Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 341-360 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Narození Panny Marie - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel Narození Panny Marie - Tábor (kostel)

Klášterní kostel Narození Panny Marie je raně barokní stavba ze 17. století postavená pro podporu protireformace, řád bosých Augustiniánů. Bohatě členité průčelí ve stylu klasického baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky. Cenné barokní zařízení interiéru se nedochovalo. Samotný klášter na počátku 19. stolet&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
obrovský nárůst
Kaple Anděla Strážce - Volyně
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Anděla Strážce - Volyně (kaple)

 Jednu z památek, kterou můžete ve Volyni navštívit, je kaple Anděla Strážce, postavená v roce 1858 podle plánů místního rodáka Josefa Niklase a to na zalesněném vrchu Královice. 6. září roku 1858 byla pak kaple vysvěcena a vždy začátkem září, kolem svátku Anděla Strážce, se zde konala pouť. Procesí šlo nejčastěji od kostela Všech Svatýc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Kostel sv. Kříže - Halenkov
 kostel v okrese Vsetín
Kostel sv. Kříže - Halenkov (kostel)

Farní kostel Povýšení sv.Kříže v Halenkově byl postaven zároveň s farou v letech 1786 - 1788 z fondu Náboženské Matice. Původní kostel byl bez věže a bez zákristie a měl pouze hlavní oltář. Na oltáři byl kříž a sochy Panny Marie Bolestné, sv. Jana apoštola a svaté Maří Magdalény. Toto sousoší se dostalo do zdejšího kostela z neznámého kostela, zrušeného Josefem II. Tělo Kristovo z tohoto kříže je nyní umístěno v předsíni a ostatní sousoší po straně hlavního oltáře. Obnovovacích prací značně zpus...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
kostel - Pyšely
 kostel v okrese Benešov
kostel - Pyšely (kostel)

HODNOCENÍ
50 %
střední nárůst
Špitální kostelík - Šternberk
 kostel v okrese Olomouc
bez fotografie

špitální kostelík Na Olomoucké ulici stojí špitální kostelík, který připomíná, že na tomto místě kdysi stával špitál, který byl zbořen v roce 1908. Původní podoba kostelíku se nedochovala, v r. 1775 byl zbořen a nově postaven. Rovněž původní zasvěcení bylo změněno, kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a o tomto svátku se u něj konalo každoroční posvícení. Parčík, který jej obklopuje, byl založen po zbourání špitálu v r. 1909. Kolem roku 1580 se stal špitální kostel útočištěm šternberských p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
velký nárůst
Kostel sv. Josefa - Usti nad Labem-Předlice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Kostel Vzkříšení Páně - Terezín
 kostel v okrese Litoměřice
bez fotografie

HODNOCENÍ
50 %
velký nárůst
Kostel sv. Havla - Rožná
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Havla - Rožná (kostel)

Původně gotický kostel zasvěcený svatému Havlovi, obklopený malým hřbitovem, je dominantou obce Rožná. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století. Barokně byl přestavěný v 17. a 18. století. Interiér kostela je prostý. Cennou památkou je mramorová křtitelnice s letopočtem 1684. Reliéfy svaté Zdislavy a svaté Anežky zhotovil sochař Jiří Bořivoj Trnka. Zajímavou budovou je i sousední fara spojená s kostelem můstkem. Fara pochází z roku 1765 a nad jejím vchodem je vytvořen erb Stockhammerů...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Kostel sv. Jiří - Malešov u Hoštky
 kostel v okrese Litoměřice
bez fotografie

Kostel Svatého Jiří - je kulturní památnou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Kostel je původně románskou sakrální stavbou. Patří mezi nejstarší a nejcenější stavby regionu. Kostel byl často slohově a stavebně upravován. Loď kotela je obdélného půdorysu, presbyterium je polygonálně uzavřeno. Interiér lodi kostela byl opatřen plochým stropem, který dnes již zcela chybí. presbytář kostela je zaklenut žebrovou klenbou. Střecha lodi je sedlová. K lodi je dále na severní straně přistavě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina - Nejdek
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kosel byl připomínán už v roce 1354, poté v průběhu staletí upravován. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v polovině 18. stol., kdy byl více než o polovinu zvětšen. Z této doby pochází také převážná část vnitřního rokokového zařízení kostela. Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem, při jehož jižn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Kostel sv.Valentina - Chabičov
 kostel v okrese Opava
Kostel sv.Valentina - Chabičov (kostel)

Novorománský kostel sv, Valentina byl v části Chabičov vystavěn v letech 1910 - 1911.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Kostel svatého Jakuba staršího - Boskovice (kostel)

První archivní záznam o existenci kostela je z roku 1346, základy kostela jsou kladeny do ranějšího období. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu poznamenanou několika požáry a následnými úpravami, vedenými zejména kolem r. 1500 Ladislavem z Boskovic. Ladislav Velen z Boskovic (1455 – 1520), jeden z nejvzdělanějších šlechticů své doby,   opustil vysoké církevní úřady, aby se mohl ujmout správy rodového majetku, vystavěl kostely v Boskovicích a Chornici, radnici v Boskovicích a zámek v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
stgnace
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny (kostel)

Poutní areál sv. Anny je situován SV směrem od obce Kraselov, u silnice z Kraselova do Lhoty u sv. Anny. Areál se nachází na vyvýšenině, ke které vede cesta lemovaná stromy. Uzavřený areál tvoří kostel se sakristií, kaplí a oratoří a bytem kaplana, ambity kolem kostela, v jejichž rozích stojí tři věžice s cibulovými báněmi a ve čtvrté zvonice, zakon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
mírný pokles
Kostel - Lidmaňka
 kostel v okrese Pelhřimov
Kostel - Lidmaňka (kostel)

HODNOCENÍ
45 %
obrovský nárůst
Filiální kostel sv. Stanislava - Hynčina (kostel)

Kostel padá pod farnost Maletín...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
obrovský nárůst
Dominikánský klášter a kostel - Uherský Brod
 klášter, kostel v okrese Uherské Hradiště
Dominikánský klášter a kostel - Uherský  Brod (klášter, kostel)

Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Mariánském náměstí. Je jednou z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku a tvoří dominantu městského panoramatu. Původně gotický klášterní kostel s dlouhým, pro dominikány typickým presbytářem, byl vybudován asi v první polovině 14. století. Tento kostel byl mnohem vyšší, než je současný chrám. Byl tvořen trojlodím, s ozdobami z tesaného kamene. Na průčelí měl dvě věže ozdobené hodinami, které byly v té době velkou vzá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
střední pokles
Kostel sv. Václava - Václavice
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

Raně gotický kostel ze 13. století byl poprvé zmiňován v r. 1359. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem, se sakristií na jižní straně a předsíňce na západě. V kostele je hrobka Straků z Nedabylic. Vybavení je převážně barokní. Bohoslužby se konají: NE  08:00 mše sv. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
střední pokles
bez fotografie

Kostel sv. Kříže patří ke stejnému typu kostelů, které na Vidnavsku, Javornicku a sousedním polském území vznikaly s největší pravděpodobností těsně po polovině 13. století. Otázkou se zabývala M. Filipová, která provedla některá srovnání s polskými stavbami. Na našem území lze k těmto stavbám řadit kostely v Bernarticích, ve Staré Červené Vodě a patrně také gotické jádro farního kostela ve Vidnava. Zjevně podobné kostely v Bílém Potoce, v Mikulovicích, a snad také v Travné, byly zbořeny na konc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Dolní Dubňany
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Václava - Dolní Dubňany (kostel)

Významnou dominantou a histrickou památkou obce Dolní Dubňany je kostel sv. Václava vystavěný v 2.pol. 13. stol. rytířským rádem Templářů, kteří sídlili v nedalekém hradě Templštýn.Kostel stojí na kopci nad vesnicí v místech prastarého pohřebiště.Čtyři kamenné kříže umístěné u vchodu do kostela byly objeveny během jeho opravy, uvnitř kostela se dále nachází stará kamenná románská křtitelnice.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
střední pokles
Kostel Nejsvětějšího Jména Panny Marie - Březí
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Nejsvětějšího Jména Panny Marie - Březí (kostel)

    Kostel ve Březí byl dostavěn roku 1788 a dne 16. srpna 1788 zasvěcen Nejsvětějšímu Jménu Panny Marie.      Roku 1861 byla postavena věž kostela a nad lodí kostela nový strop. Roku 1868 byly zakoupeny nové varhany za 600 zlatých od brněnského varhanáře Filipa Komínka, rodáka z Osové Bítýšky. V posledních letech byly varhany znova naladěny. Dne 8. září 1927 byly dány na kostelní věž dva nové zvony, které byly ulity v Brně firmou Hiller. Velký sv. Cyril a Metoděj a menší sv. Josef. Zvony posvět...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
velký pokles


    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze