Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Horní Lideč
 obec v okrese Vsetín
Obec Horní Lideč se rozkládá v kotlině na úpatí posledního výběžku Bílých Karpat, na úpatí jihozápadního výběžku Javorníků (od Pulčína) a jižní rozsochy Vizovických vrchů. Severovýchodní část katastru leží na nejjižnějším okraji C...

mírný pokles
Huslenky
 obec v okrese Vsetín
Huslenky (obec) Jak vyplývá z názvu jsme jednou z nejmladších obcí v okrese.Historie naší obce před rokem 1949 se spojuje s historií obce Hovězí, jejíž jsme byli až do uvedené doby součástí.Jak k tomu došlo?Na vzrušené dny a týdny let 1948 a 1949, kdy se jednalo o vzniku nové obce...

mírný pokles
Choryně
 obec v okrese Vsetín
První písemná zpráva o Choryni se nachází v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi z roku 1141. Byla součástí majetku olomoucké kapituly a od roku 1263 pak lenním statkem olomouckého biskupství. Jestliže se ve 13. až 15. století střídali držitelé Choryně dosti často, p...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kunovice
 obec v okrese Vsetín
Obec Kunovice leží na severovýchodním úpatí Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Záhoří. Převládající ráz krajiny je zemědělský, v jižní části katastru jsou smíšené lesy. Na ploše 850 ha dnes žije přibližně 640 obyvatel. V obci je železniční stanice Kunovice-Loučka. Pošta a matrika je v sousední obci Loučka. Katastrem obce protéká potok Komárník. V obci je základní škola 1.-4.ročník a mateřsk...

obrovský nárůst
Lačnov
 obec v okrese Vsetín
Obec Lačnov se nachází v okrese Vsetín, kraj Zlínský. Lačnov Leží 6km severně od Valašských Klobouk a 3 km západně od Horní Lidče. Rozkládá se v údolí, které se svažuje od severu k jihu mezi dvěma větvemi podhůří Vizovických hor. Obcí protéká Lačnovský...

mírný pokles
Lidečko
 obec v okrese Vsetín
Katastr obce leží v údolí říčky Senice. Její tok tvoří rozhraní dvou pahorkatin. Levobřeží Senice omývá konec Vizovických vrchů a druhý břeh patří k pohoří Javorníků. Vizovické vrchy končí kótou Vrchkopec 699 m.n.m., na jehož úpatí leží znám&ya...

střední nárůst
Seninka
 obec v okrese Vsetín
První zmínka o Senince pochází z roku 1503, kdy je uváděna jako část vsetínského panství. Roku 1679 se stala majetkem panství vizovického. V průběhu staletí zažila obec několik nepřátelských vpádů, zejména tatarsko-tureckých v 17. století. Obyvatelstvo valašsk&yacu...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Střítež nad Bečvou
 obec v okrese Vsetín
Obec Střítež nad Bečvou se nachází v údolí Rožnovské Bečvy na jejím levém břehu na úpatí svahů Vsetínských vrchů. Část usedlostí je roztroušena na pasekách, nadmořská výška 334 m n.m., nejvýše položené místo katastru o výměře 745h...

obrovský nárůst
Valašská Bystřice
 obec v okrese Vsetín
Dnešní Valašská Bystřice má 2 290 obyvatel a v okrese Vsetín se řadí mezi obce střední velikosti. Svou rozlohou však patří mezí největší, zabírá území 36 km². Spádově patří k Rožnovsku, od města Rožnova pod Radhoštěm je vzdálena cca 8 km. Leží uprostřed Vsetínských vrchů v povodí říčky Bystřice, která napájí známou přehradu Bystřička. Území obce je velmi členité a hornaté, střed obce leží v n...

obrovský nárůst
Valašská Senice
 obec v okrese Vsetín
Valašská Senice leží v severovýchodní části zlínského kraje, asi 16 km jihovýchodně od Vsetína. V katastru obce pod Makytou pramení říčka Senice, která se nedaleko Vsetína vlévá do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 540 m ...

střední nárůst
Bobrůvka
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Bobrůvka (obec) Nejstarší zpráva o Bobrůvce je z roku 1262, kdy daroval Smil z Lichtenburkažďárskému klášteru manželčinu ves "Cappil Bobrowe" s neosídleným okolím. Eliška byla dcerou Přibyslava z Křížanova, jednoho z prvních kolonizátorů celé zdejší oblasti. Sestrou Elišky byla sv. Zdislava, provdaná za Havla z Lemberka a Eufemie manželky Bočka z Obřan - zakladateležďárského kláštera. Podle dohledaných údajů měla...

mírný pokles
Cikháj
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Cikháj se nachází v samém srdci Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na silnici II/350 mezi Žákovou horou a Tisůvkou. Svojí rozlohou katastru 2 135 hektarů patří mezi největší v CHKO Žďárské vrchy, které je z podstatné části pokryto lesem (93%), Nadmořskou výškou 675 metrů se řadí mezi horské obce. V obci žije 107 obyvatel ( k 1.1.2009). Spadá pod územní správu kraje Vysočina, okres Žďár ...

mírný pokles
Černá
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec byla založena asi v 15. stol. na pozemcích třebíčského kláštera a nazvána podle blízkého lesa "Černá", jenž se připomíná v roce 1464. Osudy obce byly spojeny s blízkým Měřínem. Jako ves se zákupní rychtou a manem je připomenuta v roce 1556, kdy ji získal Vratislav z Pern&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobrá Voda
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Dobrá Voda byla zřejmě založena v 1. polovině 13. století při kolonizaci pralesa na českomoravském pomezí. V té době patřil zdejší kraj Přibyslavovi z  Křižanova, který byl bohatým velmožem ve službách českého  krále Václava I.  Za své služby českému králi od n...

střední pokles
Heřmanov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Heřmanov leží uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří obce Moravec, Křižanov a Osová, v dnešním okrese Žďár nad Sázavou. Všechny tato tři místa byla kdysi díly feudální vrchnosti, které měli patronát nad heřmanovskou farností, jejíž osady byly na jejich úz...

obrovský nárůst
Kotlasy
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
První písemná zpráva pochází z roku 1349. Na území žije 119 obyvatel....

střední pokles
Lísek
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Lísek (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1746. Na území žije 376 obyvatel. V obci je velmi zajímavá rychta ze 16. století a pozdně empírový kostel sv. Mikuláše z let 1846 - 1852 . V obci jsou památné stromy - lípa vysoká 26 metrů s obvodem kmene 525 cm a javor klen vysoký 22 metrů s obvodem kmene 430 cm . Při silnici do Míchova lípa vysoká 24 metrů s obvodem kmene 520 cm ....

střední nárůst
Nová Ves
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Nová ves se 159 trvale přihlášenými obyvateli leží v okrese Žďár nad Sázavou, 18km severovýchodně od Velkého Meziříčí v malebné krajině s mnoha lesy a rybníky. Katastr s průměrnou nadmořskou výškou 537 m se rozprostírá na území o celkové výměře 415 ha...

obrovský nárůst
Polnička
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
K založení obce došlo žďárským klášterem před rokem 1293.Polnička byla jedním z nejstarších středisek železářství. Kromě toho zde byly v provozu mlýny a zřejmě i pila. Všechny provozy poháněla voda z kaskády zdejších rybníků – Velké Dářko, Nový ...

obrovský nárůst
Radňoves
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Radňoves je to typ vesnice založené ve středověku jako lesní lánová okrouhlice, jejíž paprsky lánů se pravidelně rozšiřují do okolní krajiny, První písemná zmínka o obci Radňoves pochází ze 13. století, v roce 1269 ji Smil z Lichtenburka daroval žďárskému klá&scaro...

obrovský nárůst
Radostín nad Oslavou
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Radostín nad Oslavou (obec) Před rokem 1350 patřil Radostín pánům z Tasova. Roku 1350 jej Jan z Tasova odkázal zčásti své sestře Anně z Konice, která jej roku 1366 prodala Janovi z Meziříčí, a zčásti Václavovi z Myslibořic. Jeho část odkoupili páni z Meziříčí od Zikmunda z Myslibořic v roce 1390. 1390-1410 páni z Meziříčí a z Lomnice 1410-1447 páni z Kravař 1447-1528 opět páni z Lomnice 1528-1552 páni z Pern...

střední nárůst
Rosička
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Rosička (obec) Obec Rosička se nachází v západní části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v Českomoravské vrchovině, přesněji 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou a 30 km severovýchodně od krajského města Jihlavy. Obec se rozprostírá v nadmořské ...

střední nárůst
Rovečné
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Rovečné (obec) Obec má název podle nerovného místa, rovu, výmolu, na němž vznikla. První písemné zprávy jsou z roku 1335, kdy obec patřila člence doubravnického kláštera Jeruši z Aueršperka, která ji klášteru věnovala. V držení se pak střídali pánové z Pernšt...

mírný pokles
Ruda
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Ruda (obec) Obec se rozkládá v nadmořské výšce 565 metrů nad mořem. K obci patří dvě katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí o celkové výměře 1303 hektarů. První zmínky o Rudě pochází ze záznamu v Zemských desk&a...

střední nárůst
Stránecká Zhoř
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Stránecká Zhoř (obec) Dějinné počátky Stránecké Zhoře jsou dosud nejasné. Svojí polohou mezi meziříčským panstvím rodu erbu křídla a územím třebíčského kláštera, pozdějším měřínským proboštstvím byla zřejmě předurčena jako majetek drobné šlechty. Pr&aa...

střední nárůst
Střítež
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Střítež (podle starších pramenů též Stříteř) se nachází na jižním svahu příkrého hřebene táhnoucího se podél toku říčky Nedvědičky od západu od Dolní Rožínky východním směrem k Nedvědici. Nejvyšší vrcholky okolních kopců dosahuj&iac...

střední nárůst
Svratka
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Starobylá osada dostala název podle klikaticí se říčky, jejíž jméno se opakuje vícekrát ve starých archivních zprávách s různými obměnami. Původ a význam jména byl v minulosti různě vykládán. Přidržíme-li se obyčeje slovanského pojmenování řek, pak j ...

mírný pokles
Vír
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Vír (obec) Obec Vír je rozložena v údolí podél toku řeky Svratky, které je ze dvou stran obklopeno strmými svahy, ze severní strany přehradní nádrží a pouze jižní strana údolí je otevřená a klesá níže k Brnu. Tato rokle byla po staletí a tisíciletí vytvářena dravou ře...

střední nárůst
Záblatí
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Záblatí (obec) Je nemožné určit přesné datum, kdy přišli na místo dnešní obce první osadníci. V době, kdy člověk žil ještě kočovným způsobem, nezakládal žádná města, žádné osady, byla oblast pozdější Českomoravské vrchoviny nehostinným krajem, kde všude převládaly b...

mírný pokles
Zubří
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Po celém kolonizovaném území vyrůstaly v průběhu 13. a 14. století nové osady jako houby po dešti. A tak na samých západních hranicích území pánů z Medlova bylajejich přičiněním někdy v 2. polovině 13. století založena také vesnice Zubří. Medlovští pá...

střední pokles
Ždánice
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Ždánice (obec) Obec Ždánice se nachází 3 km severně od Bystřice nad Pernštejnem na okraji přírodního parku Svratecká hornatina v nadmořské výšce 618 metrů. V blízkosti se nachází Vírská přehrada a rozhledna v Karasíně. V obci žije 187 obyvatel v 69 číslech popisných na katastráln...

obrovský nárůst
Březová
 obec v okrese Uherské Hradiště
Březová (obec) Obec Březová se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velkého Lopeníku. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 14. století, první zmínky o její existenci pochází z roku 1325, první písemná zpráva pak z r. 1351. Dominan...

mírný pokles
Modrá
 obec v okrese Uherské Hradiště
Modrá - vesnice, v níž život lidských komunit sahá podle stále novějších nálezů několik tisíc let před Kristovo narození. Nálezy ručně hnětené keramiky s čarami a nehtovými vrypy, pálené a s hrubým zrnem, svědčí o pobytu dávných zemědělských kultur (asi 5.00...

střední nárůst
Pitín
 obec v okrese Uherské Hradiště
Pitín leží na západních svazích Bílých Karpat, na moravsko-slovenském pomezí v údolí, kde pramení Olšava. Je součástí Zlínského kraje, spadá pod správní obvod Uherský Brod a je součástí mikroregionu Bojkovsko. Celý katastr obce P...

obrovský nárůst
Podolí
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Podolí se rozkládá v údolí (odtud název) na levé straně řeky Olšavy podél silnice mezi městy Uh. Hradiště a Uh. Brod. První zmínka o obci se objevuje v zápisech z roku 1228 jako Horní Popovice a Dolní Popovice (nyní Podolí) jako území patřící duc...

obrovský nárůst
Strání
 obec v okrese Uherské Hradiště
O nejstarším osídlení této lokality z období mladší doby kamenné víme velmi málo. Svědčí o něm totiž jen ojedinělé nálezy, jako sekeromlat lidu se šňůrovou keramikou. Bohatší historické prameny pak pochází až ze středověku. V 11. a počátkem 12. stole...

mírný pokles
Bohdašín
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Bohdašín (obec) Obec Bohdašín patřila kdysi k panství frymburskému. První zmínka o této historické dominantě nejbližšího okolí uvádí jako držitele jakéhosi Matouše z Frymburka neznámého rodu, jenž roku 1354 dosazoval k olešnickému kostelu nového kněze. Nelze s jistotou ř&ia...

obrovský nárůst
Bolehošť
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada Lipiny byla založena v roce 1709. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králov&eac...

střední nárůst
Černíkovice
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Stáří obce sahá pravděpodobně až do 11. století, ale písemné zprávy nejsou. Je však známo, že ves Černíkovice se původně nazývala Grunov, snad až do začátku 14. století. První písemné zprávy jsou až od roku 1354. Během času se vystřídalo velké množství jmen,...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x

    Strana: 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)