Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Maria Hilf
 poutní místo v okrese Jeseník
Maria Hilf (poutní místo) Toto místo je zasvěceno zvláště Panně Marii Ochránkyni narozených, protože sem podle legendy utekla před vojáky za třicetileté války Anna Tanheiserová, tehdy ve vysokém stupni těhotenství, a na tomto místě porodila syna Martina. Jeho dcera dala pak na otcovo přání namalovat podle motivu passovsk&eac...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Poutní kostel - Homole
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Poutní kostel - Homole (kostel) Významné barokní poutní místo, jehož lákadlem je 153 schodové schodiště, vystavěné na osamoceném návrší v podhůří Orlických hor. Je stavební i umělecko-historickou raritou v Evropě. Poutní místo na návrší Homole nechala vybudovat hraběnka Terezie Ele...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jiljí - Brno-Líšeň
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jiljí - Brno-Líšeň (kostel) Líšeňský kostel na náměstí Karla IV je zřejmě nejstarší stavbou současné Líšně. I když se několikrát přestavoval a dokonce málem shořel, zachovala se stavba až do současnosti. V našem článku se Vás pokusíme provést historií této stavby. Spolehlivě ověřenou a doloženou zprávou o existenci líšeňského kostela je zpráva datována 23.února 1306, ve které olomoucký biskup Jan mimo jiné uděluje příjmy dóm...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiří - Bořitov
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Jiří - Bořitov (kostel) Kostel sv Jiří stojí na nevysokém návrší, kde za dob před Kristem bývalo pohanské obětiště.  Kostel sv. Jiří byl postaven kolem roku 1200 ve starší době románské. Původní kostelík byl pravděpodobně dřevěný s dřevěným stropem. Současný kostel je postaven z kř&i...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Klášter - Plasy
 klášter v okrese Plzeň-sever
Klášter - Plasy (klášter) V údolí Střely se rozkládá bývalý cisteriánský klášter, založený v roce 1144 knížetem Vladislavem II. Klášterní areál prodělal několik přestaveb z nichž nejvýznamnější je barokní přestavba areálu kláštera z let 1711 - 1744 podle pl&aacut...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jakuba Většího - Přepeře (kostel) Pozdně gotická stavba, která nahradila ve 40. a 50. letech 16. století starší, snad dřevěný kostel, charakteristická především asymetrickým dvoulodím a bohatou gotickou a gotizující výzdobou interiéru. Důkaz citlivého spojení historické i historizující archi...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Žďár nad Sázavou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Žďár nad Sázavou (kostel) Výstavba klášterního kostela začala bezprostředně po založení kláštera roku 1252. Roku 1689 byl klášterní kostel poničen požárem, při němž se zřítila tři západní pole klenby hlavní lodi. Zřejmě vzápětí byl poškozený kostel opraven, snad Giovannim Battistou Spinetti...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Martina - Věžná
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Martina - Věžná (kostel) Nejvýznamnější památkou obce Věžné je kostel svatého Martina postavený z kamene koncem 16. století. Z roku 1592 pochází v souvislosti s věženským kostelem zmínka o predykantu Vítu Stanickém, který se pak usídlil na novou faru v Rožné. Z toho je patrno, že nejdříve byla fara ve Věžné, později teprve v Rožné. Roku 1672 náležel kostel jako filiální k Doubravníku, od roku 1755 byla na hradě Pernštejně...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel Všech svatých - Hradčovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Farní kostel Všech svatých - Hradčovice (kostel) První písemná zpráva o existenci kostela v Hradčovicích se vztahuje k r.1385, kdy tu Oneš ze Šarov měl svobodný dvůr, mlýn, tvrz a právě patronát kostela. V r.1406 uvedený majetek s již rozbořenou tvrzí předal své sestře Anně a jejímu manželeovi Kašparu z Hradčovic (jinde uváděn...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Isidora - Dobročovice
 kaple v okrese Praha-východ
Kaple sv. Isidora v Dobročovicích zbudována byla zbožnými sedláky tamějšími za doby moru kolem roku 1700. Původně bylo to staveníčko malé, které jedva šest lidí pojmouti mohlo. Když pak kaplička ta během času sešla, byla roku 1771 nákladem vévodkyně Marie Teresie Savojské vystavena nyněj...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv.Michala Archanděla - Vítochov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv.Michala Archanděla - Vítochov (kostel) Od raného středověku stávala vysoko nad Vítochovem svatyně, kterou nechal údajně založit sv. Metoděj. Řadí se tak k nejstarším památkám na Moravě. Románsko-gotický vzhled se zbytky hradeb a baštou připomíná časy, kdy by kostelík zároveň i pevností.   Vítochovsk&yacu...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice (kostel) ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Klášterní kostel sv. Alfonse - Červenka (kostel) V roce1859 získal řád redemptoristů jednopodlažní zámeček, který poté upravil na klášter a u něj zřídil kapli. V roce 1860 byl položen základní kámen kostela sv. Alfonse a 20. srpna 1862 byl vysvěcen. Po II. světové válce byl klášter zrušen. V r. 2007 provedena oprava střechy a ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Sv. Vavřince - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Vavřince - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Vavřince na Petříně byl původně románský kostelík připomínán od roku 1135. Dnes vrcholně barokní centralní stavba s kupolí a dvěma věžemi. Postaven Ignácem Palliardim na návrh nejspíše Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel zrušen roku 1784, obnoven roku 1830. V interiéru jsou obrazy od Jana Claudia Monna a Václava Markovského, socha sv. Vavřince je od sochaře Lederera z roku 1756....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bavorov
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bavorov (kostel) Vrcholně gotický kostel ze druhé poloviny 14. století. V roce 1604 byla přistavěna velká věž. Po požáru v polovině 17. stol. nově zaklenut. V letech 1905–1908 regotizován podle plánů J. Mockera. Bohoslužby se konají: NE  08:00 ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Štěpána - Kvilda
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Štěpána - Kvilda (kostel) V roce 1765 vyhověla pražská arcibiskupská konsistoř žádosti kvildských věřících a poskytla svolení ke stavbě kostela včetně hřbitova. Dřevěný kostel, jehož stěny byly pokryty šindelem, byl zasvěcen památce Nalezení těla sv. Štěpána. V roce 1889 vypukl ve středu obce velký požár, zachv&aacut...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Činěves
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Václava - Činěves (kostel) První zprávy o kostele v Činěvsi, který ovšem stával níže než dnešní farní chrám, pocházejí ze sedmdesátých let 14. století. Po vystavení barokního kostela se jeho středověkému předchůdci dostalo nového zasvěcení sv. Janu Nepomuckému; definitivně byl ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jiří - Náklo
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Jiří - Náklo (kostel) Zbudován na místě starší stavby v letech 1696–98, gotická věž pochází však již z poloviny 15. stol. Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu, s věží zastřešenou dovnitř klopenou střechou. Vstup do areálu kostela je tvořen branou vystavěnou z korálů, klenoucí se nad sochou ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Vavřince - Žabčice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Vavřince - Žabčice (kaple) Kaple sv. Vavřince byla vystavěna uprostřed obce v roce 1883. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Sv. Jakuba Většího - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Jakuba Většího na Starém Městě byl po požáru znovu vybudován v letech 1390 až 1474. Dnešní vzhled mu daly barokní úpravy prováděné Janem Šimonem Pánkem po dalším požáru v roce 1689. Barokní úpravy dokončeny v roce 1739. V kapli pod nedostavěnou věží je pamětní deska z roku 1615 cechu staroměstských řezníků, který roku 1420 a 1611 zachránil kostel před zpuštošením. V současné době se v k...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel sv. Jakuba Většího - Sokolov (kostel) Původní farní kostel stával v Sokolově již koncem 13. století. Patronátní práva ke kostelu měla vždy místní vrchnost. Nejstarší podobu kostela neznáme, ale vzhledem k postavení Sokolova jako malého poddanského města, šlo pravděpodobně o velmi prostou stavbu. Starý kostel byl zničen v roce 1632 při bojích se saským vojskem. V letech 1632-1637 byl obnoven v pozdně renesančním stylu. Znovu byl přesta...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Klášterní kostel Nejsvětější trojice - Kolín (kostel) Raně barokní konventní budova s kostelem Nejsvětější Trojice byla postavena v letech 1666–1671. Již v roce 1680 však všichni řeholníci podlehli morové epidemii. Po opětovném osazení řádového domu byla v letech 1739–1741 provedena pozdně barokní přestavba. Dnešní vzhled získ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Gabriela - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Gabriela - Praha 5 (kostel) Kostel sv. Gabriela na Smíchově je novorománská stavba beuronských benediktínů z let 1888 až 1891 podle architektů Gislina Bethuna a Hildebranta Heptirna. Vnitřek chrámu je vyzdoben malbami beuronské malířské školy. Název uměleckého směru BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA pochází z benediktinského kláštera v BEURONU v Badensku-Württembersku (SRN).V době Bismarckova kulturního boje byli z tohoto kláštera b...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana a Pavla - Pobučí
 kostel v okrese Šumperk
Kostel byl vybudován v roce 1832. Na přelomu tisíciletí byl kostel značně zchátralý. Zrenovován. 21. června 2011 jej posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny (kostel) ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných - Karlova Studánka (kostel) Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných v Karlově Studánce je postaven v empírovém slohu. Stavba byla realizována podle návrhu architekta Antonína Onderky v letech 1838 až 1840....

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Sv. Jana Křtitele - Velíz
 kostel v okrese Beroun
Kostel Sv. Jana Křtitele - Velíz (kostel) Vrch Velíz (595 m n. m.) se nachází nad vesnicí Kublov v okrese Beroun asi 20 km západně od Berouna na okraji křivoklátských lesů. Archeologické vykopávky zde potvrdily nález pravěkého sídliště, které zde bylo i v době keltské a slovanské. Ve slovanských dobách zde byl uc...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován z...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel sv. Archanděla Michaela - Rýmařov (kostel) Nejstarší stavbou v Rýmařově je bezesporu Kostel sv. Michaela. Jedná se o hodnotnou trojlodní architekturu. Byl postaven v gotickém slohu v roce 1351. Několikrát vyhořel, což vyvolalo nutnost kostel obnovovat, a tak se v 17. století dočkal dvou přestaveb. Kostel je postaven tak, že tvoří, spolu s radniční věží, dominant...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Farní a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netín
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Farní a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netín (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně u Velkého Meziříčí má dlouhou historii. Nejstarší část kostela je románská (dochované stavební prvky ve zdivu lodi) z konce 12. století. Dnešní podoba kostela je výsledkem gotické a barokní přestavby. Gotický je presby...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Vavřince - Zbraslavice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Zbraslavice (kostel) Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12.st. mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž zvýšena r.1767.V podvěží raně gotický portál kolem r.1300....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše - Louny
 kostel v okrese Louny
Kostel sv. Mikuláše - Louny (kostel) Na místě starého kostela ze 13. století nechalo město po požáru v r. 1517 postavit nový kostel. Stavitelé chrámu Mikuláš z Prahy, Benedikt Ried a Pavel z Pardubic zachovali původní zdivo věže staršího kostela, v pozdně gotickém slohu zbudovali trojlodní stavbu s krásnou žebrovou klenbou na subtilních pilířích a jehlancovitou střechou dokončenou mistrem Maternou z Cvikova v r. 1537....

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Kostel J.A. Komenského - Brno, Joštova
 Červený kostel v okrese Brno-město
Kostel J.A. Komenského - Brno, Joštova (Červený kostel) Novogotický evangelický chrám J. A. Komenského patří k dominantám brněnské okružní třídy. Chrám , kterému snad žádný brňák neřekne jinak než Červený kostel, je jednou z nejznámějších a  nejhodnotnějších staveb města Brna, respektive celé jižní Moravy. Jedná se dokonce o první velkou a náročnou stavbu nekatolického chrámu v této části Evropy. Rok po vydání tolerančního patentu vznikl v Brně německ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobřichov (kostel) Podle některých pramenů byl na výrazném návrší postaven již v 10. století předrománský, zřejmě opevněný kostel. V tom případě by se jednalo o jednu z nejstarších dochovaných staveb v regionu. Podle nejnovějších výzkumů se však zdá pravděpodobnější, že...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv.Barbory - Adamov
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv.Barbory - Adamov (kostel) Novogotický kostel sv. Barbory v Adamově je farním kostelem farnosti Adamov , pochází z roku 1857 a je dominantou města . Stavba byla zadána r. 1854 knížetem Aloisem Lichtensteinem a podle návrhu vídeňského architekta Josefa Hiesera byla realizována v letech 1855-1857 . Jedná se o nevelkou, avšak o to výra...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Svatého Petra a Pavla - Nové Hrady
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Svatého Petra a Pavla - Nové Hrady (kostel) První zmínky o farním kostele v Nových Hradech pochází z roku 1824. Současná gotická podoba kostela pochází z roku 1590 kdy byl kostel znovu obnoven po devastaci během Husitských válek. V roce 1620 byla věž zasažena bleskem a během rekonstrukce byla navýšena o jedno patro a zakončena renesanční lucernou. V roce 1726 dostal věž barokní cibulovitou báň. V roce 1677 byl v Nových Hradech založen klášt...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel - Drahenický Málkov
 kostel v okrese Strakonice
Farní kostel - Drahenický Málkov (kostel) ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Mikuláše - Březová
 kostel v okrese Opava
Zdaleka viditelnou dominantou obce Březová je farní kostel sv. Mikuláše. „Nikdy nedoceníme skutečný význam této stavby,“ píše Josef Ehler, občan z Březové, v příručce o historii kostela – Farní kostel sv. Mikuláše v Březové. „Tento náš kostel znamená pro nás a pro naše srdce i duši kus domova, je také střediskem naší víry. V něm se naši předkové setkávali a i my se můžeme setkávat s důležitými sou...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Andělů Strážných - Stražisko
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Andělů Strážných - Stražisko (kostel) Jedná se o barokní kostelíček, který byl vystavěn v roce 1728 na ruinách bývalého hradu Grünberg, který zde stával již koncem 13. století....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 133,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)