Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kaple sv. Anny - Onšov
 kaple v okrese Znojmo
Kaple sv. Anny - Onšov (kaple) Kaple sv. Anny je postavena na návsi v sousedství malé vodní nádrže. Byla postavena v roce 1745. ...

obrovský nárůst
Synagoga - Krnov
 synagoga v okrese Bruntál
Synagoga - Krnov (synagoga) Byl to pouhý kalkul, láska ke kultuře, nebo obavy ze zničení přilehlých domů? I tak by mohla znít otázka, jak došlo k tomu, že Krnovská synagoga přežila strašlivé události 30. a 40. let minulého století. Ale nepředbíhejme. Synagoga v Krnově byla postavena v historizujícím maurském slohu roku 1871 na místě rozbořených městských hradeb. Autorem byl majitel největší stavební firmy ve městě Ernst Lat...

střední nárůst
Kostel sv. Jana a Pavla - Horní Bečva
 kostel v okrese Vsetín
Patron farního kostela: sv. Jan a Pavel, mučednícidatum patrocinia: 26. 6. Datum posvěcení kostela: 23. května 1802 BOHOSLUŽBY: Po: 07:30 Út: 07:30 St: 07:30 Čt: 07:30 Pá: 07:30 So: 07:30 Ne: 08:00, 10:00...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Jezvé
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Vavřince - Jezvé (kostel) Bezesporu nejvýznamnější památkou obce Jezvé, je barokní farní kostel sv. Vavřince, jáhna a také mučedníka. Kostel byl postaven v letech 1746 - 1756 podle projektu pražského stavitelského mistra Anselma Luraga. Náklady pak nesl z větší části hrabě Kounic z výnosů svého pa...

velký nárůst
Kostel sv. Prokopa - Praha 3
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 3 (kostel) Kostel sv. Prokopa na Žižkově je novogotický síňový trojlodní chrám z let 1899 až 1903 od architekta Josefa Mockera. V ose hlavního průčelí je věž vysoká 70 m. Hlavní portál je zdoben reliéfem od sochaře Pekárka. Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv.PO  18:00 mše sv.&n...

mírný pokles
Kostel sv. Josefa - Chrudim
 kostel v okrese Chrudim
Kostel sv. Josefa - Chrudim (kostel) Kostel na Školním náměstí v blízkosti Klášterní zahrady. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Teplice
 kostel v okrese Teplice
Kostel sv. Bartoloměje - Teplice (kostel) Kostel postaven v letech 1861-64 podle plánů berlínského arch. Stüllera jako novorománská cihlová trojlodní basilika s otevřenou arkádou před vstupem a hranolovou věží v boku průčelí na vysoké kamenné terase. Věž dokončena později, v roce 1882 podle plánu stav. rady Persia....

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Křtitele - Teplice
 kostel v okrese Teplice
Kostel sv. Jana Křtitele - Teplice (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1585-1594 na starších základech předchozího kostela. V letech 1700-1703 přestavěn, zvětšen a zbarokizován. Trojlodní stavba s pravoúhlým presbytářem, v západním průčelí se nachází hranolová věž. Vybavení pochází většinou ...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Chelčice
 kostel v okrese Strakonice
Původně románský z 1.poloviny 13.století, barokně přestavěný v 17.století, s freskami z roku 1759. Loď kostela je pozdně románská asi z doby po r. 1225 (portál na jižní straně lodi z doby kol r. 1240, vzniklý patrně pod vlivem strakonické huti, stejně tak okno v čelné zdi západního průčelí), ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Písek
 kostel v okrese Písek
Popisovaný kostel byl ve své původní středověké podobě zřejmě nejstarší sakrální stavbou na území dnešního Písku. V návaznosti na historické souvislosti je zjevné, že musel vzniknout nejpozději před polovinou 13. století, pravděpodobně však již o několik desetiletí dříve. Z tohoto kostela zůstalo dodnes kompletně dochováno základové zdivo, takže víme, že jeho rozměry byly totožné s kostelem součas...

velký nárůst
Kostel Církve československé husitské - Tábor (kostel) Sbor Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře je postavem ve svahu  mezi ulicemi Dr. K. Farského a Budějovickou ulicí. Jde o moderní puristickou stavbu pražských architektů - Václava Vejrycha a Jaroslava Kabeše. Ti k patě Sboru upnuli i věž, která je vysoká 34 metry. Na n&i...

stgnace
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav (kostel) Kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován v letech 1380 - 1390 na místě původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280, z něhož se zachovala sakristie na severní straně presbytáře. Roku 1444 byla zbourána původní věž a po vypálení roku 1485 byl kostel opraven a nově zaklenut. Nad presbytářem by...

mírný pokles
Kostel sv. Ducha - Jihlava
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Ducha - Jihlava (kostel) Renesanční kostelík sv. Trojice z roku 1572 byl postaven na nově založeném hřbitově a ještě v témže století bylo jeho zasvěcení změněno na sv. Ducha. Za švédské okupace byl téměř zničen a musel být v roce 1661 znovu vystavěn, tentokrát v manýristickém duchu. 10 let poté, co byl v roce 1858 opraven a vymalován byl v jeho okolí zrušen hřbitov a pozemky bývalého hřbitova včetně domku hlídače přechází...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Husův sbor - Ledeč nad Sázavou
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
V ulici Koželské se nachází kostel Československé církve husitské. Tato moderně pojatá stavba pochází z roku 1928. Jejím projektantem byl ledečský rodák Jaroslav Svoboda. Místnost svatostánku má rovný kazetový strop na kterém je zavěšen kovan&ya...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Želiv
 kostel v okrese Pelhřimov
Kostel Narození Panny Marie - Želiv (kostel) Klášterní kostel se dvěma věžemi v průčelí je původně románský z let před r. 1250, počátkem 14. stol. přestavěn jako gotické trojlodí se třemi chóry. Znovu přestavěn v letech 1713–1720 Santinim. V interiéru se nachází cenné barokní zařízení (chórové lavice, b...

stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jindřichův Hradec (kostel) Tento kostel je cennou gotickou stavbou. Pochází z 60. a 70. let 14. století. Stavba byla postupně rozšiřována a upravována až do konce 17. století. Po požáru v roce 1801 byl kostel znovu opraven a znovu zaklenut....

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Dírná
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel) Nejstarší zmínka o Dírné vůbec je z konce XIV. století. Tehdy měla Dírná faru pod vikariátem Chýnovským. Připomíná se i kostelík. Jak vypadal a komu byl zasvěcen není přesně známo, pravděpodobně byl již zasvěcen sv. Vavřinci, jak naznačuje zápis z roku 1630. Kostel v Dírn...

stgnace
Kostel sv. Václava - Pacov
 kostel v okrese Pelhřimov
Kostel sv. Václava - Pacov (kostel) V letech 1666-1786 klášter Karmelitánů. Zámecký kostel sv. Václava v současné době patří městu Pacov, původní inventář byl již dříve vystěhován a kostel slouží jako výstavní síň. Nekonají se zde bohoslužby. V období I. republiky byly zde bohoslužby Československé církve husitské....

stgnace
Chrám sv. Michaela Archanděla - Pacov
 kostel v okrese Pelhřimov
Chrám sv. Michaela Archanděla - Pacov (kostel) Původní kostel sv. Michaela byl založen ve 13. století. Kostel byl ve 14. století přestavěn na dvoulodní gotický kostel s věží na jihozápadním nároží. Zařízení interiéru je ze 17. a 18. století. V lodi je osazen raně gotický žulový náhrobek zakladatele pacovského hradu, H...

obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel) Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami z renesančního a raně barokního období. ...

střední nárůst
Kostel sv. Martina - Jindřichovice
 kostel v okrese Sokolov
Původně gotický kostel sv.Martina ze 14. století je jednolodní orientovanou stavbou. K její jižní straně polygonálního presbytáře přiléhá hranolovitá věž, přecházející v horních patrech (nad IV.NP) v osmihran. Věž byla přidána během barokní přestavby kostela v roce 1658. K z&aac...

velký nárůst
Kostel sv. Jiří - Lošany
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Jiří - Lošany (kostel) Kostel byl vystavěn v 90. letech 19. století v novogotickém stylu dle projektu Ing. Ludvíka Láblera. Nahradil tak původní gotickou svatyni, která zde byla připomínána už v roce 1355. Z původního zařízení vyniká kalich ze 16. století a sluncová monstrance z poloviny 18. století. Na věži jsou z...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory (kostel) Původně gotický kostelík ze 14. stol. V 16. stol. přestavěn renesančně a rozšířen o jižní loď (dnešní presbytář) a předsíň. R 1717 byla k západní stěně přistavěna věž. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Z původního mobiliáře se téměř nic nedochovalo, pouze dřevěná pseud...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netolice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netolice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu, patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna. Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi i presbytáře, které byly obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třice...

stgnace
Kostel sv. Jana Křtitele - Dolní Hbity
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Jana Křtitele - Dolní Hbity (kostel) Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Hbitech stojící na místě starého gotického kostelíka je vytvořen v pseudorománském slohu. Z gotického kostelíka, který zde stával asi od roku 1368 do jeho zboření v roce 1868, se do dnešní doby nic nezachovalo. Nový kostel byl dostavěn v roce 1...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Brno (kostel) Spojení umělecky hodnotného portálu s funkcionalistickou stavbou. Manýristický kostel vznikl v letech 1598 až 1602 na místě gotického chrámu. V polovině 18. století byla vymalována klenba a původní zařízení doplnily, případně nahradily nové oltáře. Kostel byl na konci druhé svět...

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha Radotín
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Petra a Pavla v Radotíně je původně gotická stavba, z níž se zachovalo jen trojboké kněžiště. K němu byla asi v letech 1726 až 1738 přistavěna barokní chrámová loď a věž. Orientovaný kostel středověkého původu s kvalitním zařízením vesměs barokním (tři oltáře, neorománs...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Skořice
 kostel v okrese Rokycany
Dominantou obce Skořice, je barokní kostel zasvěcený sv. Václavu (558 m.n.m.), jeden z nejstarších kostelů v Čechách, který stojí na návrší v centru obce a je v celém širém okolí viditelný ze všech stran. V jeho sousedství se dále nachází fara a b&yac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Želetava (kostel) Situování kaple je v dolní části hřbitova na místě, kde pravděpodobně ve 12. - 14. stol. stával hrádek s dvorcem. Doba výstavby želetavské hřbitovní kaple spadá do období stavební konjunktury za Zachariáše z Hradce (1526 – 1589). Hřbitovní kaple sv. Kateřiny Alexandrijské ...

obrovský nárůst
Špitální kaple sv. Rocha - Telč
 kaple v okrese Jihlava
Špitální kaple sv. Rocha - Telč (kaple) Kaple byla vybudovaná r. 1652 na poděkování za ochranu Boží při morové epidemii ve městě. V rámci josefinských reforem byla kaple v r. 1786 zrušena a měla být zbourána. Objekt zakoupila měšťanka Anna Zwachová a darovala jej kostelu Matky Boží. ...

stgnace
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Košetice (kostel) V samém centru obce Košetice, při západním malebné návsi  a na malé vyvýšenině nad rybníčkem,  stojí kostel Narození sv. Jana Křtitele. Jeho mohutná gotická věž i umístění kostela ve Vás vyvolají předtuchu, že zde snad dříve stávala tvrz. Jedn&aacu...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pičín
 kostel v okrese Příbram
Dominantou Pičína je v jádru raně gotický a barokně upravovaný kostel Narození Panny Marie stojící uprostřed obce, obklopený hřbitovem s barokní sloupovou branou (1691), přenesenou z nedalekého zrušeného kláštera. Z téhož objektu pochází také sochy sv.Jana Nepmuckého a sv.Antonína Paduánského z r. 1708....

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Vacov
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Mikuláše - Vacov (kostel) Nejstarší kostel ve Vacově byl zřejmě dřevěný. Kamenná stavba je doložena po roce 1588, kdy ves získali Kocové z Dobrše. Roku 1757 ji poškodil požár, oprava skončila až roku 1785. Roku 1886 byla jako nevyhovující zbořena, nahradil ji nový novogotický kostel podle projektu architekta Jana Sedláčka, p...

střední nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel) Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné v...

stgnace
Kostel sv. Václava - Broumov
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Václava - Broumov (kostel) Vrcholně barokní dynamická stavba, dílo K. I. Dientzenhofera s cennou freskovou výzdobou. Místo protestantského kostelíka, jehož uzavření vedlo k povstání českých stavů v r. 1618. Architektonická dominanta spodní části města.Kostel sv.Václava je orientován presbyteriem na západ,...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdaleny - Božanov
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Máří Magdaleny - Božanov (kostel) Filiální kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově u Broumova uzavírá řadu významných sakrálních staveb tzv. skupiny broumovských venkovských kostelů. Tato skupina představuje jedinečný soubor barokních památek spojených se jménem Kiliána Ignáce Dienzehofera. Kostel sv....

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Volduchy
 kostel v okrese Rokycany
Původně gotický kostel pochází ze 14. století. K obnovení po požáru došlo v roce 1822, a to v pozdně barokním stylu. Z původní stavby se zachovalo zdivo presbytáře a vítězný oblouk, z vybavení socha sv. Bartoloměje, nyní umístěna na barokním hlavním oltáři. V kostele se ...

střední nárůst
Je to jedna z nejstarších dochovaných staveb ze 13. století. Renezančně byla přestavěna r.1565. Poznáte ji podle stavby s věžičkou a s grafitovou rustikou. Kaple byla městem zrestaurována v r. 1961 a přizpůsobena jako pohřební smuteční síň pro město a okolí. ...

velký nárůst

    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)