Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Hluboký (zřícenina hradu)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


hrad, zámek, tvrz, hradiště Hluboký (zřícenina hradu) 0 km

Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 13... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Pohořany (pomník) 3.5 km

Na horní návsi pomník padlým z I. světové války s dodatkem let 1945 - 1947.  ... pokračování

drobná památka Zvonice - Pohořany/Dolany/ ( zvonice) 3.81 km

Zvonice v místní části Pohořany je volně stojící objekt. Na podezdívce čtvercového půdorysu z lomového kamene, je dřevěný rám, na kterém stojí čtyři sloupky ne... pokračování

socha Sousoší sv.Floriána - Jívová (sousoší) 3.96 km

    Sousoší sv.Floriána se sochami sv. Jana Boha a sv.Jana Nepomuckého z r.1867 ... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Jívová (pomník) 3.96 km

Umístění: u budovy OÚ Nápis: HRDINŮM SOVĚTSKÉ  ARMÁDY  PADLÝM ZA NAŠI SVOBODU. ГЕРОЯМ СОВЕТСК... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Jívová (kříž) 3.96 km

    Kamenný kříž se sousoším Kalvárie a sochami P.Marie a Jana Evangelisty z r.1836 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Jívová (kostel) 3.99 km

Barokní kostel postavený v letech 1717-1720 je výraznou dominantou obce. Jívová se muže pyšnit památkou přesahujícím daleko místní obzor a význam. Dominantou, kter... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Horní bouda (boží muka) 4.26 km

Trojboká zděná boží muka z počátku 19. stol u silnice do Pohořan. ... pokračování

historická budova Horní bouda - Dolany (historická budova) 4.27 km

V minulosti spojovala město Olomouc se Slezskem tzv. Jívovská cesta. Ta vedla nedaleko vrchu Jedová, přes obce Jívová, Moravský Beroun až do Bruntálu nebo Opavy. Na Jedovou museli formani z Olomouce ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž mezi Véskou a Radíkovem (kříž) 4.69 km

Křížek u polní cesty.... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Pevnost Radíkov (pevnost) 5.07 km

Fort Radíkov č. 2 je součástí Císařsko královské Olomoucké pevnosti. Byl vybudován v letech 1871 – 6. Je to architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se dochoval v jediném exempláři na území ČR. Jedná se o jednovalový dělostřeleck... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka -Véska/ Dolany/ (Boží muka) 5.13 km

Boží muka stojí kousek od autobusové zastávky Dolní Bouda na trati Dolany-Véska- Pohořany. Kaplička  je volně stojící objekt čtvercového půdorysu. Hladké stěny z cihel ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vysílač Radíkov (technická zajímavost) 5.2 km

Telekomunikační věž. Vysílač je v provozu a není na něj pro veřejnost umožněn přístup.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Domašov nad Bystřicí (kostel) 5.58 km

Jednolodní podélná architektura s podezdívkou z lomového kamene ukončena polygonálním kněžištěm, ke kterému ze severní strany přiléhá přístavba sakristie. Se... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Domašov nad Bystřicí (kříž) 5.59 km

Na kamenných stupních čtvercového půdorysu odstupňovaný sokl s dvoudílným hranolovým podstavcem. V dolní části podstavce reliéf Panny Marie Bolestné v půlkruhově zaklenut&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž -Domašov nad Bystřicí (kříž) 5.62 km

Kamenný kříž jetelového typu s korpusem Ukřižovaného Krista osazen na hranolovém podstavci. V ose odstupňovaného soklu i podstavce vystupuje mělký rizalit, na soklu pojednán reliéfem Po... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tepenec (zřícenina hradu) 5.64 km

Počátky hradu jsou spojeny s osobou moravského markraběte a od roku 1346 českého krále Karla IV., který koupil v roce 1340 horu Tepenec. Snahou markraběte bylo vybudovat v tomto odlehlém prostoru oporu zeměpanské moci, tj. hrad s posádkou, jejímž úko... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Domašov nad Bystřicí (tvrziště) 5.69 km

Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se d... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Hraničné Petrovice (kříž) 5.69 km

Kamenný kříž z roku 1901 se nachází po právé straně vchodu do kostela. V horní části kříže socha krista, na soklu reliéf Madony.  ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Hraničné Petrovice (kostel) 5.7 km

 V roce 1854 sem byly dodatečně zabudovány kostelní varhany. Kostel svatého Petra a Pavla je datován od roku 1768. Relativně velký, pozdně barokní kostel, s dominantní hodinovou vstupní v... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Hraničné Petrovice (kaplička) 5.7 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Petra a Pavla - Véska/Dolany/ (kaple) 5.78 km

Sakrální památkou v obci Véska, je kaple sv. Petra a Pavla, která byla postavena v roce 1829. Snad na místě starší mariánské kaple. Je to volně stojící stavba obd&... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Véska (kříž) 5.94 km

Kamenný kříž v horní části návsi u rychty ... pokračování

drobná památka Zvonička - Nové Sady/Dolany/ (zvonice) 6.33 km

Dřevěná zvonice na nízké kamenné podezdívce ukončena stanovou střechou, ve vrcholu zvonička, krytá drobnou kuželovou stříškou. V průčelí pravoúhlý vstup. Architektura ze z... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velká Střelná (pozůstatky tvrze) 6.54 km

Velká Střelná - tvrz Dodnes patrné valy středověké tvrze se nacházejí na konci zaniklé obce Velká Střelná po levé straně směrem na Novou Ves. Tvrz byla pravděpodobně vybudována ve 13. století, při kolonizaci této části hvozdu Střelná na ochranu vznik... pokračování

pomník, památník Památník bitvy z roku 1758 - Domašov nad Bystřicí (památník) 7.06 km

Kříž na někdejším bojišti u Domašova, kde v roce 1758 zničili Rakušané (pod vedením generály Laudonem a Šiškovičem) pruský vozový transport, odeslaný ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz - Daskabát (tvrz) 7.29 km

Tvrz se připomíná poprvé v roce 1447 ve vkladu do zemských desek. Pravděpodobně v důsledku českouherských válek obec i tvrz zanikla, neboť v r.1481 se uvádí jako pustá.Tvrz ztratila funkci zemanského sídla, neboť v letech 1482-1532 náležely Otěhřiby... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kartuziánský klášter - Dolany (zřícenina klášteru) 7.32 km

V lese na východním okraji obce Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými ... pokračování

rozhledna Rozhledna Svatý Kopeček - Svatý Kopeček (rozhledna) 7.4 km

Při návštěvě olomoucké zoologické zahrady je možné téměř celý její areál shlédnout z výšky 27 metrů z ocelové rozhledny. Ta se nachází na Svat&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Domašov u Šternberka (kostel) 7.44 km

Roku 1784 byl zrušen augustiniánský klášter ve Šternberku a z prostředků tzv. náboženského fondu, který vznikl z majetku bývalých klášterů, byl v obci roku 1... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Domašov u Šternberka (pomník) 7.48 km

    Umístění: u kostela Nápis: OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY OPFERS DES 1. WELTKRIEGES 1914 - 1918 MADER OTTO 1914                 THEIMAR FRANZ 1914   &n... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Dolany (kříž) 7.48 km

Kříž z roku 1880. ... pokračování

socha Socha Piety - Domašov u Šternberka (socha) 7.49 km

Socha Piety z roku 1872, s reliéfy světců na jejím soklu. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Dolany (kříž) 7.65 km

Kamenný kříž z r. 1926 v zatáčce mezi zámkem a kartouzkou u silnice na Jívovou ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Olomouc-Svatý Kopeček (kostel) 7.74 km

Na Svatém Kopečku vznikla počátkem 17. století kaple, která ovšem dlouho nevydržela - v roce 1643 ji zcela zničili Švédové. Na místě původní kaple byla ale brzy postavena další církevní stavba, v letech 1669-79 zde vznikal monumentální jednolodní pou... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Město Libavá (větrný mlýn) 7.93 km

Větrný mlýn, stojící přímo ve Městě Libavá necelých 200 m východně od kostela, nenajdete na žádné turistické mapě ani v průvodci. Jakoby vůbec neexistoval. Utajenost tohot... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velká Bystřice (zámek) 8.09 km

Velká Bystřice-tvrz a zámek Bystřice byla rozdělena ve 13. stol. na několik panství. Z duchovních vrchností to byl biskup a olomoucká kapitula. Ze světských držitelů se připomíná v r. 1... pokračování

historická budova Kapitulní dům - Velká Bystřice (historická budova) 8.09 km

Správní budova ředitelství kapitulních lesů a statků. V období socialismu při opravách fasád budovy nahrazeny ozdobné prvky březolitovou omítkou a vyměněny okna za jiná. T&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Libavá (kostel) 8.11 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dolany (zámek) 8.16 km

Na severovýchodním okraji obce při silnici volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova na obdélném půdorysu se schodištovým rizalitem vně delší strany a s trojbo... pokračování

historická budova Fara - Dolany (historická budova) 8.21 km

Fara č.p. 24 poblíž kostela volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova obdélné dispozice s mansardovou střechou a vikýři. V ose průčelí, v patře prolomeném osmi okenní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Dolany (kostel) 8.27 km

Na jižní straně obce, při silnici od Tovéře, stojí volně barokní kostel, který byl vybudován v letech 1779-1785 stavitelem Václavem Bendou na místě původního středověkého kostela... pokračování

pomník, památník Pomník padlým v I. světové válce - Sedm Dvorů (pomník) 8.27 km

Umístění: Sedm Dvorů Nápis: PRAVDA VÍTĚZÍ  NA PAMĚŤ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY  9.5.1945 Na původním pomníku byly i fotografie padlých v I. světov&eac... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Nová Véska (kříž) 8.29 km

Kříž z r. 1896 u křižovatky z Domašova do Nové Vésky a na Norberčany ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny a sv. Floriana - Samotíšky (kaple) 8.31 km

Před kaplí  sv. Anny a sv. Floriana, stojí socha Panny Marie; dal ji zde postavit v roce 1872 tehdejší starosta obce, Robert Theimer se svou ženou Marií. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Dolany (pomník) 8.31 km

Umístění: U kostela a umělecké školy Nápis: K UCTĚNÍ PAMÁTKY  SPOLUOBČANŮ  PADLÝCH VE SVĚTOVÉ  VÁLCE  A NA OSLAVU  DESETILETÉHO  TRVÁ... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Dolany (pomník) 8.31 km

Umístění: U kostela a základní umělecké školy Nápis: HRDINNÉ SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ ZA SVOBODU ДОБЛЕСТНОЧ СО... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník Obětem 2. světové války - Dolany (pomník) 8.31 km

Umístění: U kostela umělecké školy Nápis: NA VĚČNOU PAMÁTKU  PADLÝM ZA VLAST  VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE  1939 - 1945 NASSWETTER ALBÍN – PILOT R.A.F. 21.8.1919 &n... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Dolany (kříž) 8.34 km

Kamenný kříž z r. 1864 v parku u kostela. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kaple sv. Jana Nepomuckého - Sedm Dvorů (kaple) 8.38 km

Období devastace:1945–1989 velká kaple (kostelík) Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 12 x 7 m), v horní části se postupně uvolňuje. Z koruny zdiva rostou stromy a keře. Fa... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Velký Újezd (kříž) 8.39 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Husitská kaple - Samotíšky (kaple) 8.39 km

V roce 1931 byla na obecním pozemku v blízkosti Základní školy vystavěna kaple, nebo spíše zvonice Církve československé. Drobná stavba /zvonice/ z neomítnutých rež... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Staršího - Velký Újezd (kostel) 8.4 km

... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Samotíšky (socha) 8.43 km

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v levé části pozemku ZŠ. ... pokračování

drobná památka Sloup se sochou Jana Nepomuckého - Dolany (socha) 8.43 km

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého byl vztyčen r. 1709. Obec Dolany patřila v té době kartuziánskému klášteru, v dlouhém období let 1379–1782. Zajímavostí je, že Jan Nepo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Bělkovice - Lašťany (kaple) 8.45 km

Kaple sv. Floriána stojí u místního rybníka. Pochází z roku 1802,  Na střeše je zvonička se zvonem. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Bělkovice - Lašťany (pomník) 8.46 km

Umístění: u návesního rybníka Nápis: PRAVDA-VÍTĚZÍ OBČANŮM PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918 TELÍŠEK ANTONÍN ruský legionář 189... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Nová Véska (kříž) 8.49 km

Kamenný kříž z r. 1912 na východním konci obce směrem na Domašov nad Bystřicí  ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bělkovice - Lašťany (kříž) 8.63 km

    Kamenný kříž (před ZŠ) z roku 1839 - v dolní části kříže plastika sv. Floriána, na kříži socha Ježíše. V roce 2008 proběhla rekonstrukce a osazeno kovové o... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Tovéř (boží muka) 8.64 km

Boží muka z 18.stol. u bývalé silnice do Dolan ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Lurdské - Bělkovice - Lašťany (kaple) 8.65 km

Kaple Panny Marie Lurdské z roku 1820 - nad vstupem je umístěna porcelánová soška Panny Marie (30 cm). Byla zasvěcená Panně Marii Lurdské. Pod profilovanou korunní římsou je osazena pam... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Bělkovice - Lašťany (pomník) 8.66 km

    Kamenný pomník z roku 1945 ve tvaru jehlanu, završený rudou pěticípou hvězdou. Je to pouze pietní místo bez uložených ostatků. V těchto místech byly pravděpodobně u... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

socha Holubice Míru - Bělkovice - Lašťany (socha) 8.67 km

Holubice Míru pochází z roku 1978. Jedná se o terakotovou plastiku o velikosti cca 1,1 m. Zhotovil ji olomoucký výtvarník Jaroslav Nerad. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bělkovice - Lašťany (kříž) 8.68 km

Kamenný kříž stojí u cesty  k Dolanům. Pochází z roku 1886. V dolní části je plastika ženy. Na kříži pak socha Ježíše. ... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Bělkovice - Lašťany (pomník) 8.73 km

Umístění: u místní autobusové zastávky Nápis: PADLÝM OBČANŮM  VĚNUJE RODNÁ OBEC  1914 – 1918 Šindela Jos. Legionář †1918      ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Narození Panny Marie - Trhavice (kaple) 8.81 km

Letos je tomu 260 let od slavnostního vysvěcení kaple Narození Panny Marie (1752) v maličké obci Reisendorf, která byla v té době součástí okresu Šternberk na Moravě. Dnes je původn&iac... pokračování

socha Socha Jana Nepomuckého - Norberčany (socha) 8.81 km

Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1751 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel sv.Antonína Paduánského - Norberčany (kostel) 8.82 km

Na místě původního kostela z r. 1625, z něhož zachováno kněžiště, postavena r. 1717 jednolodní podélná stavba neorientovaná s hranolovou věží v průčelí, odsazeným obd&eacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Izidora - Horní Loděnice (kostel) 8.86 km

Původně zde stál dřevěný kostelík, který však patřil protestantské církvi, a za třicetileté války zanikl. Později byl postaven již kamenný kostel sv. Isidora, u kterého by... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Norberčany (hřbitov) 8.88 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Tovéř (kaple) 8.94 km

KAPLE SVATÉHO CYRILA A METODĚJE z roku 1844  Kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Fasáda je členěna lizérami, v bocích prolomena párem oken s ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Tovéř (kříž) 8.96 km

Kamenný kříž z r.1862 na návsi před kaplí svatého Cyrila a Metoděje.  Kamenné kříže se zpravidla stavěly na konci nebo na začátku obce nebo tam, kde se stalo nějaké ne&s... pokračování

socha Sloup Nejsvětější Trojice - Tovéř (sousoší) 9.01 km

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Hranolový podstavec s nápisovými deskami stojí na dvou pískovcových stupních, na něm je osazen pískovcový sloup ukonč... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 2. světové války - Ondrášov (pomník) 9.1 km

Umístění: U hlavní cesty směrem na Olomouc Nápis: NA VĚČNOU  PAMĚŤ TĚM,  KTEŘÍ ZA NÁS  POLOŽILI SVŮJ  ŽIVOT ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

socha Socha Jana Nepomuckého - Dolánky u Olomouce (socha) 9.24 km

Socha Jana Nepomuckého z roku 1837. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaple se zvoničkou - Dolánky u Olomouce ( kaplička) 9.25 km

Dolní část zvonice je zděná, horní část dřevěná. Spodní část přízemí je na čtvercovém půdoryse se silně skosenými rohy, které pod římsou přechá... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž s Madonou - Dolánky u Olomouce (kříž) 9.26 km

Kříž z roku 1917. ... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Moravský Beroun (pomník) 9.54 km

    Umístění: horní, hřbitov Nápis: PAMÁTCE OSVOBODITELŮM VĚNUJÍ OBČANÉ MĚSTA MORAVSKO BEROUNSKÉHO 26.VIII.1945 КАПИТАН АЛ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Moravský Beroun (kostel) 9.56 km

Renesance znamenala obrození starověkých ideálů a přinesla nejen do architektury českých zemí mnoho nových prvků. Ovšem jedno tato epocha nezapře, mnoho renesančních kostelů u nás oprav... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Stará Libavá (hřbitov) 9.58 km

Hřbitov s urnovou stěnou ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Stará Libavá (kříž) 9.67 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Moravský Beroun (zřícenina hradu) 9.76 km

Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku,... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

botanická zahrada Přírodní ráj Horizont - Bystrovany (park) 9.76 km

Provozujeme okrasnou zahradu. Pěstujeme cizokrajné dřeviny a rostliny. V areálu se nachází altánek, výběh s kašmírskými kozami a voliéra s opeřenci. Každoročně je v období... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nalezení sv. Kříže - Moravský beroun (kaple) 9.78 km

Křížová cesta s kaplemi, které lemují stezku stoupající na vrchol Křížového vrchu, je zakončena Barokní poutní kaplí Nalezení sv. Kříže. Základn&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení svatého Kříže - Moravský Beroun (kostel) 9.83 km

Kostel Povýšení svatého Kříže pochází z roku 1754, ale na jeho místě stávala už dříve křesťanská svatyně, která byla postavená zřejmě spolu se vznikem města,... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Bartoloměje - Bystrovany (kostel) 9.98 km

Kaple a kamenný kříž před kaplí byl vysvěcen 21.9.1887. Kaple byla vysvěcena o několik let dříve, ale nebyla dohotovena a je zasvěcena sv. Bartoloměji. Během první světové války byl zvon o v&aac... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Bystrovany (kříž) 10.05 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Krahulčí (kaplička) 10.16 km

Na počátku 20.století, byla postavena v Krahulčí, tato kaple. ... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Fort IV - Bystrovany (pevnost) 10.84 km

Objekt tvaru osmiúhelníka s vyseknutou šíjovou částí, ve které byl vjezd.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Augustiniánský klášter - Šternberk (klášter) 10.85 km

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes f... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Zvěstování páně - Šternberk (kostel) 10.9 km

Chrám Zvěstování páně - chrám Zvěstování Páně Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 17:00, od 21:00 možnost prohlídky Již v románské době st&aac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pevnost, opevnění, hradby Fort V - Bystrovany (pevnost) 10.91 km

Po zrušení pevnosti byl odprodán, a veškeré zdivo bylo rozebráno.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Čabová (kříž) 10.94 km

Kamenný kříž z r. 1731 uprostřed obce  ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Šternberk (hrad) 10.94 km

Něco z historie - Nejstarší dochované části šternberkého hradu, válcová věž a zbytky opevnění hlavního paláce, pocházejí z 2. poloviny 13. století. Druhá etapa výstavby hradu spadá do období vlády Alberta II. ze Šternberka ve 2. polovině 14. století.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

drobná památka Smírčí kříže - Šternberk (drobná památka) 10.94 km

Umístění: Horní náměstí Vedle schodiště k dvojvěžovému průčelí chrámu Zvěstování Panny Marie se nachází dvojice tichých svědků dávných ... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Hlušovice (hřbitov) 10.95 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Špitální kostelík - Šternberk (kostel) 10.95 km

špitální kostelík Na Olomoucké ulici stojí špitální kostelík, který připomíná, že na tomto místě kdysi stával špitál, který byl zbořen v roce 1908. Původní podoba kostelíku se nedochovala, v r. 1775 byl zbořen a nově postaven. Rovněž původní zasvěc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

drobná památka Mariánský sloup - Šternberk (památka) 10.97 km

Náměstí pod kostelem bylo v r. 1719 ozdobeno mariánským sloupem, který nechal postavit kníže Josef z Lichtenštejna na pamět zachránění města před poslední morovou epidemií v letech 1715 - 1716. ... pokračování

historická budova Šternberk (radnice) 11 km

Radnice - radnice Sídlem městské správy byla radnice, která stávala snad od středověkých počátků na dnešním místě podhradí na Horním náměstí, ačkoliv první zprávy o ní pocházejí až z konce 16. století. Její současná budova byla postavena v r. 1868... pokračování

muzeum Expozice času - Šternberk (muzeum) 11.1 km

Město Šternberk mívalo v minulosti přízvisko „město hodin“. Továrna Chronotechna již zanikla a s ní i výroba hodin a budíků. Zato zde najdeme zvláštní muzeu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

zdroj: www.KrasneCesko.cz