Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 641-660 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kozlov
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Pozůstatky nevelkého vrcholně gotického hradu zaniklého před polovinou 15. století se rozkládají na vyvýšeném skalnatém ostrohu v meandru řeky Jihlavy. Na vrcholu skály jsou dosud patrné zbytky šíjového příkopu a zdiva obytné věže s armovaným nárožím. Popis odpovídá údajům na původním evidenčním listu zpracovaném:...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kozlov u Lomnice n/Pop.
 zřícenina hradu v okrese Semily
bez fotografie

Skromné pozůstatky po hradu na vysokém kopci poblíž Lomnice nad Popelkou. Podle nalezené keramiky založen v průběhu 1. pol. 14. stol., r. 1442 dobyt a již r. 1462 se uvádí jako pustý. Oválný obrys je vymezený příkopem a valem. Zvláštností hradu je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není jasný, snad souvisela se zásobováním hradu vodou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kozlov – Chlum
 zřícenina hradu v okrese Semily
bez fotografie

Rozlehlé převážně terénní pozůstatky skalního hradu pravděpodobně ze 14. stol. na okraji Českého ráje nedaleko Turnova. Doba jeho aktivního trvání nebyla dlouhá; hrad je poprvé zmiňován r. 1353, po r. 1362 už o něm písemné prameny mlčí. Zpustl pravděpodobně v průběhu 15. stol. poté, kdy bylo jeho území připojeno k nedalekému Valdštejnu. Dnes jej připomínají především rozsáhlé skalní světnice a sklepy. K místu se vztahuje pověst o krutém hradním pánu, jemuž mladá choť uprchla za svým milým. Pán d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krahulov
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

Podle archeologických nálezů byla místní tvrz postavena ve 2. polovině 13. století na západním konci hřbetu prudce spadajího do potoka. Tvrz byla chráněna 11 metrů širokým a až 4 metry hlubokým příkopem. O tvrzi samotné nejsou v písemných pramenech žádné záznamy, předpokládá se ale, že zanikla v průběhu 14. století. Na místě centra tvr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krakovec
 zámek v okrese Prostějov
Krakovec (zámek)

Tvrz v Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice (snad za Chudobínů z Bařic) a tvoří východní a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové (majitelé od roku 1609) přestavěli tvrz roku 1613 na renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní křídlo (projektantem architekt Deronius). Od počátku 18. století sloužil zámek j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Krakovec
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Krakovec (zřícenina hradu)

Hrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro předního muže královského dvoru,oblíbence Václava IV, Jíru z Roztok.tento velmi výstavný hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odchodem do Kostnice.Hrad byl v 16 stol.renesančně upraven a ještě počátkem 2 pol.17 stol.opravován. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se zm...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
CENA OD
50
střední pokles
Kralice na Hané
 zámek v okrese Prostějov
Kralice na Hané (zámek)

Počátkem 17. století zde postavili Haugvicové z Biskupic nevelkou renesanční tvrz, která roku 1719 vyhořela. Poškozenou tvrz získali v roce 1725 Seilernové. Ti postavili koncem 18. století v místech tvrze pozdně barokní zámek. Do konce 19. století sloužil jako jejich letní sídlo. V roce 1921 přešel do majetku státu, později kralické záložny. Po roce 1921 řada úprav, v budově zřízeny byty, obchody, kanceláře a sokolovna, takže budova částečně ztratila barokní charakter....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kralice nad Oslavou
 zřícenina tvrze v okrese Třebíč
Kralice nad Oslavou (zřícenina tvrze)

Torzální architektura gotické tvrze Kralických z Kralic přebudované v renesanční zámeček je hodnotným dokladem působení knihařské dílny. Do současnosti se dochovaly již jen zbytky zdí a sklepení objevených při archeologickém průzkumu v letech 1956-1971. Kralice vznikly v 11.století na křižovatce dvou starých zemských stezek. Až do 19.století nesly název K...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Králův Dvůr
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

V 16. století začala šlechta opouštět nehostinné hrady a budovat pohodlnější sídla - zámky. Této proměny se dočkal i původní královský kamenný dvůr, tehdy v majetku Lobkoviců. V roce 1585 ho nechali přestavět v renesančním slohu v uzavřený čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím. Interiér zámku by vyzdoben četnými freskami zejména s loveckými výjevy. V této podobě vyhovoval reprezentačním nárokům vysoké šlechty. Lobkovicové se ze zámku příliš dlouho netěšili. Po devíti letech přešel do majetku komo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krásná
 zámek v okrese Cheb
bez fotografie

Původní zámecká budova vznikla za Zedwitzů v 2. polovině 17. století, upravována v 19. století do podoby obdélné patrové stavby s valbovou střechou bez architektonických ozdob. V 30. letech 20. století však zcela přestavěna do dnešní podoby obdélné budovy s mohutnou věží.  V současné době je zámek užíván jako ubytovací a restauračn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Krásna Horka - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
bez fotografie

Vážené priateľky, priatelia, ľudia dobrej vôle ! V súvislosti s katastrofou požiaru, ktorá postihla Hrad Krásna Hôrka v Krásnohorskom Podhradí dnes 10.3.2012 - Nadácia LINAJE sa v rámci svojho verejnoprospešného posolstva rozhodla k iniciatíve vydať výzvu na budúce rekonštrukčné a obnovovacie práce Hradu. Táto katastrofa sa nás - zakladateľov nadácie - bytostne dotýka: niektorí z nás tam prežili svoje detstvo, niektorí strávili krásne rodinné chvíle pod hradbami, hrali ochotnícke divadlo koncom ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krásné Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Zámek byl postaven v 16. století rytíři z Bünau, přestavěn kolem roku 1730, balkón z 19. století. Tzv. stará budova spojující zámek s kostelem z roku 1603. Zámecký kostel postaven v letech 1597 - 1603 Hansem Bogem z Pirny v gotickorenesančním slohu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Krásný Buk
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Krásný Buk (zřícenina hradu)

Hrad Krásný Buk - stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy. Jeho sporé zbytky se dochovaly na nevýrazném zalesněném návrší, které vybíhá od osady Sněžná nad severní okraj údolí říčky Křinice a dříve se označovalo jako Zámecký vrch. O založení hradu se nezachovaly žádné zprávy, ale pravděpodobně vznikl ve druhé polovině 13. století. Jeho zakladatelem mohl být některý člen rodu Markvarticů, kteří kraj po roce 1263 nejspíše ovládali. Později získal Žitavsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krásný Dvůr
 zámek v okrese Louny
Krásný Dvůr (zámek)

Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova a další). Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, kteří (Heřman Černín z Chudenic) zakoupili panství v Krásném Dvoře v polovině 17. století. Z nich se pak František Josef Černín rozhodl k rozsáhlé přestavbě renesanční vily (postavena na místě původní tvrze konc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Krásný Les - Krásný Les
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

velký pokles
Krasonice
 hr v okrese Jihlava
bez fotografie

mírný pokles
Krasonice
 zámek v okrese Jihlava
bez fotografie

V roce 1353 zde doložena tvrz, která roku 1630 za Schaumburků přestavěna v čtyřkřídlý pozdně renesanční zámek, roku 1829 se stal sídlem jedné větve rodu Podstatských - Lichtenštejnů, tehdy bylo klasicisticky upraveno jeho průčelí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Krašov
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Krašov (zřícenina hradu)

Hrad byl založen Dětřichem Hroznatou okolo roku 1232, když dva roky před tím získal lénem od krále Václava I. panství na Kralovicku, za věrné služby Hroznatovců českému králi.Jako přední služebník krále postavil hrad - moderní gotickou pevnost, sídlo honosné a reprezentativní k stavu a hodnosti svého pána. Není vyloučeno, že hrad byl postaven na místě již dříve opevněném, snad z devátého století, ze kterého byl střežen přístup do vnitrozemí českého, přemyslovského státu. Hrad byl postaven na hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kratochvíle
 zámek v okrese Prachatice
bez fotografie

  Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmerka regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s 10 vesnicemi. Roku 1583 pověřil Vilém z Rožmberka vlašského stavite...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kravaře
 zámek v okrese Opava
Kravaře (zámek)

Zámek Kravaře - Barokní zámek z let 1721-28 se zámeckým parkem v anglickém stylu, upraveném pro golfové hřiště. V zámku barokní expozice rodu Eichendorfů a etnografická expozice života na Hlučínsku. Perla barokního Slezska. Zámek leží na cyklotrase č. 6055 - "Prajzká cesta". Historie - Nejstarším dokumentem o existenci kravařského zámku je listina pocházející z roku 1377, která se zmiňuje o tvrzi, jež stávala za pánů z Kravař pravděpodobně v místech dnešního farního kostela. Podrobnější zprávy o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze