapsalo do českých dějin v roce 1394, kdy zde byl zajat král Václav IV. Přestavbou a rozšířením původního královského sídla vznikl v roce 1585 renesanční, později dále barokně upravovaný zámek. Významnou památkou je rovněž vrcholně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který v letech 1730 až 1733 nahradil starší svatyni na návrší... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
Rovensko pod Troskami
 město v okrese Jičín

Město Rovensko pod Troskami leží na soutoků dvou potoků Veselky a Václavky. První zmínky o Rovensku jsou z roku 1371. V části městečka na Týně stojí kostel sv. Václava a historická dřevěná zvonice s obrácenými zvony. V Rovensku pod Troskami se narodil Václav Karel Holan Rovenský (1664-1718) kantor, kapelmistr vyšehradský a skladatel duchovní hudby. Jeho nejvýznamnějším dílem je "Pašije" a kancionál "Kaple královská". Za krále českého císaře římského Karla IV se započalo v Rovensku p. Tr. s brouš... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Štíty
 město v okrese Šumperk

Štíty dříve Šilperk, leží v západní části šumperského okresu na jednom z dosti strmých ostrohů, jimiž na pravý břeh řeky Březné spadají Orlické hory. Krajina zde dosahuje nadmořské výšky kolem 470 m nad mořem. Centrum města bylo postupně doplněno předměstskými částmi s názvy Dolní a Horní ulice, Na hutích a Na pustině. Původní katastr Štítů měřil 1395 hektarů, vlivem integrace se v letech 1975 1986 rozrostl o 5 okolních obcí (Březná, Crhov, Heroltice, Horní Studénky a Zborov) a jeho rozloha byla... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední pokles
Fulnek
 město v okrese Nový Jičín

Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující v pradávných dobách Středozemí s Pobaltím. Jeho poloha i půdorys nasvědčují tomu, že je městem kolonizačním, vzniklým pod záštitou hradu, který v té době střežil obchodní cesty vedoucí Moravskou bránou. Vznik jména tohoto města se vykládá různě, - buďto je odvozeno od staroněmeckého Pfuhl - močál, nebo faul - shnilý, líný, a to podle bažinatého terénu povodí často se rozlévajícího Husího potoka. Za zakladatele města jsou ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

střední nárůst
Havířov
 město v okrese Karviná

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice. Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů a je rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z Ostr... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 36,      Dalšídalší