Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Klatovy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 541                Mapa
Kostel Nejsvětější Trojice - Zavlekov
 kostel v okrese Klatovy
Na místě nynějšího kostela Nejsvětější Trojice v Zavlekově stával kostelík P. Marie, jenž se připomíná již roku 1364. Poněvadž nestačil pojmout všechny věřící, byl r. 1768 zbourán a na jeho místě byl postaven nynější kostel Nejsvětější Trojice. Stavba trvala 5 let. Roku 1773 dne 6. června byl kostel posvěcen od d.p. Jana Federmacha, faráře z Hradešic, na svátek Nejsvětější Trojice (na tento svátek...

střední pokles
kostel - Rabí
 kostel v okrese Klatovy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Myslív
 kostel v okrese Klatovy
Kostel původně románský (jádro lodi a věže), přestavěn goticky, barokně upraven v 1730. Zjištěny zbytky původních maleb z XV. stol. Obnovena malba v presbytáři, představující gotický oltář se sedmi věžemi, se skutečným výklenkem zvaným sakrárium, tj. místo pro odložení náboženských nádob. V roce 1893 byly zazděny hlavní chrámové dveře pod věží pro zřízení Božího hrobu. V polovině 14. století byla...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je gotická stavba z 13. století. Základy věže jsou ještě starší - románské. Roku 1380 přestavěna rovněž chrámová loď, sklenutá sklípkovou klenbou. Pozoruhodnou kamenickou prací je sanktuář. V 18. století byl kostel zbarokizován. Pseudogotický hlavní oltář byl zhotoven dle návrhu T. Mookera v 19. století. Velmi významná stavba gotiky s kvalitní výzdobou inte...

mírný pokles
Kostel Nanebevzeti Panny Marie - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nanebevzetí P. Marie je gotický z konce 14. stol. Přestavěn po požáru r. 1591....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Strašín
 kostel v okrese Klatovy
Původně románská stavba z první poloviny 13. století, gotickou úpravou prošla asi roku 1443, s výjimkou věže byl kompletně přestavěn v letech 1736-39, asi na původních bazilikálních základech. Orientovaná trojlodní stavba bazilikálního typu pod sedlovou střechou a dvěma pultovými střechami nad bočními loďmi. Západní průčelí tvoří mohutná třípatrová věž v šíři hlavní lodi, dole v rozích silně zbytn...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Velhartice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Narození Panny Marie - Velhartice (kostel) Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození P.Marie, dominující městečku se uskutečnila již kolem r.1330, ze staršího objektu zůstala stát severní strana lodi. Portál do lodi, zdivo i předpokládaný typ pavlačové tribuny by datovaly původní velhartický kostel na rozhraní 1...

velký pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel) V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděnéh...

mírný pokles
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce - Klatovy (kostel) Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Vstupní portály pak vznikly podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel musel být op...

stgnace
Kostel Panny Marie Bolestné - Hamry
 kostel v okrese Klatovy
Dominantou obce je kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1773. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis. Farní k...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel) Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu. Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorys...

střední pokles
Kostel Proměnění páně - Žihobce
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Proměnění páně - Žihobce (kostel) Kostel Proměnění Páně v Žihobcích Novorománský kostel Proměnění Páně byl vystavěn v letech 1872-76 na místě zaniklého gotického kostelíka. Je dominantou obce a v prostředí podhorské obce překvapuje svými rozměry. Návrh stavby vypracoval táborský inženýr Jirges, realizoval ho volyňský stavitel Matěj Turek. První mše v novém kostele se pak konala na sv. Štěpána v roce 1876. První výmalba kostela poc...

střední pokles
Kostel sv. Anny - Javorná u Železné Rudy (kostel) V roce 1698 byla postavena kaple, která byla podle návrhu architekta M. A. Gilmettiho v letech 1718-1721 přestavěna na současný barokní kostel. V průčelí kostela jsou dvě věže kryté šindelem. Na oltářích jsou obrazy svaté Anny a Nejsvětější Trojice od W. Stoibra (1870), obraz Kristova křtu připomíná...

velký nárůst
Menší jednolodní kostelík s trojbokým závěrem a hranolovou věží v západním průčelí, vzniklý ve 2.polovině 18. století rozšířením původní starší kaple. Kostel stojí blíže jižnímu okraji obce v mírném svahu, v celkem nevýrazn&eacut...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn (kostel) Kostel s obdélnou lodí, pětiboce ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Původně středověká sakrální stavba, výrazně zbarokizovaná, se zajímavým stavebním vývojem. Kostel obklopený hřbitovem s barokním ohrazením. Kostel poprvé připomí...

střední nárůst
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter - Sušice (kostel) Kapucínský klášter v Sušici vznikl krátce po ukončení pustošivé třicetileté války. Zakladateli kláštera byli majitel žichovického panství hrabě Jindřich Libštejnský z Kolovrat a samotný císař Ferdinand III. Základní kámenv roce 1651 vysvětil pr...

střední pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Dlouhá Ves
 kostel v okrese Klatovy
Původně gotický kostel z období 13.- 14. století, přestavěný v první polovině 18. století barokně. Na stěnách presbytáře dochovány zbytky původních gotických nástěnných maleb. Výrazná dominanta obce. ...

mírný pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Těchonice
 kostel v okrese Klatovy
Původně raně gotický kostel ze 14. století, jehož současný vzhled je výsledkem pozdně barokní zlidověle pojaté přestavby. Sakristie v přízemí věže, původně presbytář starší stavby, má dosud raně gotický charakter. Působivá dominanta obce. První písemná zpráva o vsi poch&...

mírný pokles
Kostel sv. Jan Křtitele - Chudenice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Jan Křtitele - Chudenice (kostel) Dominantní památkou Chudenic, úzce spojenou s Czerninským rodem, je gotický farní kostel svatého Jana Křtitele. Zakladatelem jmenují tradice Drslava, bratra Czernina a Břetislava z Chudenic – podle nápisu na stěně kostela v r. 1200. vzhledem k tomu, že první dochovalá písemná zpráva o Chudenic...

mírný pokles
Kostel Sv. Jana Křtitele - Janovice nad Úhlavou (kostel) Původně raně gotická stavba ze 13. stol. Ve 2. polovině 18. stol. zbarokizován a přistavěna věž. Jednolodní stavba s věží v západním průčelí a čtvercovým kněžištěm. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z první třetiny 14. stol.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Strážov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Jiří - Strážov (kostel) Existence kostela doložena k roku 1384 a 1405. V poslední čtvrtině 13.stol. postaven presbytář s klenbou a loď s vítězným obloukem, jižní portál lodi a zrušené okno ve východní stěně presbytáře. Dodatečně, ale snad ještě ve středověku, přistavěna sakristie. Rámcově do období gotiky lze zařadit je&sc...

mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice (kostel) První doklady o existenci vesnice pochází z roku 1315. Jako městečko se poprvé uvádí v roce 1579. Kostel se tu poprvé připomíná v roce 1603. Z nejstarší stavební etapy se dochovalo obvodové zdivo lodi s vítězným obloukem. K bližšímu časovému zařazení scház&i...

stgnace
Kostel sv. Martina na Hůrce - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Martina na Hůrce - Postaven na počátku 13. století na západním svahu kopce Hůrka jako farní kostel obce Beňovy. Obec Beňovy je jednou z nejstarších obcí na Klatovsku a byla založena dříve než Klatovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severn&ia...

střední pokles
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor (kostel) Na kraji obce na mírném návrší stojí na hřbitově původně romských kostel sv. Maří Magdaleny zbudovaný pravděpodobně v letech 1200 – 1225. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží v jihozápadním nároží. V posledním patře věže jsou podvojná románská oké...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Kašperské Hory
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Mikuláše je situovaném zhruba 1,5 km severozápadně od městečka v poměrně dominantní poloze viditelné při dálkových pohledech od severu a SV. Kostel je majetkem katolické církve. Kostel s dochovanými nástěnnými malbami. V lodi jedinečný dřevěný barokní strop s malbou květinov...

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Luby
 kostel v okrese Klatovy
Kostel pochází z doby kolem poloviny 14. století. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. století došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovi...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)