Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Koupaliště - Benešov nad Ploučnicí (koupaliště)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


muzeum U sv.Huberta - Benešov nad Ploučnicí (muzeum) 0.85 km

... pokračování

historická budova Městský dům - Benešov nad Ploučnicí (historická budova ) 0.85 km

Patrový obdélný zděný nárožní renesanční dům s polovalbovou střechou a přilehlou branou pochází ze16. století, fasáda z roku 1904. Štít ve střední č&a... pokračování

historická budova Morzinovský zámek - Benešov nad Ploučnicí (historická budova) 0.85 km

Zámeckou budovu dnes zvanou Morzinovský zámek nechala přistavět Aloisie hraběnka Černínová, roz. Morzinová v roce 1878. Ta o rok dříve, v roce 1877, koupila Dolní zámek. Zámeck&a... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Benešov nad Ploučnicí (hrad, zámek) 0.87 km

Dnes zámecký komplex dvou samostatných celků, tzv. Horního a Dolního zámku, ve stejnojmenném městě. Horní zámek byl vybudován na místě středověkého hradu (z obdob&i... pokračování

historická budova Starschedelovský dům - Benešov nad Ploučnicí (historická budova) 0.97 km

Na místě dnešního objektu fungovala v16. století kamenická dílna, produkující tesané články pro sousední světské iduchovní objekty. Po roce 1583 byla přestavěna na městské sídlo Marie ze Starschedelu, roz. ze Salhausenu ajejího manžela Haubolda. V ma... pokračování

historická budova Konojedovský dům - Benešov nad Ploučnicí (historická budova) 1.01 km

Tento městský palác si nechal roku 1552 Friedrich ze Salhausenu. Vystavěl ho saský stavitel Valentin Hirsch. Později majetkem vlastníků panství Konojedy, odkud získal i jméno. Od roku 1705 zde umístěn panský špitál.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Benešov nad Ploučnicí (kostel) 1.09 km

Trojlodní goticko renesanční chrám byl vystavěn v letech 1483 až 1557 na místě starší zástavby. Z té nejspíš pochází i věž v severozápadním rohu, kter... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv.Anny - Jedlka (kostel) 1.68 km

V roce 1234 se stává Jedlka samostatnou farností. Z této doby také pochází místní kostel, zprvu dřevěný. Aby obyvatelé nezapomněli na tento letopočet, byl namalován na kostelní lodi a byl také na střeše kostela vyložen taškami jiných barev. Viditelný... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina hradu Ostrý - Františkov nad Ploučnicí (zřícenina hradu) 2.13 km

Hrad byl vybu­dován jako správní centrum nově vznikajícího panství příslušníky tehdy mocného rodu Markvarticů. V jeho držení se postupně vystřída­lo v&iacut... pokračování

rozhledna Kohout u Benešova nad Ploučnicí (rozhledna) 2.46 km

Rozhlednu nechal postavit létě roku 1908 Spolek německých turistů na Kohoutím vrchu ležícím jižně od Benešova nad Ploučnicí u obce Valkeřic. Místo nabízelo kruhové výhledy... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Dolní Habartice (pomník) 2.84 km

Umístění: parčík u obecního úřadu Nápis:PADLI JSTE, ABYCHOM MY ŽILI1914-19181939-1945 ... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.20 - Dolní Habartice (usedlost) 3.19 km

Obdélný roubený patrový podstávkový dům se zděnou vstupní síní a hospodářským dílem pochází z konce 18. stol. V patře se nacház&iacut... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Františkův Vrch (větrný mlýn) 3.4 km

Větrný mlýn holandského typu byl postaven patrně v roce 1850. Budova je postavena z lomového kamene. Původní střecha byla osazena šindelem a byla otáčivá. Mlýn měl čtyři perutě, o jejic... pokračování

rozhledna Sokolí Vrch u Dobrné (rozhledna) 3.89 km

Nedaleko obce Dobrná, se nachází jedna z našich nejmladších rozhleden - Sokolí vrch. Slavnostní otevření proběhlo v den vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 1.Května 2004. Vrch má nadmořskou výšku 506 metrů. Věž, která původně měla sloužit j... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Markvartice (zámek) 4.76 km

K budově zámku se dostanete přes most, který se klene nad řekou Bystrou. Zámek nyní bohužel chátrá a je veřejnosti nepřístupný. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Kateřiny se zvonicí - Merboltice (kaple) 5.08 km

První písemná zmínka o Merbolticích je z roku 1352 a dokládá existenci farního kostela sv. Kateřiny, ves v té době patřila k šarfenštejn... pokračování

rozhledna Rozhledna Velký Chlum u Děčína (rozhledna) 5.58 km

Navštěva rozhledny na Děčínském Chlumu 508 m.n.m v nás zanechá nesmazatelnou rýhu svojí atmosféry. Je to stavba s poměrně bohatou historií. Chlum má dva vrcholky, a stavět se zač... pokračování

rozhledna Rozhledna Strážný vrch u Merboltic (rozhledna) 5.91 km

Pozoruhodné úsilí opětované velkou návštěvností Strážného vrchu vyústilo v rozhodnutí postavit rozhlednu. První dřevěnou rozhlednu vystavěli členové spo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Verneřice (kostel) 6.05 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Markvartice (kostel) 6.34 km

Farní kostel Svatého Martina je položený nad horní částí obce, na vyvýšenině dříve zvané Kirchberg. Byl vystavěn v letech 1701 – 1703 za faráře Tobiáše... pokračování

zajímavost Vodárna Koellborn - Děčín (zajímavost) 6.43 km

Zajímavý historický objekt vodárna Koellborn, která je stále funkční.     ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Ruina kaple - Děčín (kaple) 6.99 km

... pokračování

drobná památka Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého - Janská (sloup) 7.02 km

Barokní sloup s vrcholovou sochou sv. Jana Nepomuckého na oblaku, v podživotní velikosti, v ikonograficky tradičním oděvu, stojící v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, je umístěn na hra... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bynovec (zámek) 7.09 km

Zámeček Bynovec vyhořel v roce 1790. V zmenšené velikosti byl pak obnoven kolem roku 1846. Na fasádě jednopodlažní budovy s nízkou sedlovou střechou jsou k vidění pozdně empírové prvky.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vrabinec - Vrábník (zřícenina hradu) 7.14 km

Zbytky hradu na vysoké, obtížně přístupné čedičové skále u Těchlovic. Původně zde snad již ve 12. stol. existovala labská strážní tvrz, připomínaná r. 1178; r. 1403 se uvádí hrad Vrábník, založený zřejmě koncem 14. stol. V písemných pramenech se znov... pokračování

rozhledna Náčkovice u Verneřic (rozhledna) 7.17 km

Novou rozhlednou se od léta 2004 může pochlubit Verneřicko. Nalezneme ji na neoznačené kótě v mapách uváděné s nadmořskou výškou 616.m, severně od malé vesničky - Náčkovice. Jedn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Děčín (kostel) 7.33 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava a Blažeje - Děčín (kostel) 7.36 km

... pokračování

kašna, fontána Kašna na Masarykově náměstí - Děčín (kašna) 7.42 km

Secesní kašna z roku 1907 podle R. Weyera. Kašnu tvoří nádrž s plastikou pařezů držících okrouhlou mísu. Kašnu původně zdobilo šest bronzových figur zabraných během... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Srbská Kamenice (kostel) 7.52 km

Základní kámen k nynějšímu kostelu byl položen 15. července 1772 a dokončen byl za 4 roky. Oltář a zvony byly přeneseny z původního dřevěného kostela, který stál na místě nynějšího hřbitova. Na sv. Václava 28. září 1776 byla sloužena první mše.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Růžová (technická zajímavost) 7.57 km

Větrný mlýn holandského typu postavený v roce 1844. Mlýn zdobí pětikřídlé zděné kolo, to na území ČR nemá obdoby. Vestavěný motor umožňoval provoz i za bezvě... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Buková hora (vysílač) 7.58 km

Původní vysílač, postavený na tomto místě v letech 1960 až 1962, který měřil 181,5 m, musel být v září 1966 odstřelen kvůli požáru, vzniklému v prosinci 1965 při svařování dodatečných výztuh. Vysílač Buková hora se nachází od roku 1967 na stejnojmen... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vraty - Radelstein, Rattenstein (zaniklý hrad) 7.62 km

Terénní pozůstatky po malém hrádku na skalnatém výběžku z hřebene Bukové hory nedaleko Těchlovic. Podle archeologických nálezů byl vybudován patrně ve 2. pol. 13. stol., v písemných pramenech se nepřipomíná. Doba jeho existence nebyla dlouhá, zanik... pokračování

muzeum Muzeum Loutek - Děčín (muzeum) 7.64 km

Muzeum se nachází v bývalé zámecké zbrojnici. Expozice je sestavena z historických loutek (Sychrovský, V. Sucharda) včetně loutkového divadla ze soukromé sbírky M. Kn&iacu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Děčín (zámek) 7.64 km

Předchůdcem děčínského zámku bylo dřevěné hradiště, vystavěné zřejmě na konci 10 st. jako opěrný bod českého knížete pro správu okolní oblasti, tzv. děčínské provincie. První písemná zmínka o této provincii pochází z roku 993, vlastní hradiště je pop... pokračování

infocentrum Informační centrum Sulawesi - Děčín (infocentrum) 7.67 km

Poskytování turistických informací. Pořádání výstav zaměřených na ochranu přírody a divokých zvířat. Nabízíme informace ohledně ubytování... pokračování

infocentrum Infocentrum - Srbská Kamenice (infocentrum) 7.68 km

Provozujeme informační centrum. Poskytujeme informace o památkách, ubytování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Žandov (kostel) 7.76 km

Kostel sv. Bartoloměje Lze předpokládat, že byl založen společně s Žandovem a původní kostel ležel na místě dnešního. Pro období vrcholné kolonizace je typické i jeho zasvěcení sv. Bartoloměji. O jeho první podobě však nevíme zhola nic. Pravděpodobně... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Děčín (kostel) 7.8 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Tyršův most - Děčín (most) 7.83 km

Tyršův most přes Labe byl postaven roku 1933, na místě původního starého Řetězového mostu císařovny Alžběty s využitím jeho původních pilířů. Pojmenován je po slavném děč&... pokračování

rozhledna Pastýřská Stěna - Děčín (rozhledna) 8.03 km

Každý kdo navštívil severočeský Děčín si jistě vzpomene na jednu z jeho hlavních domimnant. Je to Pastýřská stěna, stojící na téměř 150 metrů vysokém strmém srázu. Její české pojmenování vzniklo překladem německého názvu "Schäferwand", který se údajn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Arnoltice (kostel) 8.07 km

Barokní kostel vystavěný v letech 1757-1758 Janem Václavem Koschem na místě staršího kostela. R. 1906 vyhořel do základů díky nedbalosti duchovního správce. R. 1907 znovu obnoven... pokračování

pomník, památník Pomník obětem Prusko-rakouské války - Arnoltice (pomník) 8.08 km

Památník připomíná padlé v období 1859-1866. Pomník nese německý nápis: „Gewidmet den auf dem Felde der Ehre in den Jahren 1859 u. 1866 gefallenen Kriegern.“ ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Marie Magdalény - Kerhartice (kostel) 8.1 km

... pokračování

rozhledna Růženka - Růžová (rozhledna) 8.14 km

V druhé dekádě 21. století prezentovala obec Růžová záměr vybudovat na Pastevním vrchu místo stávajícího dřevěného vyhlídkového posedu kamennou rozhlednu.&nb... pokračování

muzeum Oblastní muzeum - Děčín (muzeum) 8.15 km

První pokus o založení muzea v Děčíně uskutečnil v roce 1892 německý spolek Deutscher Gewerbeverein, jehož snahou bylo otevřít muzeum s uměleckoprůmyslovým zaměřením po vzoru již existujícího muzea v Liberci. Vzhledem k nedostatečnému sbírkovému fond... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Růžová (kostel) 8.15 km

Dominantou obce Růžová, která Vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Stavba byla postavena na místě starého kostela v letech 1710 – 1712 pod pa... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Těchlovice nad Labem (kostel) 8.16 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Horní Police (kostel) 8.31 km

Historickými dominantami obce Horní Police jsou na levém břehu řeky Ploučnice barokní kostel Navštívení Panny Marie a barokní mariánské sousoší. Na pravém břehu řeky je to pak barokní zámek. Obě tyto dominanty spojuje třetí památka a tou je kamenný m... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.3750

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Arnoltice (větrný mlýn) 8.32 km

Bývalý větrný mlýn pochází z roku 1830 a byl postaven z precizně opracovaných pískovcových kvádrů. Měl jedno mlýnské složení a pracoval necelých 50 le... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Františka z Assisi - Děčín (kostel) 8.33 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Děčín-Nebočady (kostel) 8.44 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Židovská synagoga - Děčín (synagoga) 8.45 km

Synagoga byla postavena roku 1907 v kombinaci secesního a tzv. orientálního slohu. Jako jedna z mála přečkala II. světovou válku bez větší úhony. Po roce 1945 byla využívaná jako... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Horní Police (zámek) 8.63 km

Horní Police byla po jistý čas součástí zákupského panství, které patřilo rodině vévodů Sasko-Lauenburských. Vévodové byli příbuzní s rodem Habsburků. Dvoukřídlý zámek byl vybudován krátce před rokem 1689 Juliem Františkem Sasko-Lauenburským. Stavba ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Děčín (kostel) 8.66 km

Jednolodní kostel s vysokou věží se špičatou střechou, postavený z pískovcových kvádrů. Stavba nese smíšené pseudorománské a pseudogotické prvky. ... pokračování

most, akvadukt, viadukt Ovčí můstek - Děčín (most) 8.98 km

Ovčí most, klenoucí se přes jílovský potok, je 18 metrů dlouhý a 4metry široký. Most je pokrytý dlažbou z čediče z r. 1561. Nad hladinou potoka dosahuje výšky 6,7 metru. Přev&yac... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička u hřbitova - Zubrnice (kaplička) 9.18 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Dolský mlýn (vodní mlýn) 9.25 km

Dolský mlýn se nachází nedaleko Jetřichovic, dlouho sloužil svému účelu, i jako turistická atrakce. Po 2. světové válce začal bohužel chátrat.... pokračování

muzeum Muzeum lidové architektury - Zubrnice (muzeum) 9.27 km

Muzeum lidové architektury v Zubrnicích vznikalo jako poslední skanzen v republice od poloviny sedmdesátých let v rámci bývalého Okresního vlastivědného muzea v Ústí... pokračování

lidová architektura Studna - Zubrnice (lidová architektura) 9.29 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdalény - Zubrnice (kostel) 9.33 km

První zmínka o kostele pochází z r.1352. Kostel byl původně gotický, v r.1723 přestavěný. Přestavba kostela pochází z doby Octávia Broggia, kdy jej nechal barokně přestavět biskup Vrati... pokračování

muzeum Elektrotechnické muzeum - Zubrnice (muzeum) 9.41 km

Elektrotechnické muzeum Zubrnice je občanským sdružením s cílem prezentovat historická rádia, gramofony a staré elektronky. Spolu s touto spotřební elektrotechnikou vzniká modelové kolejiště 5x4 metry tvaru L ve velikosti H0 a předlohou modelu je t... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Zubrnice (vodní mlýn) 9.53 km

vodní mlýnZubrnice, čp.82... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Týniště (vodní mlýn) 9.54 km

Týniště, čp.27  Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. ... pokračování

muzeum Museální železnice - Zubrnice (muzeum) 9.56 km

Magnetem obce Zubrnice, je od roku 1890, muzeum historické železnice zprovozněné  na trase Velké Březno - Zubrnice a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je instalová... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Skalní kaple - Všemily (kaple) 9.6 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Janov (větrný mlýn) 9.64 km

větrný mlýnJanov, čp.180... pokračování

rozhledna Janov (rozhledna) 9.73 km

Rozhledna Janov se nachází na Janovském vrchu nedaleko obce Janov mezi Hřenskem a Labskou Strání. K rozhledně vás dovede žlutá turistická značka, která vede z Hřenska. Ocelové 40... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Levín (kostel) 9.85 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Levín u Úštěku (zřícenina hradu) 9.86 km

Skromné pozůstatky po hradu na vrchu nad stejnojmennou obcí, nedaleko Úštěku. Podle archeologických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., písemné zprávy o něm však mlčí; s hradem souvisí pouze záznam z r. 1538, kdy se prodával "kus lesu k vini... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička u Všemil (kaplička) 9.99 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Povrly-Roztoky (kostel) 10.05 km

Kostel je přístupný jen při mších, které se konají každou první sobotu v měsíci od 14.00. Kostel má osmibokou loď s nízkou stanovou střechou a k západu orientovaný presbytář. Nad třemi delšími stranami lodi tři tympanony, pod nimi trojice obloukovitě... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Salhausenský zámek (zámek) 10.09 km

Zámek je jednopatrový a má stupňovité gotické štíty. Postaven byl pravděpodobně za Bedřicha ze Salhausenu kolem roku 1522. Později v zámku zřízen špitál. V letech 1871-1907 sloužil jako nemocnice, do roku 1958 zde bylo městské muzeum a archiv.... pokračování

muzeum Muzeum Psacích strojů - Česká Kamenice (muzeum) 10.15 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Česká Kamenice (zámek) 10.16 km

Vartemberský zámek Zámek dal postavit Prokop z Vartemberka krátce poté, co zdejší panství koupil od Salhausenů (1535). Roku 1614 město kupuje Radslav Vchynský (Kinský), roku 1619 je zdědi jeho synovec Vilém a dal postavit jižní křídlo. Po jeho zavraž... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostela sv. Jakuba Většího - Česká Kamenice (kostel) 10.22 km

... pokračování

vyhlídka Belveder (vyhlídka) 10.42 km

Na 180 metrové strmé skále, vystupující nad Labem s omezeným, ale líbezným výhledem, Belveder je barokní skalní terasovitý sad s tzv. „Švédským kostelem“. Vystoupí se po 12 stupních na vysekanou rovnou plošinu, která je kolem dokola ohraničena pískov... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Nový Oldřichov (kostel) 10.48 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Jezvé (kostel) 10.66 km

Bezesporu nejvýznamnější památkou obce Jezvé, je barokní farní kostel sv. Vavřince, jáhna a také mučedníka. Kostel byl postaven v letech 1746 - 1756 podle projektu pražské... pokračování

muzeum Hasičské muzeum - Nový Oldřichov (muzeum) 10.86 km

... pokračování

muzeum Vísecká rychta - Kravaře (muzeum) 10.87 km

  Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech  je součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Líp... pokračování

infocentrum Obecní infocentrum Kravaře (infocentrum) 10.98 km

Poskytování informací o památkách, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. Pořádáme výstavy a vernisáže. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Kravaře (kostel) 11.04 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kamenice (zřícenina hradu) 11.12 km

Kamenický hrad - Na vrcholu kopce Zámecký vrch je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz". O založení hradu není nic známo, ale pravděpodobně jej vybudovali potomci... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Salhausenský zámek - Česká Kamenice (zámek) 11.12 km

Jednopatrový dům se stupňovitými gotickými štíty. Vznikl patrně za Bedřicha ze Salhausenu kolem roku 1522. Z nadace jeho bratra Hanuše (založené v roce 1521) později v zámku zřízen špitál. V letech 1871-1907 sloužil jako nemocnice, do roku 1958 zde b... pokračování

rozhledna Zámecký vrch u České Kamenice (rozhledna) 11.12 km

Hrad na Zámeckém vrchu u České Kamenice (530 m) pravděpodobně vybudovali potomci Zikmunda z Vartemberka kolem roku 1441, když Lužičané zničili nedaleký hrad Fredevald. V roce 1444 vojska lužického Šestiměstí dobyla a vypálila Českou Kamenici a spolu ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple na hřbitově - Jezvé (kaple) 11.16 km

Dominantou hřbitova na okraji obce Jezvé je novogotická kaple tvořící spolu s branou jakousi osu hřbitova. Kaple je orientována k severu, pod kaplí je krypta. Sama kaple je zcela volně přístupná a není v ní žádné zařízení.... pokračování

pomník, památník Pomník - Jezvé (pomník) 11.16 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Rudé armády - Malé Březno (pomník) 11.2 km

Památník v podobě čtyřboké mohyly vyzděné z pískovcových kvádrů vznikl v roce 1950. Mohyla stála na stupňovitém soklu, završena byla pěticípou hvězdou, v&nb... pokračování

muzeum Sokolí hnízdo - výletní zámeček (muzeum) 11.33 km

Byl vystavěn roku 1881 v alpském stylu, v naší republice zcela neobvyklém. Rod Clary- Aldringenů jej užíval k ubytovávání svých významných hostů. Dodnes je zachována stylová restaurace s původním zdobením dřevěných stěn a stropu. V prvním patře zám... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hřensko (kostel) 11.39 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Malé Březno (kaple) 11.41 km

Kaple obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a sedlovou střechou. Hlavní průčelí členěno nárožními pilastry, na které dosedá kladí s hladkým vlysem a vyloženou ř&ia... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Malé Březno (pomník) 11.45 km

Umístění: místní hřbitov Nápis:VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁMNA PAMĚŤ NEZNÁMÝM SOVĚTSKÝM VOJÁKŮM NAŠIM OSVOBODITELŮMН... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Malé Březno (hřbitov) 11.47 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Bynov (tvrz) 11.61 km

Dal jej postavit Günter z Bünau koncem 16. století (dvůr připomínán roku 1572). Z té doby zachován při původním vjezdu do nádvoří. Po Bílé hoře byl majetkem protestansk... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Volfartice (tvrz) 11.63 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel zasvěcený p. Marii - Děčín-Bynov (kostel) 11.86 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Povrly (kostel) 11.87 km

Povrly náležely do obvodu farnosti v nedalekých Roztokách. Vzhledem k rozvoji obce, založeném na vývozu ovoce po Labi do Saska, byla roku 1808 postavena poměrně velká pozdně barokní podélná kaple. Ta zasahovala svou jihovýchodní částí do průjezdné si... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Volfartice (kostel) 11.87 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Falkenštejn (zřícenina hradu) 12.14 km

Hrad vznikl patrně již koncem 13. století na ochranu České stezky do Lužice. První zmínka až k roku 1395, od roku 1406 majetek Berků z Dubé a později Vantemberků; v roce 1444 obléhán a poškozen, po polovině 15. století opuštěn. V době romantismu oblí... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz