Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Lešná
 zámek v okrese Vsetín
Lešná (zámek) Zámek poblíž Valašského Meziříčí je ukázkou venkovského šlechtického sídla. Obklopen anglickým parkem se sbírkou azalek a rododendronů. Od celkové rekonstrukce v roce 2011 zámek přístupný veřejnosti. Na zámku možno zhlédnout tři stálé expozice. V průběhu roku probíhají doprovodné výstavy, kulturní akce pro veřejnost a lektorské programy pro školy. Tvrz doložena rokem 1415. Počátkem 17. století bu...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Lesná
 zámek v okrese Tachov
Obdélný dvoupatrový objekt s mansardovou střechou a dvěma krátkými bočními křídly byl v letech 1555-1945 v majetku Širntyngárů ze Širntyngu. Dnes zámek využívá pro své potřeby obecní úřad. ...

velký pokles
Lesní Hluboké
 zámek v okrese Brno-venkov
Zámek byl postaven v roce 1770 rajhradským klášterem a sloužil pro pobyt opata při lovech. V roce 1884 byl zámek zmodernizován. Klášteru zámek náležel až do roku 1948. V současné době není veřejnosti přístupný a postupně chátrá. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lesonice
 zámek v okrese Třebíč
Lesonice (zámek) Stavba tvrze je zde doložena již roku 1225. Ve 2. polovině 16. století nechali páni z Čechtína středověkou tvrz přestavět na jednoduchý renesanční zámek. Od konce 16. století se majitelé rychle střídali. Kolem roku 1830 byl renesanční zámek zbourán a na jeho místě vyrostly dvě budovy nového klasicis...

střední pokles
Lesůňky
 hr v okrese Třebíč
Lesůňky
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Lesůňky (zaniklá tvrz) První zmínka o tvrzi se patrně vztahuje k roku 1348, kdy se uvádí Nevhlas z Lesonic, tedy ještě pod původním názvem, nynější označení Lesůňky pochází až ze 17.století. Jiný Nevhlas, patrně potomek, se připomíná v letech 1364-1390. Od roku 1406 patří lesonice Václavu Nosov...

stgnace
Letohrad
 tvrz, zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Letohrad (tvrz, zámek) Když r. 1562 zemřel majitel žampašského panství Zdeněk Žampach z Potštejna, rozdělili se jeho synové r. 1568 o otcovský majetek. Přitom městečko Kyšperk a šest vsí připadlo jako samostatné panství Čeňku Žampachovi, ale skutečným jeho pánem byl Čeňkův starší bratr a po ručník Jan Burian Žampach, který pobýval v Kyšperku často již za života svého otce. Jan Burian založil v místech panského dvora na ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Letohrádek Mitrovských
 zámek v okrese Brno-město
Letohrádek Mitrovských (zámek) Letohrádek Mitrovských je klasicistní zámeček. Nachází se v parčíku ve Veletržní ulici nedaleko brněnského výstaviště v městské části Brno-střed. Roku 1779 ho nechal postavit hrabě Antonín Mitrovský jako letní rodinné sídlo. Letohrádek je postaven v klasicistním stylu Ludvíka XVI. Byl postaven v zahradách na Starém Brně pod svahem Žlutého kopce. Jeho stavba byla dokončena roku 1794. V rozsáhlé za...

střední pokles
Letovice
 zámek v okrese Blansko
Letovice (zámek) Hrad vznikl podle archeologických nálezů v 2. polovině 13. století za pánů z Letovic. Poprvé doložen roku 1366, kdy náležel pánům z Ronova. V roce 1424 se jej zmocnili husité. V 2. polovině 15. století jej páni z Boskovic přestavěli v pozdní gotice. Původní podoba hradu neznámá, pravděpodobně z něj pochází část dnešního jižní křídla zámku a snad některé obvodové zdi dalších křídel. Za pánů z Harde...

střední nárůst
Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
80
Leuchtenštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Na severním úbočí Biskupské kupy, od Zlatých Hor na levé straně horizontu kopce, ve výšce 660 m n. m. se nacházejí zříceniny drobného strážního hrádku. Písemných dokumentů je poskrovnu, takže v datování vzniku jsme odkázáni na archeologické n&a...

velký nárůst
Levín
 zaniklý hrad v okrese Semily
Zaniklý hrad na vysokém ostrohu nad Levínskou Olešnicí. Vznikl před r. 1333, zpustl již po r. 1421 v důsledku připojení panství ke Kumburku. Dvoudílnou dispozici (předhradí a jádro) obíhá příkop a val, podoba lichoběžného jádra za mohutným příkopem je velmi dobře čitelná....

velký nárůst
Levín u Úštěku
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Skromné pozůstatky po hradu na vrchu nad stejnojmennou obcí, nedaleko Úštěku. Podle archeologických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., písemné zprávy o něm však mlčí; s hradem souvisí pouze záznam z r. 1538, kdy se prodával "kus lesu k vinici na vykopání v Hradišti pod Levínem". Opuštěn snad během 14. stol., i když na svahu pod hradem byla nalezena i keramika z 1. pol. 15. stol.; z jeho ...

střední pokles
Levnov
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Zříceniny hradu na skalnaté ostrožně s převýšením 110 metrů nad údolím Oslavy blízko Ketkovic. Teprve r. 1971 byl hrad známý podle blízké obce jako "Ketkovický" ztotožněn s Levnovem, připomínaným poprvé r. 1346. V té době zde dokonce byla kaple. Okolo r. 1440 byl obsazen rakousk...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Libá
 zámek v okrese Cheb
Původně raně gotický hrad z poloviny 13. století, který byl postaven na skále nad Libským potokem. První zmínka o vlastníkovi - Rupertu de Neue Liebenstein - pochází z roku 1264. ...

obrovský nárůst
Libčeves
 zámek v okrese Louny
Dominantou obce je libčeveský zámek, obsahující ve svém jádru raně středověkou tvrz. Vlastní zámek byl postaven na vyvřelém pahorku jižně od vsi a jednalo se o čtyř křídlou kromobyčejně členitou budovu, přičemž tři křídla byla zachována jako přízemní stavby a jižní křídlo bylo patrové. Hlavním přístupem byla vozová cesta začínající u vjezdu do hospodářského dvora na severovýchodě od zámku. Libčeve...

velký nárůst
Libeňský zámek - Praha-Libeň
 zámek v okrese Praha hl.m.
Původně středověká tvrz, z které pocházejí sklepy i přízemí jižního křídla a západní křídlo dnešního objektu. Na přelomu 16. a 17. století přestavěna na zámek Eliškou Hoffmannovou. Roku 1608 zde uzavřen libeňský mír. Roku 1692 se stal majetkem obce pražské a sídlem jejích primátorů. Roku 1757 poškozen válečnými událostmi a v letech 1769 - 1770 opraven a rozšířen podle projektu architekta J. Prachn...

velký pokles
Liberecký zámek
 zámek v okrese Liberec
Liberecký zámek (zámek) Liberecký zámek - Jedna z prvních zděných budov města - vystavěna rodem Redernů * r. 1582-1587 * největší expozice skla na světě * v současné době nepřístupná * Původní jednoduchou renesanční stavbu nechali postavit bratři Kryštof a Melichar z Redernu již v letech 1582 - 87, a tak zámek zároveň patřil mezi první zděné budovy ve městě. Dnešní podobu však získal až díky několika přestavbám, které za...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Libice nad Doubravou
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámek byl postaven po roce 1709 Václavem Rudolfem Haugvicem v barokním stylu. Jeho původní podoba není přesně známa, ale jednalo se zřejmě o jednopatrovou obdélnou budovu, na kterou navazovalo hospodářské stavení, a později zde byl vysázen park. Z této doby se dochovaly barokní klenby v...

velký nárůst
Liběchov
 zámek v okrese Mělník
Původní tvrz ze 14. století, v 2. polovině 16. století změněna v renesanční stavbu okrouhlého půdorysu, obklopenou širokým vodním příkopem....

střední nárůst
Libědice
 zámek v okrese Chomutov
Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí. Přestavba tvrze na barokn&iacut...

obrovský nárůst
Liběhrad
 zaniklý hrad v okrese Praha-západ
Liběhrad (zaniklý hrad) Nepatrné zbytky hrádku neznámého původu, pravděpodobně z konce 13. nebo počátku 14. stol., na vysoké skále nad Vltavou u Libčic nad Vltavou. Poprvé se uvádí r. 1532 bez určení tehdejšího stavu, r. 1541 je připomínán jako zřícenina; pravděpodobně zpustl již delší dobu předtím. Velká část byla zničena v 19. stol. odstřelem skály při výstavbě železnice Praha – Kralupy nad Vltavou....

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Liblice
 zámek v okrese Mělník
Liblice (zámek) Zámek nechal postavit hrabě Arnošt Josef Pachta z Rájova v letech 1699 - 1706 podle návrhu G. B. Alliprandiho a původních předloh vídeňského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Výzdoba doplněna v 2. polovině 18. století. Od konce 19. století do roku 1945 v majetku Thun-Hohensteinů....

střední pokles
HODNOCENÍ
30 %
Libochovice
 tvrz, zámek v okrese Litoměřice
Libochovice (tvrz, zámek) Gotická tvrz Zajíců z Hazmburka, jež stávala na místě dnešního zámku, byla vypálena za husitských válek (roku 1424) a teprve v roce 1560 Janem z Lobkovic přestavěna na renesanční zámek. ...

střední pokles
Libodřice
 zámek v okrese Kolín
V roce 1738 získal panství hrabě Jan Michal Althan. V roce 1750 přestavěl tvrz na zámek a do roku 1923 v něm sídlil lesní úřad svojšického panství. Adolf Bauer, místní žid, získal zámek při první pozemkové reformě a změnil ho na hospodářskou budo...

střední pokles
Libočany
 zámek v okrese Louny
Libouchec
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Libouchec (zámek) Zámek Libouchec leží v údolí Jílovského potoka mezi svahy Východních Krušných hor, Českého středohoří a Labských pískovců. Je vzdálen asi 11 km severně od centra Ústí nad Labem a asi 2,5 km od dálnice D8 Praha – Berlín. Je cennou ukázkou renesančního hospodářského dvora se zámeckou obytnou částí. Dvůr byl vybudován saským rytířským rodem z Bünau ve stylu saské (někdy též „severské“) renesance v 2....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lichnice
 zřícenina hradu v okrese Chrudim
Lichnice (zřícenina hradu) Zdaleka viditelná zřícenina hradu nad Třemošnicí v Železných horách. Původní sídlo, nazývané Světlík, je zmiňováno již koncem 12. stol. V 1. pol. 13. stol. založen královský hrad Lichtenburk, poprvé se uvádí r. 1251; ve 14. stol. přestavován, obléhán a dobyt husity v letech 1421 a 1428; z druhého obležení, které trvalo více než rok, pocházejí relikty obléhacích prací v okolí. K dalšímu, tentokrát ...

střední pokles
Lichtenstein - Německo
 hrad v okrese * Německo
Hrad Lichtenstein (německy Schloss Lichtenstein) je pohádkový hrad nacházející se blízko vesnice Honau v pohoří Švábská Alba v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Jeho název napovídá, že je postaven ze světlého kamene. Kolem roku 1200 byl na jeho místě postaven hrad, který byl v pozdějších dobách dvakrát zničen. Poprvé při říšských válkách (něm. Reichskriegs) roku 1311 a podruhé jej zni...

mírný pokles
Líčkov
 hrad, zámek v okrese Louny
Líčkov (hrad, zámek)  Původní hrad ze 14. století, z něhož zachována válcová věž, v majetku pánů z Koldic a z Ilburka. Střediskem panství v 16. století za Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Přestavba na zámek roku 1628 (rytíři z Waldu). Dnešní rokokovou podobu získal roku 1765. V 19. století přestavěn na cukrovar a lihovar. Po 1. světové válce majetkem akademického malíře O. Brázdy....

střední pokles
Lietava
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Linhartovy
 zámek v okrese Bruntál
Linhartovy (zámek) Obec asi 8 km SZ od Krnova. Hlavní turistickou atrakcí je barokně přestavený zámek z konce 16. století, který obklopuje park. Zámek zbudoval Václav Haugvic z Biskupic na místě  tvrze, v renezančním slohu. Další majitelé - Sedlničtí z Choltic pak přestavěli zámek na barokní s&iacut...

střední nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Lipany
 zámek v okrese Kolín
Jednoduchý zámek byl vystavěn na konci 18. století na místě zaniklé tvrze. Budova má valbovou střechu s drobnou věžičkou. Nikdy nesloužila panstvu - jednalo se o obydlí pro správce a úředníky zdejšího statku. Podle pověsti jsou v zahradě zakopány pozůstatky husitského vojevůdce Prokopa Holého...

velký nárůst
Lipina
 zaniklá tvrz v okrese Frýdek-Místek
Lipnice nad Sázavou
 zřícenina hradu v okrese Havlíčkův Brod
Lipnice nad Sázavou (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na skalnatém hřebeni nad stejnojmenným městečkem nedaleko Humpolce. Založen byl na počátku 14. stol., v letech 1370-76 se krátce ocitl v držení panovníka. Po r. 1436 proběhla rozsáhlá pozdně gotická přestavba, při níž bylo mj. vybudováno nové opevnění. Od 30. let 16. stol. ji následovaly renesanční úpravy. Za 30-leté války obsadili hrad Švédové, které se odtud neúspěšně snažilo vyp...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lipník nad Bečvou
 zámek v okrese Přerov
Lipník nad Bečvou (zámek) Renesanční zámek V době, kdy lipenské panství patřilo Bruntálským z Vrbna (16. století), šlechtické rody opouštěly hrady a budovaly si nová zámecká sídla na přístupnějších místech. Myšlenkou vybudování nového správního centra pans...

velký nárůst
Lipno
 zámek v okrese Louny
Lipno je barokní zámek, který stojí na okraji zemědělského areálu v severní části obce Lipno. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.  ...

mírný pokles
Lipňany
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Lipová
 zřícenina zámku v okrese Děčín
Lipová (zřícenina zámku) Barokní trojkřídlá stavba vznikla z iniciativy Leopolda Antonína Salm-Reiffercheida přestavbou staršího sídla v letech 1737 až 1739. Po druhé světové válce zde až do roku 1970 sídlila vojenská posádka. V roce 1995 byl objekt navrácen v restituci. Zámek je v dezolátním stavu a ne...

velký pokles
Lipovice
 tvrz v okrese Prachatice
První zpráva o Lipovicích a její tvrzi pochází z roku 1386. V této době patřila vesnice a tvrz Janu z Lipovic. Nejstarší archeologické památky, které byly v Lipovicích při kopání ve sklepě tvrze nalezeny, pocházejí z doby vlády Vladislava II., na konci 12. století. Jsou jimi střepy tlačených ozdob z doby románské. Vesnice a tvrz Lipovice patřila mezi významná vladycká sídla a byla v držení rodu ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)