Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Zámek Údlice
 zámek v okrese Chomutov
Na tomto místě, kde dnes stojí zámek, stávala v 14. až 15. století tvrz, která byla po roce 1562 obnovená, a to za Jindřicha Mikuláše Hasištejnského z Lobkovic. Přestavba byla uskutečněna  za Arnošta Karla Hrzána z Harasova koncem 17. století....

mírný pokles
Zámek Uherský Ostroh
 zámek v okrese Uherské Hradiště
V místech zámku stával gotický vodní královský hrad, jehož hlavní obrannou linii tvořila řeka Morava a její ramena. Doložen rokem 1286 (tehdy byl nazýván i Stenice). Od 14. století často dáván do zástavy. Dnes je zde městský úřad....

mírný pokles
Zámek Úholičky
 zámek v okrese Praha-západ
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Újezd nade Mží
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek Újezd nade Mží (zámek) Újezd nade Mží, dříve Plevný Újezd, býval ve středověku centrem menšího vladyckého statku, později tady vyrostla tvrz, jejíž majitelé většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Původně renesanční tvrz, z níž se dochovaly sklepy a část obvodových zdí, vystřídal po požáru koncem 18. stol. menší barokní zámek. Kolem roku 1817 byl zcela přestavěný klasicistně a doplněný...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Zámek Úlice
 zámek v okrese Plzeň-sever
Ve 14. století ves v majetku zemanů z Úlic. V průběhu 14. - 17. století vlastnili zdejší tvrz katoličtí zemané Úličtí z Plešnic. Statek si udržel samostatnost do roku 1850. ...

mírný pokles
Zámek Úsov - Úsov
 hrad, zámek v okrese Šumperk
Zámek Úsov - Úsov (hrad, zámek) Pozoruhodný soubor památek tvoří mohutná středověká pevnost a barokní zámek na zalesněné výšině nad městem Úsovem, na dohled CHKO Litovelské Pomoraví. Úsov se nachází na Šumpersku v Olomouckém kraji. V zámeckém muzeu mohou návštěvníci vi...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
92 %
CENA OD
60
Zámek Velichovky
 zámek v okrese Náchod
Postaven nejspíše po roce 1603 Hannibalem z Valdštejna, několikrát podstatně upraven. Dvoukřídlý, patrový, na hlavním průčelí trojúhelníkový štít s erbem....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Velké Pavlovice
 zámek v okrese Břeclav
Zdejší tvrz vznikla pravděpodobně na počátku 17. století za Žampachů z Potštejna. Sloužila zřejmě jen hospodářským potřebám. Když roku 1762 získali Pavlovice Habsburkové (do roku 1918), byla tvrz přestavěna v barokní zámek, který sloužil potřebám správy hospodářského dvora. V roce 1918 přešel do majetku státu....

velký nárůst
Zámek Velké Žernoseky
 zámek v okrese Litoměřice
Zámek Velké Žernoseky (zámek) Ve starobylé osadě vybudována rytířská tvrz, od roku 1251 církevní majetek. Postupem času budovány rozsáhlé vinné sklepy. V třicetileté válce sídlo zničeno. Dnešní zámek vybudován na konci 18. století na místě staršího z 2. poloviny 17. století....

obrovský nárůst
Zámek Vlčice
 zámek v okrese Jeseník
Zámek Vlčice (zámek) Jeho předchůdcem byla vodní tvrz, kterou pravděpodobně v 15. století postavili Schoffové. Na přelomu 16. a 17. století Maltizy (1582 - 1791) přestavěna v renesanční zámek. Za Schaffgotschů (1791 - 1921) ve 20. letech 19. století upraven klasicisticky. Posledními majiteli byli zbytkoví velkostatkáři Schubertové a Mertov&...

mírný pokles
Zámek Vlkýš
 zámek v okrese Plzeň-sever
Barokní zámek vznikl pravděpodobně na místě staré tvrze. Přesné datum přestavby není známo. První zmínka je v popisu Plzeňského kraje od J.Schallera z r.1788. Dnes je to již poněkud zmodernizovaná obdélníková stavba s mansardovou střechou a klenutým přízemím....

střední pokles
Zámek Vrbičany
 zámek v okrese Litoměřice
Zámek Vrbičany (zámek) Pozdně barokní zámek Vrbičany byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenburka, pravděpodobně na místě původní středověké tvrze. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejíž střední část je předsunutá a dvoupatrová. Zámek se nachází nedaleko Lovosic.Zdevastovaný z&aa...

mírný nárůst
Zámek Vršovice - Praha 10
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Vršovice - Praha 10 (zámek) Vršovický zámeček neboli tzv. Rangherka stojí na místě původní Štočkovské vinice při usedlosti Špendlikářka. Roku 1776 se ve Vršovicích usadil italský obchodník s hedvábím Josef Rangheri, který se zasadil o pěstování morušovníku v Praze. Po roce 1842 tu jeho syn Jiří nechal vystavět honosnou dvoupatrovou budovu s hranolovými věžemi, která sloužila pro výrobu hedvábí. V sousedství vznikl morušový s...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Windsor - Siřejovice
 zámek v okrese Litoměřice
Zámek Windsor - Siřejovice (zámek) Bývalý větrný mlýn, později přestavěný na lovecký zámeček zvaný Windsor, který však místní běžně označují jako Větrák se nachází se na mírné vyvýšenině nad silnicí mezi obcemi Siřejovice a Keblice.   Pozornost přitom poutá už z dál...

střední pokles
Zámek Zábřeh - Ostrava-Zábřeh
 zámek v okrese Ostrava-město
Původně gotická vodní tvrz na řece Odře byla Ctiborem Syrakovským z Pěrkova přestavěna na pohodlnější renesanční zámek. Odtud také název Zábřeh, tj. "za břehem" Odry. V polovině 17.století byl zámek barokizován a přešel pod olomoucké biskupství- stal se sídlem jeho hospod&aa...

střední pokles
Zámek Žacléř
 zámek v okrese Trutnov
Původně gotický hrad, postavený pravděpodobně kolem roku 1300. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1334. V roce 1523 obsazen a pobořen zemskými vojsky, neboť byl sídlem loupežného Heřmana Šumburka z Perštejna. Hrad i jeho nejbližší okolí je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupné....

střední pokles
Zámek Zahořany
 zámek v okrese Litoměřice
Ve starší osadě za Radslava z Vchynic na konci 16. století vystavěn zámeček, v 2. polovině 17. století rozšířen a počátkem 18. století znovu přestavěn architektem O. Broggiem....

střední nárůst
Zámek Ždánov
 zámek v okrese Domažlice
Patrová budova, která má nad vchodem znak pivoňského kláštera a datum výstavby 1730. V 19. století sloužil zámek s dvorem pro manufakturu na keramiku, označovanou Tannava. Keramické ýrobky jsou vystaveny v muzeu v Domažlicích....

velký pokles
Zámek Žitenice
 zámek v okrese Litoměřice
Tvrz z 15. století přestavěna na renesanční zámek na konci 16. století za Václava Viléma z Roupova. Do roku 1699 přebudován barokně vyšehradskými probošty. Upravován po požáru roku 1806....

velký nárůst
Zámek Řečkovice - Brno-Řečkovice
 zámek v okrese Brno-město
Tvrz zde vznikla pravděpodobně až po husitských válkách (poprvé doložena roku 1459 jako majetek brněnského měšťana Martina Permana). V 16. století snad v době vlády Ottopachů upravena renesančně. V roce 1623 získala Řečkovice s tvrzí brněnská jezuitská kolej. V polovině 18. století jezuité tvrz přestavěli v barokní zámek (snad podle plánů M. Grimma). Po zrušení řádu v roce 1773 zámek náležel do ro...

obrovský nárůst
Zámek-Malešov
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámek-Malešov (zámek) Zámek Malešov je architektonicky nevýrazná stavba s nepříliš dlouhou historií. To je také důvodem, proč si jej povšimne snad jen čas od času některý z návštěvníků mnohem významnější, se zámkem sousedící tvrze. Malešovský zámek navíc patr...

střední pokles
Žampach
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Hrad byl založen nejspíše okolo roku 1300 rodem, který se poté po něm psal. V roce 1355 byl jako sídlo známého loupeživého rytiře Jana Pancíře ze Smojna dobyt vojsky Karla IV. V letech 1367-74 patřil Žampachům z Potštejna, za nichž byl v roce 1469 obnoven. V průběhu třicetileté války byl Žampach několikrát vydrancován a poté zpustl. Dispozice hradu na táhlém vrcholu je dvojdílná. K bočním ...

mírný pokles
Zámrsk
 tvrz, zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Zámrsk (tvrz, zámek) Roku 1405 je zmiňován rytíř Petr ze Zámrsku, který zde pravděpodobně vystavěl tvrz vypálenou v roce 1469 uherským vojskem při bojích s vojskem českého krále Jiřího z Poděbrad. Původní zbytky tvrze se dochovaly v přestavbě z počátku 17. století na zámek v jeho východním křídle. V držení zámku se vystřídalo několik majitelů a byl později rozšiřován a upravován. Z původní jednoduché zámecké budovy ne...

střední pokles
Zaniklá tvrz - Drahlín
 zaniklá tvrz v okrese Příbram
Zásmuky
 tvrz, zámek v okrese Kolín
Zásmuky (tvrz, zámek) Původně středověká tvrz, upravená a rozšířená barokně koncem 17. století na zámek. Fasády dostaly v 19. století pseudogotickou podobu. Trojkřídlý dvoupatrový zámek se štíhlou věží v sv. koutě nádvoří, nižší spojovací křídlo uzavírá obdélné nádvoří. Zámek je od náměstí oddělen vstupním patrovým křídlem hospodářského dvora s vysokou hranolovou čtyřpatrovou věží nad průjezdem. Nad hlavním portálem š...

obrovský nárůst
Zástřizly
 hr v okrese Kroměříž
Zátor
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Ve 14. století vybudován hrad zničený v roce 1474 vojskem Matyáše Korvína. Na konci 15. století vybudována tvrz přímo ve vsi v místech dvora, od roku 1535 patřila krnovským Hohenzollernům a zanikla v průběhu 16. století. Z hradu vybudovaného na nepravidelném půdoryse zachován příkop a část základového zdiva hradby....

mírný pokles
Závišice
 hr v okrese Nový Jičín
Zavlekov
 zřícenina tvrze v okrese Klatovy
Založena zřejmě kolem poloviny 14. století pány, kteří se později psali ze Zavlekova. Roku 1544 připomínána jako pustá, zbytky v roce 1856 romanticky upraveny. ...

střední pokles
Zbiroh
 hrad, zámek v okrese Rokycany
Zbiroh (hrad, zámek) Hrad přestavěný na zámek na vysokém kopci nad městem. Patřil k nejstarším šlechtickým hradům v Čechách, založen byl již v 1. pol. 13. stol. a poprvé připomínán r. 1230; ve 2. pol. 16. stol. přestavěn na renesanční zámek, později dále upravován, barokně po požáru r. 1634 a znovu v 18., ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
49 %
CENA OD
90
Zbirohy
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Zbirohy (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Zbirohy stojí nad levým břehem řeky Jizery. Zbirohy se nacházejí v Libereckém kraji, nedaleko města Turnova. Z hradu se dochovaly zbytky čtyřboké věže na skalisku, nad ní zdivo paláce s cisternou a sklepením a dále nepatrné pozůstatky oválné brány. Hradní zříceni...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Zběšičky
 zámek v okrese Písek
Zborovice
 zámek v okrese Kroměříž
Již v roce 1638 je v obci doložena tvrz. Ta byla počátkem 18. století přestavěna Saky z Bohuňovic na barokní zámek. V roce 1891 pak byla vídeňskými architekty Helmerem a Fellnerem v sousedství zámku postavena ještě patrová pseudorenesanční vila, nazývaná Nový zámek, a původní...

velký pokles
Zbořený Kostelec
 zřícenina hradu v okrese Benešov
Zbořený Kostelec (zřícenina hradu) Rozsáhlé zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy, nedaleko Týnce nad Sázavou. Založen snad na přelomu 13. a 14. stol. panovníkem, poprvé se připomíná až r. 1342; r. 1356 byl nakrátko vykoupen Karlem IV. R. 1449 jako sídlo loupežného rytíře Kuneše Rozkoše z Dubé obležen, dobyt byl ale až při druhém obležení o rok později. Pobořený hrad byl obnoven, r. 1467 však znovu dobyt královskými vojsky Jiříh...

mírný pokles
Zbraslav
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Hrad byl sídlem Gerharda ze Zbraslavi, připomínaného v letech 1222 - 1240, moravského šlechtice zastávajícího významné úřady na dvoře krále Václava I., předka pánů z Obřan a z Kunštátu. Hrad zanikl snad již ve 14. století. V písemných pramenech není přímo doložen, archeologické nálezy však datují jeho existenci do 13. a 14. století. Zachovány příkopy oddělující předhradí (západní část) od okolí (š...

obrovský nárůst
Zbraslav - Praha
 klášter, zámek v okrese Praha hl.m.
Zbraslav - Praha (klášter, zámek) Zámek Zbraslav byl původně cisterciácký klášter z roku 1292, založený Václavem II. V letech 1709 až 1732 byl barokně přestavěn Janem Santinim a Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Po roce 1825 byl upraven na zámek. V současné době je v zámku umístěna expozice Národní galerie. Rozlehlému areálu dominují vzájemně spojené budovy bývalého konventu, prelatury a kostela, uprostřed parku, obklopené na východ...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
30 %
Zbraslavice
 zámek v okrese Kutná Hora
Zbraslavice (zámek) Zámek byl postaven Trauttmannsdorfy ve dvou stavebních fázích v průběhu 18. století jako úřednická budova a pivovar. Adaptován do dnešní podoby po požáru v roce 1809 přístavbou dvorních arkád. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Zbraslavice
 zřícenina zámku v okrese Kutná Hora
Zbraslavice (zřícenina zámku) Ve zcela nedůstojném stavu dochovaná zřícenina zámku vybudovaného z původního malého hradu, někdy označovaného jen jako tvrz. Ten vznikl v průběhu 14. stol. a v 16. stol. byl přestavěn na čtyřkřídlý renesanční zámeček. Objekt přestal být po r. 1777 obýván, r. 1809 vyhořel a jeho pozůstatky byly upraveny na kovárnu a skladiště a později ponechány svému osudu. ...

mírný nárůst
Zbýšov
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora
Zbýšov (zřícenina hradu) Torzo hradu ve stejnojmenné vsi na Čáslavsku, na nevýrazné ostrožně nad rybníkem. Založen po r. 1276 významným rodem Slavatů, kteří se psali z Chlumu a Košumberka, a v jejich držení zůstal až do r. 1575; opevňován v 15. stol., kdy vzniklo moderní zemní opevnění, na poč. 17. stol. zčásti přestavěn, ale brzy poté, ve 20. letech 17. stol., opakovaně dobyt a poškozen císařským vojskem a v r. 1628 se u...

střední nárůst

    Strana: 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)