Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Divadlo Duncan centre - Praha 4 (divadlo)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


muzeum Klub přátel armády - Praha 4 (muzeum) 0.03 km

V muzeu můžete shlédnout několik expozic, které připomínají významné události naší   vojenské historie. Například: ČS opevnění jako symbol tradice vlastenectví a obrany státu. Spatříte ukázky funkčního zařízení připomínající provoz pevnosti. Dále si... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Praha 4 (kostel) 0.12 km

Kostel sv. Prokopa v Braníku je jednolodní stavba s věží na čtvercovém půdorysu postavená v novorománském slohu podle projektu Rudolfa Vomáčky v roce 1900. Před kostelem je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Kostel založen 1.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel) 0.26 km

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návr... pokračování

rozhledna Barrandovské Terasy v Praze (rozhledna) 0.76 km

Na skalnatém ostrohu nad Prahou, prudce spadajcím až k řece Vltavě stojí areál vyhlídkové restaurace "Barrandovské terasy". Celý objekt je v současnosti v havarijním stavu, avšak v době své největší slávy se zde konaly taneční zábavy a rozhledna mu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5-Zlichov (kostel) 0.78 km

Barokní kostel byl vystavěný na začátku 18. století. Nachází se na místě, kde dříve stávala románská, později gotická kaple ze 13. století, která byla... pokračování

most, akvadukt, viadukt železniční viadukt - Praha-Hlubočepy (viadukt) 1.2 km

Viadukt překonávající údolí Dalejského potoka. Pod viaduktem prochází i Hlubočepská ulice a ul. Na Srpečku, a železniční trať ze Smíchova do Hlubočep.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Podolská vodárna - Praha 4 (technická zajímavost) 1.56 km

Podolská vodárna je velké vodárenské zařízení nacházející se v hlavním městě Praze v městské části Podolí při pravém břehu řeky Vltavy naproti Veslařskému ostrovu mezi Vyšehradem a Plaveckým stadionem v Podolí. Jedná se o technicky zajímavou a histor... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

muzeum Muzeum pražského vodárenství - Praha 4 (muzeum) 1.64 km

Expozice Muzea pražského vodárenství se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Tato nová expozice byla otevřena v roce 1997. Muzeum bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti v roce 1952 v suterénních místnostech budovy na Národní t... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Praha 4 (kostel) 1.83 km

Kostel sv. Michala v Podolí, pozdně románská stavba z počátku 13. století, je jednolodní stavba s pseudorománskou fasádou z roku 1887. V objektu barokní oltář. Nad vchodem mozaika od Bohumila Jaroše. U kostela stojí dřevěná barokní zvonice. Podolí j... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narozeni Panny Marie - Praha 5-Malá Chuchle (kostel) 1.86 km

Na přelomu 18. a 19. století vznikly v Malé Chuchli lázně. Přirozené centrum souboru budov tvořil kostel P. Marie, který vznikl ve 13. století a v roce 1774 byl výrazně barokně přestaven.... pokračování

tunel, štola Vyšehradský tunel - Praha 2 (tunel) 2 km

V poslední době sice občas zazní poznámka, že vyšehradský tunel už současné dopravě nevyhovuje, ale věřte, že když se zhruba před sto lety proražení skalního masivu připravovalo, nebylo to vůb... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Vyšehrad - Praha 2 (hrad, pevnost) 2.02 km

VYŠEHRAD - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem "Staré pověsti české". Vypráv... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.5833

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Pankráce - Praha 4 (kostel) 2.03 km

Jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek Městské části Praha 4 je raně barokní kostel sv. Pankráce stojící v místě menšího parku, býv... pokračování

architektonická zajímavost Trojdům na nábřeží - Praha 2 (architektura) 2.1 km

Osově symetrický dům na Rašínově nábřeží. Postaven v letech 192-1913 podle projektu Josefa Chochola. Je složen ze tří vil v kubistickém slohu. Stření převyšuje boční domy a je ukončena polygonálním štítem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2 (kostel) 2.1 km

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen knížetem Vratislavem II. kolem roku 1070. Přestavěn byl v roce 1369 z podnětu Karla IV.. Další přestavba ve slohu renesančním proběhla v letech 1575 až 1576. V dne... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

boží muka, kříž, kaplička Kaplička na Vyšehradě - Praha 2 (kaplička) 2.11 km

Pískovcová plastika sv. Ludmily od M. J. J. Brokoffa pochází z období 1700-50. ... pokračování

socha Čertův sloup - Praha 2 (socha) 2.12 km

Čertův sloup se zde nachází od roku 1888 a tvoří jej tři kamenné kusy o délce 160-240 cm. Jejich původ není přesně znám. Teorie tvrdí, že se jedná o dávný časoměřič, střed... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Martina - Praha 2 (kostel, rotunda) 2.12 km

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě je z poslední třetiny 11. století, z doby Vratislava II. Rekonstrukci roku 1848 provedl Antonín Baum. Oltář ze sliveneckého mramoru byl vyzdoben malířem Sequensem.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

hřbitov, pohřebiště Vyšehradský hřbitov - Praha 2 (hřbitov) 2.13 km

Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své době zasloužily o rozvoj české kultury, vzdělanosti, národního sebeurčení, státní samostat...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Praha 2 (socha) 2.14 km

Socha se nachází v Karlachových sadech. ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Studna na Vyšehradě - Praha 2 (technická zajímavost) 2.14 km

Novogotická studna se nachází ve střední části Karlachových sadů.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka na Vyšehradě - Praha 2 (boží muka) 2.15 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Šancovní v hradbách - Praha 2 (kaple) 2.16 km

Jedná se o malou kapli obdélníkového půdorysu s krátkým, pětiboce uzavřeným presbytářem. Kaple byla poprvé zmíněna v roce 1352. Původně byla tato kaple s nápisem "AVE MARIA" na průčelí určena pro umístění sochy Panny Marie Loretánské, která byla roku... pokračování

socha Socha probošta Mikuláše Karlacha - Praha 2 (muzeum) 2.19 km

Socha probošta Mikuláše Karlacha (1831-1911) od Pavla Malovaného stojí v Karlachových sadech od roku 2003.... pokračování

most, akvadukt, viadukt Vyšehradský železniční most - Praha (most) 2.25 km

Železniční most přes řeku Vltavu.  ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Praha 4 (kaple) 2.35 km

Kaple pochází z r. 1881. Byla vybudována podle projektu Josefa Misterky, stavitele z Dolní Krče. Na začátku 90. let 20. stol. získal kapli sbor Církve československé husitské. V letech ... pokračování

muzeum Podskalská celnice na Výtoni - Praha 2 (muzeum) 2.35 km

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledn&... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Nové Město (vodní mlýn) 2.35 km

vodní mlýnNové Město, čp.254... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zvěstováni Panny Marie - Praha 2 (kostel) 2.41 km

Kostel Zvěstování Panny Marie na Novém Městě byl založen Karlem IV. roku 1360 spolu s klášterem. Klenba lodi kostela byla obnovena v polovině 15 století. V polovině 19. století stavbu upravil architekt Bernard Grueber v novogotickém slohu. Obraz na h... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Praha-Velká Chuchle (kostel) 2.49 km

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou městské části. V roce 1729 jej podle pověsti nechal nad Chuchlí postavit polský šlechtic, který se uzdravil ve zdejších lázních. Proto byl kostel po mnoho let místem konání pravidelných poutních slavností. Mi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

muzeum Muzeum čokolády - Praha 2 (muzeum) 2.52 km

1. české muzeum čokolády Vám nabízí spoustu zajímavých a netradičních zážitků. U nás se můžete seznámit s 3000 let starou historií čokolády, kdy ji využívali Mayové a Aztékové jako magický nápoj vyráběný z čokoládových bobů. Zjistíte, jak se čokoláda... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2 (kostel) 2.53 km

Kostel Panny Marie U alžbětinek je podélná barokní stavba z let 1724 až 1725 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stavba s prostým věžovým průčelím stojí v jedné frontě s bývalým klášterem. Ke kostelu byla přistavěna kaple sv. Tekly, vyzdobená bohatými š... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

muzeum Mineralogické muzeum - Praha 2 (muzeum) 2.57 km

V současné době (2004) obsahuje inventář muzea více než 22 000 položek. Muzeum je umístěno ve dvou místnostech v prvním patře budovy geologických a geografických oborů Albe... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 2 (kostel) 2.57 km

Původně gotický kostel sv. Antonína zmiňovaný již v roce 1359 byl zničen roku 1420. Na jeho místě byl nově postaven v letech 1728 až 1729 barokní kostel Nejsvětější trojice, jako jednolodní prostá stavba. V roce 1781 až 1782 byl na východní straně pr... pokračování

most, akvadukt, viadukt Nuselský most (most) 2.59 km

Most s původním jménem most Klementa Gottwalda, byl postaven v letech 1967 - 1973. Po vrchní části mostu je vedena šestiproudá severojižní magistrála a uvnitř mostu je umístěn tubus pr... pokračování

botanická zahrada Botanická zahrada Univerzity Karlovy - Praha 2 (botanická zahrada) 2.59 km

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Botanická zahrada UK) má rozlohu 3,5 ha. V jejím areálu se nachází budova katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Ústav životního prostředí a sídlí zde i studijní odděl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzeti Panny Marie - Praha 12 (kostel) 2.66 km

Původní gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech byl v roce 1648 vypálen. Z gotické etapy výstavby je zachován pouze portál v interiéru. Definitivní podobu kostel získal roku 1871 podle návrhu architekta Schweiwla. V blízkosti kostela se na... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kosmy a Damiána - Praha 2 (kostel) 2.7 km

Kostelík sv. Kosmy a Damiána na Slovanech (Emauzy) je poprvé připomínán k roku 1178. Stojí na tzv. břežské skále, která již dneska není téměř znatelná, ale přesto v... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel) 2.7 km

Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a sv. patronů slovanských - Praha 2 (kostel) 2.7 km

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a sv. patronů slovanských byl založen Karlem IV. pro slovanské benediktíny ve 14. století. V letech 1880 až 1887 byl kostel zvenčí regotizován a uvnitř upraven. Po náletu v roce 1945 musely být odstraněny věže kostela... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Apolináře - Praha 2 (kostel) 2.7 km

Kostel sv. Apolináře byl postaven v letech 1362 až 1376 Karlem IV. pro kapitulu. V roce 1503 splynula s kapitulou svatovítskou a kostel se stal farním. Dochován zde cyklus gotických maleb z doby kolem roku 1380, renovovaných v roce 1921.... pokračování

most, akvadukt, viadukt Palackého most - Praha (most) 2.71 km

Palackého most spojuje Palackého náměstí - s pomníkem Františka Palackého - Rašínovo nábřeží a zároveň okraj Podskalí se Smíchovem a Radlicemi (ulicemi Lididckou a dále Plzeňskou). Na Vltavě Palackého most leží mezi vyšehradským železničním mostem z ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Jana Nepomuckého - Praha 2 (kostel) 2.71 km

Kostel sv. Jana Nepomuckého Na skalce je vrcholná barokní centrální stavba z let 1730 až 1739 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Na hlavním kostelním oltáři je plastika Jana Nepomuckého z roku 1682 od Jana Brokoffa. Jedná se o dřevěný model pro sochu n... pokračování

muzeum Muzeum Policie ČR - Praha 2 (muzeum) 2.72 km

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do o... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Krč - Praha 4 (zámek) 2.75 km

Přestavbou klasicistního objektu v roce 1860 vznikl novogotický Krčský zámek s hospodářským dvorem a zahradou. Veřejnosti je nepřístupný a slouží jako hotel. Stavba je zapuštěna do prudkého svahu, takže na severním konci je třípodlažní a na jižním k... pokračování

historická budova Faustův dům - Praha 2 (historická budova) 2.79 km

Faustův dům neboli Mladotovský dům je renesanční stavba z 2. poloviny 16. století. Ve 2. čtvrtině 18. století František Maxmilián Kaňka a kolem roku 1769 Antonín Schmidt dům přestavili do dnešní podoby. Dům je opředen mnoha pověstmi. Od r. 1590 jej v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel) 2.81 km

Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

muzeum Hrdličkovo muzeum člověka - Praha 2 (muzeum) 2.83 km

Malé univerzitní muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka a jeho příbuzných, vývoje j... pokračování

muzeum Muzeum W. A. Mozarta a manželů Duškových - Praha 5 (muzeum) 2.84 km

Od 1. listopadu 2009 je Muzeum W. A. Mozarta a manželů Duškových na Bertramce uzavřeno. Až do odvolání nebude možné navštívit expozici muzea, koncerty či Café Bertramka. Ukončeny byly i všechny naše další aktivity jako poskytování pronájmů prostor č... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Portheimka - Praha 5 (zámek) 2.85 km

Barokní letohrádek si postavil Kilián Ignác Dienzenhofer v letech 1725 - 1728 na místě bývalých vinic a polí. Malířská výzdoba je od Václava Vavřince Reinera. Stavba rozšířena o dvě barokní boční křídla, z nichž jedno bylo strženo při výstavbě kostel... pokračování

muzeum Muzeum Bertramka - Praha 5 (muzeum) 2.87 km

Stálá expozice soustřeďuje dobové doklady, tisky, rytiny, rukopisy, dopisy, obrazy, notové záznamy, hudební nástroje a další památky na Mozartovy návštěvy Bertramky a Prahy. Obsahuje i zajímavé dokumenty o historii usedlosti a Mozartových kontaktech ... pokračování

historická budova Bertramka - Praha 5 (vila, letohrádek) 2.87 km

Vila Bertramka, původně viničná usedlost z rozhraní 17. a 18. století, dostala jméno po jednom z prvních majitelů Bertramovi z Bertramu. Roku 1784 se stala letním sídlem významné české zpěvačky Josefíny Duškové a pianisty, pedagoga a skladatele Frant... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

architektonická zajímavost Tančící dům - Praha 1 (architektonická zajímavost) 2.92 km

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred, dokončený roku 1996, stojí v Praze na Jiráskově náměstí na pravém břehu Vltavy. Je první stavbou špičkových světovýc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3846

most, akvadukt, viadukt Jiráskův most - Praha (most) 2.92 km

Jiráskův most stojí na Vltavě mezi Palackého mostem a mezi Mostem Legií. Spojuje Smíchov s Jiráskovým náměstím na Novém Městě - dnes poutá na této straně pozornost Tančící dům. Most byl stavěn v letech 1929-1931 a dokončen v roce 1933, a to podle plá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2 (kostel) 2.93 km

Kostel sv. Václava na Zderaze je jednolodní gotická stavba, která vznikla přestavbou původního románského kostelíka z let 1170 až 1181 v polovině 14. století. Malby Josefa Hagera jsou z poloviny 18. století, zbytky gotické malby z doby kolem roku 140... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Malostranská vodárenská věž - Praha 5 (věž) 2.97 km

Malostranská vodárna byla postavena v roce 1562 k zásobování vodou malostranských kašen. Věž stojí na Petržílkovském ostrově, pojmenovaném po mlynáři Petržílkovi, který zde roku 1483 postavil mlýn.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2 (kostel) 2.97 km

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě je významná barokní sálová stavba z let 1730 až 1740 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dříve kostel sv. Karla Boromejského. V roce 1783... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

muzeum Národní památník hrdinů Heydrichiády - Praha 2 (muzeum) 2.98 km

Národní památník hrdinů Heydrichiády - místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. " Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi. " To byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty českého pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2 (kostel) 2.99 km

Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí býval dříve chrám jezuitů na Novém Městě. Raně barokní sálová stavba s bočními kaplemi z let 1658 až 1670 byla postavena stavitelem Luragem. (Jezuité)... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.6667

muzeum Galerie Zlatohlávek - Praha 2 (galerie) 3.01 km

Galerie Zlatohlávek působí na trhu s uměním od roku 2004. Jejím zakladatelem a majitelem je znalec umění starých mistrů, především manýristické a raně barokní italské kresby, PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD. Středem zájmu galerie jsou umělecká díla stř... pokračování

muzeum Muzeum Antonína Dvořáka - Praha 2 (muzeum) 3.01 km

Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století.... pokračování

socha Socha Elišky Krásnohorské - Praha 2 (socha) 3.01 km

Mramorová socha v životní velikosti umístěná na nízké mramorové desce od Karly Vobišové z roku 1931.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Štítkovská vodárna - Praha 2 (technická zajímavost) 3.05 km

Štítkovská vodárna s gotickou věží byla založena v roce 1495.  Do dnešní podoby byla postavena v roce 1591 a dále přestavěna roku 1648 po útoku Švédů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Sbor Evangelické cirkve metodistické - Praha 2 (kostel) 3.07 km

Základní kámen budovy byl položen r. 1925. Otevírací slavnost se konala 4. ledna 1926. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby.  ... pokračování

muzeum Galerie Mánes - Praha 1 (galerie) 3.07 km

Funkcionalistická stavba architekta Otakara Novotného vybudovaná v letech 1928-1930. Spojuje Masarykovo nábřeží a Slovanský ostrov. Budova vznikla jako galerie pro Spolek výtvarných umělců M&a... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Srdce Ježíšova - Praha 5 (kostel) 3.11 km

Kostel Srdce Ježíšova - Sacré Coeur je novogotická stavba z let 1882 až 1884 postavaná podle plánů benediktina Gislina Bethuna. Je to bývalý klášter s dívčím internátem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Gabriela - Praha 5 (kostel) 3.13 km

Kostel sv. Gabriela na Smíchově je novorománská stavba beuronských benediktínů z let 1888 až 1891 podle architektů Gislina Bethuna a Hildebranta Heptirna. Vnitřek chrámu je vyzdoben malbami beuronské malířské školy. Název uměleckého směru BEURONSKÁ ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zvonice - Praha 2 (zvonice) 3.14 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Štěpána - Praha 2 (kostel) 3.14 km

Kostel sv. Štěpána na Novém Městě je původní farní chrám horního Nového Města z let 1351 až 1400. Některé přístavby, sakristie, kaple a novogotická předsíň jsou poz... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Vojtěcha - Praha 1 (kostel) 3.16 km

Kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě je asymetrická dvojlodní gotická stavba připomínaná již roku 1318 a stojící na prostranství někdejšího hřbitova. Byla vybudována ve dvou fázích, a to nejprve ve 14. století a pak v letech 1690 až 1695. Hlavní oltář ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Rotunda sv. Longina - Praha 2 (rotunda) 3.17 km

Prohlédněte si rotundu postavenou na poč. 12. stol., nejprve zasvěcenou sv. Štěpánovi, později na počest sv. Longina, jehož ostatky přivezl Karel IV. z Itálie. Podle pověsti prý byla původně pohanskou svatyn&iacut... pokračování

muzeum Pivovarské muzeum - Praha 1 (muzeum, restaurace) 3.2 km

První písemná zmínka o podniku se datuje do roku 1499, kdy dům koupil sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je tak jediným pivovarem ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez... pokračování

historická budova Palác Žofín - Praha 1 (historická budova) 3.2 km

Žofín je novorenesanční stavba z roku 1836 přestavěná roku 1886 architektem Jindřichem Fialkou. Kazetový strop velkého sálu je vyzdoben malířem Františkem Duchoslavem. V objektu jsou pořádány společenské akce.... pokračování

muzeum Národní muzeum historické - Praha 5 (muzeum) 3.2 km

Musaion je stálá národopisná expozice Historického muzea Národního muzea, od roku 2005 opět přístupná ve zrekonstruované empirové budově Letohrádku Kinských. Expozice je zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové u... pokračování

historická budova Novoměstská radnice - Praha 2 (radnice) 3.2 km

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.6667

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1 (kostel) 3.29 km

Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici patřil původně klášteru trinitářů. Byl postaven v roce 1713 architektem Octaviem Broggiem jako trojlodní halová stavba s kopulí. Vedle průčelí vpravo zdobí kostel socha od Josefa Michala Brokoffa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Praha 1 (kostel) 3.32 km

Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zru&scaron... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Praha 1 (kostel) 3.32 km

Kostelík sv. Michala, zvaný "Karpatský" byl postaven v 2. polovině 17. století. Na Petřín přenesen v roce 1929 z Medvědovců u Mukačeva, aby se stal součástí sbírek Národopisného muzea. Je celý ze dřeva včetně věží, střecha je krytá šindeli.... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most Legií - Praha (most) 3.37 km

Most Legií vede od Národního divadla z Národní třídy přes Střelecký ostrov do Vítězné třídy pod Petřínskými sady. Původně stál v těchto místech železný, řetězový most z let 1839-1841, který nesl jméno císaře Most Františka I. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Voršily - Praha 1 (kostel) 3.38 km

Kostel sv. Voršily na Novém Městě je klášterní kostel uršulinek. Barokní sálová stavba z let 1699 až 1704 je od Marca Antonia Canevalle s bohatě zdobenou boční fasádou při Národní třídě s plastikami Františka Preisse.... pokračování

historická budova Kostelákovský dům - Praha 1 (historická budova) 3.43 km

Dům vznikl spojením dvou gotických domů při přestavbě v roce 1700. Dům byl mnohokrát přestavován, naleznete zde jak znaky gotického původu tak prvky renesanční a barokní přestavby. Dodnes jsou zachov... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jana Křtitele Na prádle - Praha 1 (kostel) 3.44 km

Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle je raně gotická jednolodní stavba z doby po roce 1235. Nové kněžiště pochází z přestavby ve 2. polovině 13 století. Ve 2. polovině 18 století částečně barokně přestavěn Ignácem Palliardim. Roku 1784 kostel zrušen, o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra - Praha 1 (památník) 3.46 km

Bronzová busta Františka Palackého s pamětní deskou na domě čp. 719 v Palackého ulici připomíná dům, ve kterém historik, politik a spisovatel žil a v roce 1876 zemřel. Bronzová pamětn&... pokračování

muzeum Národní muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.49 km

Budova Národního muzea v Praze byla postavena v roce 1885 až 1890 podle plánů profesora Josefa Schulze na místě, kde do roku 1875 stála Koňská brána. Budova je v novorenesančním slohu. Je jedním z vrcholů českého stavitelství druhé poloviny 19. stole... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svaté Ludmily - Praha 2 (kostel) 3.49 km

Kostel sv. Ludmily na Vinohradech je novogotická stavba z let 1888 až 1893 od architekta Josefa Mockera. Nad hlavním portálem nad schodištěm je reliéf Krista se sv. Václavem a sv. Ludmilou od Josefa Václava Myslbeka. Boční dřevěné oltáře jsou od Jose... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.6667

historická budova Gröbeho vila - Praha 1 (historická budova) 3.51 km

Dvoupatrová novorenesanční vila v Havlíčkových sadech byla postavena v místě původních vinic, které založil Karel IV., židovským podnikatelem Moritzem Gröbem. Stavba byla inspirov&aa... pokračování

socha Sousoší sv. Václava a patronů České země - Praha 1 (sousoší) 3.52 km

Jednou z dominant Václavského náměstí je sousoší sv. Václava a dalších patronů České země. Sv. Ludmily, sv. Anežky, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Původně, od roku 1680, zde stávala jezdecká socha sv. Václava od Jana Jiřího Bendla. Současná socha sv. Vá... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.6667

hvězdárna, planetárium Štefánikova hvězdárna - Praha 1 (hvězdárna) 3.53 km

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Svatého Martina ve zdi - Praha 1 (kostel) 3.54 km

Kostel sv. Martina ve zdi byl založen v 1. polovině 12. století jako farní kostel vsi Újezd sv. Martina, jež byla rozdělena stavbou staroměstských hradeb, proto název "ve zdi". Ve 2. polovině 14. století byl přestavěn a rozšířen. V roce 1787 byl zruš... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.3333

muzeum Museum Kampa - Praha 1 (muzeum) 3.55 km

Od svého slavnostního otevření v září roku 2003 pečuje Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Gutfreunda a o Sbírku středoevropského moderního umění, která hluboce ... pokračování

historická budova Sovovy mlýny - Praha 1 (historická budova) 3.55 km

Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází až z roku 1393. Není však pochyb, že vznikly daleko dříve – stopy bádání vedou do 10. stol. Mlýny založil klášter benediktinek u sv. Jiří. Za husitské revoluce byl mlýn zničen a dostal se do majetku Staréh... pokračování

pomník, památník Pomník Josefa Jungmanna - Praha 1 (pomník) 3.56 km

Pomník J. Jungmanna je dílem architekta Antonína Barvitia a sochaře Ludvíka Šimka podle koncepce Václava Levého. Sokl pomníku je zhotoven z různobarevné žuly a syenitu. Na základní kámen při stavbě pomníku poklepal v roce 1873 František Palacký a to ... pokračování

historická budova Michnův palác - Praha 1 (historická budova) 3.57 km

Michnův palác byl postaven v roce 1580 na území, které patřilo ve 13. a 14. století Klášteru dominikánek u sv. Anny. Období největší výstavby pozdějšího raně barokního paláce bylo za Pavla Michny z Vacínova a jeho syna. Architektonicky nejcennější čá... pokračování

rozhledna Lahovický most v Praze (rozhledna) 3.57 km

První část této neobvyklé mostní vyhlídky byla otevřena koncem roku 2003. Zhotovitelem konstrukce ( a celého Lahovického mostu ) je Metrostav Praha. Při výstavbě vyvolaly pozornost zejména nálezy minometných granátů z období druhé světové války. Do ř... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Sovovy mlýny Malá Strana - Praha 1 (vodní mlýn) 3.57 km

... pokračování

zajímavost Žlutí tučňáci na Vltavě - Praha 1 (zajímavost) 3.57 km

Na Vltavě je od roku 2008 umístěno výtvarné dílo skupiny Craking Art Group. Spatříte zde řadu 34 žlutých plastových tučňáků, kteří v noci svítí. ... pokračování

kašna, fontána Kašna v Petřínských sadech - Praha 1 (kašna) 3.59 km

Kašnu zdobí 2 postavy bezstarostně si hrajících chlapců v životní velikosti. Socha je zhotovena z bronzu a je umístěna na kruhovém zdobeném podstavci. Je situována v jihovýchod... pokračování

muzeum Náprstkovo muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.59 km

V roce 1826 zakoupili staropražský dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou manželé Fingerhutovi, aby jej pak jejich mladší syn Vojtěch za několik let proslavil doslova po celém světě.VOJTA NÁPRSTEK (1826-1894) se po porážce revoluce v r. 1848 ve Vídni... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel) 3.61 km

Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Národní muzeum - Praha 1 (muzeum) 3.61 km

Nejstarší část nové budovy Národního muzea, projektovaná Jaroslavem Rösslerem, byla dostavěna roku 1938 a sloužila jako Pražská burza peněžní a zbožní. V poválečn&eac... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz