Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Hořovice
 železniční stanice v okrese Beroun
Hořovičky
 obec v okrese Rakovník
Hořovičky patří mezi stará pravěká sídliště. Na tomto území bylo vykopáno několik nálezů pocházejících z období mladší doby kamenné i z doby únětické kultury. Z kultury bylanské či starolaténské byl zde objeven knížecí hrob s celou v&yac...

velký nárůst
Hrabalova chata - Hradištko
 chata v okrese Nymburk
Chatu koupil Bohumil Hrabal ze svého prvního honoráře v roce 1965. Chata se stala hrabalovým skutečným domovem. Zde psal tu své texty a staral se o svých 25 polodivokých koček. V současné době je Hrabalova chata soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupná. Nejsou v ní umístěny žádné...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hraběšín
 obec v okrese Kutná Hora
Hraběšín (obec) Obec Hraběšín byla založena asi ve 14. století a dostala jméno po Hrabišovi z Paběnic. V r. 1379 je Ješkova, pak se střídají další rody a statky, v r. 1658 ji vlastní sedlecký klášter a po jeho zrušení v r. 1783 jí od Náboženského fondu v r. 1819 kupuje Karel Filip...

velký nárůst
Hraběšín
 zámek v okrese Kutná Hora
Hraběšín (zámek) Areál zámku s kaplí, hospodářskými staveními a ohradní zdí. Původ zámku z poč. 17. stol. Ve 40. letech 18. stol. celkově přestavěn. Z té doby i vstupní portál s bohatou sochařskou výzdobou. Kaple sv. Floriána a hospodářské objekty z 1. pol. 19. stol. V jádru barokní z&aa...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Hracholusky
 obec v okrese Rakovník
První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 402 metrů. Na území žije 71 obyvatel....

střední pokles
Hrad Sion
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora
Hrad Sion (zřícenina hradu) Zříceniny hradu, postaveného patrně v l. 1426-27 husitským hejtmanem a stoupencem Žižkova odkazu Janem Roháčem z Dubé, na ostrožně nad Vrchlicí u Chlístovic. Měl velmi krátké trvání, zanikl po vojenské akci již r. 1437. Podle písemných pramenů se mělo jednat o dlouhé, čtyřměsíční...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hrad u Čtyřkol - Pivovárek
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Málo známé, převážně terénní pozůstatky po hradu na ostrožně nad soutokem Mnichovky se Sázavou nedaleko Senohrab, v sousedství hradu Zlenice. Podle archeologických nálezů existoval již ve 13. stol., písemné zprávy o něm mlčí a neznáme tak ani jeho jméno. Protože se nacházel přímo naproti Zlenicím, mohly spolu oba hrady souviset a Hrad u Čtyřkol by mohl být první fází či předchůdcem hradu Zlenice...

velký nárůst
Hrad Zlenice - Senohraby
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ
Zříceniny hradu zbudovaného na přelomu 13. a 14. stol. nad ústím Mnichovky do Sázavy (poblíž dnešních Senohrab) pány z Dubé. Poprvé je zmiňován k r. 1318, založen byl nedlouho předtím kolem r. 1300; zpustl po r. 1460 za vojenských akcí poděbradských válek, jako zbořený se...

velký pokles
HODNOCENÍ
60 %
Hradčany
 obec v okrese Nymburk
První písemná zpráva pochází z roku 1790. Na území žije 242 obyvatel. V obci se nachází kulturní dům, fotbalový klub. ...

mírný pokles
Hrádecký rybník - Starosedlský Hrádek
 rybník v okrese Příbram
Hrádecký rybník leží v severozápadní části obce. Je napájen Hradeckým potokem. ...

mírný pokles
Hradečno
 obec v okrese Kladno
Obec Hradečno se nachází v okrese Kladno, kraj Středočeský. Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - Kladno a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - Kladno V současné době zde žije 477 obyvatel, z toho 235 mužů a 242 že...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hrádek
 tvrz v okrese Kladno
Ves Neprobylice se připomíná poprvé r. 1316, kdy se tu uvádí Michal z Neprobylic. První zpráva o zdejší tvrzi, které se říkalo Hrádek, je až z r. 1552, kdy na ní Jiří Neprobylický z Neprobylic při sňatku daroval své manželce 200kop grošů. Vznik tvrze však spadá zře...

střední pokles
Hrádek v Kutné Hoře
 hrad v okrese Kutná Hora
Hrádek v Kutné Hoře (hrad) Částečně dochovaný hrad v horní části města, nad Vlašským dvorem v blízkosti jezuitské koleje. Vznikl v letech 1410-1415 jako objekt na hranici mezi hradem a opevněným městským palácem. Za husitských válek byl poškozen, po následné obnově koncem 15. stol. prošel výraznou přestavbou v 1. pol. 17. stol. Poté byl využíván jako jezuitský seminář, škola a v současné době slouží jako muzeum....

střední nárůst
Hradenín
 osada v okrese Kolín
Hradenín byl trvale osídlen již v dávné minulosti. Doklady o osídlení zdejší oblasti pocházejí již z 8. století před naším letopočtem. Zdejší tvrz byla založena pravděpodobně již ve 13. století. Ves je v písemnostech poprvé uvedena roku...

mírný pokles
Hradenín
 tvrz v okrese Kolín
Tvrz byla postavena koncem 14. století Peškem z Kutné Hory, opevnění z 15. století. V 18.století byla polygonální bašta při vstupním mostu upravena na tzv. kapli....

mírný pokles
Hradešín
 obec v okrese Kolín
Obec Hradešín má 214 obyvatel, leží na vrcholu kopce na hranici okresu Kolín a Prahy východ.Dominantou vesnice je kostel Sv. Jiří položený ve výšce 399 m. n. m. Základem kostela je románská rotunda z počátku 12. století, která nyní tvoří západn&iacut...

obrovský nárůst
Hradiště
 obec v okrese Benešov
První písemná zpráva pochází z roku 1289. Na území žije 35 obyvatel.  ...

mírný pokles
Hradiště - Brdská vrchovina
 vrchol v okrese Příbram
Hradiště je jedním z nejvyšších vrchů (840m) Brdské vrchoviny. Nachází se ve VVP Brdy/Jince v tzv. Středních Brdech na jejich hlavním hřebeni mezi vrchy Brdce (839m) na severovýchodě a Malý Tok (844m) na jihu. Mezi nimi sbírá své vody řeka Litavka, na které je nedaleko odtud vybudov&aa...

střední pokles
Hradiště Klučov
 zajímavost v okrese Kolín
V terénu dobře patrné pozůstatky raně středověkého hradiště ostrožného typy. Na povrchu terénu jsou dobře patrné pozůstatky obvodového ohrazení v podobě valů a příkopů. Lokalita je situována na návrší severně od obce. Lokalita zaujímá výrazný ostroh vypínají...

střední pokles
Hradiště Velký Blaník - Louňovice pod Blaníkem
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Zaniklý hrad na vrcholu Velkého Blaníka u Louňovic pod Blaníkem, nedaleko Vlašimi. Připomíná se na počátku 15. stol. r. 1404, r. 1420 se již mluví pouze o hoře. Velké kamenné valy po pravěkém hradišti byly zřejmě zčásti využity i při stavbě středověkého, převážně dřevěného hradu...

velký nárůst
Hradiště Závist - Dolní Břežany
 hradiště v okrese Praha-západ
Oppida jsou keltská opevněná sídla, soustředil se v nich obchod, správa kmenového území či představitelé duchovní sféry. V případě ohrožení kmene sloužily i jako refugium pro uprchlíky. Nejstarší a zároveň největší opevněné keltské hradiště neboli op...

obrovský nárůst
Hradištko
 obec v okrese Nymburk
Obec Hradištko leží ve středu Čech, v  jihozápadní části okresu Nymburk, na jižním břehu řeky Labe. Od prvopočátku byla osada osídlena rybáři a ležela stranou od velkých cest. S okolním světem ji spojovala pouze stará cesta "nymburská". Osada ležela  uprostřed n&aacu...

velký nárůst
Hradištko
 obec v okrese Praha-západ
Obec nalezneme na zelené TZN od Pikovic k Štěchovicím. Archeologické nálezy na katastru obce dokládají, že lokalita byla osídlena již v době kamenné.Velmi drahocenné nálezy však pocházejí až ze 13. století v Hradišťku a na lokalitě Sekanka. Ves, též nazývaná Hradišťko u Štěchovic, je prvně v písemných pramenech uváděna v roce 1310, kdy se nachází v majetcích kláštera sv. Kiliána na Ostrově u Davle...

střední pokles
Hradištko
 zámek v okrese Praha-západ
Hradištko (zámek) Barokní obdélný zámek s vížkou na střeše byl postaven r. 1709 na místě původní tvrze ze 16. století. Ve velkém sále se dochovaly fresky, které jsou inspirované postavami svatých. Nyní se zde nachází obecní úřad. ...

velký nárůst
Hradní restaurace Dělová bašta - Okoř
 restaurace v okrese Praha-západ
Historie restaurace Dělová Bašta se eviduje přibližně od roku 1983.Prošla rukama již několika majitelů a nyní dostává nový směr a nový kabát. Jelikož se restaurace nachází v CHKO nemůžeme a ani nechceme měnit vzhled restaurace. Její atmosféra a vizáš je totiž nezaměnitelná. Věříme, že v naši restauraci si přijdou na své všichni.Jak milovníci okolní přírody, kteří si chtějí zpříjemnit den posezení...

mírný pokles
Hradové Střimelice
 část obce v okrese Praha-východ
První zmínka o Hradových Střimelicích je z roku 1320, kdy Bernard z Cimburka spolu se svými syny prodal Kunhutě, abytyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.Původně se jednalo o Střmelice či Střemelice, dále potom kolem roku 1411 o Střmelice Dolejší a nakonec někdy v 17. století se začal užív...

velký nárůst
Hradsko
 osada v okrese Mělník
Hrdlív
 obec v okrese Kladno
První písemná zmínka o obci je z roku 1316. V obci je dochována zvonice z roku 1745. Samostatnou obcí je Hrdlív od roku 1906, do té doby patřil k sousedním Třebichovicím. Jméno obce pochází pravděpodobně od mužského osobního jména Hrdleje – Hrleje. O vzniku jména se však vypráví pověst, podle které mezi Smečnem a Hrdlívem, v lese zvaném Šibenice stávalo panské smečenské popraviště, kde odsouzenci...

velký nárůst
Hrdlořezy
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Hrdlořezy se nachází 5 km od Mladé Boleslavi. Nejvyšší nadmořská výška obce je 286 m n. m.. V obci je v současné době 630 obyvatel. Obec je v vzhledem k velkému rozložení rozdělena na tři části a to na vrchní část Hrdlořezy, na Přední důl Hrdlořezy a Zadn&iacu...

obrovský nárůst
Hrobka hrabat z Vrbna - Hořovice
 hrobka v okrese Beroun
Empírová funerální architektura rodu z Vrbna, pocházející z roku 1811, je jednoduchou hranolovou stavbou, krytou sedlovou střechou, jejíž stěny jsou členěny termálními okny. Původně zamýšleným místem posledního odpočinku hrabat z Vrbna byl děkanský kostel, kvůli josefinským refo...

obrovský nárůst
Neogotická hřbitovní kaple z roku 1870 od ing. Jana Hendricha, upravená v interiéru v letech 1951-1952 firmou Václava Pichla. Hrobka stojí na severozápadním okraji hřbitova při ohradní zdi. Jedná se o drobnou stavbu na půdorysu kříže, sestávající ze střední obdélné části...

střední nárůst
Hroznice
 osada v okrese Kutná Hora
Osada leží při silnici vlevo, 7 km od Uhlířských Janovic ve směru do Kácova. Jméno osady pochází od pánů Prokopa a Mikuláše z Hroznic, o nichž je zmínka z roku 1464. Hroznice jsou převážně rekreační oblastí, je zde 14 domů, z nichž jichž 12 slouží jako rekreační objekty....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrubý Jeseník
 obec v okrese Nymburk
První písemná zpráva pochází z roku 1088. Na území žije 535 obyvatel. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Hrusice
 obec v okrese Praha-východ
Hrusice (obec) Z historického hlediska náležely Hrusice při datu první zmínky (1205) do majetků královské komory. Později se dostaly ke Staré Dubé, Čejchanovu hrádku a Ježovu. V roce 1436 získali ves páni z Dubé a připojili ji ke zlenickému zboží. Po zničení Zlenic byly hrusické statky spojeny s panstvím na Komorním Hrádku, kde setrvaly až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. V roce 1525 je v obci udávána...

mírný pokles
Hrušov
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zpráva pochází z roku 1346.   Na území žije 227 obyvatel. ...

stgnace

    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)