Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Na kopci v parku je umístěna dřevěná lesní kaple sv. Kříže z roku 1835 v pseudogotickém stylu, která se stala oblíbeným poutním místem ...

střední pokles
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter) Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalén...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Anglikánský kostel je pozdním dílem londýnského architekta Williama Burgese, podle jehož plánů byl postaven zdejším stavitelem Friedrichem Zicklerem v roce 1879. Podnět k jeho vybudování dala Angličanka lady Anna Scott of Rodono na památku svého manžela, který zemřel v roce 1867 v Mariánsk&ya...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Založen po roce 1406, hlavní část vybudována ve 2. polovině 15.století v pozdně gotickém slohu, dostavba včetně klenby završena v roce 1566. Vstupní část barokní z počátku 18. století. Uvnitř cenné plastiky z dílny Jelínků z Kosmonos z 18. století a pozdně gotická cínová křtitelnice z roku 1489....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Arciděkanský kostel sv. Markéty - Kašperské Hory (kostel) Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou nejen náměstí ale celého sídelního útvaru města Kašperských Hor. Původně byl zasvěcen sv. Linhartu. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století s původními klenbami v kněžišti a bočních lodích. Kostel...

obrovský nárůst
Augustiniánský klášter - Šternberk
 klášter v okrese Olomouc
Augustiniánský klášter - Šternberk (klášter) Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes fara, byla postavena za probošta Patricia Vavřince Lehmanna asi v letech 1718 - 1723, jeho nástupce Patricius Jan Meixner (1726 - 1734) nechal zabudova...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Barokní areál Skalka - Mníšek pod Brdy
 kostel v okrese Praha-západ
Barokní areál Skalka  - Mníšek pod Brdy (kostel) Barokní areál Skalka sestává ze tří objektů – kostelíka sv. Máří Magdaleny, kláštera a poustevny. Servác Engel z Engelsflussu nechal v letech 1692 – 1693 vystavět kostelík sv. Máří Magdaleny podle návrhů Kryštofa Dienzenhofera. V následujících letech v...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Barokní kaple - Střítež
 kaple v okrese Třebíč
Barokní kaple s márnicí se nachází vedle kostela sv. Marka - na hřbitově. Je to kulturní památka. Kapli dal postavit sádecký vrchnostenský úředník Lukáš Georg Cyprianus r. 1648. K rozšíření hřbitova došlo v r. 1870. ...

střední pokles
Barokní kostel Všech svatých - Stará Říše (kostel) Kostel je farním kostelem římskokatolické farnosti Stará Říše. Jde o barokní kostel s polygonálním závěrem a věží na západní straně kostela. Původní goticky kostel vzal za své při obrovském požáru v r.1758, kdy vyhořela cela obec, postavena z dřevených roubených d...

mírný nárůst
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy - Jablonné v Podještědí (kostel) Monumentální kostel sv. Vavřice je dominantou městečka Jablonné v Podještědí a také přilehlého areálu kláštěra Dominikánců. Chrám byl postaven v letech 1699-1722 dle plánů Jana Lukase Hildebrandta. Ten použil dispozici s centrální kruhovou lodí zaklenutou kupolí. Kostel byl post...

mírný pokles
HODNOCENÍ
98 %
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
 kostel v okrese Brno-město
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (kostel) Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších brněnských památek z období gotiky. Konstrukce chrámu je zajímavá svou křížovou koncepcí, spočívající ve vzájemně kolmém propojení dvou lodí. Chrámové lodě tak vytvářejí tvar kříže. Na gotiku je poměrně nezvyklé použití cihel jako hlavního stavebního materiálu, zatímco kámen je na této stavbě používán jen střídmě. Vnitřní prostory bazil...

velký nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Tismice (bazilika) CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE, románská trojlodní basilika z 12. století. Kostel tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází d...

střední nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Žďár nad Sázavou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Žďár nad Sázavou (kostel) Výstavba klášterního kostela začala bezprostředně po založení kláštera roku 1252. Roku 1689 byl klášterní kostel poničen požárem, při němž se zřítila tři západní pole klenby hlavní lodi. Zřejmě vzápětí byl poškozený kostel opraven, snad Giovannim Battistou Spinetti...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek
 bazilika v okrese Frýdek-Místek
Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen v&sc...

mírný pokles
Bazilika Panny Marie Sedmibolestné - Krupka
 bazilika v okrese Teplice
Bazilika Panny Marie Sedmibolestné - Krupka (bazilika) Barokní bazilika Panny Marie Sedmibolestné v centru města Bohosudově je dílem italských architektů Giulia a Octavia Broggiových z let 1701-1706. Nedílnou součástí poutního kostela je i komplex bývalého jezuitského kláštera s biskupským gymnáziem založeným v roce 1679.   Po...

střední nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad (kostel) Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje.Nejvýznamnější památka obce (podrobněji viz. Historie). V roce 1927 byl kostel jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. Kromě významných děl již vzpomenutých tvůrců patří k uměleckým skvostům v...

stgnace
HODNOCENÍ
75 %
Benediktinský klášter - Svatý Jan pod Skalou (klášter) Z původních nejstarších staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věž kostela. Konvent kláštera začal stavět ihned po dostavbě kostela v roce 1661 opat Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka. Stavba byla velmi náročná a byla dokončena čtvrtou - západní stranou v roce 1726. Úplně byl klášter dostavěn roku 1731 opatem Koterovským vnějšími úpravami na přední straně kláštera. Významnými místnostmi...

obrovský nárůst
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple) Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kap...

mírný pokles
HODNOCENÍ
64 %
Betlémský kostel - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Betlémský kostel - Brno (kostel)    Betlémský kostel je umístěn na jižním svahu Špilberku v Peliccově ulici v městské části Brno-střed. Byl vystavěn v historizujícím slohu s převládajícími renesančními prvky v letech 1894 - 1895. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se kázalo výhradně česky.    Po vydání tolerančního patentu, byl v Brně v roce 1782 založen evangelický sbor augsburského vyznání (luterský). Tento sbor byl z...

velký nárůst
Borušov
 kaple v okrese Svitavy
Boží muka - Javoří
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Javoří (boží muka) Kaplička - jsou v podstatě hranolová boží muka a byla postavena v 1.polovině 18.století. Najdete je při hlavní cestě z Krchleb, v osadě Javoří, která přináleží Maletínu....

mírný nárůst
Brněnská mešita
 mešita v okrese Brno-město
Brněnská mešita (mešita) Islámská mešita v Brně se nachází na Vídeňské ulici č. 38a v městské části Brno-Střed. Objekt spravuje Islámská nadace v Brně. Výstavbu mešity provázel nesouhlas zejména křesťanských spolků. Po rozsáhlých diskuzích však byla stavba přece jen povolena. Pro její výstavbu však Magistrát stanovil tyto podmínky: mešita nesmí mít minaret, kopuli a nesmí se odlišovat od okolní zástavby. Tyto podmínky by...

střední pokles
Broumovský klášter - Broumov
 klášter v okrese Náchod
Broumovský klášter - Broumov (klášter) Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Areál stojí v těsné blízkosti náměstí, v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bývalá kaple - Čenkovice
 kaple v okrese Ústí nad Orlicí
Bývalá kaple - Vřesová studánka
 kaple v okrese Šumperk
Bývalá kaple - Vřesová studánka (kaple) KAPLE NA VŘESOVÉ STUDÁNCE Kníže Lichtenštejn, jemuž zdejší kraj patřil, upravil pramen na Vřesové studánce a nechal zde postavit kapli. Císař Josef II. dal později kapli uzavřít a známý obraz "Pět ran Krista Pána" byl z kaple přenesen do kostela ve Velkých Losinách. Ale již kolem roku 1800 b...

střední pokles
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk
 kaple v okrese Plzeň-jih
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk (kaple) Nevelká jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí a půlkruhovým závěrem. Barokní kaple z konce 17. stol. (snad ještě staršího původu) byla zrušena r. 1786, kol. pol. 19. stol. přistavěn z boku obytný dům a ve druhé pol. 19. stol. adaptace kaple na kovárnu. Nepatrná zděná om&iacut...

velký nárůst
Bývalá kaple je barokní centrální jednolodní stavba z let 1717 až 1719, která byla postavena na místě morového hřbitova. Hřbitov byl zrušen v roce 1842. Za francouzské okupace Prahy v letech 1741 až 1742 zde bylo pohřbeno několik tisíc francouzských vojáků. Dnes se zde nachází kon...

velký pokles
Bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou
 synagoga v okrese Přerov
Bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou (synagoga) synagoga - Vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, nejstarší synagoga na Moravě, po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v Čechách. Hlavní sál je zaklenut gotickou klenbou s cihlovými žebry ve stylu pozdní gotiky, zajímavá je podobnost s architekturou Gotického sál...

mírný pokles
Bývalá synagoga Podmokly
 synagoga v okrese Klatovy
Dnes již bývalá synagoga stojí v současnosti jako č. p. 55 v severní části obce Podmokly. Svému účelu sloužila do konce 19. století, po té byla využívána k obytným účelům, ale některé stavební prvky se dochovaly dodnes. ...

mírný pokles
V jižní části obce na cestě od I. stupně základní školy v Dolní Poustevně se nachází původně evangelický kostelíček. Objekt v centru města pochází z roku 1937, kdy byl položen základní kámen, avšak rušné události roku 1939 nedovolily stavbu dokončit. Mezi let...

střední pokles
Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba - Velešín
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel postaven na konci 15. st. Kostel 14. září 1491 vysvěcen biskupem Benediktem z Valdštejna. 1631 přistavěna věž. 1673 přistavěna sakristie. 1785 kostel zrušen, 1792 loď prodána – zřízeny dva domy. Před 1877 – přistavěna hasičská zbrojnice. 1906 – kostel vyhořel. 1954 – úprava presbytáře. 1990 – opra...

obrovský nárůst
Bývalý kostel sv. Markéty - Zlatá Koruna
 kostel v okrese Český Krumlov
Bývalý laický kostel sv. Markéty je i přes řadu užitkových změn a stavebních zásahů, které probíhaly po zrušení kláštera a zejména v 19. století, stále velmi hodnotným příkladem vrcholně gotické architektury z konce 14. století s netypicky protaženými...

mírný pokles
Kostel vybudovaný v místě někdejšího gotického domu prošel velmi složitým stavebním vývojem. Kolem roku 1301 byl v prostoru jižně od dnešního kostela založen špitál, v jehož rámci zde byl během 14. století vystavěn malý gotický kostelík, zasvěcený sv. Mikulá...

střední pokles
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter) Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody z...

stgnace
HODNOCENÍ
60 %
Choceň
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován z...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel)      Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde byla započata...

střední pokles
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Žatec (kostel) Chrám Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek města Žatce. Její založení spadá již do románského období. Dnešní stavba stojí v místechvelké románské baziliky a dodnes je do značné výšky současné stavby dochováno dvouvěžové románské průčelí. Z původní stavby pochází patrně i reliéf s poprsím sv. Petra, zazděný po pravé straně hlavního portálu. Kostel je dále doložen v roce 1206...

velký pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 133,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)