Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Krásná
 zámek v okrese Cheb
Původní zámecká budova vznikla za Zedwitzů v 2. polovině 17. století, upravována v 19. století do podoby obdélné patrové stavby s valbovou střechou bez architektonických ozdob. V 30. letech 20. století však zcela přestavěna do dnešní podoby obdélné budovy s mohutnou věží.  ...

obrovský nárůst
Krásna Horka - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Vážené priateľky, priatelia, ľudia dobrej vôle ! V súvislosti s katastrofou požiaru, ktorá postihla Hrad Krásna Hôrka v Krásnohorskom Podhradí dnes 10.3.2012 - Nadácia LINAJE sa v rámci svojho verejnoprospešného posolstva rozhodla k iniciatíve vydať výzvu na budúce rekonštrukčné a obnovovacie práce Hradu. Táto katastrofa sa nás - zakladateľov nadácie - bytostne dotýka: niektorí z nás tam prežili s...

střední pokles
Krásné Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Zámek byl postaven v 16. století rytíři z Bünau, přestavěn kolem roku 1730, balkón z 19. století. Tzv. stará budova spojující zámek s kostelem z roku 1603. Zámecký kostel postaven v letech 1597 - 1603 Hansem Bogem z Pirny v gotickorenesančním slohu....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krásný Buk
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Krásný Buk (zřícenina hradu) Hrad Krásný Buk - stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy. Jeho sporé zbytky se dochovaly na nevýrazném zalesněném návrší, které vybíhá od osady Sněžná nad severní okraj údolí říčky Křinice a dříve se označovalo jako Zámecký vrch. O založení hradu se nezachovaly žádné zprávy, ale pravděpodobně vznikl ve druhé polovině 13. století. Jeho zakladatelem mohl ...

střední pokles
Krásný Dvůr
 zámek v okrese Louny
Krásný Dvůr (zámek) Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova a další). Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, kteří (Heřman Černín z Chudenic) zakoupili panství v Krásném Dvoře v polovině 17. století. Z nich se pak Franti...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Krásný Les - Krásný Les
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Krasonice
 hr v okrese Jihlava
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krasonice
 zámek v okrese Jihlava
V roce 1353 zde doložena tvrz, která roku 1630 za Schaumburků přestavěna v čtyřkřídlý pozdně renesanční zámek, roku 1829 se stal sídlem jedné větve rodu Podstatských - Lichtenštejnů, tehdy bylo klasicisticky upraveno jeho průčelí....

velký pokles
Krašov
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Krašov (zřícenina hradu) Hrad byl založen Dětřichem Hroznatou okolo roku 1232, když dva roky před tím získal lénem od krále Václava I. panství na Kralovicku, za věrné služby Hroznatovců českému králi.Jako přední služebník krále postavil hrad - moderní gotickou pevnost, sídlo honosné a reprezentativní k stavu a hodnosti svého pána. Není vyloučeno, že hrad byl postaven na místě již dříve opevněném, snad z devátého století, ...

mírný pokles
Kratochvíle
 zámek v okrese Prachatice
  Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmerka regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil ...

mírný pokles
Kravaře
 zámek v okrese Opava
Kravaře (zámek) Zámek Kravaře - Barokní zámek z let 1721-28 se zámeckým parkem v anglickém stylu, upraveném pro golfové hřiště. V zámku barokní expozice rodu Eichendorfů a etnografická expozice života na Hlučínsku. Perla barokního Slezska. Zámek leží na cyklotrase č. 6055 - "Prajzká cesta". Historie - Nejstarším dokumentem o existenci kravařského zámku je listina pocházející z roku 1377, která se zmiňuje o tvrzi,...

stgnace
Kraví Hora
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Zříceniny hradu ve vrcholové poloze nad soutokem Oslavy a Chvojnice nedaleko Mohelna. Poprvé připomínán r. 1367, založen byl nedlouho předtím; na poč. 15. stol. se stal sídlem loupežné družiny, která odsud delší dobu plenila okolí. Pokus o dobytí znojemskými měšťany r. 1409 skončil neú...

mírný pokles
Kravsko
 zámek v okrese Znojmo
Klasicistický zámek v parku postaven koncem 18. století Ugarty. S jižním přístavkem souvisí kaple, postavená v roce 1847....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krhov
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Krhov (tvrz, zámek) Tvrz doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. V letech 1679 - 1825 patřil Rodenům z Hirzenau a Hagendorfu. V 2. polovině 18. století upraven barokně (hlavně fasády a interiéry). Po roce 1825 se majitelé, kteří již...

mírný pokles
Krnov
 zámek v okrese Bruntál
V jádře renesanční městský pevnostní zámek s vlivy tzv. severské renesance byl postaven v první polovině 16. století na místě dřívějšího zámku přemyslovských knížat, zbudovaného převážně ze dřeva. Při stavbě nového, většího zámku sehrála snad svou úlohu i obava z nebezpečí tureckého vpádu. Byl vybudován za vlády markraběte Jiřího Hohenzollernského nově od základů, stavebním materiálem byl kámen. 2...

obrovský nárůst
Krokvice
 hr v okrese Jindřichův Hradec
Kroměříž
 zámek v okrese Kroměříž
Kroměříž (zámek) Kroměříž získali roku 1110 olomoučtí biskupové. Jeden z nich, Bruno ze Schauenburku, si tu ve 13. století v místech slovanského hradiště nechal vybudovat gotický hrad. Na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě hradu v renesanční sídlo s čtyřkřídlou budovou s velkou věží. Koncem třicetileté války, v roce 1643, byl zámek zpustošen švédskými vojsky a na jeho místě vybudován honosný raně barokní ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Krompach
 zámek v okrese Česká Lípa
Postaven sklářskou rodinou Schürerů z Valdheimu v 16. století....

střední pokles
Krumvald
 zřícenina hradu v okrese Jindřichův Hradec
Výrazné terénní pozůstatky po hradu pod vrcholem Zelené hory u Budíškovic. Hrad byl vybudován v nezvyklé poloze na projmutém místě hřbetu kopce, což spolu se zalesněním a zničením příkopů a valů na obou přístupných stranách při stavbě lesní cesty stěžuje jeho nalezení. Hrad se připomíná v letech 1302, 1310 a naposledy r. 1399, v té době již mohl být opuštěný. Pokud tomu tak nebylo, zanikl brzy pot...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Krupka - Rosenberg
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Krupka - Rosenberg (zřícenina hradu) Zříceniny královského hradu, založeného v souvislosti s objevením nalezišť cínových rud na poč. 14. stol. Dobyt husity v letech 1429 a 1433 a poškozen, obnoven r. 1436 a za pozdně gotické přestavby (1471-1482) nově opevněn. Na počátku 30-leté války opuštěn a rychle zpustl. Zdivo bylo již v průběhu 17. století rozebíráno na stavební kámen, přímo v areálu byla r. 1695 vystavěna budova horního úřadu,...

velký pokles
HODNOCENÍ
65 %
Krušovice
 zámek v okrese Rakovník
Na základech původní tvrze byl postaven v 1. polovině 18. století zámek, upravován roku 1817 za Fürstenberků. Do roku 1945 patřil Fürstenberkům, dnes je součástí krušovického pivovaru. Veřejnosti je nepřístupný. ...

střední nárůst
Kryry – Kozí hrady
 zaniklý hrad v okrese Louny
Mohutné terénní pozůstatky po hradu na návrší nad stejnojmennou obcí. Založen byl zřejmě v 1. pol. 14. stol., zanedlouho byl ale připojen k blízkému Petrohradu a r. 1483 se již uvádí jako pustý. Zříceniny byly později rozebrány na stavební materiál a jádro hradu bylo definitivně...

mírný pokles
Kuchlov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Hrad nad říčkou Malá Haná neznámého názvu i historie, nynější označení vzniklo později podle místního lesa. Založen patrně ve 13. stol. a asi již ve 14. stol. ztratil opodstatnění nebo byl zničen při vojenském tažení. Dochovány zbytky dvou příkopů a stopy zděných budov, přístup ke zřícenině po značené cestě od obce Ruprechtov....

mírný pokles
Kuklov – Kuklvajt, Kuglvajt, Gugelwaid
 zaniklý hrad v okrese Český Krumlov
Nedaleko zřícenin nedostavěného gotického kláštera pavlánů, založeného r. 1495 a zaniklého v 16. stol., se na místě slovanského hradiště poblíž Smědče nacházejí skromné zbytky hradu pravděpodobně ze 13. stol. Poprvé se připomíná r. 1357, dobyt a zbořen byl r. 1395 a podle rozhodnutí krále z počátku 15. stol. nesměl být obnoven. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (196...

střední pokles
Kuks
 zámek v okrese Trutnov
Kuks (zámek) Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to však byl areál s lázněmi. Jeho zakladatel František Antonín Špork chtěl mít z Kuksu malé Versailles ...

střední nárůst
Kumburk
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kumburk (zřícenina hradu) Zřícenina gotického hradu na dominantním kopci nedaleko Nové Paky asi 9 km od Jičína. Založen na počátkem 14. století. Jmenoval se původně Goldenburk v písemných pramenech poprvé uváděn k r. 1325. V letech 1437-56 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní dělostřelecké obrany ve své době, i když systém flankování nebyl ještě zcela dokonalý a některé...

střední nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Kuncberk
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
Drobné pozůstatky hradu na zalesněném návrší u Křince. Vznikl před r. 1470, r. 1638 se uvádí jako "zámek pobořený". V letech 1659-80 byl v areálu hradu postaven zámek, zbořený r. 1891. Dochovány rozsáhlé zbytky sklepů, jež mohou být pozůstatkem původního hradu. Hrad měl mohutné zemní opevnění (příkop, val), jež náleží k vrcholným projevům pasivní obrany v 15. stol. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Kunín
 zámek v okrese Nový Jičín
Zámek v Kuníně náleží mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Ne velké rezidenční sídlo, ale spíše místo ...

střední pokles
Kunětická Hora
 zřícenina hradu v okrese Pardubice
Kunětická Hora (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na dominantní kupě nedaleko Pardubic. Počátky hradu nejsou zcela jasné, založen zřejmě na přelomu 13. a 14. století, upravený počátkem 16. století Vilémem z Pernštejna, na osamělém vyvřelém kopci v polabské rovině. Je dokladem vrcholného vývoje středověkého hradu v česk...

mírný pokles
HODNOCENÍ
80 %
Kunratice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Kunratice - Praha (zámek) Zámek v Kunraticích byl postaven po roce 1688 na místě středověké tvrze. Další přestavba, pravděpodobně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky proběhla ve stylu vrcholného baroka. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
25 %
Kunštát
 zámek v okrese Blansko
Kunštát (zámek) Zámek vzniklý přestavbami hradu na návrší jihozápadně od stejnojmenného městečka. Hrad byl společně s osadou založen okolo pol. 13. stol. Kunou ze Zbraslavi u Rosic, od něhož se odvozuje název hradu i obce. Nejstaršími stavbami byly původně románský palác, vstupní věž a obvodová hradba, dal&s...

střední nárůst
Kunžvart
 zřícenina hradu v okrese Prachatice
Kunžvart (zřícenina hradu) Jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin, druhý nejvýše položený hrad v Čechách na výběžku hory Strážný nad Zlatou stezkou, nedaleko Strážného. Králem založený hrad se poprvé připomíná r. 1359, svou strážní funkci plnil až do pol. 16. stol.; jako pu...

střední pokles
Kurovice
 hr v okrese Kroměříž
Kurovice
 tvrz v okrese Kroměříž
Kurovice (tvrz) Tvrz Kurovice byla zmiňovaná už v roce 1275. Z architektonického hlediska patří k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru tvrze. Za povšimnutí stojí také ...

střední pokles
Kutná Hora – Vlašský Dvůr
 hrad v okrese Kutná Hora
Kutná Hora – Vlašský Dvůr (hrad) Dochovaný hrad s nejvýznamnější středoevropskou mincovnou ve stejnojmenném městě, při městských hradbách. Založil jej Václav II. r. 1300, krátce poté, co střední Evropu zachvátila "stříbrná horečka" související s objevem bohatých nalezišť v Kutné Hoře. V letech 139...

střední pokles
Kuřim
 zámek v okrese Brno-venkov
Kuřim (zámek) Zámek byl postaven v letech 1592–94 Antoniem Parisem. Renesanční trojkřídlá jednopatrová budova měla jižní křídlo lemované arkádami. Do roku 1884 zde měla sídlo správa brněnských statků, poté zde byl dívčí sirotčinec. O několik let později byl z nedostatečných kapacitních ...

velký pokles
Kuřívody
 tvrz v okrese Česká Lípa
První zmínka o tvrzi pochází z doby kolem roku 1400, kdy tvrz obklopovaly silné hradby a vodní příkop, který dnes už není moc patrný. V roce 1600 byla tvrz upravena Bohuchvalem Berkou, poté byla využívána úředníky.Zajímavostí je, že zde v roce 1778 při své inspekční...

střední pokles
Kvasice
 tvrz, zámek v okrese Kroměříž
Na přelomu 13. a 14. století zde páni z Benešova postavili vodní tvrz, která je v pramenech z 15. století nazývána i hradem. Na konci 16. století ji Kurovští z Vrchlabí přestavěli v čtyřkřídlý renesanční zámek s arkádovým nádvořím. K zámku se připojovalo na severu, jihu a západu podzámčí. Kolem 17. století jej Rottalové přestavěli barokně. V 1. polovině 19. století za Lamberků odstraněny budovy př...

velký nárůst
Kvasiny
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně pozdně renesanční, postavený po roce 1608 Bedřichem z Vlkanova, v letech 1645 - 1785 v držení malostranských karmelitánů, jimiž byl před rokem 1706 rozšířen. V letech 1823 - 1851 upraven pozdně empírově, výzdoba části interiérů z konce 19. století....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
15 %

    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)