Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Města, obce, osady v Česku a okolí

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

Kaplice
 město v okrese Český Krumlov
První písemná zmínka o Kaplici je z roku 1257. Město se rozkládá v malebné krajině při říčce Malši na úpatí Novohradských hor. Vzniklo v raném středověku jako trhová ves na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. Stezka, po n&iac...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Štíty
 město v okrese Šumperk
Štíty (město) Štíty dříve Šilperk, leží v západní části šumperského okresu na jednom z dosti strmých ostrohů, jimiž na pravý břeh řeky Březné spadají Orlické hory. Krajina zde dosahuje nadmořské výšky kolem 470 m nad mořem. Centrum města bylo postupně doplněno předměstskými částmi s názvy Dolní a Horní ulice, Na hutích a Na pustině. Původní katastr Štítů měřil 1395 hektarů, vlivem integrace se v letech 1975 198...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Lanžhot
 město v okrese Břeclav
Nejjižnější moravské město má rozlehlý katastr, jehož větší část se rozkládá v nivě při soutoku řek Dyje a Moravy. Zde najdeme rozsáhlý celek zaplavovaných lužních lesů a nivních luk. Jde o jedinečné, mimořádně zachovalé biotopy středoevropského významu, jej...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bítovčice
 obec v okrese Jihlava
Bítovčice (obec) Obec se nachází v jižní části Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce v rozmezí 440 - 607 metrů, přesněji 15 km jihovýchodně od Jihlavy. Obec byla založena pravděpodobně r. 1222 nebo krátce potom, kdy byla obci Bítov, se kterou se založení obce pojí, udělena větší pravomoc. Okolí vytváří romantickou krajinu kolem řeky Jihlavy a dvou potoků, Křenického a Kamenického. Nachází se zde rekreační obla...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Jalubí
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Jalubí, obec s hrnčířskou tradicí, se rozkládá asi 5 km severozápadním směrem od Uherské Hradiště na severovýchodním úpatí Chřibů. Obcí protéká Jalubský potok. Obec vznikla v letech 1250-1265 na velehradském panství, později patřila k Napajedlům, poté k...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Bohutice
 obec v okrese Znojmo
Bohutice (obec) Obec Bohutice leží na okraji úvalu s dalekým výhledem do úrodné jihomoravské krajiny. Jsou zemědělskou obcí se staletou tradicí sadařství a vinařství.Katastr Bohutic byl osídlen mnoha kulturami pravěkých lidí. Archeologickými nálezy je dokladována kultura s lineá...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kačice
 obec v okrese Kladno
Zásadně ta Kačice (singulár). V Kačici, do Kačice atd. Jméno odvozeno od vodní drůbeže - od kachen. Možná, že mívala zprvu název jiný (snad obdoba chodského Mrákova?). Místní nezaručená pověst mluví o přestěhování Kačice z jiného místa, snad ze zaniklé Německé Lhoty (proti nádraží Kamenné Žehrovice). Polesí Mrákavy má někdy název Mrákov. Kačice - z dějin Připomíná se již r. 1319. V 16. stol. koupi...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chuchelná
 obec v okrese Opava
Počátky osídlení Chuchelné jsou utopeny v dávnověku a stěží z něho někdy vybleskne světlo poznání. Jelikož území dnešní obce mělo z celého Hlučínska relativně nejméně příznivé podmínky (husté lesy, nedostatek vody), jakož jím neprocházela žádná obchodní cesta, nezasáhla toto území rozsáhlá vlna církevní a světské kolonizace, která zalidnila Opavsko ve 12. a 13. století, takže je pravděpodobné, že ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Habartov
 město v okrese Sokolov
  Dnešní město Habartov se svými 5476 obyvateli se rozkládá z větší části na mírném svahu severozápadního okraje sokolovské hnědouhelné pánve. Původně stála obec Habartov jižněji a s postupující těžbou zbyla jen malá část. Do 1. dubna 1976 tvořilo měst...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Rotava
 město v okrese Sokolov
Město Rotava se nachází v Krušných horách v příhraniční oblasti se SRN. Jeho rozloha, vzhledem k počtu obyvatel (cca 3.500) je poměrně velká a činí 11 km2. Obytným střediskem je především Horní Rotava, která leží v nadmořské výšce 600 m. Město je známé...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Pohořelice
 město v okrese Brno-venkov
Pohořelice (město) Město Pohořelice leží převážně na pravém břehu řeky Jihlavy, 25 km jižně od Brna na rychlostní komunikaci Brno - Vídeň. Jeho rozloha v rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů je 2919 ha bez území jeho místních částí Nová Ves a Smolín. V souča...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sazovice
 obec v okrese Zlín
Vznik obce a jejího jménaDle kronikáře Vojtěcha Velíska vznikla osada někdy v 11.stol. ze dvou rybářských chat nalézajících se na hrázích čtyř rybníků přibližně v místě bývalého domu č.p.1 (Zahrázovo) za dnešním obecním úřadem a domu č.p.44 při cestě k Machové. V obou chatách byly usazeny rody Šestáků, které však do roku 1965 vymřely a zůstali jen vzdálení příbuzní. Historický vývoj obce Sazovice...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rudoltice
 osada v okrese Šumperk
Rudoltice (osada) Obec byla do konce 2. sv. války převážně německou dědinou. Leží v horském údolí, kterým protéká Klepáčovský potok. Nadmořská výška se pohybuje mezi 480 až 660 metry. Německý název Rudelsdorf se vyskytoval po staletí. Pouze v roce 1880 měla ves český název Rudolec. Od roku 1949 patří k Rudolticím Klepáčov a v roce 1961 se stávají součástí Sobotína. Rudoltice vznikly pravděpodobně na počátku 15.sto...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Komárov
 obec v okrese Olomouc
Komárov (obec) Až do 13. Století se táhly od Mladějovic husté lesy, které sahaly až k hranici Moravských Jeseníků V průběhu kolonizace vznikly na horských svazích nové osady. Podle pamětní knihy Komárova, existovala obec už v roku 1270, v době zakládání biskupského léna Mladějovice, kdy byla obec sou...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chudenice
 obec v okrese Klatovy
Chudenice (obec) Chudenice - městečko (městys) 11 km severozápadně od Klatov, v krásné kopcovité krajině na hranicích klatovského a domažlického okresu. Chudenice jsou poprvé připomínány roku 1200, v době, kdy je prvně zmiňován kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích a jejich historie je velmi úzce spjata se šlechti...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sušice
 město v okrese Klatovy
Sušice (město) Území města Sušice bylo dle archeologických nálezů osídleno již ve starší době kamenné. Další archeologické nálezy se datují do pozdní doby bronzové, z tohoto období pochází bronzový hrot kopí nalezený na sušickém náměst&ia...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Raspenava
 město v okrese Liberec
Raspenava (město) Raspenava je městečko v Libereckém kraji ležící mezi známějšími městy Frýdlantem (zámek a betlém) a Hejnicemi (poutní bazilika). Město je poměrně netypicky situováno zejména kolem hlavní silnice. Můžeme zde obdivovat jak lidovou architekturu, tak i několik domů v klasicistním slohu, který byl koncem 18. století a na počátku 19. století symbolem sílícího blahobytu téměř všech velkých i malých měst ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Skalsko
 obec v okrese Mladá Boleslav
Vesnice je v písemných pramenech poprvé připomínána v r.1352. Prvním jejím známým držitelem byl v r.1398 Sulko z Kováně a na Skalsku, které tehdy náleželo ke kováňskému statku. Stávala zde i tvrz , písemné zmínky o její existenci ovšem chybí. V r.1408 bylo Skalsko připojeno k Dražicím - do r.1482 v majetku Dražických z Kunvaldu. Před r.1560 prodali majitelé skalského statku Jan Hrzán z Harasova a ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Praha 1
 městská část v okrese Praha hl.m.
Praha 1 (městská část) Rozkládá se v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra města. Značná část Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo Židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hoštejn
 obec v okrese Šumperk
Hoštejn (obec) Obec Hoštejn je známá hlavně těm, kteří cestují vlaky po hlavní trati z Prahy do Ostravy a mezi Českou Třebovou a Zábřehem se jim na levém břehu Moravské Sázavy za nádražím a pilou objeví malebný obraz na stráních rozložené vesnice s kostelem a s vysokým holým kopc...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kolšov
 obec v okrese Šumperk
Kolšov (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1356. Obec se nachází v nadmořské výšce 296 metrů. Na území žije 748 obyvatel. Nemůžeme si dost dobře představit okolnosti, za kterých někdy na přelomu 12. a 13. století na místě dnešní vesnice Kolšov byly postaveny dvě tvrze a několik dřevěných chalup. Přišli se svými rodinami z českého vnitrozemí, aby tu založili nové domovy. Půda, na které začali hospodařit,...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Horní Štěpánov
 obec v okrese Prostějov
Horní Štěpánov (obec) Horní Štěpánov byl založen ve 13. století kolonizací lesů hradišťského kláštera a svoje jméno dostal po patronovi kláštera sv. Štěpánovi. Tento původní Štěpánov však brzy zanikl a ves nezachránil ani Fabián z Opatovic, kterému ji věnoval v roce 1346 o...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Volary
 město v okrese Prachatice
Volary (město) Jméno Volary se poprvé objevuje v roce 1359, kdy mezi prachatickými měšťany je uváděn Ondřej z Volar. Založení  města souviselo s celkovou kolonizací Šumavy ve XIII. a XIV. století.   Obyvatelé vzniklých sídel byli převážně Němci z Bavorska.  Do husitských válek patřily Vo...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bítouchov
 obec v okrese Mladá Boleslav
Dle dějinné paměti okresu mnichovohradišťského jsou zmínky o naší obci již v XII. století, kdy obce dostávaly jména po svých starších. V tomto století jest zmínka o jméně naší obce podobné : "Bitúchův Dvůr" , později se přeměnilo na" Bítúchov" a v nov...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hornice
 obec v okrese Třebíč
Obec Hornice se nachází 11, 5 km jihozápadně od Moravských Budějovic. Původní název vsi snad naznačuje domáckou podobu jména Horymír, Horomysl, pozdější název Hořenice, Hornice je vykládán jako název říčky nebo odvozenina od označení toku jako „horní voda“.N&a...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Ptenský Dvorek
 osada v okrese Prostějov
Ptenský Dvorek (osada) Severně asi 2 km od obce Ptení, v nadmořské výšce 318 m n.m., leží Ptenský Dvorek. Jak sám název napovídá, patřil trvale k Ptenskému panství a je jeho místní částí. Založen byl r.1788. V obci je kaple a je to významná chatová oblast. Ta vznikla nejprve podél Brodeckého divokého potoka a dnes zabírá celý katastr obce a navazuje tak na rekreační oblast nedalekého Stražiska. V údolí podél říčky Romže...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Svařenice
 osada v okrese Litoměřice
Ves Svařenice se poprvé připomíná r. 1253, kdy Přemysl Otakar II. daroval její část spolu s částí Polep a vsi Hrušovany a Vrutice kolonistům, kteří se pokusili založit v Litoměřicích na tzv. Dómském pahorku Nové Město. Tento pokus brzy ztroskotal. Od r. 1272 byla tato část Svařenic v majetku chotěšovského kláštera, který od r.1271 vlastnil i blízké Hrušovany. Ve druhé části vsi bylo vladycké sídlo...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hynčina
 obec v okrese Šumperk
Hynčina (obec) Obec, která je ze třech stran ohraničena zalesněnými pahorky - a to ze západu, severu a východu prudkými stráněmi. Jenom z jihu přechází horský masiv ve vrchovinu směrem k Maletínu. Tento lesní pahorkatý límec je několikrát přerušen průrvami, z kterých pramení různé potok...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hnojice
 obec v okrese Olomouc
Hnojice (obec) Hnojice jsou prastarou osadou a to mnohem starší, než nám připomínají nejstarší historické záznamy. Důkazem toho jsou nalezené pazourky v polní trati Mošťánky. Tyto pravěké nástroje byly znalci zařazeny do střední doby kamenné (Neolitu), což spadá do doby asi 3.000 let před naším letopočtem. Kmen, který tam tehdy sídlil, nám ale dodnes zůstal neznámý. Na polích Moravské Huzové, v těsné blízkosti h...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Moravská Třebová
 město v okrese Svitavy
Moravská Třebová (město) Západomoravské město s tradicí textilní výroby, v letech 1850 – 1960 centrum politického okresu. Před druhou světovou válkou německé město s nevýraznou českou menšinou, centrum německého jazykového ostrova Hřebečsko. Historické jádro Moravské Třebové tvoří spolu se zámkem a areálem Křížového vrchu městskou památkovou rezervaci. Pozoruhodné jsou především pozdně gotické až renesanční interiéry radn...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dolní Boříkovice
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
Co do velikosti území i počtu obyvatel jsou Dolní Boříkovice (něm. Nieder Ullersdorf) největší králickou vesnicí. Rozkládají se asi 5 km jihozápadně od Králík, podél Boříkovického potoka,vlévajícího se do Tiché Orlice, která tvoří severní hranici katastru. Obcí prochází silnice č. III/04314 od křižovatky v Dolní Lipce do Červené Vody. Jsou zde čtyři autobusové zastávky, pátá v Horních Boříkovicích...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Loza
 obec v okrese Plzeň-sever
Loza (obec) Název obce pochází patrně ze staročeského Laz – Lazy, což asi znamenalo křovinami - později vinohrady – zarostlý.První zápis se nachází v listě z roku 1216, na kterém je uveden Ctibor z Laz, v roce 1226 pak Sulizlav de Loza. Po roce 1381 kupují Lozu Jan Mimoně a jeho bratr Otík z Rabštejna. V té době Loza náleží k panství hradu Bělá katolických pánů ze Švamberka.Tvrz pánů z Lozy byla postavena na ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Tišnovská Nová Ves
 obec v okrese Brno-venkov
Tišnovská Nová Ves (obec) Obec Tišnovská Nová Ves se nachází v okrese Brno-venkov,Jihomoravký kraj. Ke dni 1.1.2013 zde žije 78 obyvatel. Historie-první písemná zmníka o obci pochází z roku 1358. V roce 1368 je zmínka o tvrzi v Nové Vsi Rysovské, ta byla pojmenována podle hradu Rysov, který ještě ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Zelenecká Lhota
 obec v okrese Jičín
Jako mnoho jiných Lhot v Čechách byla Lhota Zelenská založena Přemyslem Otakarem I. Dle knihy J. Pekaře ve 13. a 14. století vznikly ve zdejším kraji kolonizační osady: Sobotka, Bousov, Markvartice, Bystřice, Lhota Zelenská, Kříženec, Lično a Bačálky. Lhota je nejčastější český název obce, Lhot - a...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Žďár nad Metují
 obec v okrese Náchod
Obec Žďár nad Metují se nachází v CHKO Broumovsko, 2 km od Police nad Metují. Je jednou z nejstarších obcí na Policku s historií sahající až k r.1220, kdy se její vznik vázal na založení benediktinských klášterů v Broumově a Polici n.Met. Dominantou...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Petrůvky
 obec v okrese Třebíč
Petrůvky (obec) Podle Vlastivědy moravské daroval ves Petrůvky, na konci 15. století, jakýsi zeman špitálu, který se nacházel v Třebíči. Byl nemocen malomocenstvím. Léčil se tam  a také zde zemřel. V městské knize třebické z roku 1586 vyznává rada městská, že Petrůvky ji...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Olbramovice
 městys v okrese Znojmo
Olbramovice (městys) 1063 - první písemná zmínka o Olbramovicích v seznamu farností olomouckého biskupství1253 - do obce přicházejí osadníci z Horní Falce s farářem Luitpoldem, k tomuto roku se datuje olbramovická tvrz, zaniklá asi v 17. století /blízko olbramovický bažin/, dne&scar...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Klatovy
 město v okrese Klatovy
Klatovy (město) Město Klatovy - leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé královské město Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druh&y...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lichkov
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Lichkov je podhorská obec která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry. Hraniční masiv je vlastně fjord původního křídového moře (s...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 197,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)