Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 981-1000 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Osek
 obec v okrese Rokycany
Osek (obec)

Obec Osek leží necelých šest kilometrů severně od Rokycan v Plzeňském kraji. Rozkládá se na ploše přes 1700 ha. V současné době čítá více než jeden tisíc obyvatel, kteří žijí ve dvou částech - Osek a Vitinka. Ve svém znaku mají stříbrný osekaný kmen stromu s pěti suky a kořeny v červeném štítě nad stříbrnou patou. V obci Osek působí i několik významných firem, za všechny jmenujme například firmy Houdek a Houdek s.r.o, APOLLON spol. s.r.o, CESSMA Bohumír Malecha, K-M Vladimír Košař, BASTEEL...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Nižbor
 obec v okrese Beroun
Nižbor (obec)

Řeka Berounka, která celým Nižborskem protéká,vytvářela odpradávna přirozenou vodní tepnu, podél které se sem rozšířilo i lidské osídlení. Archeologické nálezy z okolí svědčí o tom, že zde člověk žil již v době bronzové (2000-750 př. n. l.) možná však i dříve. Ovšem zásadní přelom ve vývoji zdejš&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Okrouhlá
 obec v okrese Blansko
Okrouhlá (obec)

Poloha Obec Okrouhlá leží v krásném prostředí Drahanské vrchoviny v ochranném pásmu vodní nádrže Bělá ve vzdálenosti 8 km od Boskovic. Počet obyvatel V současné době u nás žije 555 obyvatel. Evidujeme 185 čísel popisných. Historie Nejstarší historická zpráva je z roku 1447. Název obce vznikl podle původního tvaru obce. Od roku 1850 je součástí obce osada Melkov, ležící asi 1 kilometr západním směrem od obce. Kříž na návsi u zvonice je jedinou kulturní památkou. Od roku 1928 je obec členem S...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Velenov
 obec v okrese Blansko
bez fotografie

První písemná zmínka o obci Velenov je z roku 1378. V historických pramenech bychom však nalezli "důkaz", že obec Velenov byla založena o něco dříve. Podle Paprockého byl praotcem pánů z Boskovic chudý ptáčník Velen (1207-1228), který brněnského knížete Privinu zachránil, pohostil a od vděčného knížete byl šlechtictvím odměněn. V lesích, kde Velen ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bílovice nad Svitavou
 obec v okrese Brno-venkov
Bílovice nad Svitavou (obec)

Bílovice nad Svitavou - obec nedaleko Brna. Okolí obce se stalo dějištěm Lišky Bystroušky od Rudolfa Těsnohlídka. V Bílovicích bydlel S.K. Neumann a našel v okolí dost inspirace po napsání Knihy lesů, vod a strání. V obci je u řeky Svitavy jeho pomník. Bílovice nad Svitavou jsou turistické známkové místo....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Křižínkov
 obec v okrese Brno-venkov

Křižínkov dal ve 14. století jméno rytířům z Křižínkova, kteří neměli svých statků zde, nýbrž o něco jižněji.Roku 1309 patřil bratřím Vojslavovi a Martinovi z Křižínkova (de CRYSANELIS). Koncem 14. století patřil klášteru žďárskému, který jej zastavil roku 1416 Jimramovi (snad z Pernštejna), neboť roku 1437 patřil jistě pánům z Pernštejna.Roku 1504 koupil kl&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Klentnice
 obec v okrese Břeclav
Klentnice (obec)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322. Celé území má z hlediska dějinného civilizačního procesu odedávna optimální podmínky pro život člověka, což dokazuje řada archeologických nálezů - v k.ú. byl prováděn systematický výzkum otevřené osady a žárového pohřebiště (93 hrobů) z pozdní doby bronzo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hrčava
 obec v okrese Frýdek-Místek

Hrčava historicky náleží do Těšínského Slezska, územně navazujícího na dávné Knížectví Těšínské. Za dob Rakousko-Uherska bylo Knížectví Těšínské v celém svém územním rozsahu součástí Zemí koruny České. V roce 1920 bylo v rámci dělení Rakousko-Uherska rozděleno Těšínsko mezi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Stračov
 obec v okrese Hradec Králové

Obec Stračov leží na severozápadním okraji okresu Hradec Králové a je součástí mikroregionu Nechanicko. První zmínka o Stračově pochází z r. 1358. Zeměpisná poloha a důležitá obchodní cesta předurčily v té době Stračov k povýšení na obchodní středisko krajiny. Význam Stračova stoupl zvlášť za Vlády Vladislava Jagelonce, kter&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Svratouch
 obec v okrese Chrudim

S přibývajícím věkem stále hlouběji vrůstají kořeny našeho žití do rodné půdy, stále pevnější pouto nás váže ke kraji, kde jsme spatřili světlo světa, kde žili, pracovali, snili o štěstí i trpěli naši otcové, ke koutku té země, jež byla domovem všem našim předkům. Kde jsou a jací byli všichni ti, kteří zde žili před námi, jak&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Josefův Důl
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Josefův Důl (obec)

V roce 1698 byla na území desfourského statku Smržovka, v údolí Kamenického potoka založena osada. Jejím základem se stala sklárna, využívající dostatku dřeva v okolí a polohy u vodního toku. Maxmilián II. hrabě Desfours (1671–1732) pojmenoval ves po svém prvorozeném synovi Karlu Josefovi (1701 –1775) Josefovo Údolí (Josephs Thal).)Josefův Důl v Jizerských horách byl založen roku 1701 na smržovském panství a byl pojmenován podle syna majitele Karla Josefa Desfourse. Z letopisů a kronik víme, že...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zámostí-Blata
 obec v okrese Jičín
bez fotografie

Obec Zámostí-Blata a její část katastrálního území se nachází v západní části Prachovských skal, které byly jako jedny z prvních vyhlášeny již v roce 1933 přírodní rezervací, na jihovýchodním okraji SCHKO Český ráj, severozápadně od okresního města Jičín v nadmořské výšce 292 m n....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lomnice nad Lužnicí
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Lomnice nad Lužnicí (obec)

Lomnice nad Lužnicí leží v malebné rybniční krajině a vznikla pod stejnojmenným hradem, který je poprvé doložen v přídomku jejího majitele Oldřicha z Lommnice již roku 1265. Jméno má původ v názvu potoka, nad kterým leží a jenž je zmiňován již roku 1367 (Lomnicze rivulus). Je odvozeno ze staročeského přídavného jména lomná, tj. voda lomozná, hlučn&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Popelín
 obec v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Popelín se poprvé připomíná v roce 1349. V dávných dobách byl rozdělen na díl moravský a díl český a takto je zapisován v moravských a českých zemských deskách. Proto majitelů statku je celá řada, někdy dokonce několik současně. V nejstarších zápisech kolem roku 1350 uvádějí se stejná jména jako v sousední České Olešné. Roku 1349 smluvil se Unke z Olešné o zboží v Popelíně s bratrem Volkmarem, jemuž přepustil pět a čtvrt lánu rolí a dvůr. O jiný díl zboží popelínského smluvila se Marta z Olešné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vícemil
 obec v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Obec Vícemil se nachází v Jižních Čechách v okrese Jindřichův Hradec. Vícemil sousedí s obcemi Deštná, Jižná, Červená Lhota a Chotěmice. Obec leží v nadmořské výšce 540 m. Její katastrální výměra je 382 ha. Obec Vícemil leží ve správním obvodu pověřeného městského úřadu Jindřichův Hradec. V obci je obecní &...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žiželice
 obec v okrese Louny

Území Žiželic bylo osídleno zřejmě již ve 4. století n. l., jak dokazuje nález kostrového hrobu v pískovně u Nového Dvoru z roku 1924. V hloubce 1,5 m byla pod dvojí vrstvou velkých kamenů objevena kostra ženy, bohatě vybavená různými šperky. Nález byl předán do sbírek německého muzea v Žatci. Název zněl původně Žuželice, ves lidí Žuželových a b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bohutín
 obec v okrese Příbram

Cestou z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem po silnici č. I/18 nelze asi po 6 km jízdy minout obec Bohutín, která se rozkládá po obou jejích stranách. Ti,kteří se spokojí jen s průjezdem, vidí více či méně upravené rodinné domky a většinou pracovité a vstřícné Bohutíňáky. Na začátku vesnice je vítá věž &sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Březské
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Březské (obec)

Katastr Obce Březské je velmi protáhlého tvaru, přičemž nejužší místo je 200 m a celková délka katastru od severu k jihu vzdušnou čarou je přes 11 km. Katastr Obce Březské sousedí s katastrem Města Velká Bíteš, vzdálenost po silnici je 7 km. Do Velkého Meziříčí je vzdálenost 20 km, do Brna asi 40 km. Krajské město Jihlava je vzdáleno 55 km.Nadmořsk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Řevničov
 obec v okrese Rakovník

Katastr obce Řevničov byl osídlen zřejmě již před 6 500 lety v mladší době kamenné - neolitu. Obec Řevničov byla založena na základě zakládací listiny podepsané Janem Lucemburským v Bavorském Münnerstadtě dne 4.listopadu 1325. a byla vystavěna na významné křižovatce Erfurtské stezky a cesty z Dřevíče na Křivoklát. S ohledem na svoji polohu je významnou křižovatkou dodnes. Obec b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Březina
 obec v okrese Svitavy
Březina (obec)

Původně asi česká ves, v průběhu kolonizace poněmčena. Poprvé písemně zmíněna roku 1365 jako součást třebovského panství. Do roku 1882 byl součástí obce Šnekov.Zemědělská obec, donedávna se zde těžila šamotová hlína. Byl zde mlýn (1911, 1935), výroba lihovin (1911). Od roku 1898 bylo v obci mlékařské družstvo, od roku 1873 záložna. V roce 18...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze