Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Zachrašťany
 obec v okrese Hradec Králové
Byla založena na místě staré tvrze, která byla v r. 1425 dobyta a zbořena. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287. Název obce je odvozen od spojení „za chrastím", tj. za lesem, kde se rozkládala. ...

mírný nárůst
Poustka
 obec v okrese Cheb
Hrad s podhradím se rozkládá na severozápad od Chebu, 4 km od Františkových Lázní, v malebném romantickém zákoutí mezi Házlovem a Libou, kterým protéká říčka Házlovský potok (Slatinka,Seebach). Ze tří stran kolem potoka se tyčí příkrý skalnatý ostroh (odtud český název po roce 1945) a na něm, již přes 700 let se postupně vyvíjel objekt hradu. Kolem říčky, po obou stranách se postupně usazovali l...

velký nárůst
Nová Seninka
 osada v okrese Šumperk
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kovářov
 obec v okrese Písek
První písemná zmínka o Kovářovu je z roku 1220. Kovářov ,jak nám ukazuje historie, je však mnohem starší. Zdejší krajina byla dle archeologických poznatků osídlena již v 9. století. Na osídlení měla vliv i blízkost řeky Vltavy, jí i Kovářov může děkovat za svůj vznik a rozvoj. Na počátku měl Kovářov několik dvorců či tvrzí, hospodařily zde rody rytířské, které postupně prodávaly své majetky pánům...

střední pokles
Myslín
 obec v okrese Písek
Myslín naleznete v severní části bývalého okresu Písek, nedaleko Mirovic, pod vrchem Myslínkem, v údolí pod soutokem Vlčavy a Hrádeckého (Ohařského ) potoka. Myslín je velkostí malá obec, ale bohatstvím své historie předčí mnohá daleko rozlehlejší s&i...

obrovský nárůst
Podolí I
 obec v okrese Písek
 Obec Podolí I leží mezi Pískem a Táborem 15 km od Písku. Nadmořská výška obce je 457 m n.m. Obec má 348 obyvatel, rozloha katastrálního území je 896 ha. Obec tvoří 3 místní části - Podolí I, Rastory a Podolsko.Název obce je odvozen od termínu podol&iac...

mírný pokles
Celné
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
Obec Celné je písemně doložena v r. 1601 a má pouze autobusové spojení. Častou zastávkou turistů je Celenský kříž s pohledem na Celné a skupinu Kralického Sněžníku a Široká skála ve Studeneckých skalách s výhledem na Suchý vrch. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Horní Lipka
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
Horní Lipka (něm. Ober Lipka) je lánovou vsí s roztroušenou výstavbou podél horního toku Lipkovského potoka, asi 4 km severně od Králík. Páteřní komunikací je silnice č. III/31222, na kterou se v jižní části katastru napojuje silnice č. III/31223 z Prostřední Lipky.Poblíž křižovatky těchto cest prochází katastrem obce železniční trať č. 021 Hanušovice - Týniště n. Orl. Nejbližší vlakové zastávk...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
Heřmanice
 osada v okrese Ústí nad Orlicí
Heřmanice (něm. Herrnsdorf) jsou co do počtu obyvatel nejmenší králickou vesnicí. Leží 5 km na sever od Králík a 3 km od Prostřední Lipky. Zástavba je soustředěna po obou březích Heřmanického potoka, který se nejprve v horní části obce vine hlubokým zalesněným údolím, a d...

obrovský nárůst
Brandýsek
 obec v okrese Kladno
Obec Brandýsek vznikla sloučením dvou původních obcí: Brandýska a Olšan. V Hájkově kronice je Brandýsek zmiňován již v r. 975. V Zemských knihách jsou nejstarší zápisy o Olšanech v r. 1316, o Brandýsku v r. 1345. Nejčastější varianta vzniku jména Brandýsek je odvozena od německého původu – Brandeisel, tedy menší, než Brandejs. Sloveso brennen značí hořeti, spalovati, vyžehovati les. Brand znamen...

mírný nárůst
Hořešovičky
 obec v okrese Kladno
Obec leží v tzv. Klobucké rovině, poblíž silnice Praha-Chomutov, asi 10 km severozápadně od Slaného. Od samého vzniku je spjata s obcí Hořešovice - odtud i její původní název Malé Hořešovice. První písemná zpráva z r. 1390, tehdy zmiňován vladyka Jan Racek z Hořešoviček. Po první světové válce získala obec samostatnost, v r. 1962 však znovu sloučena s Hořešovicemi, od r. 1990 opět samostaná. Na ná...

obrovský nárůst
Jarpice
 obec v okrese Kladno
Jarpice byly osídleny již někdy před rokem 1333. Od tohoto roku jsou první zprávy, které uvedl děkan František Komárek. Jarpice darovala r.1333 klášteru zbraslavskému Jenofita z Obořiště. Klášter založil Cisterciákům Václav II. Roku 1292. Ale nikoli ves celou, nýbrž mimo část vladyčí, kterou před rokem 1340 bratři Matouš, Volkmar a Smil, synové Volkmara prodali klášteru Augustiniánů v Roudnici za ...

obrovský nárůst
Jemníky
 obec v okrese Kladno
První osídlování katastrálního území Jemníky je poplatné vývoji širokého okolí Kladenska a celých středních Čech. Nížinná a mírně zvlněná krajina širšího regionu zájmového území byla vyhledávána ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kyšice
 obec v okrese Kladno
Obec vznikla při tvrzi, která zde měla existovat již v roce 1249. Měli tu sídlit vladykové z Braškova, kteří se také někdy psali z Kyšic. První písemná zmínka pochází z roku 1316, kdy je připomínán Diviš z Kyšic, který toho roku prodal obec Drahelčice. Po pánech z Braškova a na Kyšicích přešla tvrz s příslušenstvím drženou od poloviny 13.století do začátku 15.století prodejem na rod pánů Kladenský...

obrovský nárůst
Řisuty
 obec v okrese Kladno
Obec Řisuty se rozprostírá západně od Slaného, na toku Červeného potoka, v nadmořské výšce cca 310m. Západní část katastru obce je součástí "Přírodního parku Džbán".Řisuty jsou starobylou obcí, která se stala pověstnou objevením rozsáhlých hrobů se skrčenými kostrami typu únětického. Nejstarší listinné zprávy o obci pocházejí z roku 1316. V blízkosti obce stávala pevná tvrz, dnes již zaniklá. V ob...

obrovský nárůst
Zákolany
 obec v okrese Kladno
Její tři části: Kováry, Trněný Újezd a Zákolany se nacházejí pod staroslavnou Budčí, v údolí Zákolanského potoka kam jezdila malovat Mařákova krajinářská škola. Zákolany chtějí svým obyvatelům poskytovat podmínky pro nadstandardní kvalitu život...

obrovský nárůst
Žižice
 obec v okrese Kladno
Ves 6 km severovýchodně od Slaného na potoku Červeném, přifařeny jsou ke Zvoleněvsi, pošta Slaný, škola dvoutřídní v místě. Opodál obce je slovanský hřbitůvek z prvních dob křesťanství, o něco blíže k obci známé předhistorické naleziště skrčenců typu Unětického. Vz...

obrovský nárůst
Brtnička
 obec v okrese Jihlava
Brtnička (obec) Brtnička je malá obec ležící v okrese Jihlava na Vysočině. První zmínka o obci je datována již do roku 1089. V současné době má přibližně 110 obyvatel. ...

střední pokles
Jezdovice
 obec v okrese Jihlava
Jezdovice (obec) Jezdovice se nachází v okrese Jihlava , kraj Vysočina. Byly založeny jako hornická osada. První písemná zmínka se objevila v roce 1358. S historií obce je úzce spjata těžba stříbra, s jejíž pozůstatky se můžeme setkat i v dnešní době. Dominantou obce je Jezdovický rybník o rozloze 27ha. Mezi zajímavé technické památky patří kamenné mosty z 19.století, které spojují dvě části obce, jež jsou rozděle...

velký nárůst
Krhov
 obec v okrese Blansko
Obec Krhov je malá návesní obec, která leží asi 5 km od Lysic, na pravém břehu potoka Úmoří, na úpatí kopce Malý Chlum (488m). První historická zpráva je z roku 1409 (?) jako hornická osada. Od 15. Století do roku 1850 se v okolí dolovala železná ruda, potom kamenná břidlice a uhlí. V obci je kaple zasvěcená Nejsvětějšímu srdci Páně a kulturní dům. Krhov má 59 domků a 160 obyvatel. V okolí obce ve...

mírný pokles
Křetín
 obec v okrese Blansko
Křetín (obec) Historie Křetína trvá již více než 700 let. Poprvé se o Křetíně hovoří v listině datované k roku 1043, jejíž skutečný vznik se však z historických souvislostí předpokládá až kolem roku 1250 (bez přesné datace). Za první skutečně doloženou písemnou zmínku o Křetíně ...

mírný nárůst
Bohaté Málkovice
 obec v okrese Vyškov
První písemná zpráva pochází z roku 1307. Obec se nachází v nadmořské výšce 279 metrů. Na území žije 265 obyvatel....

mírný pokles
Dětkovice
 obec v okrese Vyškov
Dětkovice leží na výchoní hranici vyškovského okresu, 12 kilometrů východně od Vyškova na silnici Ivanovice - Morkovice, 260 až 270 m nad mořem. Katastrální hranice obce je na východě současně i hranicí mezi okresy Vyškov, Kroměříž a Prostějov. Obec také byla dříve součástí krom...

obrovský nárůst
Čeložnice
 obec v okrese Hodonín
Čeložnice a Chřiby. První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskutskému statku v Šitbořicích. Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek. Uprostřed obce je zvonice postavená v roce...

střední pokles
Nemochovice
 obec v okrese Vyškov
Nemochovice (obec) Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny 10 km severovýchodně od Bučovic pod kopcem Hradisko, ze strany jižní obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské výšce v rozpětí 290 - 330 metrů (podle staršího měření), novější údaj je uveden 295 metrů n. m. Katastr obce má rozlohu 1057,9646 hektarů. Z celkové plochy zaujímá orná půda 626,1938 ha, zahrady 13,9487 ha, ovocné sady 4,6865 ha...

obrovský nárůst
Podomí
 obec v okrese Vyškov
Podomí (obec) Ves Podomí vznikla v údobí velké kolonizace v průběhu XIII.století. první zmínka o Podomí je z roku 1349, kdy Vok z Holštejna kupuje od Čeňka z Lipé hrad Holštejn s vesnicemi, mezi nimiž byla i ves Boda (Podomí). Mezi významné kolonizátory patří od padesátých let XIII.století páni z Ceblovic, kteří sídlili zpočátku na tvrzi v Jedovnicích, později na hradě Holštejně. Páni z Holštejna (původně z Ceb...

mírný pokles
Prusy-Boškůvky
 obec v okrese Vyškov
Prusy-Boškůvky (obec) První „Pamětní kniha" byla věnována Jeho C.K. Apoštolským Veličenstvem Císařem a králem Františkem Josefem I. Byla vydána k oslavě jubilea jeho čtyřicetiletého panování dne 2. prosince 1888. Obecním úřadem v Moravských Prusích založena a první zápis poří...

velký nárůst
Snovídky
 obec v okrese Vyškov
Dějiny Snovídek. (z obecní kroniky) Snovídky (gen. ze Snovídek loc. ve Snovídkách) vesnice 8 km východně od Bučovic leží 246,51 m nad hladinou mořskou, při okresní silnici II. třídy z Bučovic do Koryčan a Kyjova r. 1855 vystavěné a při transversální dráze (Brno- Vlárský průsmyk) ...

obrovský nárůst
Budkov
 obec v okrese Prachatice
Budkov zřejmě obdržel svůj název po osobním jménu Budivoj či Budislav. První písemná zpráva pochází z roku 1354. Nejstarším nám známým držitelem byl Vojtěch z Budkova. V držení tohoto rodu byla ves i některé další (Lhotka, Dub) až do roku 1620. 1468 - vtrhli do zdej&scar...

obrovský nárůst
Nová Pec
 obec v okrese Prachatice
Založení obce se datuje k polovině sedmnáctého století. Vroce 1653 jsou jiz registrováni dva usedlíci. V Tereziánském katastru je pak v roce 1757 uvedeno již 27 stavení. Svolení k vybudování obce dal Johan Christian, vévoda na Krumlově a kníže z Eggenberku. Toto povolení bylo zaneseno do rezo...

obrovský nárůst
Nové Hutě
 obec v okrese Prachatice
Nové Hutě (obec) Nové Hutě (německy Kaltenbach) - horská obec, ležící ve výšce 1005 m n.m. Sklářská huť zde byla založena v roce 1801. Vyráběla tabulové i duté sklo a to čiré i barevné. Vyhasla v 70 letech 19. století. Definitivně byla zrušena v roce 1876. Na území žije 82 obyvatel. ...

velký nárůst
Stožec
 obec v okrese Prachatice
Dnes největší obec jižní části NP a CHKO Šumava. Známá již od roku 1769 jako obec založená na místě původního dřevařského osíd­lení ze 16. století. Později významné středisko dřevařské výroby z rezonančního smrkového dřeva, jehož byly okolní ...

obrovský nárůst
Zbytiny
 obec v okrese Prachatice
Zbytiny leží ve vzdálenosti 8 km jižním směrem od Prachatic. Nejstarší písemná zpráva se zachovala z roku 1388 ve formě Switin. V roce 1395 se objevuje nový tvar Czwittina a Sbytyn. Kolem roku 1400 Zbytyny a Hayd. V roce 1654 je doložen název německý Oberhait a v roce 1789 Oberhayd, v 19. století Oberhaid. V roce...

střední pokles
Brno - jih
 městská část v okrese Brno-město
Brno - jih (městská část) Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k těm největším v Brně. Území ohraničuje na východě řeka Svitava, na jihu je hranice téměř u Modřic, na západě pak přesahuje ulici Vídeňskou (včetně Nových Moravan) a na severu je hranicí železniční trať u Zvonařky. Do území patří nejen Komárov, kde stojí velmi pěkná radnice, ale i Horní Heršpice, Dolní Heršpice a Pří...

obrovský nárůst
Brno - sever
 městská část v okrese Brno-město
Brno - sever (městská část) Jsou jistě místa ve světě rozlehlejší i lidnatější, významnější i velkolepější a nepochybně i krásnější než naše městská část, která svým fluidem nevábí tisíce turistů a přitom je tu několik míst jejichž význam je nejen evropský, ale i celosvětový. Nemáme zde vládní budovy ani zde neparkují limuzíny z ambasád. Pozorný čtenář tohoto krátkého seznámení s naší městskou částí a možná i budoucí návštěv...

velký nárůst
Andělská Hora
 obec v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (obec) R. 1848 panství Kysibl (Stružná), kraj Loketský, politický a soudní okres Karlovy Vary. V latinských textech Angelodomus, ve starých českých pramenech. Andielska Hora, v německých Engelstad, Engelstadt, Engelspurk, Engelhaus… Dodnes stojí zbytky mohutného hradu na samostatném buližníkovém skalisku. Hrad byl založen koncem 14. století pány z Rýzmburka (Oseka), znaku stř. hrábí v červeném poli (odt...

střední pokles
Vojenský újezd Hradiště
 obec v okrese Karlovy Vary
Vojenský újezd Hradiště je vojenský újezd se 605 obyvateli. Nachází se mezi městy Karlovy Vary, kde také sídlí jeho újezdní úřad, Bochov, Kadaň a Podbořany v Doupovských horách. Má plochu 331,61 km², je tedy největ&scaron...

mírný pokles
Slopné
 obec v okrese Zlín
Historicky je vznik obce datován do počátku 13.století. První doložená písemná zmínka se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích již 20.srpna roku 1261. Později byla v majetku panství broumovsk...

střední pokles
Bařice-Velké Těšany
 obec v okrese Kroměříž
Obec Bařice - Velké Těšany jako jeden administrativní celek byla vytvořena v roce 1960 zákonem č. 36 z roku 1960 Sb. o územním členění státu. Přesné důvody které vedly k tomuto opatření, dnes už těžko zjistíme. Pravděpodobně to byla snaha o vytvoření větších územně - správních celků, resp. snížení počtu malých obcí a návazně i sloučení malých zemědělských družstev. Dalším důvodem byla nutnost přiz...

velký nárůst

    Strana: 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)