Vyhledávání lokalit (cílů)
Plzeňský kraj » okres Klatovy » kostel, kaple, synagoga » Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)

www.krasnecesko.cz/lokality/11582-kostel-panny-marie-pomocne-Zelezna-ruda-kostel.html

Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)

[ ID: 11582 ]     Kulturní památka (KP)     


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka zelená cyklotrasa
33 , EV13 ,


Turistický cíl Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)
Kostel (Zdena)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu.

Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorysu šesticípé hvězdy. K záp. cípu lodi přistavěna věž lehce obdélného půdorysu; v horní polovině změněný půdorys na cca pravidelný osmiúhelník. Po jižním boku presbytáře nepravidelná pětiboká sakristie. Po severní straně presbytáře komora přístupná z presbytáře; ze západ. Stěny schodiště ke kazatelně.

Zastřešení tvoří mohutná cibulová báň ve tvaru dvanáctiúhelníku; nahoře ukončena hrotnicí s makovicí a hvězdou; krytina šindelová; ve spodní části báně po obvodě několik ležatě obdélných okének s dřevěným rámem. Po celém obvodě cihelná korunní římsa s jednoduchým štukovým profilem. Omítky fasád štukové a nečleněné; místy patrná starší omítková vrstva s více vrstvami nátěrů. Na jižní straně obdélný portál se žulovým ostěním; v překladu vyrytý latinský chronogram (letopočet 1732). V protější stěně stejný portál s letopočtem 1729. Věž - Zastřešena cibulovou bání se šindelem, ve vrcholu hrotnice s makovicí a hvězdou. Korunní římsa zděná s jednodušším maltovým profilem, stěny hladce omítnuté. Ve spodní etáži není žádné členění. Přízemí bez oken. V horní části 1. patra drobné čtvercové okénko, v horní části 2. patra obdélné okno s půlkruhovým záklenkem. Sakristie - Nižší valbová střecha krytá šindelem. Korunní římsa vyložená z cihel; v římse několik větracích obdélných otvorů. Zdivo pokrývá hladká omítka bez členění. Na jižní straně vstup; jeho nika sklenutá segmentem a omítnutá. Interiér osvětlený od východu dvěma okny. Komora - Valbová střecha krytá šindelem. Místo soklu pouze odlišně natřený pás omítky. Korunní římsa zděná; profilaci tvoří maltový fabion. Štukové omítky fasád nemají žádné členění. Na S a V straně jedno okno; omítnuté špalety sklenuté segmentem.

Podlaha z šestibokých leštěných kameninových dlaždic vytvářejících jednoduchý vzorec; před oltářem podlaha vyvýšená z prken. Stropní podhled vodorovný a omítnutý; při stěnách po celém obvodě výraznější fabion. Stěny členěny plochými lisénami. Vstup do sakristie obdélný s hladkým žulovým ostěním. Niky vnějších portálů sklenuté segmentem; po jedné straně niky mramorová kropenka. V horní části západní stěny SZ cípu špaleta zrušeného okna. Ve stěnách zazděno 9 náhrobků. V SV části lodi oblá žulová křtitelnice s motivem mušle. Oltářní menza má zděný omítnutý základ. V podkruchtí - dlažba stejná jako v prostoru lodi. Podhled stropu vodorovný omítnutý a bez fabionu. Zábradlí v půdorysu konvexně vypouklé. V jižní stěně vstup na schody ke kruchtě. Nika portálu z podvěží sklenutá segmentem; po pravé straně mramorová kropenka. Na kruchtě prkenná podlaha zakrytá linem. V západní stěně obdélný vstup do věže; v jižní stěně průchod na schody do přízemí.

Věž - Na podlaze v přízemí žulové desky. Dřevěný trámový strop s vodorovným omítnutým podhledem bez fabionu. Do lodi pravoúhlý portál. Vnější vstup nemá půdorysně zvýrazněnou niku. V 1. patře na části podlahy prkna; pod podlahou vidět konstrukci stropu přízemí. Schodiště má trámkové schodnice a deskové stupně. Vstup z kruchty má boky vyzděné z cihel. Špalety oken mají kolmé omítnuté boky; půlkruhové záklenky situované až nad stropem. Ve 2. patře podlaha prkenná. Zdivo stěn s jádrovou omítkou. Špalety oken mají půlkruhové záklenky; plochy opatřeny stejnou omítkou jako stěny. Zvonová stolice provedena z ocelových profilů.Na stolici zavěšeny dva zvony (na jednom nápis majuskulí a na druhém letopočet 1922). Ve 3. patře podlaha z prken. Nad částí plochy prkenný podhled přichycený ke spodním plochám vazných trámů. Žebřík ani schodiště do půdy není. Zdivo pokrývá uhlazená jádrová omítka. Nika k hodinovému ciferníku tvarově podobná jako špalety oken. 

Strop má vodorovný omítnutý podhled; po obvodě nevýrazný fabion. Nika portálu z presbytáře sklenutá segmentem. Komora – Podlaha z leštěných kameninových dlaždic; na části položeny cihly. Nika portálu z presbytáře má segmentový záklenek. V prostoru schodiště ke kazatelně široký otvor vyplněný skleněnými tvarovkami. Schodiště má jedno rameno zakřivené v horní části. Podkroví lodi a presbytáře - Podhled stropu tvoří síť ze železných prutů. Obvodové zdivo končí zhruba v úrovni podhledu stropu. Krov hambalkový s ležatou stolicí. Hlavní vazné trámy tvoří šestipaprskový rošt, uprostřed stojí na vazných trámech sloup polygonálního průřezu. Nízké valbové a pultové stříšky mají krokve osedlané přes okapové a střední vaznice. Dřevo ručně tesané; ve spojích kolíky, kované skoby, kramle a hřebíky; značení prvků provedeno vyseknutými římskými číslicemi. Pozednice kompletně vyměněny z řezaného dřeva. Podkroví věže - Koruna stě ukončena vodorovně pod pozednicemi. Vazné trámy tvoří hlavní kříž, jehož konce směřují do některých z půdorysných zlomů. Na vazných trámech stojí osmihranný sloup,dolní konce vzpěr začepované do vazných trámů. Dřevo ručně tesané; spoje zajištěny kolíky a kramle; značení provedeno vyseknutými římskými číslicemi. Dodatečně vloženy oboustranné fošnové kleštiny připojené ke sloupu. Podkroví komory - Obvodové zdivo ukončeno vodorovně zhruba v úrovni podhledu; při vnějším líci cihelná římsová nadezdívka. Stěny lodi v podkroví vystavěny z lomového kamene; nad cihelným záklenkem niky portálu. Ve V-Z směru uloženo 6 vazných trámů; konce uloženy volně na stěnách. Pod krokvemi střední vaznice podepřené sloupky osazenými na vazné trámy. Dřevo řezané; spoje zajištěny hřebíky a kramlemi.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze