Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Horní Stropnice
 obec v okrese České Budějovice
První zmínka o místě se váže na listinu z roku 1185, kdy je pánům z Kuenringu propůjčeno v léno podkrají Vitorazské s přilehlými lesy mezi řekami Lužnicí a Stropnicí. Vzhledem k předpokládané době vzniku osídlení na přelomu XII. a XIII. století můžeme usuzovat, že se jednalo o malé románské feudální sídlo (tvrz) s vlastnickým kostelem, který zde stojí dodnes. Je to kostel sv. Mikuláše, jediná círk...

obrovský nárůst
Chrášťany
 obec v okrese České Budějovice
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Na území žije 725 obyvatel. Obec se nachází v rekreační oblasti středního Povltaví....

střední pokles
Kvítkovice
 obec v okrese České Budějovice
Kvítkovice jsou malá vesnička s 85 obyvateli (r. 2003) nacházející se v Jihočeském kraji zhruba 10 km západně od Českých Budějovic. Obec je součástí CHKO Blanský les s katastrální výměrou 3,94 km2. Z geologického hlediska jsou pro lokalitu typické turmalíny v žulách a pegmatitech, nacházející se směrem na Habří. Její okolí je významným nalezištěm žlutozelených a trávovězelených vltavínů.  Mezi lo...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lipí
 obec v okrese České Budějovice
Obec Lipí leží na úpatí chráněné krajinné oblasti Blanský les, obklopena lesy a rybníky. Kromě krásné přírody, která přímo láká k výletům, u nás naleznete i dostatek příležitostí k sportovnímu a kulturnímu vyžití. Jihovýchodně, asi 1 km od obce, bylo v prostoru Travní cesty objeveno rozsáhlé zaniklé sídliště z doby bronzové, halštatské a laténské. V trati "U Zajíčka" byla nově zjištěna halštatská...

mírný pokles
Slavče
 obec v okrese České Budějovice
První písemná zpráva pochází z roku 1394. Na území žije 521 obyvatel....

střední nárůst
Vrábče
 obec v okrese České Budějovice
Obec Vrábče leží 13 km jihozápadním směrem od Českých Budějovic, v podhůří Blanského lesa při levém břehu řeky Vltavy. Jako typická jihočeská vesnice se může pochlubit překrásnou, turisticky velmi atraktivní přírodou. Polní cesty i turistické stezky lemované lesními po...

mírný pokles
Zvíkov
 obec v okrese České Budějovice
První písemná zmínka o obci se váže k roku 1357 a se spojena se jménem Nedamíra ze Zvíkovce. Někdy na přelomu 15. a 16. století byla vybudována kamenná budova nynější tvrze, podle desky zasazené do zdi se uvádí r. 1406, ale deska sem byla zasazena zřejmě až druhotně. Stylově odpov&iacu...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boletice
 obec v okrese Český Krumlov
Vojenský újezd Boletice. Historie osídlovaní území sahá hluboko do minulosti, jak dokládají pravěké nálezy. Postupně byly jednotlivé lokality osidlovány keltskými, později slovanskými kmeny. První doklady o trvalé přítomnosti člověka pocházejí z doby lat&ea...

střední pokles
Bujanov
 obec v okrese Český Krumlov
První písemný záznam o Bujanově pochází zřejmě z roku 1347, kdy je zván Angreren, v roce 1400 Anger, v roce 1446 Bujany, 1461 Bugianow, v roce 1530 Angrarn, 1654 Angarn, v roce 1720 Ongern, zde se zřejmě jedná o rakouský dialekt, v roce 1789 a 1841 s...

obrovský nárůst
Loučovice
 obec v okrese Český Krumlov
Loučovice je obec s cca 1900 obyvateli ležící v jižním výběžku Jihočeského kraje na řece Vltavě cca 3 km pod Lipenskou přehradou, v nadmořské výšce 690 m n.m., v blízkosti státní hranice s Rakouskem. První písemná zmínka o obci je z roku 1361, jako o poddansk&...

mírný pokles
Malonty
 obec v okrese Český Krumlov
První písemná zmínka je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymýtili lesy. Tito osídlenci založili v okolí obce dvě sklárny, měli i dva domy s právem vařit pivo. V roce 1387 přecházejí...

mírný pokles
Mirkovice
 obec v okrese Český Krumlov
Obec Mirkovice se nachází 6 km východně od Českého Krumlova.. Je to návesní osada s 9 typickými hospodářskými staveními, které jsou v současné době  využívány zejména k bydlení. Vesnice Mirkovice má v současnosti  175 obyvatel  V obci Mirkovice  jsou provozov...

mírný pokles
Arnoltice
 obec v okrese Děčín
Starší historie Arnoltic Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsí...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobkovice
 obec v okrese Děčín
První zmínky o existenci obce Dobkovice ( historický název Topkowitz ) pocházejí ze 14. století, přesněji z roku 1383. Obec se nacházela na levém břehu asi 9 km jižně od Děčína a původně patřila ke Svádovu. Později k Děčínu. Na konci 14.století a na počátku 15. století patřila část obc...

mírný pokles
Markvartice
 obec v okrese Děčín
Keltské a germánské kmeny V posledních stoletích před začátkem křesťanské éry byly úrodnější části našich zemí obývány Kelty, kteří však do severních Čech (s výjimkou kaňonu Labe) přímo nezasáhli. V posledním století př.n.l. pron...

střední nárůst
Velká Bukovina
 obec v okrese Děčín
První písemná zpráva pochází z roku 1454. Na území žije 471 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Stojí zde mateřská škola a tvrz Velká Bukovina. Pořádáme společenské, kulturní a dětské akce. Spoluvydáváme regionální zpravodaj. ...

obrovský nárůst
Horní Domaslavice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Horní Domaslavice (obec) Obec leží na jižních březích Žermanické přehrady, 10 km severovýchodně od Frýdku-Místku. Leží v mírně zvlněné krajině na pomezí Těšínské pahorkatiny a Třinecké brázdy. Správní území obce má výměru 505 ha. Obec má 630 obyvatel. Historie obce Byla založena v druhé polovině 13. století slovanským rodem Domaslaviců, kteří dali tomuto místu rovněž své jméno. Rod vladyků z Domaslavic měl zdejší statky ...

obrovský nárůst
Krásná
 obec v okrese Frýdek-Místek
Krásná je krásná" ... velmi rozsáhlá rekreační horská obec ležící v horské kotlině řeky Mohelnice. Leží jihovýchodně od města Frýdek-Místek. Části obce jsou Visalaje, Zlatník, Mohelnice - střed a Dolní Krásná. Po okresní silnici je obec 20 km dlouhá a rozkládá se na 4 414 hektarech. V současné době má 654 obyvatel. Historie obce Roku 1639 byla vrchnostenským písařem založena gruntovní kniha nové...

mírný pokles
Krmelín
 obec v okrese Frýdek-Místek
První zmínku o Krmelíně nacházíme v latinsky psané listině z roku 1447. Najdeme v ní slova "in villa Krmelyn" (ve vesnici Krmelíně). V paskovské kronice je psáno, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájejí své koně. Vedla tu totiž formanská cesta přes Hukvaldy, Brušperk, Starou Ves do Ostravy. Od slova "krmiti" je prý totiž odvozen název ...

obrovský nárůst
Nošovice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Nošovice leží 7 km východně od okresního města Frýdek-Místek. Sama obec je vstupní branou do romantického údolí říčky Morávky, pramenící u samých hranic se Slovenskem. Rekreační oblast okolní Morávky a Krásné je důležitým rekreačním zázemím pro města Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov a Karviná. Jméno obce je trvale spojeno s názvem světoznámého piva RADEGAST. Dostatek vynikající pramenité vody ...

střední nárůst
Nýdek
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Nýdek se nachází na severovýchodě České republiky, v regionu Severní Morava a Slezsko. Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a Návsí, na polské straně je to Wisla a Ustroň. Rozlohou 2820 ha se řadí mezi největší...

střední pokles
Písečná
 obec v okrese Frýdek-Místek
Písečná se rozkládá východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje severovýchodně k vrchu Krkavice. K 1. 1. 2011 má obec 891 obyvatel, je zde 210 trvale obydlených domů a katastr&aacut...

mírný pokles
Střítež
 obec v okrese Frýdek-Místek
Střítež (kdysi Trizties, Tristiesch) leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Správní území obce má výměru 617 ha. Obec má 998 obyvatel.Historie obce Historie Stříteže sahá do konce 12. století, i když první historická zmínka o obci je v soupisu desátků vrati...

střední pokles
Bačkov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Bačkov je ves, vzdálená 3 km od městečka Habry. Název vznikl přivlastňovací příponou -ov z osobního jména Baček. Ve 13.  století náležel Bačkov pánům z Lichtenburgů, Smil *1269, vystavěl Světlici (Lichtenburg - Lichnici), měl čtyři syny Jindřicha (Žleby), Smila (Ronov), Oldřicha (Lichnice, Chotěboř) a Reimunda, který obdržel zboží smrdovské, součástí jehož byl i Bačkov a Zboží, později se vša...

obrovský nárůst
Bartoušov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Bělá
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Bělá se připomíná již roku 1257 jako malá hornická osada. Kolem ní se rozkládalo několik dolů na stříbro, které asi nebyly příliš výnosné, neboť později se o nich již v žádných dokumentech nehovoří. V obci stávala kamenná tvrz, založená před rokem 1316. Jejím prvním známým majitelem byl v roce 1316 Mikuláš z Bělé. Zprávy o osudech Bělé a její tvrze jsou ve středověku velmi kusé. V roce 1544 již Bě...

obrovský nárůst
Bezděkov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 1544. Název obce s největší pravděpodobností vznikl z osobního jména Bezděka příponou - ova znamenalo původně Bezděkův dvůr. Přestože historické prameny uvádějí, že v obci bývala od starodávna tvrz, první zmínky o obci se objevují až v 16. století. Původní vladycké sídlo bylo nejprve příslušenstvím blízké Předboře. V roce 1623 se stal novým majitelem ...

střední nárůst
Kouty
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec - osada vznikla ve druhé polovině 13.století a první historické zmínky o ní pocházejí z roku 1252. V osadě byla založena tvrz pod kterou patřila celá ves Kouty. Až do roku 1850 se zde střídali majitelé. Posléze byly Kouty zahrnuty do politického a soudního okresu Ledeč nad Sázavou. Na n...

obrovský nárůst
Leškovice
 obec v okrese Havlíčkův Brod
První zmínka o obci Leškovice pochází z 15. století. Obec založil roku 1401 Štěpán Ležka jako poplužní dvůr s nájemníky. Rod Ležků vlastnil obec až do roku 1552, kdy byla prodána hraběti Zábrzskému. Poté se stává majitelkou Veronika Liběnická z Vr...

obrovský nárůst
Okrouhlice
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Z nejdávnějších dějin naší obce toho mnoho nevíme. Prvé písemné zmínky existují z r.1207 v písemnostech benediktinského mnišského rádu ve Vilémově u Golčova Jeníkova. Úkolem tohoto řádu založeného v r.1120 byla kolonizace pustých prostor v rozsáhlém hvozdu směrem k moravské hranici. V oblasti horního toku Sázavy navazovala činnost vilémovských mnichu na obdobný zájem cisterciáckého řádu založeného...

střední pokles
Příseka
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Skuhrov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Skuhrov leží na severním okraji Českomoravské vysočiny, 9 km severozápadně od Havlíčkova Brodu na silnici č.38 (Havlíčkův Brod – Praha). Skuhrov je velmi stará osada. Vznikla na konci 12. nebo na začátku 13. století při Haberské stezce, v dobách, kdy tato stezka nabývala důlež...

obrovský nárůst
Sloupno
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Dnes samostatná obec Sloupno patřila dříve pod Obecní úřad Libice nad Doubravou. Ves leží v údolí kolem potůčku v hornaté krajině. Poprvé je ves připomínána v 16. století a tehdy patřila ke zboží ve Studenci. Psala se různě v různých historických dobách, v českém místopis...

střední nárůst
Stříbrné Hory
 obec v okrese Havlíčkův Brod
První písemná zpráva pochází z roku 1265. Obec se nachází v nadmořské výšce 473 metrů. Na území žije 237 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Trpišovice
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Vepříkov
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Vepříkov je na Českomoravské vysočině vzdálena asi 10 km od města Chotěboř a 20 km od Havlíčkova Brodu. Celý katastr obce je rovinatý s mírným jižním svahem.Samotná obec se rozkládá v malém údolí uprostřed katastru, který je ze všech stran lemován lesy. Celkov&aacut...

střední nárůst
Josefov
 obec v okrese Hodonín
Obec Josefov se nachází v Regionu Podluží asi 9 km západně od Hodonína, mezi obcemi Dolní Bojanovice a Prušánky. Leží v mírném podnebném pásmu o rozloze asi 7,08 km2. Podél obce protéká vodoteč Prušánka. Je převážně zemědělsko-vinařského charakteru. Prob&iac...

střední nárůst
Moravský Písek
 obec v okrese Hodonín
První písemná zmínka o obci je z června 1300, kdy majitel panství Rubert de Arena (z Písku) je uveden jako svědek na darovací listině Velislava z Ořechova velehradskému klášteru. Od roku 1363 je Písek součástí Hradišťského kraje. Jako samostatné panství se udržel asi do roku 141...

střední pokles
Prušánky
 obec v okrese Hodonín
13. - 16. STOLETÍ 1261 - 1. písemná zmínka o obci jménem Prusy. Ves majetkem vizovického kláštera 1460 - ves zastavena pánům z Ludanic 1497 - ves přechází do majetku Jana Kuny z Kunštátu 1536 - ves se stává majetkem Albrechta Prusinovského z Víckova 15...

střední nárůst

    Strana: 1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)