Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Hlučín
 zámek v okrese Opava
Zámek je jedna z nejvýznamnějších historických staveb na území města Hlučína, spolu s areálem parku vymezuje rozsah historického jádra města. Zámek a areál parku, se nachází jižně od náměstí, nedaleko kostela sv. Jana Křtitele. Jsou evidovány jako kulturní pam&aacu...

obrovský nárůst
Hluk
 tvrz v okrese Uherské Hradiště
Postavena ve 14. století (věž s hradbou a příkopem). V 2. polovině 15. století pozdně goticky přestavěna, renesančně přestavěna v polovině 16. století za manželů Jaroslava z Kunovic a Elišky z Lichtenštejna. Po Bílé hoře byl Hluk pánům z Kunovic konfiskován a roku 1625 prodán Lichtenštejnům. Ti změnili tvrz v sýpku. V roce 1943 ji koupila obec Hluk. ...

velký pokles
Hlušice
 zámek v okrese Hradec Králové
Původně renesanční tvrz z druhé poloviny 16. století byla přestavěna v 17. století v raně barokní zámek. V roce 1789 byl zbořen a poté znovu vystavěn v roce 1852 podle návrhu E. Hally....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hněvín – Most
 hrad v okrese Most
Hněvín – Most (hrad) Královský hrad nad městem byl založen v 1. pol. 13. stol. Představoval významnou mocenskou oporu panovníka, v pozdní gotice výrazně přestavěn a opevněn; městu Most prodán až r. 1595. Za 30-leté války dobyt r. 1648 Švédy, r. 1651 byly jeho zbytky na císařův rozkaz zbořeny. Na jeho místě vznikla v 19. stol. historizující budova restaurace s rozhlednou v hradní věži, další necitlivé úpravy na počátku...

střední pokles
HODNOCENÍ
37 %
Hoděčín
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně tvrz, postavená po roce 1541, upravovaná v 18. a 19. století....

mírný pokles
Hodonín
 zámek v okrese Hodonín
Hodonín (zámek) V 11. století tu vzniklo rozsáhlé strážní hradiště, chráněné prameny řeky Moravy, při přechodu tzv. České cesty z Uher do Prahy; převzalo zřejmě funkci hradiště u Mikulčic. První zpráva k roku 1046 (falsum). V roce 1228, současně se založením města Hodonína, začala výstavba gotického hradu. Hrad i město náležely královně Konstancii, manželce krále Otakara I. V roce 1301 tu uherská delegace nabíd...

střední pokles
Hodslavice
 hr v okrese Nový Jičín
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad) Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Holovousy
 zámek v okrese Jičín
Původní barokní zámek, přestavěný pseudogoticky a secesně J. Vejrychem v letech 1906-7. V parku barokní plastika Čtyři roční období z roku 1751 a socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732. K významným kulturním památkám obce patří již zmíněné slovanské hradiště. Dalš...

střední pokles
Homberk
 zaniklý hrad v okrese Rokycany
Homberk (zaniklý hrad) Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král V&aac...

mírný pokles
Horákovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Horákovský hrad (zřícenina hradu) Písemných zprávách je roku 1407 uváděn jako majitel Václav Herynek ze Slupna. V roce 1464 se již hrad připomíná jako pustý. Ostoh se strmým svahem na levém břehu Říčky byl osídlen již v době kamenné. Na místě pravěkého hradiska vyrostl ve středověku hrad. Účelem bylo strážit obchodní cestu vedoucí údolní nivou Říčky. Hradní sídlo bylo vybudováno na ploše cca 1,2 ha. Byl chráněn palisádovou hradbo...

mírný pokles
Horažďovice
 hrad, zámek v okrese Klatovy
Horažďovice (hrad, zámek) Gotickou tvrz s okrouhlou baštou založili Bavorové ze Strakonic ve 13. stol. Rod Švihovských z Rýzmberka tvrz v průběhu 2. pol. 16. a začátku 17. stol. přestavěl na renesanční zámek s hranolovou věží a vnitřním dvorkem s arkádami zdobenými freskami. Za Půty Švihovského byl zřízen r. 1503 dřev...

střední pokles
Horní Bludovice
 zámek v okrese Karviná
Barokní zámek byl postaven v polovině 18. století za Rymultovských z Kornic. V roce 1926 za Grossů vyhořel a byl značně zmodernizován....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Horní Branná
 zámek v okrese Semily
Horní Branná (zámek) Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostěn&...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Horní Cerekev
 zámek v okrese Pelhřimov
Horní Cerekev (zámek) Zámeček je dvoupatrová nepravidelně trojkřídlá budova se vstupním věžovitým rizalitem. V nádvoří se setkáme s barokními, z větší části zazděnými, arkádami a hlavním vstupním bosovaným portálem. Na kvádru v nároží východního průčel...

střední nárůst
Horní Dunajovice
 tvrz, zámek v okrese Znojmo
Původně gotická tvrz (zčásti zachována v západním křídle dnešního objektu) vybudoval ve 14. století místní vladycký rod (poprvé doložena roku 1386). V 16. století přebudovali Březničtí z Náchoda tvrz v renesančním zámek přístavbou nového severního křídla (letopočet 1536 na portálu renesančního vjezdu přistavěného k původnímu křídlu a letopočet 1586 na omítce nádvorní strany). V roce 1683 zámek z...

velký nárůst
Horní hrad - Otaslavice
 zaniklý hrad v okrese Prostějov
Horní hrad stával na ostrohu obtékaném Drahanským potokem - Otaslávkou v nejvýše položené části vsi. Zachován jen příkop a nepatrné zbytky základových zdí hradeb a snad paláce....

střední pokles
Horní Jelení
 zámek v okrese Pardubice
Zámek byl postaven v letech 1864-1866 na místě původní tvrze hraběcím rodem Bubnů. Jde o jednoduchý jednopatrový objekt, který však od začátku sloužil jako sídlo správy panství. ...

mírný nárůst
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dob&...

mírný pokles
Horní Moštěnice
 zámek v okrese Přerov
Horní Moštěnice (zámek) Tvrz poprvé je uváděna r.1446. Po třicetileté válce pak byl postaven barokní zámek. Zámek je patrová trojkřídlá budova, západní část má hladké fasády, jižní křídlo má původní barokní fasádu. V posledních letech zde probíhá...

obrovský nárůst
Horní Němčí
 hr v okrese Uherské Hradiště
Horní Police
 zámek v okrese Česká Lípa
Horní Police (zámek) Horní Police byla po jistý čas součástí zákupského panství, které patřilo rodině vévodů Sasko-Lauenburských. Vévodové byli příbuzní s rodem Habsburků. Dvoukřídlý zámek byl vybudován krátce před rokem 1689 Juliem Františkem Sasko-Lauenburským. Stavba byla později zvýšena Annou Marií Františkou, vévodkyní Sasko-Lauenburskou. Zámek je dvoukřídlá barokní stavba, na které se podílel Giulio Broggio, kte...

střední nárůst
Horní Rozsička
 zaniklá tvrz v okrese Žďár nad Sázavou
Místo tvrze v téměř zlikvidovaném dvoře zvaném Želecký. Tvrz v podobě dvoupatrového věžovitého paláce 11x15m stála na nevýrazném výběžku do roku 1842. Na začátku 20. století už byla značně pobořená a poválečné úpravy dvora ji srovnaly se zemí. ...

velký nárůst
Horní Slatina
 tvrziště v okrese Jindřichův Hradec
Náznaky tvrziště na ohybu přírodní terasy u dvora přímo ve vesnici. 130m severozápadně od kostela sv. Jiljí. ...

střední pokles
Horní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
Horní tvrz - Jinošov (tvrz)  První zmínka o tvrzi je z roku 1376, po střídání majitelů byla tvrz za Březnických z Náchoda přestavěna renesančně. Od roku 1615 v majetku Žerotínů a následně spojena s náměšťským panstvím. V 18. století upravena na faru, tomuto účelu slouží dodnes....

střední nárůst
Horní tvrz Kestřany
 tvrz v okrese Písek
Starší tzv. Horní tvrz je obklopena hlubokým vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány, chráněné věží. Ves Kestřany bývala rozdělena mezi různé zemanské rody s manskými povinnosti ke hradu Zvíkovu. Původ horní tvrze se klade do druhé poloviny století. Jejím nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan, připomínaný poprvé v r. 1315. V následujících stoletích změnila tvrz mnohokrát...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Horní Újezd
 zniklá tvrz v okrese Přerov
Horní zámek - Dlouhá Loučka
 zámek v okrese Olomouc
Zámek v dříve samostatné horní části dnešní obce Dolní Loučka je rozsáhlá barokní stavba, kterou si na místě původní tvrze Ederů ze Šťávnice vystavěl řád něměckých rytířů po roce 1708. Později byl klasicistně upraven a sloužil také jako vojenská nemocnice. V...

velký pokles
Horní zámek - Náměšť na Hané
 zámek v okrese Olomouc
Horní zámek - Náměšť na Hané (zámek) Zámek v Náměšti na Hané - Ležící na pomezí Drahanské vrchoviny v úrodné oblasti Hané asi 15km od Olomouce. Zámek je zasazen do kruhového parku, ze kterého do všech světových stran vybíhají lipové aleje. Ve střední Evropě je toto uspořádán&iacut...

střední nárůst
Horní zámek - Velké Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Státní zámek Velké Březno je jeden z nejmladších, nejmenších, ale zároveň i nejkrásnějších zámků v České republice. Byl totiž postaven až mezi lety 1843 a 1845 a to pro tehdejšího nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína. Původní zámek byl postaven ve stylu pozdního rakouského empíru a Chotkův vnuk ho mezi lety 1885 a 1910 přestavěl ve stylu romantické no...

velký nárůst
Hornice
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Zmínka o tvrzi pochází z roku 1528. Bývalá tvrz, která byla na zlaté cestě z Jemnice do Znojma. ...

střední pokles
Horoměřice
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek tvoří obdélná jednopatrová budova s vížkou na střeše, zachovanou kaplí a freskovou výzdobou. Zámeček byl v 1. pol. 18. stol. přestavěn z panského domu. V interiéru se dochovaly fresky znázorňující výjevy ze života sv. Anny a Jáchyma, Abraháma, Izáka a da...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Horosedly
 zámek v okrese Písek
Zámeček z roku 1713 s trojbokým zakončením a kartušemi se znaky talmberským a lövenfeldským....

mírný pokles
Horšovský Týn
 hrad, zámek v okrese Domažlice
Horšovský Týn (hrad, zámek) V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn - později Hor&scar...

střední nárůst
CENA OD
50
Hospozín
 zámek v okrese Kladno
Uprostřed vsi stojí v areálu zemědělského statku zámek. Patrová obdélniková budova, postavena po roce 1836 v místech původního raně barokního zámku je v soukromém vlastnictví, slouží bytovým účelům a je nepřístupný....

obrovský nárůst
Hostačov
 zámek, hotel v okrese Havlíčkův Brod
Zámek Hostačov se nachází na okraji Vysočiny mezi městy Kutná Hora a Havlíčkův Brod. Neuspěchaná atmosféra zámku nabízí odpočinkové ubytování ve skutečných zámeckých komnatách, které jsou dobově vybaveny, abyste si mohli dopřát ten správný záme...

velký nárůst
Hoštejn
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Hoštejn (zřícenina hradu) Zbytky rozsáhlého hradního komplexu ve stejnojmenné obci nedaleko Zábřehu na Moravě. Nezalesněné jádro a předhradí jsou zdaleka patrné; v nejvyšším bodě (na pahorku, jenž je zřejmě pozůstatkem hradní věže) stojí kamenný jehlan, připomínající dokončení železničn&iac...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Hostíkovice
 zaniklá tvrz v okrese Česká Lípa

    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)