Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1984 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hluboká nad Vltavou -
 zámek v okrese České Budějovice
Hluboká nad Vltavou - (zámek)

Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840 - 1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou některé přístupné veřejnosti. Bývalá jízdárna, stáje a kočárovny byly v polovině 20. století upraveny na Alšovu jihočeskou galerii se stálou expozicí jihočeského gotického umění a holandského malířství 16.-18. století a sezónními výstavami českého umě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Hluboký
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Hluboký (zřícenina hradu)

Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 1382 jej získali páni z Kravař a poté roku 1418 Tvorkovští z Tvorkova. V této době zde byla husitská posádka napadající Olomouc, což bylo důvodem obležení roku 1426. Hrad byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký pokles
Hluboš
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Původně barokní zámek byl postaven na místě tvze roku 1546. V průběhu 19. století byl rozšířen a upraven v duchu pseudorenesance. V roce 1920-21 zde trávil určitý čas T. G. Masaryk. Budovu zámku obklopuje rozhlehlý park, který byl od roku 1800 významným arboretem a botanickou zahradou, jednou z nejstarších v Čechách. Zajímavostí je, že se zde natáčel film Děvčata...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Hluchov
 zámek v okrese Prostějov
Hluchov (zámek)

Zámek  postavil v 18.stol. některý z rychle se střídajících majitelů panství . Zámek však nebyl zcela dokončen, zrealizovaná byla asi jen jeho nepatrná část, o čemž svědčí například jeho vstupní prostor. Pravá část zámku byla v neznámou dobu dokonce stržena. Patrový zámek byl postaven na základech tvrze Šárovců ze Šárova, kteří jsou uvedeni r.1616 jako její majitelé. Dnes je zámek zcela přestavěn. Byly tu kanceláře bývalého MNV, laboratoře bývalého JZD a dnes slouží opět obci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hlučín
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek je jedna z nejvýznamnějších historických staveb na území města Hlučína, spolu s areálem parku vymezuje rozsah historického jádra města. Zámek a areál parku, se nachází jižně od náměstí, nedaleko kostela sv. Jana Křtitele. Jsou evidovány jako kulturní památka ev.č. 20890/8-1371. Zámek je jednopatrová budova o třech nestejně dlouh&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hluk
 tvrz v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Postavena ve 14. století (věž s hradbou a příkopem). V 2. polovině 15. století pozdně goticky přestavěna, renesančně přestavěna v polovině 16. století za manželů Jaroslava z Kunovic a Elišky z Lichtenštejna. Po Bílé hoře byl Hluk pánům z Kunovic konfiskován a roku 1625 prodán Lichtenštejnům. Ti změnili tvrz v sýpku. V roce 1943 ji koupila obec Hluk. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hlušice
 zámek v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Původně renesanční tvrz z druhé poloviny 16. století byla přestavěna v 17. století v raně barokní zámek. V roce 1789 byl zbořen a poté znovu vystavěn v roce 1852 podle návrhu E. Hally....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hněvín – Most
 hrad v okrese Most
Hněvín – Most (hrad)

Královský hrad nad městem byl založen v 1. pol. 13. stol. Představoval významnou mocenskou oporu panovníka, v pozdní gotice výrazně přestavěn a opevněn; městu Most prodán až r. 1595. Za 30-leté války dobyt r. 1648 Švédy, r. 1651 byly jeho zbytky na císařův rozkaz zbořeny. Na jeho místě vznikla v 19. stol. historizující budova restaurace s rozhlednou v hradní věži, další necitlivé úpravy na počátku 20. stol. i v nedávné době areál hradu trvale poškodily. R. 1895 se v důsledku poddolování propadl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
37 %
střední nárůst
Hoděčín
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
bez fotografie

Původně tvrz, postavená po roce 1541, upravovaná v 18. a 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Hodonín
 zámek v okrese Hodonín
Hodonín (zámek)

V 11. století tu vzniklo rozsáhlé strážní hradiště, chráněné prameny řeky Moravy, při přechodu tzv. České cesty z Uher do Prahy; převzalo zřejmě funkci hradiště u Mikulčic. První zpráva k roku 1046 (falsum). V roce 1228, současně se založením města Hodonína, začala výstavba gotického hradu. Hrad i město náležely královně Konstancii, manželce krále Otakara I. V roce 1301 tu uherská delegace nabídla uherskou korunu Václavu II., roku 1372 zde byl dohodnut sňatek syna Karla IV. Zikmunda s uherskou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hodslavice
 hr v okrese Nový Jičín
bez fotografie

střední nárůst
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad)

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Holovousy
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Původní barokní zámek, přestavěný pseudogoticky a secesně J. Vejrychem v letech 1906-7. V parku barokní plastika Čtyři roční období z roku 1751 a socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732. K významným kulturním památkám obce patří již zmíněné slovanské hradiště. Další významnou památkou Holovous je zámecký park. Je asi 1,5 ha rozl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Homberk
 zaniklý hrad v okrese Rokycany
Homberk (zaniklý hrad)

Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král Václav IV. oblehl a patrně dobyl, po husitských válkách již opuštěn. N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Horákovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Horákovský hrad (zřícenina hradu)

Písemných zprávách je roku 1407 uváděn jako majitel Václav Herynek ze Slupna. V roce 1464 se již hrad připomíná jako pustý. Ostoh se strmým svahem na levém břehu Říčky byl osídlen již v době kamenné. Na místě pravěkého hradiska vyrostl ve středověku hrad. Účelem bylo strážit obchodní cestu vedoucí údolní nivou Říčky. Hradní sídlo bylo vybudováno na ploše cca 1,2 ha. Byl chráněn palisádovou hradbou při okraji svahů ostrožny. Vlastní sídlo mělo charakter opevněného dvorce, který byl obehnán ohrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horažďovice
 hrad, zámek v okrese Klatovy
Horažďovice (hrad, zámek)

Gotickou tvrz s okrouhlou baštou založili Bavorové ze Strakonic ve 13. stol. Rod Švihovských z Rýzmberka tvrz v průběhu 2. pol. 16. a začátku 17. stol. přestavěl na renesanční zámek s hranolovou věží a vnitřním dvorkem s arkádami zdobenými freskami. Za Půty Švihovského byl zřízen r. 1503 dřevěný vodovod z Práchně na náměstí a nádvoří zámku, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Bludovice
 zámek v okrese Karviná
bez fotografie

Barokní zámek byl postaven v polovině 18. století za Rymultovských z Kornic. V roce 1926 za Grossů vyhořel a byl značně zmodernizován....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Branná
 zámek v okrese Semily
Horní Branná (zámek)

Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostění oken je zajímavým výzdobným prvkem sgrafitová výzd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Horní Cerekev
 zámek v okrese Pelhřimov
Horní Cerekev (zámek)

Zámeček je dvoupatrová nepravidelně trojkřídlá budova se vstupním věžovitým rizalitem. V nádvoří se setkáme s barokními, z větší části zazděnými, arkádami a hlavním vstupním bosovaným portálem. Na kvádru v nároží východního průčelí je vytesán letopočet 1734, kdy byla dokončena přestavba zámku do dnešn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Dunajovice
 tvrz, zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Původně gotická tvrz (zčásti zachována v západním křídle dnešního objektu) vybudoval ve 14. století místní vladycký rod (poprvé doložena roku 1386). V 16. století přebudovali Březničtí z Náchoda tvrz v renesančním zámek přístavbou nového severního křídla (letopočet 1536 na portálu renesančního vjezdu přistavěného k původnímu křídlu a letopočet 1586 na omítce nádvorní strany). V roce 1683 zámek získal Strahovský klášter, který jej nejprve změnil v sídlo hospodářského úředníka a později v sýpku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze