Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Autokemp Mydlák - Zliv (kemp)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Zliv (kostel) 1.02 km

Jedná se o novogotický kostel. Bohoslužby se konají: NE  08:00 ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstování Panny Marie - Zahájí (kostel) 1.53 km

Kolem roku 1300 byl na terénní vyvýšenině poblíž Mydlovar postaven kostelík Panny Marie, který byl první stavbou budoucí vsi Zahájí.   ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.12 - Pašice (usedlost) 2.08 km

Zděná selskobarokní usedlost neobvyklé dispozice, s vjezdem z boční strany. Průčelí obytného stavení a sýpky mají etážové volutové štíty se štu... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Pištín (kaplička) 2.72 km

Kaplička z roku 1920 stoji u komunikace ve východní části obce. ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.6 - Pištín (usedlost) 2.8 km

Mimořádná ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech z počátku 19. století, s dekorativním štítem, zacho... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.5 - Pištín (usedlost) 2.81 km

Zděný uzavřený statek s prvky selského baroka se nachází na severovýchodní straně návsi. V křídlovém štítu obytného stavení je typický motiv za... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Pištín (hřbitov) 2.85 km

Hřbitov je součásti kostelního areálu. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Pištín (pomník) 2.85 km

Umístění: křižovatka cest uprostřed obce Nápis:PIŠTÍN 31./5.1920NA PAMĚŤ  PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918BERAN JAN, BUSTA VÁCL., DVOŘÁK FR.,... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.1 - Pištín (usedlost) 2.86 km

Rozlehlá zemědělská usedlost poněkud nepravidelné dispozice vyplňující severozápadní část návsi. Do návsi je usedlost obrácena zdobným obloučkovým št&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Pištín (boží muka) 2.86 km

Boží muka stojí v severozápadní části obce na rozcestí staré silnice na Vodňany.Zděná pilířková boží muka postavená v pseudogotickém slohu. Cihlová pi... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Pištín (kostel) 2.86 km

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby v obci a ve své poloze uplatňuje při dálkových pohledech od jihu, západu a severu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Češňovicíe (kaple) 2.95 km

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Češňovicích představuje hodnotnou pseudogotickou stavbu lidového původu, jejíž význam je umocněn umístěním na exponovaném místě na ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Češnovice (boží muka) 2.95 km

Pozdně gotická kamenná boží muka Piety jsou umístěna severozápadně od obce na rozcestí sinic Č.Budějovice - Písek - Netolice vedle novogotické kaple Nejsvětějšího Srdce Pá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Češnovice (kaple) 3.03 km

Kaple sv. Anny v Češnovicích pochází z roku 1892. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Češnovice (pomník) 3.04 km

Umístění: vedle kapličky Nápis: 1914 – 1918 VĚNOVÁNO OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY PADLÍ: FAKTOR JAKUB HRÁDEK JOSEF VACEK JAN BĚLOHUBÝ KAREL KUBASTA MATĚJ CHALOUPEK VÁC... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.9 - Češnovice (usedlost) 3.06 km

Uzavřená zděná usedlost se nachází na západní straně návsi. Průčelí obytného stavení má zajímavý trojúhelný štít s cihelný... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Češnovice (kříž) 3.16 km

Kříž u hlavní komunikace. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Pištín (poklona) 3.5 km

Výklenková kaple stojí asi 500 m západně od okraje Pištína při hlavní silnici I/20 do Vodňan. Výklenková kaple na obdélném půdorysu s velkou půlkruhovou nikou s konchou v ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Nákří (kostel) 3.95 km

Kdy a kým byl kostel založen, není možno až dosud zjistiti. Snad někdy v pozdější době se nám podaří najíti nějaký záznam o jeho vzniku. Nejstarší záznamy, které známe, jsou z poloviny 14.století. V pamětní knize fary Nakří máme zápis, jímž se potv... pokračování

lidová architektura Statek č.p.3 - Zbudov (statek) 3.98 km

... pokračování

lidová architektura Kubatův statek č.p.1 - Zbudov (statek) 3.99 km

Areál zahrnuje obytné stavení, chlévy, špýchar, stodolu, bránu a branku a dvůr. Novodobé přístavky a úpravy ve dvoře - králíkárna, plot, plechová vrat... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaplička - Zbudov (kaplička) 4.03 km

Kaplička je umístěna ve středu návsi ze severní strany objektu kovárny... pokračování

lidová architektura Statek č.p.23 a 51 - Zbudov (statek) 4.08 km

... pokračování

lidová architektura Statek č.p.27 - Zbudov (statek) 4.21 km

Zbudovská blata zaujímají větší část rozsáhlé rybničnaté pánve mezi Českými Budějovicemi, Netolicemi a Vodňany. Zdejší lidová architektura byla již as... pokračování

pomník, památník Pomník Bohuslava Tvrdého - Čejkovice (pomník) 4.35 km

Deskový pomníček z řezané žuly, rozměru š. 52 cm, v. 58,5 cm a tl. 9,5 cm, s trojboce vyklenutou horní hranou, na zadní straně v dolní části rozšířený. Deska je osazena na... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Josefa - Břehov (kaple) 4.65 km

Historické jádro obce s dochovanými usedlostmi ve stylu selského baroka je od roku 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou. Od roku 1861 pak vévodí návsi novoromá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dívčice (kaple) 4.8 km

V  roce  1906  byla  místo staré sloupové zvoničky na návsi v Dívčicích postavena kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.  Výstavbu  na  náklady  obce  zajistil Pruner z Hluboké. Nedaleko, na  jižním  okraji  návsi, stávala kdysi, dnes už  neexistují... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Čejkovice (kaple) 4.94 km

Kaple sv. Jana Nepomuckého je umístěna ve středu obce v blízkosti návesního rybníka. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Čejkovice (pomník) 4.96 km

Umístění: zatravěná plocha u návesního rybníku Nápis:PADLÝM HRDINŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE1914 – 1918.ČEJKOVICE – 1921.ANTOŠ FRANT.ANTOŠ JOSEFANTO&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Dismase - Dříteň (kostel) 5.39 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Dasný (kříž) 5.41 km

Tento velký kamenný kříž nese vytesaný nápis o tom, že jest věnován od manželů Jana a Johany Urbanové obci Dasné a stojí při cestě k Bezdrevské hrázi. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dříteň (zámek) 5.44 km

V letech 1668-74 byla původní tvrz upravena na zámek dle projektu italského barokního stavitele Maggi, Antonio Giacomo de.  Sloužila jako sídlo správy panství. Je to obdélná p... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Lovecký zámek Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zámek) 5.45 km

Podnětem k výstavbě zámku byla dobová záliba v lovu s možnostmi jeho několikadenního trvání, zajištění pohodlného ubytování přímo v oboře a touha bohat&yacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Sedlec (kostel) 5.67 km

Pseudogotický kostel, který pochází z let 1860-1868.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Dasný (kaplička) 5.67 km

Kaplička je situována u usedlosti č.p.3. Byla zbudována na památku studenta Václava Pavlíčka, který targicky zahynul pod koly auta v roce 1933. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dasný (kaple) 5.7 km

Kapli se zvonicí, která je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, najdete přímo na návsi v Dasném. Byla zde vystavěna v novorománském slohu v letech 1869 až 1870. Stavbu si financovali sami ob... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov (hřbitov) 5.71 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

boží muka, kříž, kaplička Zděná Boží muka - Žabovřesky (boží muka) 5.75 km

Zděná Boží muka je umístěna na travnatém ostrohu uprostřed obce Žabovřesky. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Žabovřesky (pomník) 5.82 km

Umístění: na návsi v blízkosti nádrže Nápis:VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCEBÁRTA PROKOPBRABEC MATĚJČÍHAL TOMÁ&... pokračování

muzeum Muzeum lesnictví, mysl. a ryb. - Hluboká nad Vltavou (muzeum) 5.87 km

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. V muzeu je možné shlédnout historické zbraně, lovecké uniformy, expozici rybářství, života lesa, pěstování lesních porostů a těžby a dopravy dřeva.... pokračování

zajímavost Tvrziště Vildštejn - Čejkovice (zajímavost) 5.92 km

Existence feudálního sídla je poprvé doložena k roku 1368, kdy se připomínají Jan a Buzek užívající predikátu z Machovic. Podle jejich potomka Kunaše se tento rod, kter&ya... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Žabovřesky (kaplička) 5.97 km

Neobvyklá hmotná kaple je lidovou architekturou inspirovanou renesancí. Zděná omítaní hranolová výklenková kaple se nachází v jižní části obce za kulturn&iac... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Dehtáře (drobná památka) 5.97 km

Zděná pilířková boží muka v Dehtářích jsou umístěna na východním okraji vsi na rozcestí Žabovřesky - Břehov na mírně vyvýšeném místě ve svažit&... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Dehtáře (pomník) 6.07 km

Umístění: v dolní část návsi Nápis:  FRANT. BÁRTA JAN BÁRTA VÁCLAV BÁRTA JAN KLÍMA VÁCLAV ROZBOUD ZBUDOVALI OBČANÉ DEHTÁŘŠTÍ... pokračování

infocentrum Infocentrum - Hluboká nad Vltavou (infocentrum) 6.12 km

Služby poskytované Infocentrem Činnost Informačního střediska je zaměřena na poskytování informací příchozím návštěvníkům a občanům města Hluboká nad Vltavou a okol&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Dehtáře (kaple) 6.13 km

Návesní kaple sv. Floriana pochází z poloviny 19. století. ... pokračování

historická budova Radnice - Hluboká nad Vltavou (historická budova) 6.16 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel) 6.19 km

První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšen&iacut... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička na Bezručově ulici - Hluboká nad Vltavou (kaplička) 6.3 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Hluboká nad Vltavou (boží muka) 6.35 km

... pokračování

botanická zahrada Park zámku - Hluboká nad Vltavou (park) 6.57 km

Park u zámku v Hluboké nad Vltavou patří k nejvýznamnějším v zemi. Je chráněn jako evropsky významná lokalita Natura 2000.  Zámecký park kolem zámku má ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hluboká nad Vltavou - (zámek) 6.6 km

Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840 - 1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou ně... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Alšova jihočeská galerie - Hluboká nad Vltavou (galerie) 6.61 km

Alšova jihočeská galerie je jediné muzeum umění v Jihočeském kraji, které patří k pěti největším ústavům svého druhu v České republice. Zahájila svou činnost... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Hluboká nad Vltavou (vodní mlýn) 6.61 km

vodní mlýn Ungnadův, z toho jen: reliéf... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Dubné (kostel) 7.49 km

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je raně gotický, připomínán již ve 14. stol. (presbytář). Portál na severní straně lodi je z let 1340-50. V r. 1525 byl kostel upraven jako dvoulodní se síťovou klenbou nesenou třemi pilíři. Teprve v r. 1575 byla postave... pokračování

historická budova Kovárna - Opatovice (budova) 7.53 km

Datum vzniku kovárny není znám, podle ostatních usedlostí v obci lze odhadovat původ štítu na pol. 19.století (1852?). Stavba náleží do okruhu lidové vesnické archi... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Štěpána - Bílá Hůrka (kostel) 7.56 km

Kostel svatého Štěpána je farní kostel, který leží v obci Dříteň, administrativně v části obce Malešice a konkrétně pak v osadě Bílá Hůrka. O kostele sv. Št... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie - Radošovice (kaple) 7.73 km

Mimořádná ukázka návesní kaple postavené v selskobarokním slohu 1. poloviny 19. století, využívající prvky barokní církevní architektury jak v celkov&... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.4 - Radošovice (zajímavost) 7.76 km

Typická ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech s bohatou výzdobou průčelí s využitím ozdobných šambrá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Mahouš (kaple) 7.78 km

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí u cesty z Němčic na Mahouš, asi 1 km od vsi. Zděná stavba postavená na netradičním lichoběžníkovém půdorysu, orientovaná k s... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice (zajímavost) 7.79 km

Dnešní podoba usedlosti pochází z roku 1863 jak udává letopočet na štítu obytného stavení.Původ obytného stavení je však bezesporu starší, nebo... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Radošovice (boží muka) 7.79 km

Archaická kamenná sloupková boží muka byla postavena v roce 1630 na paměť morové nákazy. Je miimořádnou ukázkou kamenných pilířkových božích muk s přežívaj&i... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Čakovec (vodní mlýn) 7.8 km

vodní mlýn PodevrážskýČakovec, čp.9... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Radošovice (kaplička) 7.82 km

Kaple sv. Františka je umístěna při silnici Radošovice-Němčice, cca 500m severně od okraje Radošovic. Drobná kaple na čtvercovém půdorysu, svým typem stojící na rozhraní vý... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička Nejsvětější Trojice - Branišov (kaplička) 7.87 km

Kaple Nejsvětější Trojice byla vystavěna v roce 1856 a představuje příklad drobné sakrální architektury, zřizované v obcích ponejvíce v 19. století. Situovaná je v severoz... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Branišov (pomník) 7.88 km

Umístění: u hlavní silnice naproti odbočce na náves Nápis: VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE HRDÝ JOSEF LUKÁŠ MARTIN REITINGER FRANT... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chvalešovice (tvrz) 8.07 km

Tvrz byla poprvé zmíněna roku 1387. V letech 1556 - 1577 byla postavena Zikmundem Malovcem nynější renesanční tvrz spolu s hospodářským dvorem.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Jaderná elektrárna Temelín (elektrárna) 8.18 km

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Linharta - Čakov (kostel) 8.19 km

Kostel sv. Linharta zmiňovaný v Čakově roku 1343 má na hlavním oltáři řezbářské sochy pozdní gotiky rok 1520 a to sv. Linharta, sv. Korbiliána a sv. Prokopa. Na bočním oltáři je madona Čakovská. Tyto plastiky jsou v současné době umístěny v Alšově ga... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Záblatíčko (kostel) 8.23 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Radošovice (kaplička) 8.3 km

Výklenková kaplička stojí v poli v jižní části katastru Radošovice. O opravu a následnou každoroční údržbu se starají občané obce Radošovice. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Karlshaus – Hrádek u Purkarce (zřícenina hradu) 8.35 km

Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, poprvé je zmiňován r. 1357. Pravděpodobně měl plnit úlohu správního centra královského území. Takového významu však ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Purkarec (kostel) 8.43 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Mahouš (boží muka) 8.46 km

Jde o mimořádně hodnotnou, výtvarně působivou, pozdně gotickou boží muku s dochovanou profilací. Pravděpodobné zhotovení je okolo r.1500. Vzhledem k umístění v prostoru otevřené rozlehl... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Radomilice (tvrz) 8.6 km

První zmínky kolem roku 1410.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Temelín Březí (kaple) 8.61 km

Kaple jako památka na zaniklou obec Březí u Jaderné el. Temelín. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Temelín Březí (kaple) 8.62 km

Kaple jako doklad zaniklé obce Březí u jaderné el. Temelín. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Strýčice (kostel) 8.65 km

Dvoulodní orientovaná stavba s pravoúhlým presbytářem a západní hranolovou věží stojí v centru obce na hřbitově obepnutém ohradní omítanou zdí. V objektu se ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Reitingerův vodní mlýn - Strýčice (vodní mlýn) 8.71 km

Vodní mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu. Jedná se o velmi starý mlýn s kompletně dochovaným uměleckým složením který mlel až do roku 1975. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Křtěnov (kříž) 8.8 km

Kříž umístěn u pomníků padlých ve sv. válce. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Křtěnov (pomník) 8.8 km

Umístění: u hřbitova Nápis: PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918 Z OSADY. SPĚTE BLAZE HRDINOVÉ V CIZÍCH ZEMÍCH DO VZKŘÍŠENÍ AŽ VÁS VZBUD... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Křtěnov (kříž) 8.8 km

Litinový kříž je umístěn u vstupu ke kostelu sv.Prokopa. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Křtěnov (pomník) 8.8 km

Umístění: u hřbitova Nápis : PAMÁTCE ZA MRTVÉ VOJÍNY VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918 VĚNUJÍ DÁRCI Z BŘEZÍ – PODHÁJE OBEC BŘEZÍ: VÍTOVEC FRANT. &Sc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Křtěnov (kostel) 8.81 km

Křtěnov patří k nejstarším sídlům v okolí Týna nad Vltavou, nalezlo se zde pohřebiště z doby bronzové. Kostel sv. Prokopa je původně gotický z doby kolem roku 1300, případně na p... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Temelín Podhájí (kaple) 8.87 km

Kaple jako upmínka na zaniklou obec Podhájí k vůli výstavbě Jaderné el. Temelín. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Marradasova boží muka - Hosín (boží muka ) 9.13 km

Tzv. "Marradasova" boží muka jsou tvořena válcovým sloupem ze spárovaných žulových bloků, na něm je čtyřboký hranol s vpadlými poli, s římsou a stříškou s koulí a k... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Výklenková kaplička - Strýčice (kaplička) 9.38 km

Kaplička je vybudována při okraji cesty do obce Dobčice ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Hosín (památník) 9.42 km

Umístění: na návsi Nápis:1914 - 1918  ZA SLÁVU JINÝCH POLOŽILI ŽIVOTYBRAŠNIČKA J.    1914BENDÍK K.         1916čÍŽEK V.      &n... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Hosín (kostel) 9.51 km

Původní kostelík sv. apoštolů Petra a Pavla byl postaven v románském slohu v době mezi druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Nedostatečná kapacita o... pokračování

historická budova Fara - Hosín (fara) 9.53 km

Areál fary čp. 17 se nachází východně od kostela sv. Petra a Pavla. Patrová obytná budova půdorysu L má zajímavý kosý arkýř propojující obě křídla. Ar... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Hosín (hřbitov) 9.57 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Zaboří (kaple) 9.64 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Hosín (boží muka) 9.71 km

Zděná hranolová boží muka z 1. poloviny 19. století se nachází asi 350 m východně od návsi. Kaplička v horní části je oddělena od dříku obíhající ř&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Babice (kaple) 10.14 km

Kaple sv. Jana Křtitele je situována ve středu obce. Před kaplí stojí kamenný kříž. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Hrdějovice (pomník) 10.17 km

Umístění: poblíž návesní kaple Nápis:ZASTAV SE VZPOMEŇ PADLÝCH BRATŘÍ NAŠICH Z JEJICHŽ DRAHÉ KRVE VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918 VYKVETLY RŮŽE SAMOSTATNOSTI ČE... pokračování

historická budova Sýpka - Babice (stavba) 10.17 km

Zděný patrový objekt, štítově orientovaný, se sedlovou střechou. Sýpka byla postavena v roce 1868 Sýpka při usedlosti čp.11 je situována na jihozápadním okraji návsi v Ba... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Víta a kaple Nejsvět. Trojice - Habří (zřícenina k.) 10.25 km

Zříceniny gotizujícího kostela sv. Víta z let 1644-1647. Zachováno obvodové zdivo s hrotitými okny, při presbytáři postavena roku 1890 kaple Nejsvětější Trojice.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Kostelec u Hluboké (kostel) 10.29 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Zvěrkovice (kaple) 10.29 km

K památkám obce Zvěrkovice náleží návesní kaple zasvěcená sv. Václavu pochízející z roku 1901. ... pokračování

infocentrum Informační centrum - Holašovice (infocentrum) 10.37 km

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKŮM: ·         Informace o obci (o historii, památkové péči atd.) ·         Informace o zajím... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz