Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Dobromilice
 zámek v okrese Prostějov
V obci stojí barokní zámek z 18.stol., stojící na místě staré tvrze známé již v r.1368. Zpustla na přelomu 15. a 16.stol.. Koncem 16.stol. Žalkovští ze Žalkovic tvrz obnovili a renesančně upravili. Koncem 17.stol. za Scherfenbergů a v pol.18.stol. za Terešovských z Kořenova, došlo k přeměn...

mírný pokles
Dobronice
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Dobronice (zřícenina hradu) Nad Lužnicí nedaleko Bechyně rozsáhlé zachovalé zříceniny hradu z 1. pol. 14. stol., jimž dominuje mohutný bergfrit. K rozšíření zejména obytných a reprezentačních prostor došlo při pozdně gotické přestavbě. Na konci 17. stol. se staly Dobronice majetkem pražských jezuitů, kteří je už&...

velký pokles
CENA OD
50
Dobrotice
 tvrz v okrese Kroměříž
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobrovice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Zámek znovu stavěl od roku 1578 Jindřich z Valdštejna; Henyk z Valdštejna, který jej dokončil, v něm roku 1610 zřídil tiskárnu. Původně čtyřkřídlý objekt obklopený příkopem a hradbou, s nárožními hranolovými bastiony a arkádami. Jihovýchodní bastion byl v 18. století přesta...

velký nárůst
Dobrš
 tvrz v okrese Strakonice
Dobrš (tvrz) Původně gotická věžová tvrz snad již ze 13. století, patřící až do počátku 17. století Kocům z Dobrše. Rozšířena renesančně a kolem roku 1700 Hubertem Zikmundem z Althainu o nedokončené barokní křídlo, poté obydlí chudiny, sýpka a od roku 1838 i škola....

mírný pokles
Dobřejovice
 zámek v okrese Praha-východ
Koncem 17. století byla původní tvrz přestavěna na zámek, současná podoba však pochází až z 18. století. Je to barokní čtyřkřídlý objket s malým dvorem uprostřed. Střechu zdobí hranolová věžička. Zámek není veřejnosti přístupný. ...

obrovský nárůst
Dobříkov
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Tvrz připomínána od roku 1415, nově vystavena kolem roku 1600 Vilémem Dobříkovským z Malejova, koncem 17. století zpustla. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobříš
 hrad, zámek v okrese Příbram
Dobříš (hrad, zámek) Zámek:  Současná podoba zámku v Dobříši pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld (projekt vypracoval architekt Jules Robert de Cotte) . Jeho dcera Marie Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který...

velký pokles
HODNOCENÍ
95 %
Doksany
 zámek v okrese Litoměřice
Doksany (zámek) Zámecký areál vznikl v letech 1144 - 1145 jako klášter premonstrátek, založený manželkou Vladislava II., kněžnou Gertrudou. Klášterní chrám měl podobu románské baziliky. Po požáru kolem roku 1200 klášter i kostel vzápětí obnoveny, roku 1295 je postihl nový pož&aacu...

velký pokles
Dolany
 tvrz v okrese Klatovy
Dolany
 zámek v okrese Olomouc
Dolany (zámek) Na severovýchodním okraji obce při silnici volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova na obdélném půdorysu se schodištovým rizalitem vně delší strany a s trojbokým arkýřem na krakorcích, vysunutým v patře z líce protilehlého průčelí. Přízemí uličn...

obrovský nárůst
Dolní Adršpach
 zámek v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zámek) Menší šlechtické sídlo vystavěné na přelomu 16. a 17. století. Adamem Bohdaneckým z Hodkova, později upravován. Uprostřed obce v malém parku stojí dvoupatrová, zčásti podsklepená budova zámku ze smíšeného zdiva s vápennou omítkou. Barevnost: bíl&aacu...

velký nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Dolní Adršpach
 zřícenina hradu v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zřícenina hradu) Hrad vznikl asi v polovině 13. století jako královský zboží. V roce 1354 se dostal do držení Hanuše z Andršpachtu. V letech 1359 - 1362 patřil Albertovi ze Skalice a v letech 1362 - 1372 patřil Tasovi z Rýzmburka. V roce 1401 získal hrad Hynek z Dubé a z Náchoda. Po roce 1427 obsazen tábority, kteří odtud ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dolní Benešov
 zámek v okrese Opava
Dolní Benešov (zámek) Zámek v Benešově je vystavěn na krásném místě mezi benešovskými rybníky a stojí za to jej shlédnout stejně jako ostatní zámky v jeho okolí.Původně zde stávala tvrz založena rodem Benešoviců, kteří měli ve Slezsku rozsáhlé statky. Tvrz se připomíná roku 1411 ...

mírný pokles
Dolní Bělá
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Dolní Bělá (zřícenina hradu) Hrad nad stejnojmennou obcí SZ od Plzně připomínán poprvé r. 1318, založen byl nedlouho předtím. V průběhu 15. a 16. stol. rychle střídal majitele a opakovaně byl přestavován. R. 1584 opraven a přebudován na renesanční zámek, přestavba však nikdy nebyla dokončena a objekt se již v 17. stol. nacházel ve špatném stavu a dále chátral. Jako zčásti obyvatelný se uvádí ještě r. 1755, kdy byl prodán plas...

střední nárůst
Dolní Břežany
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý, dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna renesanční, sdružená. V letech 1885 - 87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny (pseu...

velký nárůst
Dolní Kounice
 zámek v okrese Brno-venkov
Dolní Kounice (zámek) Kounický zámek, původně hrad, byl určen k ochraně zdejšího kláštera. Jeho současná monumentální podoba včetně rozsáhlého opevnění byla dána přestavbami za držení Jiřího Žabky z Limberka v letech 1532 až 1552 a Bernarda Drnovského z Drnovic (1588–1604). Renesanční zámek se skládá s předzámčí uzavřeného hradbami se dvěma branami a z vlastní dvoupatrové čtyřkřídlé budovy. Nejvýznamnější místností je ...

obrovský nárůst
Dolní Libchavy
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Dolní Libchavy (tvrz) Asi koncem 15.století získali Německé Libchavy (dnešní Dolní Libchavy) příslušníci vladyckého rodu z Bubna. Rok 1502 se poprvé připomíná Vaněk z Bubna a po něm přicházejí jeho bratranci Otík a Mikuláš a právě za jejich vládnutí, možná už za Vaň...

mírný pokles
Dolní Nerestce
 zámek v okrese Písek
Původní tvrz, která bývala ve středověku centrem většiny osad, byla přestavěna na zámek. Kdy došlo k přestavbě nelze z písemných pramenů doložit. Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova. Starší východní část má v přízemí klenuté místnosti. K ní byla v 18. století přistavěna část s kaplí sv. Anny. Oba trakty byly poprvé v roce 1921, podruhé po roce 1946 adaptovány na byty. V současné době je zámek ...

mírný pokles
Dolní Rožínka
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka (zámek) Nejstarší písemná zmínka o Dolní Rožínce pochází z roku 1349. V letech 1503 - 1589 byla majetkem pánů z Pernštejna. V roce 1731 připadla rodu Mitrovských. Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renesanční zámek. K největšímu rozkvětu zámku a okolí došlo v letech 1781 - 1789 za Jana Nepomuka.Ten dal zámek klasicistně přestavět. V roce 1808 zámek vyhořel, ale byl znovu vystavěn do dn...

velký nárůst
Dolní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
 Založena vladyky z Kralic, připomíná se roku 1368, za vladyků z Otradic přešla správa pod horní tvrz, při zápisu pánům z Říčan roku 1418 se uvádí jako pustá. Do dnešní doby se dochoval pozůstatky valu a příkopu v zahradě soukromého domu. Patrová dvoukřídlá budova, exteriér zmodernizován až na několik renesančních okenních ostění, v 1. patře zachován pozdně gotický portál....

mírný pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec
Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový záme...

velký nárůst
HODNOCENÍ
72 %
Dolní zámek - Kunštát
 zámek v okrese Blansko
Dolní zámek tvoří soubor budov při severním konci zámeckého areálu. Tvoří jej čtyři křídla 1-2 patrových budov semknutých kolem lichoběžníkového nádvoří se sklonitým terénem, jižní křídlo však nedosahuje křídla západního a nádvoř&...

střední pokles
Dolní zámek - Velké Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Zámek byl postaven v 16. století a od té doby často střídal majitele. Dnešní podobu obdélné jednopatrové budovy s mansardovou střechou získal v polovině 19. století, kdy jej vlastnil Bohuslav Chotek. Po smrti jeho dcery Sofie se zámek dostává do rukou její tety, Ady Chotkové. Ta jej uz...

střední nárůst
Dolní Životice
 zámek v okrese Opava
Zámek ve své dnešní podobě byl postaven svobodným pánem Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. On i jeho předkové sídlili původně v tvrzi zbudované po roku 1356 Bulačem (Boleslavem) ze Schoensteinu. Tato tvrz stála na místě bočního křídla dnešního zámku. V třicetileté válce byla tvrz těžce poškozena a dobové prameny (inventáře) svědčí o tom, že byla...

mírný pokles
Doloplazy
 zámek v okrese Prostějov
Doloplazy (zámek) Místní zámek je renesanční stavbou ze 16.stol., barokně upravenou v 1.polovině 18.stol. rodem Stommů. Ti zámek vlastnili do r.1881. Za rodu z Ulmu-Ebersbachu v r. 1904, zachvátil zámek požár. Po něm byl zámek přestavěn baronem Maxmiliánem a připomíná spíš secesní vilu. Obklopen je anglickým parkem v romantickém stylu z r.1823. V r.1927 získal zámek místní cukrovar. Dnes patří obci....

střední pokles
Domanínek
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Domanínek (zámek) Postaven v polovině 18. století Mitrovskými z Nemyšle jako správní centrum bystřického panství, sloužil jen jako kanceláře a úřednické byty. Majetkem Mitrovských zůstal až do roku 1920. ...

střední nárůst
Domašov nad Bystřicí
 tvrziště v okrese Olomouc
Domašov nad Bystřicí (tvrziště) Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se dá tvrziště považovat za zaniklé, protože na to že zde tvrz stávala už upozorňuje jen několik nepatrných teré...

velký pokles
HODNOCENÍ
60 %
Domoušice
 zámek v okrese Louny
Zámek sloužil jako sídlo lesní správy a nyní je v soukromém vlastnictví. ...

mírný pokles
Domousnice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Začátkem 16. století zde nechal Petr z Kauče vystavět renesanční tvrz. V roce 1730 byla přestavěna na zámek. Po roce 1750 často měnil své majitele. Současný vzhled zámku je výsledkem stavebních neobarokních úprav z let 1917-26 posledního majitele - českého politika Jindřicha Maštálka. Po...

mírný pokles
Domov seniorů - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko
Domov seniorů - Černá Hora (zámek) Domov pro seniory je umístěn v prostorách zámku (více na #1298#) v Černé Hoře (více na #2933#). Jeho zřizovatelem je Okresní úřad Blansko . Domov zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro dospělé a kapacita domova je 212 míst . Jednolůžkové pokoje jsou 4 , dvoulůžkových je 36 , tř&i...

mírný pokles
Doubí
 zámek v okrese Karlovy Vary
Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní zámecká patrová budova je v podstatě úplnou novostavbou z doby po roce 1841. Staršího, zřejmě hradníh...

mírný pokles
Doubrava
 zámek v okrese Karviná
Barokní zámek postavili v 2. polovině 18. století Mattencloitové. Od počátku 20. století, kdy náležel Vítkovickému hornímu a hutnímu těžařstvu, sloužil jen jako administrativní budova....

mírný pokles
Doubravice
 zámek v okrese Šumperk
Doubravice (zámek) Tvrz doložena rokem 1382 (majetek Vladyků za Žeranovic). Zpustla snad za husických válek. Zda stála přímo v místech zámku či ve východní části vsi nazývané Prchov, kam ji klade místní tradice, nelze jednoznačně rozhodnout. V 16. století postavili Bítovští za Slavíkovic novou renesanční tvrz, která tvoří jádro dnešního zámku. Za panství kartuziánského kláštera v Olomouci (1669 - 1784) upravena v ne...

střední pokles
Doubravice nad Svitavou
 zaniklý hrad v okrese Blansko
Doubravice nad Svitavou (zaniklý hrad) Skromné pozůstatky po hradu na výběžku z náhorní planiny do údolí potoka Nešůrky, nedaleko stejnojmenné obce. Z hradu, kdysi sídla pánů z Doubravice, z Boskovic, z Kunštátu a ze Sovince, se do současnosti dochovaly jen malé zbytky. Hradní areál je navíc značně zarostlý n&aa...

velký nárůst
Doubravská Hora - Doubravka
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Doubravská Hora - Doubravka (zřícenina hradu) Zalesněný znělcový vrch u Teplic se zříceninami pozdně gotického hradu z l. 1478-86, jednoho z nejmladších v Čechách. Hradu se za třicetileté války navzdory modernímu bastionovému opevnění, dokončenému r. 1624, několikrát zmocnila cizí vojska, byl proto r. 1655 z císařského rozkazu pobořen, aby se již nemohl stát útočištěm nepřátel. Zříceniny byly r. 1884 přestavěny na výletní místo s restaurací a...

střední pokles
HODNOCENÍ
65 %
Doudleby
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Doudleby (zámek) Ve středověku stávala patrně na místě dnešního zámku gotická tvrz. Pozdně renesanční zámecký objekt postavil koncem 16. století Mikuláš z Bubna (portálek v nádvoří pod arkádou nese letopočet 1590). Kolem roku 1630 byla do zámku vestavěna nádvorní arkáda s toskánskými sloupy. Významné změny přinesla léta 1670 - 1690, kdy byla původní stavba upravena v duchu raného baroka. Byly sneseny renesanční št...

velký pokles
CENA OD
70
Drábovna
 zaniklý hrad v okrese Jablonec nad Nisou
Pozůstatky po malém hradu na několika skalních blocích nedaleko Malé Skály, na místě skalního městečka, které bylo osídleno už v mladší době kamenné. Dřevěný objekt vznikl kvůli ochraně obchodní stezky podél Jizery, dochovaly se otvory a záhlubně ve skále. Podle pověsti zde žil zlý loupežník Dráb, který z nedaleké vesnice Záborčí unesl mladou ženu; ta ale s pomocí turnovského kata Drába zabila. ...

velký nárůst
Drábské světničky
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Drábské světničky (zřícenina hradu) Zbytky skalního hradu Drábské světničky, které dnes tvoří malebný labyrint, se nacházejí na okraji rozsáhlé pískovcové plošiny Mužský nad osadou Dneboh na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji. Drábské světničky jsou jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v nádherné krajině Českého ráje. Sedm mohutných pískovcových bloků využili dávní zakladatelé pro vybudování opevněného sídla. Mezery me...

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)