Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/648-pohorelice-mesto.html

Pohořelice (město)

[ ID: 648 ]         

Turistický cíl Pohořelice (město)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Pohořelice (město)
Pohled na město z ulice Dlouhá (xhlav)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Město Pohořelice leží převážně na pravém břehu řeky Jihlavy, 25 km jižně od Brna na rychlostní komunikaci Brno - Vídeň. Jeho rozloha v rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů je 2919 ha bez území jeho místních částí Nová Ves a Smolín.

V současnosti jsou Pohořelice obcí s rozšířenou působností, pod kterou spadá 12 okolních obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice, Šumice a Troskotovice. Počet obyvatel Pohořelic činí společně s obcemi Nová Ves, Velký Dvůr a Smolín 4 405 obyvatel. Pohořelice jsou součástí mikroregionu Čistá Jihlava.

Pohořelice jsou vhodným východiskem turistických cest za poznáním Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava, kde se nachází vzácná fauna a flóra. Turistické značky Vás zavedou na zříceninu hradu Děvičky, nejvyšší vrchol Děvín a dále na kopce Kotel, Stolovou, Turold a Svatou. Je to kraj s tisíciletou historií, byly nalezeny archeologické doklady pravěkého slovanského osídlení. V Dolních Věstonicích lze navštívit muzeum se světoznámou Věstonickou Venuší. Archeologické muzeum římského vojenského opevnění Hradisko naleznete v rekreační oblasti Nové Mlýny. Tato rekreační oblast s blízkou obcí Pasohlávky je vyhledávaná našimi návštěvníky i cizinci. Rybáři mohou využít začátku sezony již v dubnu. U Novomlýnské nádrže lze strávit příjemnou dovolenou vyplněnou koupáním, rybařením, turistikou, poznáváním historie v okolí. V areálu jsou kromě ubytování a stravování nabízeny další služby: půjčovna jízdních kol, půjčovna loděk, prodej rybářských lístků, fitcentrum, sauna, škola a půjčovna windsurfingu, lodní doprava, tobogán, sportovat také můžete na tenisových kurtech a volejbalovém hřišti a minigolfu, navštívit můžete i soukromé vinné sklepy.

Historie

Město bylo od nejstaršího období průsečíkem obchodních cest. Archeologické nálezy dokládají pravěké slovanské osídlení této oblasti. Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Moravy někdy v 5. století a během krátké doby vytlačilo zde usedlé Germány. V roce 1951 bylo objeveno pohřebiště v nejtěsnější blízkosti Pohořelic, v pískovně v katastru osady Smolín. Po srovnání nalezených šperků v tomto hrobě s ostatními archeologickými nálezy ve střední Evropě lze datovat tento nález do první čtvrtiny 5. století našeho letopočtu. Historické jádro města vzniklo na důležité obchodní cestě z Brna do Znojma a do Vídně. První písemné záznamy uvádějí název Borlitz, pocházejí z roku 1222 a vážou se k nejstarší zachovalé stavbě - ke kostelu apoštola Jakuba Většího a faře. V 16. století se vyskytuje český název Pohořelice. Existují dvě domněnky o původu názvu, buď je název odvozen od osobního jména Pohořel, nebo od lidí, kteří byli pohořelí, to znamená, že město vzniklo na místě někdejší osady zničené požárem.

Královské město Pohořelice roku 1512 získal do dědičného držení Vilém z Pernštejna. Pernštejnové se zaměřili na rozvoj hospodářství a na počátku 16. století byly v okolí položeny základy pohořelicko-vlasatické a židlochovické rybniční soustavy, která existuje dodnes. Město se stalo střediskem obilnářství, vinařství a rybnikářství. Dalším významným majitelem panství byl Bedřich ze Žerotína, který se velmi dobře vyznal v umění válečném. Také byl výborným hospodářem, proto se zdejšímu lidu vždy vedlo lépe než lidu na sousedních panstvích. Jako reprezentant českých bratří v době pobělohorské držel ochrannou ruku nad nekatolíky, avšak k jinověrcům byl snášenlivý a městečko se stalo obrazem náboženské svobody. Kromě původních katolíků, podobojích a židů žili zde tehdy čeští bratří, luteráni čeští i němečtí, novokřtěnci a flaciáni (lutherská sekta).

V době třicetileté války, kdy se Morava připojila k stavovskému povstání, se městečko stalo dějištěm válečných událostí, mnohokrát bylo vypáleno, vydrancováno, postiženo epidemiemi cholery a moru. V 18. století nastal opět postupný rozmach města po vybudování císařské silnice z Brna do Vídně roku 1727. Majiteli panství tehdy byli Dietrichštejnové, kterým patřil i Mikulov. Klidný život v oblasti byl přerušen roku 1805 za napoleonských válek. Táhla tudy vojska rakouská, ruská i francouzská. Zrušením poddanství roku 1848 zanikly vrchnostenské úřady, Pohořelice byli přiděleny k hejtmanství hustopečskému a k okresnímu soudu v Židlochovicích, roku 1901 byl okresní soud zřízen v Pohořelicích. Vedle zemědělské výroby se ve městě stále více rozvíjel obchod a průmysl (cukrovar, mlékárny, sodovkárna).

Do života města výrazně zasáhly obě světové války, které si vyžádaly své oběti, vyostřily se rozpory mezi českými obyvateli města. Po skončení první války Němci žádali připojení k Deutsch Öesterreich, musela tehdy zasáhnout vojska. Dne 9. října 1938 bylo město zabráno německým vojskem. Dne 7. května 1945 byly Pohořelice osvobozeny a začala se psát nová historie města.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Pohořelice (město) Brno-venkov
obec, osada Pohořelice (obec) Zlín

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze