Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 101-120 z 1967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bruntál
 zámek v okrese Bruntál
Bruntál (zámek)

Bruntálský zámek - Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek pánů z Vrbna postavený ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles
Buben
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Buben (zřícenina hradu)

Rozsáhlé zříceniny hradu na skalnaté ostrožně nad řekou Mží u Plešnic. Založen po r. 1333, v písemných záznamech se poprvé objevuje r. 1349; r. 1390 je zmiňován jako "hrádek Buben" na cestě k Plzni. Opuštěn v pol. 16. stol., r. 1567 se poprvé uvádí jako pustý....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Buchlov
 hrad v okrese Uherské Hradiště
Buchlov (hrad)

Významný královský hrad na vrcholu osamělého vrchu v Chřibech. Nejstarší zmínka o něm pochází až z r. 1300, založen byl ale už v první pol. 13. stol. českým králem jako strategická obranná pevnost a správní středisko. Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným palácem a kaplí. Stavební práce zde probíhaly prakticky nepřetržitě do druhé pol. 17. stol.; po vybudování zámku v blízkých Buchlovicích na počátku 18. stol. byl panstvem opuštěn a dále jen udržován. Už v pol. 19. stol. se na hrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
stgnace
Buchlovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (zámek)

Tvrz byla přestavěna na hospodářské objekty. V 17. století, když přestal hrad Buchlov vyhovovat obytné funkci a ztrácel rovněž význam strategický, zahájil jeho majitel Jan Dětřich Petřvaldský poblíž výstavbu nového sídla - zámku Buchlovice. Známá pověst vypráví o buchlovském hradním pánu Janu Dětřichovi z Petřvaldu, který prý nechal postavit buchlovický zámek manželce Anežce Eleonoře z Colonna-Felsu, aby jí připomínal příjemný slunný pobyt v obdobné stavbě v její rodné Itálii. Ve skutečnosti al...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Budatín
 hrad, zámek v okrese * Slovensko
bez fotografie

[SK] Dnes už na území mesta Žilina, na križovatke významných historických ciest a na sútoku Váhu a Kysuce stojí Budatínsky zámok. Je výrazný svojou okrúhlou obytnou vežou z 2.polovice 13.storočia, ktorá bola pôvodne pozorovateľňou v sústave pohraničných pevností. Po pamiatkovej obnove sú v Budatínskom zámku umiestnené expozície Považského múzea príťažlivé najmä exponátmi z histórie slovenského drotárstva....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Budeč
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Dobře dochované reliéfní zbytky menšího hrádku se nacházejí na poměrně ostře klesajícím krátkém výběžku se skalnatým ukončením, který vybíhá nad rybník, který se nachází na jihovýchodním okraji Budče. V areálu hrádku dnes stojí kaple P.Marie Sněžné. Ta je však v letních měsíc&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Budenice
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Změněné životní potřeby a touha po reprezentačním šlechtickém sídle, které by odpovídalo duchu doby, zámožnosti držitele i jeho osobní reprezentaci, byly patrně pohnutkami, jež vedly k postavení budenického zámku poblíž goticko-renesanční tvrze, která již těmto požadavkům nevyhovovala. Budenický zámek začal stavět asi v 80. letech 17. století Matěj Ondřej Hartman...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Budenice
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Výstavba reprezentativního sídla začala poblíž původní tvrze v 80. letech 17. století a byla dokončena v roce 1694. Součástí výstavby bylo i založení francouzské zahrady, bažantnice a hospodářských budov. Současná podoba zámku pochází pravděpodobně z let 1795-96, kdy byli majiteli Kinští. Ti nechali přistavět další dva trakty a zámeckou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký pokles
Budišov
 zámek v okrese Třebíč
Budišov (zámek)

Malebný areál venkovského šlechtického sídla zahrnuje barokně upravený čtyřkřídlý zámek vybudovaný na substrukci středověké vodní tvrze, předzámčí uzavřené hospodářskými budovami a přilehlý přírodně krajinářský park s hodnotnou sochařskou výzdobou. Klenotem obce je tento krásný zámek. Jeho čtyřkřídlá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Budkov
 zámek v okrese Třebíč
Budkov (zámek)

První zmínka o vodní tvrzi v Budkově pochází z roku 1353, a to v souvislosti s tím, že ji původní majitel Jan z Budkova prodal do rukou bratrů Jeníka mladšího a Jeníka staršího z Mezimostí. Začátkem 16. století byla přestavěna v pozdně gotickém stylu. Důležitým mezníkem jsou léta 1545 až 1555, kdy byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Sta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Budkov u Prachatic
 tvrz v okrese Prachatice
bez fotografie

Tvrz rytířů Budkovských je dosud zachována ve zdech dnešní sýpky na bývalém panském dvoře ve východním dílu obce. Podle stavebního rozboru i historických souvislostí můžeme tedy stavbu tvrze datovat do samého počátku 16. století. Představuje ji dvoupatrová stavba na půdorysu protáhlého obdélníka (7,8 x 23 m), krytá strmou, na obou bocích zvalbenou střechou, která je považována za korunu stavby, neboť štíhlý vysoký krov stavby pochází ještě z původní tvrze a je svého druhu památkou zcela vyjimeč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Budkovice
 pozůstatky hradiště v okrese Brno-venkov
Budkovice (pozůstatky hradiště)

Tvrz, lépe řečeno místo kde stála, je v soukromém vlastnictví. Její zdivo je součástí hospodářských budov a lze ji fotografovat jen zvenku, nejlépe od řeky Rokytná. Odtud je také vidět patrně jediné původní zdivo a masivní opěrný pilíř, podepírající stěnu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Budyně nad Ohří
 hrad, zámek v okrese Litoměřice
Budyně nad Ohří (hrad, zámek)

Zachovaný blatný hrad na pravém břehu Ohře, na místě staršího královského dvorce. Královský hrad existoval již ve 13. stol., možná již v jeho první polovině; r. 1336 jej získali Zajícové z Házmburka, velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla za Jana Zajíce z Házmburka ve 2. pol. 15. stol. Po r. 1585 přeměna v renesanční zámek. Požár r. 1759 objekt těžce poškodil a v 1. pol. 19. stol. byla dvě křídla zámku zbořena. R. 1518 sem přivezl Jan Zajíc tzv. budyňského draka, vycpaného krokodýla; byl za...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
61 %
obrovský nárůst
Bučovice
 zámek v okrese Vyškov
Bučovice (zámek)

Bučovický zámek je unikátní ukázkou renesančního stavitelství v českých zemích. Byl postaven ve stylu italské pozdní renesance podle projektu Jacopa Strada. Pozoruhodné je arkádové nádvoří  s 90-ti sloupy, které jsou bahotě vyzdobeny 540-ti reliéfy zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická zvířata a bytosti, maskarony...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bučovice
 zaniklý hrad v okrese Vyškov
bez fotografie

Terénní pozůstatky okrouhlého hrádku v místě zvaném Kalvárie, ale též Hradisko v ohybu terasy západně od komplexu školních budov a přívalové rokle severně nad městem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Buk
 zaniklý hrad v okrese Přerov
bez fotografie

Ve 14. století byla v obci tvrz, která na konci 15. století zanikla. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Buková u Příbramě
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Fasáda zámku je červeno-bílá, členěna římsami, kvádrovanými pásy v nárožích a okenními šambránami. Zámek je veřejnosti nepřístupný!!! ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bukovany
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Koncem 16. století nechal Přibík Pinta Bukovanský upravit stávající gotickou tvrz na renesanční zámek. Dodnes se z této tvrze dochovalo zdivo věže. Poslední větší úpravy, především interiérů, proběhly v průběhu 18. století v duchu baroka, kdy byl zámek rozšířen o další křídlo. Dnes dvoupatrová trojkřídlá budov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bukovec
 bývalý zámek v okrese Domažlice
bez fotografie

Barokní zámek vznikl přestavbou zchátralé gotické tvrze v roce 1771, z níž se v přízemí dochovaly původní prvky. Zámek poté plnil funkci fary. Po roce 1945 budovu využíval zemědělský podnik. V patrové budově s mansardovou střechou se dochoval vzácný renesanční dřevěný strop, v patře pak štuková výzdoba. Nyní je zámek v soukro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bukovina - Starý zámek
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
bez fotografie

Zřícenina hradu a základy vesnice nad údolím potoka Nedveky nedaleko Hostimi u Moravských Budějovic. Hrad připomínán r. 1337, rozbor nalezené keramiky potvrzuje vznik nedlouho před tímto datem. Páni z Bukoviny sídlili na hradě až do poč. 15. stol., r. 1481 už se prodával jako pustý; důvody opuštění neznáme. – Na vyobrazení z r. 1787 je ještě zachyceno výrazné zdivo obytné věže či věžovitého paláce, dnes stopy sotva znatelné. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze