Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Mikolajice
 obec v okrese Opava
O Mikolajicích se nejdříve píše latinsky jako o „Niclouicz“ v lenní knize olomouckého biskupa. V roce 1389 je uváděn Ota Stoš z Bránice jako vlastník 2 částí Mikolajic, které tehdy byly lénem olomouckého biskupa v osoblažském obvodu. Dalším majitelem Mikolajic byl Bernard z Vikštejna. 1. 3. 1391 byl naposledy zmíněn v písemných pramenech – tehdy ho biskupský hejtman Jindřich z Fulštejna pohnal k ...

velký nárůst
Třebom
 obec v okrese Opava
  Archeologické vykopávky potvrzují osídlení katastru dnešní obce již ve starší fázi mladšíku paleolitu - mousterienu. První písemná zpráva z r. 1349 uvádí povinnost obce platit městu Opavě za údržbu mostů a silnic. Při dělení Opravska v r. 1377 náležela Třebom Oldřichovi z Pelhřimova. Od doby husitské spolu se sousední obcí Hradčánky tvořila jeden statek patřící drobným zemanům Bavorů, kteří ...

střední pokles
Myslkovice
 obec v okrese Tábor
Obec Myslkovice se nachází pět kilometrů severně od Soběslavi. V současné době zde žije 370 obyvatel, v katastru se nachází 170 čísel popisných, z čehož zhruba 40 slouží pouze k rekreaci. Obec je členem mikroregionu Soběslavsko, farností náleží pod obec Janov. K vybavenosti obce patří kromě úřadu tak&...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přehořov
 obec v okrese Tábor
O počátcích obce se neví mnoho. První zmínka o Přehořově souvisí s pány z Růže. Ves založilo asi sedm sedláků, z nichž se jeden pravděpodobně jmenoval Přehoř. První písemný záznam se datuje k roku 1371, kdy ves náležela Kunsíkovi z Přehořova.  Zápis z roku 1379 uvádí, že Př...

obrovský nárůst
Slapy
 obec v okrese Tábor
Slapy (obec) První písemná zmínka o obci Slapy je z roku 1495, kdy Petr z Rožmberka odprodal obec Vítovi ze Rzavého a obec Slapy příslušela k Dobronicům. Po zrušení roboty patřila obec k politické obci Dražičkám až do r. 1889. Tohoto roku se stala obec Slapy politickou  obcí s osadou Lhotkou Hnojnou (dříve ...

velký nárůst
Tučapy
 obec v okrese Tábor
Největší obcí soběslavského správního obvodu jsou Tučapy. Leží na křižovatce okresních silnic jihovýchodně od Tábora (20km) a severovýchodně od Soběslavi (8km) na obou březích Černovického potoka v hezkém údolí u rybníka Pokoj. Obec dnes patří k jihočeskému okresu táborskému a do správního obvodu Soběslav. Potok dělí Tučapy na větší hořejší část a menší část dolejší, zvanou "Nouze", která bývala p...

mírný nárůst
Vlčeves
 obec v okrese Tábor
První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec Vlčeves - na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 23.6.1923 čís. 43.354 změněn podle zákona ze dne 14.4.1920 čís. 266 Sb. a nařízení úřední název zdejší obce místo dosud užívaného názvu Vlčove...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Štěměchy
 obec v okrese Třebíč
Štěměchy (obec) Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1279, kdy je připomínán Cuzkraj ze Štěměch. Roku 1368 Huk ze Štěměch, který zde pojistil své ženě Kláře 150 kop. Roku 1378 je uváděn Adam ze Štěměch, který zapsal své manželce Lunetě na tvrzi a dvoře 100 kop věna. Jeho nástupce Jodok Tlu...

střední pokles
Cehnice
 obec v okrese Strakonice
V letech 1342-1357 byla ves s tvrzí sídlem panského rodu Cehniců z Říčan, z nichž je uváděn především Rudolf z Říčan a z Cehnic. Po něm vlastnili Cehnice s tvrzí jeho čtyři synové - Oldřich, Svojše, Jan a Bohuslav Sestřínek. Ještě k roku1397 je uváděn Jan a patrně také ještě žil Bohuslav. Kromě toho měl zde svůj díl Mikuláš, který není blíže jmenován a který v roce 1396 zemřel. V letech 1416-1425 ...

obrovský nárůst
Hajany
 obec v okrese Strakonice
Většina názorů našich vísek pochází buď od jmen osobních aneb jako Hajany pošlé z okolností přírodních, od blízkého háje. Náležely ve 14. století k panství rožmitálskému, neboť majitelem Hajan jmenuje se totiž roku 1318 Buzek či Bohuslav z Rožmitála, ...

velký nárůst
Chrášťovice
 obec v okrese Strakonice
Ve starých spisech jsou Chrášťovice nazývány Krašťovice; výnosem zemské správy ze dne 22.2. 1924 byl změněn na Chrášťovice. Podle profesora Augustina Sedláčka vznikaly místní názvy obcí v prácheňském kraji tak, že obyvatelům místních hospodářstv&iacut...

velký nárůst
Kalenice
 obec v okrese Strakonice
Obec Kalenice se nachází v předhůří Šumavy v nepatrné vzdálenosti od řeky Otavy. Podél ní bývala sídla rýžovačů zlata, kteří se živili lovem a zemědělstvím. Kalenice se rozkládaly v Prácheňském kraji. Sídlili zde snad i keltské kmeny. Později se zde usadili Slované...

velký nárůst
Lnáře
 obec v okrese Strakonice
Nejstarší dějiny Lnář a okolí osvětluje archeologický výzkum, podle něhož docházelo k souvislejšímu osídlení již v 7. a 6. století před naším letopočtem, tj. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Miloňovice
 obec v okrese Strakonice
Prvá zpráva o obci je z roku 1243, kdy Miloňovice daroval Bavor ze Strakonic maltézskému řádu ve Strakonicích. Dále se uvádí k roku 1251, kdy je součástí strakonické řádové komendy. Avšak již počátkem 14. století, v roce 1318, sídlil zde vladyka Ctibor a později zde byla ...

velký nárůst
Osek
 obec v okrese Strakonice
Ves Osek vznikla pravděpodobně v druhé polovině 14.století, ale katastr obce byl osídlen už od pravěku. Už v závěru doby bronzové žili lidé na území dnešní Rohozné, laténské osady z mladší doby železné byly v Turné, Petrovicích. První písemná zm&iacu...

velký nárůst
Truskovice
 obec v okrese Strakonice
Truskovice byla podle první dochované písemné zmínky založena roku 1274.Její vznik souvisí se jmény vladyků Rudolfa a Budislava z Truskovic, kteří jsou uvedeni jako svědci na zakládací listině z roku 1274.Zemiště této obce má od východu k západu 2092 sáhů délky a od sever...

velký nárůst
Záboří
 obec v okrese Strakonice
První souvislé osidlování a kolonizace v širším okolí Blatné probíhá od 7. stol. př.n.l.. Kolem 2. století př.n.l. se Keltové začínají zajímat o tuhu a zlato na Blatensku, jak potvrzují archeologické nálezy z vykopávek v okolních obcích kolem Z...

obrovský nárůst
Petřkovice
 obec v okrese Ostrava-město
Od r. 1976 součást Ostravy, od roku 1991 jako samostatný městský obvod Statutárního města Ostravy. Historicky a kulturně spadá k Hlučínsku. Původní německý název Petrzkovicz, od roku 1907 Petershofen.Od jihovýchodu tvoří hranici katastru Petřkovic řeka Odra. Zde nad soutokem Odry a Ostravice se vyp...

velký nárůst
Plesná
 městský obvod v okrese Ostrava-město
1255 První písemná zmínka o Plesné - purkrabí znojemského hradu a spoluvladař hrabství bzeneckého Boček z Obřan a Kunštátu odkazuje v závěti žďárskému klášteru mimo jiné i některé své statky na Opavsku, mezi nimi i Plesnou. 1261 Závěť potvrdil Pře...

obrovský nárůst
Bezděkov
 obec v okrese Pardubice
První písemná zpráva pochází z roku 1441. Obec se nachází v nadmořské výšce 237 metrů. Na území žije 266 obyvatel. Vlajka: list tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a červený, v poměru 1:6:1. V modrém pruhu žlutý zvon se závěsem mezi dvěma p...

obrovský nárůst
Čeperka
 obec v okrese Pardubice
První písemná zpráva pochází z roku 1777. Na území žije 1020 obyvate ...

velký nárůst
Choteč
 obec v okrese Pardubice
Původ jména naší obce je udáván podobou osobního jména Chodec. Lidově Choč je staženinou. Obec byla osídlena již v dobách prehistorických. Svědčí o tom prehistorické hroby nalezené v této lokalitě. První písemné zmínky o Chotči spadají do devadesátý...

obrovský nárůst
Chýšť
 obec v okrese Pardubice
Chýšť je jedniná obec tohoto jména. Někteří pamětníci vypráví, že název obce je odvozen od písečného navátého kopce Kačerova, na němž se nacházely vzrostlé uschlé stromy v minulých dobách nazývány CHÝJE. Obec Chýšť leží na sv...

obrovský nárůst
Jaroslav
 obec v okrese Pardubice
Obec je součástí spádového okruhu obce s rozšířenou působností Holice v Čechách v Pardubickém kraji. Stavební úřad, úřad práce, finanční úřad se nachází v Holicích, které jsou vzdáleny 9 km, správa sociálního zabezpečení a katastr...

obrovský nárůst
Spojil
 obec v okrese Pardubice
První osídlení Roku 1780 se rozhodla správa Pardubického panství rozdělit některé ladem ležící pozemky a nevýnosné plochy panské půdy novým osadníkům a dát jim je do tak zvaného dědičného nájmu. Mimo jiné se jednalo i o vysušené rybníky Staroč...

obrovský nárůst
Srch
 obec v okrese Pardubice
Srch je moderní obec, která leží severním směrem asi 7 km od Pardubic a její značný technický i stavební rozvoj přilákal a stále láká občany z poměrně širokého okolí k výstavbě rodinných domků. Počet obyvatel a rozvoj obce neustále roste. K obci Srch patří i m&iac...

mírný pokles
Srnojedy
 obec v okrese Pardubice
Obec Srnojedy se v dochovaných písemných historických pramenech poprvé připomíná v době prvního majitele zemana Jana ze Srnojed, zvaného Tluch v roce 1410, kdy se soudil o dědictví u dvorského soudu v Praze. Celý spor měl rozhodnout král Václav IV. Počátky lze ale nepochybně hledat již v obd...

mírný pokles
Tetov
 obec v okrese Pardubice
Obec Tetov byla založena v r. 1791 Janem Oktaviánem Kinským z panství Chlumec nad Cidlinou. Jméno obce je odvozeno od jmen majitelů panství. Obec byla ve svazku politické obce Kundratice, jehož úřad se staral o záležitosti obce Tetova a teprve v roce 1937 bylo obci povoleno rozloučení. Obec spadala k okresnímu hejtmanstv&iacut...

velký nárůst
Vlčí Habřina
 obec v okrese Pardubice
Vlčí Habřina se nachází severovýchodně od Přelouče, při levé straně silnice vedoucí doRohovládovy Bělé. Leží v nadmořské výšce 219 m n.m. v nevelkém údolí, ze severu a jihu je krytá lesy. Na západní straně se leskne rozsáhlý Sopřečský rybní...

obrovský nárůst
Bořetín
 obec v okrese Pelhřimov
Obec Bořetín leží na kraji jihovýchodní části Vysočiny. Vzdálenosti od okolních větších měst jsou poměrně vyrovnané. Ať již se jedná o Jindřichův Hradec (32 km), Pelhřimov (37 km) a nebo Tábor (30 km). Obec Bořetín je celkově velice klidná vesnice obklopená řadou lesů, polí, potoků a n...

velký nárůst
Dehtáře
 obec v okrese Pelhřimov
Úryvek z pamětní knihy obce Dehtáře s osadami Onšovice, Vadčice a Milotice, založené r. 1930 Obec Dehtáře jest stará obce. Zmínky o ní jsou již koncem 12. století. Jméno obce odvozeno jest od výroby dehtu (kolomaž). Dávní obyvatelé této obce zabývali se...

mírný pokles
Ježov
 obec v okrese Pelhřimov
První zmínka o vsi Gezov později Gezkow, pochází z roku 1352. Název Ježov se odvozuje od jména prvního majitele Ježe a znamená Ježův dvůr. Zdejší panství vlastnila v roce 1432 vdova po Mikešovi z Črné, Markéta z Ježova. Dalším majitelem před rokem 1436 byl Otík z Ježova a z Vře...

velký nárůst
Kámen
 obec v okrese Pelhřimov
Obec Kámen se nachází 7 km jižně od Pacova, mezi Pelhřimovem a Táborem, v kraji Vysočina. Tato oblast byla vždy výhradně zemědělskou oblastí s malou částí spotřebního průmyslu. Historie obce sahá do konce 13. století. Dominantou obce je gotický hrad na žulové skále z počátku 14 století...

velký nárůst
Křeč
 obec v okrese Pelhřimov
Přesné datum založení Křeče není známo. Vzhledem k pozůstatkům románské rotundy dochovaným v kostele sv. Jakuba Většího lze usuzovat, že území dnešní Křeče bylo osídleno již ve 12. století. Původ jména Křeč také není zcela jasný. Dle jednoho pramene "jméno osady je patrně od staroslovanského krk, což znamená pařez, tedy místo, kde byly vykáceny stromy, aby mohlo být zbudováno obydlí" (Schäferová,...

mírný nárůst
Nová Buková
 obec v okrese Pelhřimov
Obec je zasazena do krásného prostředí Českomoravské Vysočiny. První písemná zmínka o obci je z roku 1203. Původně to byl samostatný statek, který se nejpozději počátkem 16. století stal součástí panství Horní Cerekev. Kolem roku ...

obrovský nárůst
Řečice
 obec v okrese Pelhřimov
Obec Řečice se skládá z688e čtyř místních částí - Řečice, Bystrá, Křepiny a Záběhlice. Řečice - nachází se v nadmořské výšce 504 m na mírném návrší poblíž rybníku Kamenná trouba. Středem vesnice protéká bezejmenný potok, kter&yacu...

mírný pokles
Sedlice
 obec v okrese Pelhřimov
Sedlice se nachází na Českomoravské vrchovině v bývalém okrese Pelhřimov, nyní v kraji Vysočina s centrem Jihlavou. Nejvyšší vrchol v této oblasti je Křemešník - 765 metrů nad mořem, vzdálený asi 20 km vzdálení po turistické stezce. Sedlice samosprávnou obcí, ale n...

obrovský nárůst
Senožaty
 obec v okrese Pelhřimov
Osídlení Senožat spadá do období na přelomu 12. a 13. století, už v roce 1372 byly Senožaty městysem, původně s názvem Senožatný, převážně patřívaly klášteru v Želivě, který zde měl vliv hospodářský i náboženský. Zajímavostí je, že Senožaty v 17. století sloužily t...

velký nárůst
Zajíčkov
 obec v okrese Pelhřimov
Obec Zajíčkov se nachází v okrese Pelhřimov a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Pelhřimov. Obec Zajíčkov se rozkládá asi sedm kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova. Z turistického a geografického hlediska patř&ia...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x

    Strana: 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)