Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 841-860 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Anenská studánka
 obec v okrese Ústí nad Orlicí

Anenská Studánka se nachází v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí asi 10 km jižně od Lanškrouna. Obec je rozložena na úpatí Orlických hor podél silnice z Třebovic do Damníkova. Nedaleko obce vede železniční trať z Třebovic do Chornic se zastávkou Anenská Studánka. V obci jsou evidovány dvě části, Anenská Studánka, německy dříve Königsfeld a Helvíkov , německy dříve Kleinhermigsdorf . Nejsou evidovány žádné ulice a existujících adres je 70. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001 : počet o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Děrné
 osada v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Ves leží na jižním svahu Děrenského kopce; je vzdálena 3 km od Fulneku; náležela již roku 1293 k fulneckému panství, od roku 1389 byla majetkem augustiniánského kláštera ve Fulneku. Osada Děrné je místní částí města Fulnek a rozkládá se nedaleko severovýchodního okraje města. Severním směrem od osady se rozprostírají lesy. Severně se nad obcí zvedá Děrenský kopec ( 395 m.n.m.). V blízkosti západního okraje osady jsou pozůstatky nedostavěné železniční tratě Hradec nad Moravicí - Fulnek. Os...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Dolní Žandov
 obec v okrese Cheb

Poloha místa a vznik osídlení: Dolní Žandov leží v mělké kotlině 5 kilometrů západně od Lázní Kynžvartu. Vznikl v zemské bráně na cestě z Chebu do Plzně německou kolonizací někdy ve 12. století. Jeho vzniku předcházelo osídlení daleko starší. Podle M.Špačka bylo území Žandovska původně osídleno Kelty a první zprávy o tom poch&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Komňátka
 osada v okrese Šumperk
bez fotografie

Osada Komňátka jsou součástí obce Bohdíkov. V roce 2009 zde bylo evidováno 75 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 132 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Slabčice
 obec v okrese Písek
bez fotografie

První písemné zprávy o obci pocházejí z druhé poloviny 14. století. Archeologické vykopávky však ukazují, že zde žili lidé už v době bronzové. V roce 1419 se na hoře Tábor u Nemějic sešlo asi 42.000 příznivců husitů v rámci tzv. poutí na hory. V obci žije v současné době 341 obyvatel, průměrný věk obyvatel je 43,4 let. K obci Slabčice patří ještě další místní části, a to Písecká Smoleč, Nemějice a Březí. K naší obci patří ještě několik samot, a to Široká, Ovčín a samota s osobitým názvem Soulo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Hobšovice
 obec v okrese Kladno
bez fotografie

První zmínka o existenci obce Hobšovice se datuje k roku 1185. V té době je připomínáno jméno jméno Vescemillus de Hobsovicz, V roce 1228 jejíž uváděna ves Hobšovice, která ze dvou dvorů odváděla desátek kostelu sv.Jiří v Praze. Držitelem vsi se r. 1318 stal Otto z Hobšovíc a v roce 1362 bratři Jan a Mikuláš z Hobšovic. K významnější změně ve vlastnictví obce došlo až v roce 1622, kdy Hobšovice byly zastaveny Jaroslavu Bořitovi z Martinic a později do jeho majetku. Škola byla v Hobšovicích post...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Ctiboř
 obec v okrese Benešov
bez fotografie

Obec Ctiboř se nachází 3 km severovýchodně od Vlašimi. V současné době zde žije 121 obyvatel. Na návsi stojí malá kaplička a také pomník padlým v 1. svět. válce. Ves Ctiboř byla během minulých století často písemně zmiňována v souvislosti s majetkovým vypořádáním Vlašimě. Ctiboř si dodnes zachovala původní milý vesnický cha...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Vranová
 obec v okrese Blansko
Vranová (obec)

Pro osídlování našeho kraje platí asi vysvětlení, že založení obce svěřil "pán" zkušenému muži, který dle toho, kolik měl k dispozici půdy, sehnal potřebný počet lidí, kteří byli ochotni odejít z domova. Dále vyhledal místo pro budoucí obec, určil místo pro jednotlivé statky a vyměřil polnosti. Poněvadž však noví osadníci neměli peněz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Kanice
 obec v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Kanice jsou středně velkou , částečně rekreační obcí, ležící v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Obec se rozkládá u jihozápadního okraje chráněné krajinné oblasti Moravský kras (více na #24654#), asi 10 km severovýchodně od Brna (více na #507#) a jihovýchodním směrem od města Adamov (více na #2920#) a je v ní přihlášeno k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Malíč
 obec v okrese Litoměřice
bez fotografie

První zmínka o obci se objevuje v roce 1276 v přídomku šlechtice Bojslava z Malic (Malíče) jako svědka na listině z 15.července 1276 jednací o výměně vsi Veselé (viz Libochovany). Pak se prameny na dlouhou dobu  odmlčují. Teprve v roce 1413 se ves připomíná jako majetek Křišťana z Vinné a ze Žernosek. Tento straník Jana Žižky byl zřejmě významným válečníkem, protože je jmenován na čestném místě v tzv. Žižkově vojenském řádu. Rod na Vinné, tvrzi a vsi nedaleko Ploskovic, zřejmě vymřel Křišťanovým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Benetice
 obec v okrese Třebíč
Benetice (obec)

Benetice byly založeny nejpozději v první polovině 13. století jako kolonizační ves na klášterství třebíčských benediktýnů a až na krátké období patřily k velkostatku třebíčskému. Podle zakladatele Benedikta (ve staročeštině Benety) dostaly Benetice své jméno. Počátkem 15. stol. byly klášterem zastaveny světským majitelům, z nichž se r.1409 při...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Horní Heřmanice
 obec v okrese Třebíč

Obec se nachází v nadmořské výšce 531 m a leží severovýchodně od Třebíče. Na jejím území o výměře 494 ha žije 128 obyvatel. Poprvé se připomíná v roce 1447 pod názvem Superius Herzmanicze. Ves bývala částí meziříčského panství a dle zemských desek ji spolu s jinými vesnicemi roku 1447 zapsal Jiří z Kravař a Strážni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Daňkovice
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Obec leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obec o rozloze 301,81 ha, u obce je 167 ha zemědělské půdy a 67 ha lesa, rozlohou se řadí na 43. místo v okrese. Osada je typu starší horské kolonizace proto nemá typickou náves. Selské statky stály volně na počátku pozemků k nim připojených. Prostora, kterou obkličovaly, byly pastviny. Od 17. století se zastavovala volná místa postupně chaloupkami, takže to činilo dojem neuspořádanosti. Od roku 1890 se obec začala upravovat. Dnes tvoří obdé...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Hředle
 obec v okrese Rakovník

Pramenů o vzniku obce i pojmenování obce Hředle je velmi málo a z toho co je dochováno nelze přesně určit datum založení . Prvou určitou zprávu nalezl pan učitel František Janoušek v r. 1228, kdy Anežka, abatyše u sv. Jiří podávala králi k potvrzení seznam klášterních statků, / Erbe, Regesta I.,336 / mezi nimiž byla i obec Regleh ( snad z ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kamenná Horka
 obec v okrese Svitavy

První písemná zpráva pochází z roku 1266. Na území žije 290 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Křenice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Archeologické nálezy v obci a jejím blízkém okolí prokázaly pobyt lidí již v období kolem 6. století př.n.l. Též v následujících stoletích zde je pohyb osob prokazatelný, neboť některé nálezy pocházejí až z 1. století př.n.l. Prvním známým majitelem (1331) byl pražský měšťan Henslin. Dále se majitelé ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Jesínky - Bochov
 část obce v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Obectov
 osada v okrese Olomouc

Obec Obectov leží v západní části olomouckého kraje asi 40km severozápadně od Olomouce a 2 km jižně od nejbližšího města Loštice. Podle výsledků katastrálního měření z roku 1834 celkový rozměr obce je asi 2km čtverečných. Vesnice leží v rovině, trochu severně v obvodu, a je stavěna uzavřeně. Pole se táhnou bezprostředně až k zahradám. Louky leží na východn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Nové Vilémovice
 osada v okrese Jeseník
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Dolní Němčice
 část obce v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

První zmínka o vsi pochází z roku 1366, kdy je uváděna pod názvy Nyemczicz či Nempczicze. Ves byla samostatným statkem a ještě v roce 1610 se zde připomíná zemanské sídlo – tvrz. Teprve v roce 1817 byla stržena věž, která byla poslední připomínkou němčické tvrze. K zachovaným památkám patří kamenný sloup u rozcestí k Lipolci z roku 1606. V roce 1910 došlo také k obnovení staré kapličky na návsi. Dolní Němčice byly v minulosti čistě českou obcí. Maximum obyvatel měla vesnice v roce 1900, když zd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles


    Strana: 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze